News: III Turniej im. Tadeusza Konata rocz.2000 Rawicz 19-21.IX.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 29 2020 04:32:13
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Turniej im. Tadeusza Konata rocz.2000 Rawicz 19-21.IX.2014
Turnieje Podsumowanie
 IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców
rocznik 2000 im. Tadeusza Konata
Rawicz 19.09. – 21.09.2014r.
Organizator:RKKS Rawia Rawicz

Mecz o I miejsce  WKK – UKS GIM 92    79:52
Mecz o III miejsce  RAWIA – PYRA        43:36

Klasyfikacja koñcowa:

1.  WKK WROC£AW
2.  UKS GIM 92 WARSZAWA
3.  RKKS RAWIA II
4.  PYRA POZNAÑ
5.  RKKS RAWIA I

MVP Turnieju EKERT KACPER – WKK WROC£AW

Najlepszy strzelec turnieju  POPIEL MATEUSZ – RKKKS RAWIA RAWICZ


RAWIA I – WKK    48:67
PYRA – RAWIA II    71:70
WARSZAWA – RAWIA II    75:80
WKK – PYRA    87:50
RAWIA I -  WARSZAWA    41:86
WKK – RAWIA II    88:80
WKK – WARSZAWA 56:91
RAWIA I – PYRA    50:74
RAWIA I – RAWIA II    44:53
PYRA – WARSZAWA    47:56

Po meczach podstawowych:

1.    UKS GIM 92
2.    WKK
3.    PYRA
4.    RAWIA II
5.    RAWIA I


Turniej by³ naszym sprawdzianem przed sezonem w Wielkopolskiej Lidze Kadetów. Zaprosili¶my mocne dru¿yny z ca³ej Polski, które zajê³y w poprzednim sezonie czo³owe miejsca w swoich ligach. Z powodów organizacyjnych by³em zmuszony zrobiæ 2 dru¿yny z 1.
Nie przyjecha³y dru¿yny z Jeleniej Góry oraz Katowic. Mecze podstawowe rozgrywali¶my podzieleni ale mecz o III miejsce wyst±pili najlepsi ch³opacy turnieju. Oprócz mojej osoby trenerami RAWI II byli Patryk Czerwiñski oraz Szymon Macio³ek, koledzy z klubu.
Turniej uwa¿am za udany. Pomimo czasami lepszej i czasami gorszej gry, ch³opcy dali z siebie wszystko. Turniej pokaza³ bardzo dobre przygotowanie fizyczne ch³opaków na które zapracowali bardzo ciê¿ka prac± na obozie przygotowawczym w Ustce. Musimy jeszcze popracowaæ nad taktyk± w ataku oraz jeszcze lepsz± gr± w obronie.

Serdecznie dziêkuje w imieniu klubu RKKS RAWIA Rawicz za pomoc w organizacji turnieju rodzicom oraz sponsorom, Urzêdowi Miasta i Gminy   oraz OSiR Rawicz.
   


Komentarze
W-w dnia wrzesie 21 2014 10:32:16
Pyra bez dwóch podstawowych zawodników to inny zespó³. WKK te¿ bez czterech, ale to bardziej wyrównany zespó³. Szkoda, ¿e w zesz³ym sezonie nie by³o nowej pasarelli, bo by dobrze na tym wyszli. W tym sezonie tak bêdzie, ¿e niektóre zespo³y inaczej bêd± wygl±daæ, bo czê¶æ zawodników z 2000 bêdzie gra³a z 99.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
wszyscy razem
wszyscy razem
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi