News: VI Memoria³ M. Smêtka rocz. 2002 Tarnów 4-5.X.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:46:21
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VI Memoria³ M. Smêtka rocz. 2002 Tarnów 4-5.X.2014
Turnieje Podsumowanie
 Zakoñczy³ siê Memoria³ M.Smêtka w kategorii Ch³opców. Najlepsz± dru¿yn± dwóch dniowych zmagañ okaza³a siê dru¿yna UKS  REGIS WIELICZKA, która wygra³a wszystkie mecze w Memoriale, drugie miejsce zajê³a dru¿yna MOSIR PRZEWORSK z jedn± przegran±, na trzecim miejscu uplasowa³a siê CSM „KU¬NIA KOSZYKÓWKI” STALOWA WOLA  z dwiema przegrani, czwarte miejsce zajê³a dru¿yna MUKS 1811 UNIA TARNÓW a pi±te KS CRACOVIA 1906 KRAKÓW.

Poni¿ej prezentujemy wyniki w poszczególnych meczach i zdobycze punktowe. 

Królem strzelców zosta³
:
Jurzyk Jakub ( MOSIR PRZEWORSK )


UKS  REGIS WIELICZKA – KS CRACOVIA 1906 KRAKÓW 109: 26 ( 31:7,25:9, 26;2, 27:8 )
REGIS: Siemieniec  6, Buczyñski  4, Busz 7, Wojciechowski  6, £okas 3, Dyngosz 9, Ferenczak 22, Jêdrzejczyk Wojciech 8, Jêdrzejczyk Maciej 24, Filipczyk 4, Trzciñski 8, Domaga³a 8
CRACOVIA: Weso³owski 7, Jagaciak 4, W³odarczyk 3, Bana¶ 2, Mularczyk 3, Ko³tun 2, Saif 5

MUKS 1811 UNIA TARNÓW – CSM „KU¬NIA KOSZYKÓWKI” STALOWA WOLA 45:59 ( 14:8, 4:25, (:16, 18:10 )
MUKS: Nowak 9, Lech 2, Tryba 5, Zdeb 6, Iwaniec  4, Kloch 2,  Banak 17
KU¬NIA: Sudo³ 8, Goñski 4, Paj±k 8, Niemiec 2, £opatka 5, Biedrzycki 2, Godawski 13, Miszczyszyn 2, Gulka 4, Grochowina 11

MOSIR PRZEWORSK  -  UKS  REGIS WIELICZKA 40:56 ( 9:14, 6:11, 15:18, 10:13 )
MOSIR: Jurkiewicz 2, Strama 2, Kucharczyk 4, Zaj±c 10, Morko 11, Jurzyk 11
REGIS: Siemieniec  2, Busz 7, Wojciechowski  2, £okas 4, Dyngosz 10, Ferenczak 5, Jêdrzejczyk Wojciech 8, Jêdrzejczyk Maciej 4, Filipczyk 4, Trzciñski 3, Domaga³a 7

KS CRACOVIA 1906 KRAKÓW - CSM „KU¬NIA KOSZYKÓWKI” STALOWA WOLA 36: 86 ( 7:20, 9:13, 11:9, 9:26 )
CRACOVIA: Weso³owski 9, Jagaciak 14, Bana¶ 1, Mularczyk 12, Ko³tun 2
KU¬NIA: Sudo³ 2, Goñski 4, Paj±k 16, Typiak 2, Niemiec 1, £opatka 10, Godawski 14, Gulka 10, Grochowina 9

MUKS 1811 UNIA TARNÓW - MOSIR PRZEWORSK  36:84 ( 6:19, 12:19, 12:18, 6:28 )
MUKS: Kawa 2, Nowak 8, Tryba 6, Zdeb 4, Iwaniec  2,  Banak 10
MOSIR: Jurkiewicz 2, Strama 2, Mroszczyk 6, Kisiel 8, Kucharczyk 1, Pieczonka 2, Zaj±c 20, Morko 9, Wi¶niowski 2, Jurzyk 32

CSM „KU¬NIA KOSZYKÓWKI” STALOWA - MOSIR PRZEWORSK  57:67 ( 11:11, 14:16, 15:21, 17:19 )

KU¬NIA:
Goñski 2, Paj±k 19, Typiak 2, £opatka 8, Biedrzycki 3, Godawski 9, Miszczyszyn 2, Gulka 2, Grochowina 10
MOSIR: Jurkiewicz 1, Mroszczyk 6, Kisiel 2, Kucharczyk 2, Pieczonka 8, Zaj±c 16, Morko 12, Wi¶niowski 2, Jurzyk 18

MUKS 1811 UNIA TARNÓW - UKS  REGIS WIELICZKA 40:89 ( 10:28, 13:16, 11:21, 6:23 )
MUKS: Szumlañski 2,Nowak 8, Lech 4, Król 1, Molczyk 2, Tryba 3,  Zdeb 2, Iwaniec  2,  Banak 3, Moskal13
REGIS: Siemieniec  2, Busz 8, Wojciechowski  12, £okas 2, Dyngosz 4, Ferenczak 14, Jêdrzejczyk Wojciech 8, Jêdrzejczyk Maciej 28, Trzciñski 7, Domaga³a 3

MOSIR PRZEWORSK  - KS CRACOVIA 1906 KRAKÓW 90:15 ( 17:2, 17:6, 24:4, 32:3 )
MOSIR: Jurkiewicz 4, Mroszczyk 4, Kisiel 2, Kucharczyk 5, Pieczonka 8, Zaj±c 11, Morko 19, Wi¶niowski 3, Jurzyk 34
CRACOVIA: Weso³owski 4, Kunachowicz 1, Bana¶ 5, Mularczyk 2, Saif 1

UKS  REGIS WIELICZKA - CSM „KU¬NIA KOSZYKÓWKI” STALOWA 92: 37 ( 21:4, 23:7, 34:17, 14:9 )

REGIS: Buczyñski  2, Busz 10, Wojciechowski  3, Dyngosz 7, Ferenczak 17, Jêdrzejczyk Wojciech 8, Jêdrzejczyk Maciej 24, Filipczyk 2, Trzciñski 13, Domaga³a 6
KU¬NIA: Sudo³ 4, Goñski 2, Paj±k 7, Typiak 2, Niemiec 5, Biedrzycki 2, Godawski 7, Miszczyszyn 2, Gulka 2, Grochowina 6

MUKS 1811 UNIA TARNÓW - KS CRACOVIA 1906 KRAKÓW 70:34 ( 14:5, 19:9, 17:9, 20:11 )
MUKS: Kawa 2, Nowak 8, Lech 5, Tryba 4,  Zdeb 2, Kloch 6,  Banak 28, Moskal 15
CRACOVIA: Gawin 2, Weso³owski 11, Kunachowicz 2, W³odarczyk 4, Mularczyk 7, Ko³tun 2, Kolano 2, Warcho³ 2, Saif 2

5 ALL STARS

 


 
REGIS WIELICZKA
Ferenczak Sebastian
MOSIR PRZEWORSK
Zaj±c MIcha³
KK STALOWA 
Paj±k Kamil
UNIA TARNÓW
Kloch Adrian
CRACOVIA 1906
Ko³tun Hubert


Kolejno¶æ koñcowa Memoria³u M.Smêtka

1.REGIS WIELICZKA  4 zw / 0 p2.MOSIR PRZEWORSK 3zw / 1 p3.KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WIOLA 2 zw / 2 p4.MUKS 1811 UNIA TARNÓW  1 zw / 3 p5.Cracovia KRAKÓW  0 zw / 5 p


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi