News: IV MTB Im. Jana Wartaka 2000 Katowice 5-7.XII.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 16:39:03
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV MTB Im. Jana Wartaka 2000 Katowice 5-7.XII.2014
Turnieje Podsumowanie
 IV MTB Katowice 2014  U14 rocznik 2000

MVP: Jakub Complak
Nied¼wiadki Przemy¶l

 5 ALL - STARS

Wiktor S³aby - Nied¼wiadki Przemy¶l
Marcin £apiñski - Labasket Warszawa
Dominik Krakowiak - Wis³a Kraków
Jakub Koczan - Chromik ¯ary
Jakub Jakubowski - Trójka Sieradz

Król ,,Trójek,,
Micha³ Kucharski (Junak Radomsko)

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI  

FOTOGALERIA

MECZE O MIEJSCA

mecz o XV miejsce:  Olkuskie Osy - Spisska Nova Ves  20 : 65
mecz o XIII miejsce: BK SMK Ke¿marok -  UKS SP 27 Ke¿marok 48 : 22
mecz o XI miejsce: Junak Radomsko - Junior Basket Kossice   26 : 43
mecz o IX miejsce: Jagielonka Warszawa - Mickiewicz Katowice  23 : 52
mecz o VII miejsce: ¯AK ¯ory - Górnik Wa³brzych  49 : 56
mecz o V miejsce: Chromik ¯ary - Region Grodno  49  : 24
mecz o III miejsce: Trójka Sieradz - Wis³a Kraków  33 : 54
FINA£: Nied¼wiadki Przemy¶l : Labasket Warszawa  59 : 51

KLASYFIKACJA KOÑCOWA  /
wyró¿nienie trenera


 I MIEJSCE - Nied¼wiadki Przemy¶l
 II MIEJSCE - Labasket Warszawa
 III MIEJSCE - Wis³a Kraków
 IV MIEJSCE -  Trójka Sieradz
     
Pawe³ Mi¶ka
Bartek Jankowski
Bart³omiej Szydlak
Piotr Bukowski
 
  5 Chromik ¯ary - Rados³aw Skubiñski
  6 Region 2010 Grodno - Pawe³ Pawlukiewicz
  7 Górnik Wa³brzych - Mateusz Podejko
  8 ¯AK ¯ory - Karol Radoñ
  9 Mickiewicz Katowice - Micha³ Paluch
10 Jagielonka Warszawa - Mateusz Ma³achowski
11 Junior Basket Kosice - Eril Misiwsky
12 Junak Radomsko - Bartek Zakrzewski
13 UKS SP 27 Katowice - Pawe³ Christ
14 BK SMK Ke¿marok - Matej Simonak
15 Spiska Nova Ves - Dalibor Fibis
16 Olkuskie Osy - Dominik Prusek

GRUPA ,,A,,
BK M©K Ke¾marok – UKS SP 27 Katowice 44 : 52
Trójka Sieradz - Górnik Wa³brzych  35 : 51
BK M©K Ke¾marok - Trójka Sieradz  58 : 27
UKS SP 27 Katowice - Górnik Wa³brzych  13 : 51
Trójka Sieradz - UKS SP 27 Katowice  73 : 33
BK M©K Ke¾marok - Górnik Wa³brzych  18 : 49

1 Górnik Wa³brzych – dolno¶l±skie 6 pkt.
2 Trójka Sieradz - £ódzkie 5 pkt.
3UKS SP 27 Katowice - ¶l±skie  4 pkt.
4 BK M©K Ke¾marok – S³owacja  3 pkt.

GRUPA ,,B,,

Region Grodno - KKS Mickiewicz Katowice  51 : 35
Jagielonka Warszawa - Wis³a Kraków  19 : 60
Jagielonka Warszawa - KKS Mickiewicz Katowice  42 : 58
Wis³a Kraków - Region Grodno  49 : 37
Jagielonka Warszawa - Region Grodno  34 : 42
Wis³a Kraków - KKS Mickiewicz Katowice  44 : 55

1 Region Grodno – Bia³oru¶  5 pkt.  (+4)
2 Wis³a Kraków – ma³opolskie 5 pkt. ( +1)

3 KKS Mickiewicz Katowice 5 pkt..  (-5)

4 Jagielonka Warszawa  3 pkt.

GRUPA ,,C,,
Juniorbasket Ko¹ice - Junak Radomsko 39 : 50
¯AK ¯ory - Nied¼wiadki Przemy¶l  25 : 65
Juniorbasket Ko¹ice  - Nied¼wiadki Przemy¶l  13 : 57
¯AK ¯ory - Junak Radomsko  48 : 40
Nied¼wiadki Przemy¶l - Junak Radomsko  73 : 54
Juniorbasket Ko¹ice - ¯AK ¯ory  39 : 65

1 Nied¼wiadki Przemy¶l - podkarpackie  6 pkt.
2 ¯AK ¯ory - ¶l±skie - 5 pkt.
3 Junak Radomsko - ³ódzkie - 4 pkt
4 Junior basket Ko¹ice – S³owacja  3 pkt.

GRUPA ,,D,,
Chromik ¯ary - Spi¹ská Nová Ves  97 : 12
LaBasket Warszawa - Olkuskie Osy  103 : 3
Chromik ¯ary - Olkuskie Osy  108 : 12
Spi¹ská Nová Ves - LaBasket Warszawa  14 : 56
LaBasket Warszawa - Chromik ¯ary  71 : 60
Olkuskie Osy - Spi¹ská Nová Ves  22 : 79

1 LaBasket Warszawa – mazowieckie  6 pkt.
2 Chromik ¯ary – lubuskie  5 pkt.
3 Spi¹ská Nová Ves - S³owacja  4 pkt.
4 Olkuskie Osy – ma³opolskie  3 pkt.

ÆWIERÆFINA£Y

Górnik Wa³brzych – Wis³a Kraków  41 : 49
Nied¼wiadki Przemy¶l - Chromik ¯ary   66 : 57
Trójka Ssieradz – Region 2010 Grodno  46 : 35
¯AK ¯ak ¯ory - Labasket Warszawa  48 : 71

PÓ£FINA£Y:
Trójka Sieradz - Labasket Warszawa 41 : 64
Wis³a Kraków - Nied¼wiadki Przemy¶l 32 : 50

PLAY - OFF  IX -XVI
UKS SP 27 Katowice - Jagielonka Warszawa  40 : 48
BK SMK Ke¿marok -  Mickiewicz Katowice 28 : 47
Junak Radomsko– Olkuskie Osy  111 : 6
Junior Basket Kosice – Spisska Nova Ves  60 : 30

PLAY-OFF V-VIII: Górnik Wa³brzych - Chromik ¯ary  51 :56
PLAY-OFF V-VIII: Region Grodno - ¯AK ¯ory  62 : 61
PLAY-OFF IX-XII:  Jagielonka Warszawa - Junak Radomsko  59 : 50
PLAY-OFF IX-XII:     Mickiewicz Katowice - Junior Basket Kossice  38 : 26
PLAY-OFF XIII-XVI:  Ke¿marok - Spiska Nova Ves 46 : 43
PLAY-OFF XIII-XVI:  UKS SP 27 Katowice - Olkuskie Osy  58 : 23

UWAGA:
Loga klubowe wed³ug kolejno¶æ od I do XVI miejsca  - klikaj±c w logo otwiera siê Facebook klubowy a tam znajdziesz fotki relacje

  
       Do zobaczenia za rok


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Osobiste wykonuje Jasiu,, mózg,, WKK
Osobiste wykonuje Jasiu,, mózg,, WKK
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi