News: Biofarm Cup rocz.2003 Opalenica 19-21.XII.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 12:02:37
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Biofarm Cup rocz.2003 Opalenica 19-21.XII.2014
Turnieje Podsumowanie
 ¦WI¡TECZNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW ROCZNIK 2003 I M£ODSI OPALENICA BIOFARAM CUP
19.12.2014 - 21.12.2014

MVP: Lewandowski Igor
MKKS Rybnik


 5 ALL STARS

KOZAL WIKTOR - Basket Opalenica
KOZAL KACPER - Basket Opalenica
KOWALCZYK KACER - MKKS Rybnik
WI¦NIEWSKI ALEKSANDER - Pyra Poznañ
BLADOSZEWSKI IGO - TKM W³oclawek

 TOP 10 STRZELCÓW PO 2 DNIU TURNIEJU

1 WI¦NIEWSKI ALEKSANDER 76 pkt. POZNAÑ 11

2 DOMINIAK FILIP 67 pkt. POZNAÑ 15
3 ANDRZEJEWSKI JAKUB 66 pkt.W£OC£AWEK  14
4 SZABELSKI MICHA£ 63 pkt. W£OC£AWEK  19
   KOWALCZYK KACER 63 pkt. RYBNIK 10
6 CZY¯NIELEWSKI WIKTOR 56 pkt. TKM W£OC£AWEK
7 LEWANDOWSKI IGOR 55 pkt. RYBNIK  14
8 GRZESZAK MICHA£ 53 pkt. GORZÓW WLKP. 22
9 GIRUS IGOR 52 pkt. NOBLI¦CI WIELICHOWO
5 KOZAL WIKTOR 48 pkt. OPALENICA 16

FILMIKI ZIBI  (co 2 godziny nowy filmik a¿ do wtorku)

FOTO ZIBI

MECZ O VII MIEJSCE; Jedynka Ko¶cian - Kormoran Sieraków  49 : 38  (8-15, 10-8, 14-8, 17-7)
MECZ O V MIEJSCE Basket Gorzów Wlkp. - Nobli¶ci Wielichowo 29 : 34 (11-10,6-8, 4-10, 8-6)
MECZ O III MIEJSCE; TKM W³oc³awek -  Pyra Poznañ  62 : 42 (12-9, 14-10, 22-5, 14-18)
FINA£: BASKET TEAM OPALENICA -  MKKS Rybnik  30 : 39  (14-15, 8-8, 6-11, 2-5)

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  numer...................zawodnik................punkty..........
Wyró¿nienie trenera
 1  MKKS RYBNIK

4 PIOTROWSKI KAROL 0+0+0+0+0 = 0
5 GOLDA MACIEJ 0+0+2+0+0 = 2
6 ¦CIESZKA ADRIAN 9+9+9+13+6 = 46  >>>>>>>>>
7 LEGIERSKI IGOR 0+4+4+0+0 = 8
8 LEGIERSKI PATRYK 0+2+2+4+0 = 8
9 O¦LIZLOK FRANEK 0+0+0+X+0 = 0
10 KOWALCZYK KACER 10+18+13+10+12 = 63
12 MARGICIOK KACPER 5+12+11+0 = 28
13 S£OMKA SZYMON 0+2+2+2+0 = 6
14 LEWANDOWSKI IGOR 12+11+11+13+8 = 55
15 RZESZUT PAWE£  0+2+0+0+0 = 2
16 TOBICZYK PATRYK 1+0+2+7+5 = 15
17 KO£OWROT SEBASTIAN 2+2+4+0+0 = 8
18 CYSARZ SEWERYN 0+0+2+0+0 = 2
TRENER: GRABIEC STANIS£AW
 
 2  BASKET TEAM OPALENICA

4 SZAJEK  ADRIAN 5+12+8+6+8 = 39
6 KUBIAK  JÊDRZEJ 0+4+8+0 = 12
7 ADAMCZAK OSKAR 0+0+0+0+0 = 0
8 DUDZIÑSKI KACPER 4+6+6+15+10 = 41
9 KOZAL KACPER  2+5+6+6+x = 19
10 NOWAK JAN 0+0+0+0+0 = 0
11 B£ASZAK JÊDRZEJ 5+10+0+3+1 = 19
12 JAKUBIAK MATEUSZ 4+6+6+2+2 = 20
13 CZEKA£A OLIWER 4+6+6+10+2 = 28
14 JAKUBIAK JAN 8+2+6+7+7 = 30  >>>>>>>>>>
15 KAMIÑSKI ALEKSANDER 0+0+0+x+x = 0
16 KOZAL WIKTOR 10+18+15+5+0 = 48
SZULC MIKO£AJ X+0+1+0+0 = 1

TRENER: ZIOBRO ALEKSANDER
 
3
  TKM W£OC£AWEK

7. WOJCIECHOWSKI MACIEJ 0+6+1+5+4 = 16
10.B£ÊDOWSKI DAMIAN 4+2+0+2+0 = 8
11.£UKASIK WIKTOR 6+6+12+3+8 = 35
14.ANDRZEJEWSKI JAKUB 2+21+15+7+21 = 66
15.BEDNAREK OLIWIER 16+12+4+7+4 = 43
19.SZABELSKI MICHA£ 21+13+10+9+10 = 63
23.WDZIÊCZNY JAN 0+4+8+4+5 = 21
24.CZY¯NIELEWSKI WIKTOR 8+16+6+0+6 = 56 >>
25.SZCZEBAÑSKI OLIVIER 4+0+1+2+2 = 7
29.BLADOSZEWSKI IGOR 9+8+7+6+2 = 32
44.JANOWSKI ADAM 0+5+2+0+0 = 7
60.ORUNSKI FILIP 0+2+0+X+0 = 2

TRENER: KURLAPSKI KRYSTIAN

 4 MKK PYRA POZNAÑ

0 BARTKOWSKI SZYMON 0+0+0+0+0 = 0
4 FR¡CKOWIAK MICHA£ 2+2+0+0+0 = 2
5 GERWAZIK JAKUB 0+0+0+0+0 = 0
6 CIÊGOTURA DOMINIK 0+0+0+0=2 = 2
7 KACZMAREK JÊDRZEJ 0+0+0+x+2 = 2
8 ¦WITA£A OSKAR 2+2+0+0+0 = 4
9 CHMIELEWSKI MIKO£AJ 0+4+6+1+ 0 = 11
10 KASZUBA MICHA£ 10+4+X+X+x = 0
11WI¦NIEWSKI ALEKSANDER 12+19+8+14+23 = 76
12 PI¡TKOWSKI FILIP 2+5+1+1+0 = 9
13 KOLAÑSKI JAKBUB 6+4+3+4+7 = 24
14 SZYMANIAK MICHA£ 6 +7+2+2+2 = 19
15 DOMINIK FILIP 16+7+17+21+6 = 67 >>>>>>>>

TRENER: CZWAKIEL JAKUB
 
5
  NOBLI¦CI WIELICHOWO  rocznik 2004

4. SKOTNICKI KACPER   0+0+X+X+X = 0
5. ZARABSKI KAMIL 4+6+X+0+4 = 14
6. SMOLAREK JÊDRZEJ 4+3+X+X+X = 7
7. GIRUS IGOR 6+5+19+10+12 = 52
8. SZYMANUSZKA ADAM 2+2+1+1+0 = 6
9. TRAWA TOBIASZ 0+X+0+2+0 = 2
10. ROSOLSKI JAKUB 10+1+5+8+4 = 28
11. BANACH ADAM 8+4+6+2+8 = 28
12. SZYDLIK OSKAR 0+2+2+0+0 = 4 >>>>>
14. KOTERWA DARIUSZ 0+X+0+0+0 = 0
15. BERESZYÑSKI JAKUB 0+4+14+6+6 = 30
16. ZARABSKI CYPRIAN 0+0+0+4+0 = 4
17. KLECHA OSKAR 0+0+0+0+0 = 0

TRENER: MACIEJ MURCHA
 
 6  BASKET GORZÓW WIELKOPOLSKI

1 £UPIÑSKI AMADEUSZ 0+2+5+0+4 = 11
5 BURY DAWID 0+6+6+9+4 = 25
7 BRODZIUK OSKAR 4+4+6+3+6 = 23
8 FILIPOWSKI KRYSTIAN 0+0+0+0+ 0
10 DABEK FILIP 3+4+2+4+ 2 = 15
11 KOLAÑSKI SEBASTIAN 4+0+4+0+2+2 = 12
13 ROSA ARKADIUSZ 5+2+0+0 = 7
22 GRZESZAK MICHA£ 0+9+19+16+9 = 53 >>>>
23 £AZARCZYK PATRYK 0+4+2+0+0 = 6
24 KACZMAREK GRZEGORZ 0+2+2+2+ 0 = 6
27 KOWACKI DAWID 0+0+0+0+0 = 0
99 WRÓBEL PAWE£ 0+2+0+0+2 = 4

TRENER: STANEK ANDRZEJ
 
7
  KORMORAN SIERAKÓW rocznik 2004

4 PALUSZAK KAMIL  8+10+2+6+6 = 32  >>>>>
5 NAJDER ALEKS 4+10+2+1+4 = 21
6 HOLIK MATEUSZ 0 +2+0+0+0 = 2
7 SZCZECHOWIAK BARTEK 0+0+2+4+6 = 12
8 WITCZAK TYMOTEUSZ 4+6+3+6+4 = 23
10 WYLEGA£A ERYK 5+4+3+4+17 = 33
11 ¦MIGLAK JAN 2+6+1+0+0 = 9
13 PAPE DANIEL 2+4+2+0+6 = 14
15 WAC£AWIK MIKO£AJ 3+0+2+2+2 = 9
17 WOJTANOWSKI JAKUB 2+0+2+0+2 = 6
18 DORO¯¡£A KACPER 7+4+6+0+2 = 21

TRENER: CZEKA£A JAROS£AW
 
8  BIOFARM BJ POZNAÑ

4 MAKUCH MACIEJ 2+2+7+2 = 13
5 KRAM ADAM 5+9+0+4 = 18
6 KRÓLIKOWSKI NIKODEM  0+7+0+9 = 16
7 KACZMAREK FILIP 6+6+X+X = 12
8 KRUSZYÑSKI PIOTR 2+0+X+X = 2
9 RYBARCZYK KACPER 7+10+6+14 = 37
10 KOZINA TYMOTEUSZ 7+11+6+6 = 30
11 BORÓWKA MAKS 5+5+8+2 = 20
13 SKRZYPCZAK JAN 0+0+3+4 = 7
16 ROSZAK ADRIAN 3+2+0+X = 5

TRENER: KOWALEWSKI KAROL
 

Grupa A

BASKET TEAM Opalenica - MKKS Rybnik 42 : 39  (13 – 12 , 15 – 3 , 6 – 12 , 8 – 12 )
MKKS Rybnik - Kormoran Sieraków  62 : 37  (19-8, 17-8, 14-6, 12-15)
Basket Team Opalenica - Biofarm Poznañ  67 : 37  (12-9, 21-14, 22-3, 12-11)
BiOFARM bj Poznañ  - Kormoran Sieraków  52 : 46  (15-10, 12-11, 9-17, 16-8)
BT Opalenica - Kormoran Sieraków 58 : 23  (14-4, 15-6, 15-6, 24-7)
Biofarm BJ Poznañ - MKKS Rybnik  30 :64 

1 BT Opalenica  3 mecz 6 pkt.
2 MKKS Rybnik 2 mecz 5 pkt.

3 Biofarm BJ Poznañ 2 mecz 4pkt.
4 Kormoran Sieraków 3 mecz 3 pkt.

Grupa B

TKM W³oc³awek – Nobli¶ci Wielichowo  70 : 34  (11-10, 26-8, 14-6, 19-10)
TKM W³oc³awek – Basket Gorzów Wlkp. 95 : 24  (24-7, 16-6, 29-9, 26-2)
PYRA POZNAÑ – NOBLI¦CI WIELICHOWO 56 : 27  (16-7, 14-7, 16-2, 10-11)
MKK PYRA POZNAÑ-BASKET GORZÓW WLKP 65 : 35 (18-4, 15-12,18-8,14-11)
TKM W³oc³awek - Pyra Poznañ 65 : 37  (18-9, 11-9, 18-7, 18-12)
Basket Gorzów Wlkp. - Nobli¶ci Wielichowo  46 : 47 po dwóch dogrywkach (12-6, 7-9, 5-10, 10-11, 6-6, 4-5)

1 TKM W³oc³awek  6 pkt.
2 MKK Pyra 2 mecz 5 pkt.

3 SP Wielichowo 2mecze 4 pkt
4 MKK Basket Gorzów 3 pkt.

Faza pó³fina³owa
Pó³fina³:  BT Opalenica - Pyra Poznañ  62 : 42  (21-9, 15-9, 10-12, 16-12)
Pólfina³: MKKS Rybnik  - TKM W³oc³awek  49 : 45  (15-12, 16-16, 5-9, 13-8)
Biofarm BJ Poznañ - Basket Gorzów  41 : 34  (14-0, 9-7, 8-15, 10-12)
Nobli¶ci Wielichowo  Kormoran Sieraków  33 : 23 (5-3, 12-3, 10-8, 5-9)


Organizator  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i sportu Basket Team w Opalenicy
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polska r.94 Turniej Wroc³aw 2009
Polska r.94 Turniej Wroc³aw 2009
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi