News: IV Puchar Prezesa Drukarni Chroma rocz.2001 ¯ary 6.IX.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 26 2020 15:06:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV Puchar Prezesa Drukarni Chroma rocz.2001 ¯ary 6.IX.2014
Turnieje Podsumowanie
IV EDYCJA TURNIEJU O PUCHAR PREZESA DRUKARNI CHROMA 06.09.2014 ¯ARY ROCZNIK 2001

W dniu 06.09.2014 w ¯arach w sali Mosriwu przy ul.Zwyciêzców 38 odby³a siê IV edycja turnieju o Puchar Prezesa Drukarni Chroma Pana Krzysztofa Raczkowskiego rocznika 2001 .Rywalizowa³y ze sob± cztery dru¿yny Gospodarz Uks Chromik ¯ary ,Skm Zastal Zielona Góra,Turów Zgorzelec,Górnik Wa³brzych.Chromik wygra³ wszystkie spotkania i pokaza³ ,¿e koszykówka w ¯arach jest na bardzo wysokim poziomie bo przecie¿ nasi ch³opcy rywalizowali z klubami które maj± dru¿yny w ekstraklasie, ma³o tego to z³oty i srebny medalista PLK (Zgorzelec ,Zielona Góra).Podopieczni Trenera Rados³awa Barcza w tym sezonie bêd± walczyæ w lidze m³odzików i marzy im siê powtórzenie sukcesu starszych kolegów rocznika 99 który zdoby³ z³oty medal w tej kategorii.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
 
1. Chromik ¯ary 6 pkt 201:96
2. Zastal Zielona Góra 5 pkt 200:98
3. Turów Zgorzelec 4 pkt 99:180
4. Górnik Wa³brzych 3 pkt 83:209

 
Chromik vs Zastal 55 : 37 ( 5:9 ; 20: 10 ; 17:4 ; 13:14 )

pkt chromik : jutkiewicz 0, porada ; 11 ; grochalski 0 , pawlikowski 1 ; maciejak 7 , drzewiñski 1 , ghukasyan 20 , sokalski 0 , forysiuk 0 , burnecki 4 , krzywonos 2, gniazdowski 7 ; kilian 2

pkt zastal : szymanski 2 , siminski 0 , siminski 2 , gawara 0 , szarkowicz 3, jakubowski 5 , morgiel 2 , mackiewicz 8 , szpakowski 3 , cha³upka 2 , góreñczyk 6 , szymañski 4

 
Chromik vs Górnik 77 : 26 ( 22:2 ; 15:13 ; 18:2 ; 22:9 )

pkt chromik : jutkiewicz 4, porada ; 12; grochalski 2 , pawlikowski 12; maciejak 8, drzewiñski 0, ghukasyan 16,sokalski 2, forysiuk 7;burnecki 2, krzywonos 7,gniazdowski 2; kilian 4
pkt górnik : rumniak 2 ; rakieæ 4 ; matusik 11 ; rejek 4 ; sobociñski 3 ; machowski 2

 
Chromik vs Zgorzelec 69 : 33 ( 24:9 ; 24:6 ; 10:6 ; 11:10 )

pkt chromik : jutkiewicz 0, porada ; 4; grochalski 6;, pawlikowski 8; maciejak 12;drzewiñski 4, ghukasyan 8, sokalski 2, forysiuk 10;burnecki 4, krzywonos 5;gniazdowski 4; kilian 4
pkt zgorzelec ; minkiewicz 5 ; ³achacz 6 ; zubrzycki 6 ; lewandowski 2 ; bekacz 8 ; niechwiedowicz 2 ; stachowski 4

 

Górnik vs Zastal 27;82 ( 2:22 ; 11:15 ; 6:21 ; 8;24 )

pkt górnik : rumniak 2 , lech 2 , matusik 11 ; saweczko 2 , rejek 4 , gorgól 2 , tosti 4
pkt zastal : szymanski 2 siminski 2, siminski 5, gawara 2, szarkowicz10,jkubowski 4, morgiel 8, mackiewicz 14,szpakowski 10,cha³upka 6, góreñczyk 11,szymañski 4 , nowak 6


Zgorzelec vs Zastal 16;81 ( 6:20 ; 4:19 : 2;19 : 4:23 )

pkt zgorzelec : ³achacz 4 ; zubrzycki 4 , wu¿yñski 2 ; niechwiedowicz 6
pkt zastal : szymanski 2 , siminski 1, siminski 13 gawara 2, szarkowicz 7 jakubowski 5, morgiel 10,mackiewicz 8, szpakowski 9, cha³upka 4, góreñczyk 10 szymañski 4 nowak 2

 
Górnik vs Zgorzelec 30:50 ( 4:8 ; 13:12 ; 4 ;16 ; 9:14 )

pkt górnik : wasilewski 1 ; rumniak 4 ; rakieæ ; matusik ; 6 ; rejek 6 ; gorgól 5 ; b³aszkiewicz 2 ; tosti 4
pkt zgorzelec : minkiewicz 4 ; ³achacz 11 ; procyszyn 5 ; zubarzycki 2 ; lewandowski 6 ; bekacz 14 ; billicki 2 ; stachowski 6

 ALL-STARS turnieju :

Kacper Porada - UKS Chromik ¯ary
Kacper Rejek - Górnik Wa³brzych
Wojciech Bekacz - Turów Zgorzelec
£ukasz Szpakowski - Zastal Zielona Góra

 MVP turnieju :
Adam Forysiuk - UKS Chromik ¯ary

 pkt Chromik ¯ary , ca³y turniej -

Jutkiewicz Seweryn 4
Porada Kacper 27
Grochalski Piotr 8
Pawlikowski Pawe³ 21
Maciejak Norbert 27
Drzewiñski Rafa³ 6
Ghukasyan Karol 44
Sokalski Rados³aw 4
Forysiuk Adam 17
Burnecki Kacper 10
Krzywonos Oskar 12
Gniazdowski Patryk 13
Kilian Micha³ 8
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Dawid Sikora kadra ¦l±ska MKKS Rybnik
Dawid Sikora kadra ¦l±ska MKKS Rybnik
Sylwetki zawodników r.1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi