News: III Puchar Burmistrza Che³mna rocz.1999 Che³mno 3-5.X.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 05:17:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Puchar Burmistrza Che³mna rocz.1999 Che³mno 3-5.X.2014
Turnieje Podsumowanie
 III Jesienny Oogóolnopolski Turniej Koszykówki Kadetów o Puchar Burmistrza Miasta Che³mna dobieg³ koñca.Trochê niespodziewanie dla wszystkich, ale w pe³ni zas³u¿one zwyciestwo pierwszy raz w historii turniejów odnios³a druzyna gospodarzy MChKK Che³mno.

W pierwszym dniu turnieju gospodarze po zaciêtym i pe³nym emocji meczu pokonali faworyzowany zespó³ La Basket Warszawa 69:63 co by³o juz przedsmakiem du¿ych emocji w turnieju. Jednak w kolejnym tego dnia meczu z gospodarzy usz³o powietrze i po d³ugim prowadzeniu po niepotrzebnych stratach w koñcówce meczu ulegli Truso Elbl±g. Ta przegrana nie pod³ama³a jednak zespo³u prowadzonego przez Tomasza Wilmê i w drugim dniu turnieju po chyba najbardziej wyczerpujacym i obfitym we wzloty i upadki meczu, przy prawie pe³nych trybunach po dwóch dogrywkach MChKK Che³mno pokona³o finalistê i ósmy zespó³ ostatnich mistrzostw Polski SKM Zastal Zielona Góra. Uk³ad w tabeli po dwóch dniach turnieju by³ taki, ze 4 zespo³y mia³y po 1 pora¿ce i decydujacy mecz o pierwszym miejscu odby³ siê w niedzielê pomiêdzy ekipami z Che³mna i Dzia³dowa. Che³miniacy "weszli" w mecz bardzo ¿le,przede wszystkim byli zdekoncentrowani stawk± meczu, gdyz w przypadku wygranej zjêliby 1 miejsce w turnieju, a w przypadku pora¿ki zajêliby 4 miejsce! Na boisku mno¿y³y siê straty, widaæ by³o nerwowo¶c w poczynaniach zawodników i razi³a nieskuteczno¶æ szczególnie pod "dziur±" i przy rzutach wolnych. w trzeciej kwarcie przewaga Dzia³dowa wynosi³a juz 11 pkt i ma³o kto na trybunach, patrz±c na grê zawodników z MChKK wierzy³, ¿e nasz zespó³ mo¿e jeszcze przechyliæ szale zwyciêstwa na swoja stronê. W czwartej kwarcie jednak juz od samego poczatku, g³ównie dziêki postawie na boisku Dawida Szulca, Igora Brylewskiego i Kacpra Freunda do g³osu dosz³a dru¿yna z Che³mna. Z±czê³a siê szaleñcza pogoñ i odrabianie strat, co wywo³a³o aplauz na trybunach i nasi ch³opcy niesieni dopingiem kibiców raz po raz odnajdowali drogê do kosza przeciwnika, co w rezultacie przynios³o zespo³owi z Che³mna upragnione zwyciêstwo na przeciwnikiem z Dwójki Dzia³dowo, który b±d¿ co b±dz bardzo wysoko postawi³ poprzeczkê naszym zawodnikom.

Klasyfikacja koñcowa turnieju:

1.MChKK Che³mno
2.La Basket Warszawa
3.UKS Dwójka Dzia³dowo
4.Truso Elbl±g
5.SKM Zastal Zielona Góra

Pierwsza pi±tka turnieju:


Igor Brylewski - MChKK
Marcin £apiñski - La Basket Warszawa
- Dwójka Dzia³dowo
- Truso Elbl±g
- SKM Zastal Zielona Góra

MVP Turnieju: Kacper Freund - MChKK Che³mno

Najskuteczniejszy zawodnik turnieju: Kacper Freund - MChKK Che³mno (101 pkt)

Wyniki

MChKK Che³mno – UKS La Basket Warszawa 69:63
SKM Zastal Zielona Góra – UKS Dwójka Dzia³dowo 47:53
MChKK Che³mno – Truso Elbl±g 58:63
UKS La Basket Warszawa – Truso Elbl±g 83:34
MChKK Che³mno – SKM Zastal Zielona Góra 67:61
UKS La Basket Warszawa– UKS Dwójka Dzia³dowo 72:33
SKM Zastal Zielona Góra – Truso Elbl±g 62:59
UKS Dwójka Dzia³dowo – Truso Elbl±g 64:50
UKS La Basket Warszawa – SKM Zastal Zielona Góra 94:33
MChKK Che³mno– UKS Dwójka Dzia³dowo 63:53

FILMIKI Z TURNIEJU

Klub MChKK Che³mno dziêkuje wszystkim sponsorom ( firmy: Helvetia, Midar,Campus,Monster Jam Basketball) za wsparcie i ufundowanie nagród,Panu Burmistrzowi Miasta Che³mna Mariuszowi Kêdzierskiemu za ufundowanie i wrêczenie pucharów, Starostwu Powiatowemu w Che³mnie, Pani Prezes klubu Marioli Stachewicz oraz wszystkim kibicom za gor±cy doping w ka¿dym meczu!
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
20
20
I Gala ¦KM Zabrze rocz.90/87
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi