News: Turniej Kadeta rocz.1999 Piaseczno 21-23.XI.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 00:49:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Kadeta rocz.1999 Piaseczno 21-23.XI.2014
Turnieje Podsumowanie
 OGÓLNOPOLSKI Turniej Koszykówki kadetów

MVP:
Piotr Toka
GIM 92 Ursynów

 5 ALL-STARS
Stadnicki Adrian - £KS £ód¼
Mo¶cicki Kacper - GIM 92 Ursynów
Mrozicki Micha³ - AS Mr±gowo
Nagodziñski Daniel - MUKS Piaseczno
Banowicz Patryk - MUKS Piaseczno

Zwyciêzca konkursu rzutów za 3 punkty
Ignaciak Micha³ - MUKS II Piaseczno

Zwyciêzca konkursu rzutów osobistych
Adam Bosek - AS Mr±gowo

PÓ£FINA£:  KS Mr±gowo - UKS GIM 92   35 - 62
PÓ£FINA£:  MUKS  Piaseczno I - KKS SMS £ód¼  62 : 66
PLAY-OFF V-VIII  UKS ¦rem - KKS Probasket Lublin  37 : 52
PLAY-OFF V-VIII  LA Basket WWA - MUKS Piaseczno II  72 : 73      

mecz  o  7 miejsce  UKS ¦rem - MUKS Piaseczno II  45 : 54
mecz  o  5 miejsce  Probasket Lublin - LaBasket wARSZAWA  20 :0
mecz  o  3 miejsce  MUKS Piaseczno - AS Mr±gowo  69 : 50
FINA£  Gim 92 Warszawa - £KS £ód¼  69 : 63 po dogrywce

FILMIKI ZIBI  ( co 3 godz. nowy filmik a¿ do jutra)

FOTO ZIBI

KLASYFIKACJA KOÑCOWA


  ZAWODNIK......PUNKTY.......................................
Wyró¿nienie Trenera
 1  UKS GIM 92 URSYNÓW

 4. SWÊDZIKOWSKI MATEUSZ  8
 5. PUCHALSKI BART£OMIEJ 0
 6. FIZIAR MACIEJ 0+3+7+2+5 = 15
 8. GOZDOWSKI KRZYSZTOF 3+0+2+6+0 = 11
 9. BACZYÑSKI ADRIAN 5+10+5+7+3 = 30
10. BANKIEWICZ SZYMON  3
11.FIC TOMASZ 16+13+12+4+3 = 48 >>>>>>>
14. MIANOWSKI ERYK 6
15. ZAWADZKI KONRAD  7
18. TOKA PIOTR 6+11+9+12+25 = 63
20. JANDROWICZ JAKUB 2
21.MO¦CICKI KACPER 10+17+24+22+27 = 100
16. BACZYÑSKI RAFA£ 4
TRENER: £UKASIEWICZ JAROS£AW
 
 2  £KS SMS MG 13 £ÓD¬

 4. STAJUDA TOMASZ 4+4+0+7+3 = 18
 5. STADNICKI ADRIAN 8+9+15+15+12 = 59
 7. LIPIÑSKI ADRIAN 13+5+0+0+2 = 20
 8. WIERCIOCH MACIEJ 7+1+0+3+15 = 26
 9. KUJAWA KACPER 7+6+10+4+13 = 40
10. Z£OTOWSKI JAKUB 4+4+0+0+0 = 8
12. KARPIAK MARCEL 21+2+21+23+11 = 88 >>
13. WASILEWSKI MI£OSZ 0
15. RAJCH PIOTR 4+7+3+6+7 = 27
16. WNUK TOBIASZ 4+2+0+6+0 = 12
20. KLESZCZ MIKO£AJ 9+5+0+2+X = 16

TRENER: ZAJ¡C ROBERT
 
 3  MUKS PIASECZNO

 6. DYDUCH MACIEJ 15+6+12+9  >>>>>>>>>>>
 7. KRÓLIKOWSKI BART£OMIEJ 4+6+6+X
 9. MARKIEWICZ PIOTR 0+8+0+5
10. KLUCZEK DANIEL 2+2+0+0
12. PROWIÑSKI JAKUB 2+2+14+X
14. MALINOWSKI MICHA£ 9+4+4+X
15. GRZESIAK TOMASZ 12+4+0+3
17. BANOWICZ PATRYK 8+23+5+14
19.WÓJCICKI TOMASZ 6+6+5+11
24. NAGODZIÑSKI DANIEL 14+12+25+6
26. RYBAK MICHA£ 6+5+6+9
30. GRALAK £UKASZ 10+4+3+6

TRENER:KRZYSZTOF K£OBUCHOWSKI
 
 4  KS AS MR¡GOWO

 5. SZYMAÑSKI OSKAR 6+0+4+1+7 = 18
 6. MICHA£ MROZICKI 13+18+15+6+5 = 57
 9. KOWALEWSKI KACPER 11+2+2+2+2 = 19 >>
11. KUCIÑSKI PIOTR 2+0+3+0+X = 5
14. BOSEK ADAM 2+11+5+6+11 = 35
15. PEDRJON BARTOSZ 9+0+2+0+5 = 16
24. MORAWSKI BART£OMIEJ 0+4+2+5+X = 11
25. BORZYMOWSKI DAWID 4+0+7+2+0 = 13
33. ¦WITAJ JAN 5+14+8+10+9 = 46
34. RZEMIÑSKI MACIEJ 0+6+15+3+10 = 34

TRENER: KACZMARSKI SEBASTIAN

 5  KKS PRO-BASKET LUBLIN

7. DUDEK JAN 0+0+4+6
12. MAJ £UKASZ 2+12+10+6
14. DUDEK MACIEJ 0+5+9+3
17. CZERNIAWSKI KRZYSZTOF8+4+6+13
18. KRUPSKI PAWE£ 0+0+--0
21.KU¦MIERZ MICHA£ 18+15+9+6
25. DACKA WOJCIECH 0+0+0+0
30. LASKOWSKI JAKUB 0+1+2+5
34.KILJANEK BARTOSZ 0+0+0+2
15.PILISZCZUK JAN 3+14+21+11 >>>>>>>>>>

TRENER: MROZIK ALEKSANDER
 
 6  LA BASKET WARSZAWA
4. GADOMSKI JAKUB 0+6+--
5. KUBACKI KRZYSZTOF 6+8+4
7. SOKO£OW JAKUB 4+15+6
8. MACIEJESKI GABRIEL 0+2+4
9. £ASIÑSKI MARCIN  13+7+0
10. KARABIN KACPER 0+7+--
11. WI¦NIEWSKI PRZEMYS£AW 0+1+2
15. KOJTEK JAKUB 6+2+8
16. KIÑSKI JAKUB 0+2+--
17.WASZCZYSZYN MATEUSZ 4+10+6
20. CACKO KACPER 6+4+2
21. KORONA PATRYK 0+2+7
34. £YSIAK PATRYK 5+10+6
4. JANKOWSKI BARTOSZ --+11+8
TRENER:
 
 7  UKS ¦REM

 4. MAJSNER RAFA£ 3+0+9+2+2 = 16
 5. LECHOWICZ CEZARY 3+4+0+2+2 = 11
 6. GAPYS MATEUSZ 5+0+3+11+4 = 23
 8. WITCZAK MACIEJ 5
 9. FELICZAK DAWID  3
10. DZIUBA FILIP  4
11. £OZIÑSKI MACIEJ  6
13. KOSSAKOWSKI KACPER 10+10+6+0+0 = 26
15. HA£UPKA PIOTR  3
16. NAPIERA£A JAKUB 8+4+0+5+0 = 17
17. DROZD ADRIAN 2+9+11+2+22 = 46
18. KARCZEWSKI WOJCIECH 0+8+0+0+5 = 13
19. KARCZEWSKI JERZY 6+4+2+0+6 = 18
TRENER:
 
 8  MUKS PIASECZNO II

4. GROCHOWSKI MICHA£ 0+2+2+5
5. POPOWSKI MACIEJ 4+0+0+1
7. JAGACIAK MICHA£ 2+6+2+13
71. JANUS PIOTR 28+20+19+X
72. BANOWICZ  KAMIL --+14+3+x
11. PRUS TOMASZ 0+0+0+4
15. JAKUBOWSKI IGOR 0+2+0+0
16. MADEJ MATEUSZ 0+0+0+0
20. LENARD KONRAD 4+4+0+0 >>>>>>>>>>>>
22. £OBEJKO £UKASZ 0+0+6+2
23. PAWLAK KAMIL 4+6+6+12
0. £AZAREK PAWE£ 2+0+3+0

TRENER: D¡BROWSKI CEZARY 
 


WYNIKI GRUPOWE


MUKS Piaseczno I  -  LA Basket Warszawa    80:57
UKS ¦rem – KS As Mr±gowo    40:63
£KS SMS £ód¼ – KKS Probasket Lublin   81:31
MUKS Piaseczno II – UKS Gim 92 Ursynów   54:50
MUKS Piaseczno I – UKS ¦rem   88:30
LA Basket Warszawa – KS As Mr±gowo   49:55   
MUKS Piaseczno II –  £KS SMS £ód¼   72:45
KKS Probasket Lublin – UKS Gim 92 Ursynów   51:65
MUKS Piaseczno I – KS As Mr±gowo    82:52
UKS ¦rem – LA Basket Warszawa   37:87                           
£KS SMS £ód¼ – UKS Gim 92 Ursynów   49:65
MUKS Piaseczno II – KKS Probasket Lublin  50 : 61

GRUPA  „ A”                                                
1. MUKS Piaseczno I  6 PKT.                          
2. KS As Mr±gowo  5 PKT.

3. LA Basket Warszawa   4 PKT.                      
4. UKS ¦rem   3 PKT.                                
            
GRUPA  „ B”
1. UKS Gim 92 Ursynów 6 pkt.
2. £KS SMS £ód¼ MG 13  5 pkt.

3. KKS Probasket Lublin  4 pkt
4. MUKS Piaseczno II  PK
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MOSM Bytom i rzuty wolne
MOSM Bytom i rzuty wolne
Turniej Juniorów r.90/91 Katowice 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi