News: Turniej Mini Koszykówki rocz.2003 Rawicz 3-5.X.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 02:22:16
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Mini Koszykówki rocz.2003 Rawicz 3-5.X.2014
Turnieje Podsumowanie
 Wyniki II Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki M³odzików o Puchar Firmy Pagmer:

Koñcowa klasyfikacja:

1. TKM W³oc³awek

2. MKS Grójec
3. RKKS Rawia Rawicz
4. Górnik Wa³brzych
5. SKS Kasprowicz Inowroc³aw
6. KS Sudety Jelenia Góra
7. Piomar Brzeg
8. UKS Komorów

Król strzelców:
Bednarek Oliwier
MVP: Przybytniak Franciszek

Grupa A

MKS Grójec – SKS Kasprowicz Inowroc³aw 30:28

MKS Grójec: JURASZEWSKI ANTO¦ 0, PIETRUSIÑSKI DAWID 8, PORADZKI KACPER 4, KWIECIÑSKI BART£OMIEJ 2, CIʯKOWKI MICHA£ 10, STÊPIEÑ BARTEK 2, ORZECHOWSKI DAWID 0, KOZ£OWSKI BARTEK 2, NIEMIEC ARTUR 0, RAK JAKUB 0, PRZYBYTNIAK FRANEK 2
SKS Kasprowicz: MAREK ARTUR 0, MICHALAK ANTONI 3, KA£ECKI WIKTOR 0, WOJCIECHOWSKI MIKO£AJ 2, SKRZYPCZYÑSKI KACPER 3, OWCZARZAK JAN 1, SZYMAÑSKI 12, ZDROJEWSKI HUBERT 1, KWIECIÑSKI JAN 3

RKKS Rawia Rawicz – KS Sudety Jelenia Góra 47:13
Rawia: PAPROCKI Kacper 0, POPIEL Piotr 0, ¯UREK Dawid 2, ¦MIESZCHA£A Miko³aj 5, SKUPIN Antoni 2, GERTCHEN Iga 2, MATUSZEWSKI Krzysztof 18, £AKOMY Gabriel 12, DUDA Jakub 0, DURCZEWSKI Mateus 0, MIESZKALSKI Bartosz 0, MAÆKOWIAK Iwo 6.
Sudety: STASZEWSKI Bartosz 0, KOBUS Oskar 0, KLOZA Arkadiusz 2, BULCEWICZ Wojciech 0, GARBARSKI Dawid 0, TYMIÑSKI Filip 0, GL¡DA£A Bart³omiej 0, HALICKI Mi³osz 3, SKORUPA Jakub 0, SAMIEC Mateusz 1, D¡BROWSKI Igor 3, M¦CISZ Kacper 4.

KS Sudety Jelenia Góra – MKS Grójec 21:41

Sudety: STASZEWSKI Bartosz 1, KOBUS Oskar 0, KLOZA Arkadiusz 0, BULCEWICZ Wojciech 0, GARBARSKI Dawid 0, TYMIÑSKI Filip 6, GL¡DA£A Bart³omiej 2, HALICKI Mi³osz 0, SKORUPA Jakub 2, SAMIEC Mateusz 4, D¡BROWSKI Igor 0, M¦CISZ Kacper 6.
MKS Grójec: JURASZEWSKI ANTO¦ 0, PIETRUSIÑSKI DAWID 2, PORADZKI KACPER 13, KWIECIÑSKI BART£OMIEJ 6, CIʯKOWKI MICHA£ 5, STÊPIEÑ BARTEK 5, ORZECHOWSKI DAWID 0, KOZ£OWSKI BARTEK 4, NIEMIEC ARTUR 0, RAK JAKUB 4, PRZYBYTNIAK FRANEK 2.

RKKS Rawia Rawicz – SKS Kasprowicz Inowroc³aw 33:16
Rawia: PAPROCKI Kacper 0, POPIEL Piotr 0, ¯UREK Dawid 0, ¦MIESZCHA£A Miko³aj 5, SKUPIN Antoni 2, GERTCHEN Iga 4, MATUSZEWSKI Krzysztof 11, £AKOMY Gabriel 9, DUDA Jakub 0, DURCZEWSKI Mateusz 0, MIESZKALSKI Bartosz 0, MAÆKOWIAK Iwo 2.
SKS Kasprowicz: MAREK ARTUR 0, MICHALAK ANTONI 0, KA£ECKI WIKTOR 1, WOJCIECHOWSKI MIKO£AJ 0, SKRZYPCZYÑSKI KACPER 1, OWCZARZAK JAN 7, SZYMAÑSKI 4, ZDROJEWSKI HUBERT 0, KWIECIÑSKI JAN 2.

RKKS Rawia Rawicz – MKS Grójec 29:34

Rawia: DEMUT Micha³ 0, POPIEL Piotr 0, ¯UREK Dawid 0, ¦MIESZCHA£A Miko³aj 3, SKUPIN Antoni 2, KOWALSKI Miko³aj 0, MATUSZEWSKI Krzysztof 8, £AKOMY Gabriel 7, JANIAK Antoni 0, DURCZEWSKI Mateusz 2, MIESZKALSKI Bartosz 0, MAÆKOWIAK Iwo 7
MKS Grójec: JURASZEWSKI ANTO¦ 2, PIETRUSIÑSKI DAWID 6, PORADZKI KACPER 8, KWIECIÑSKI BART£OMIEJ 1, CIʯKOWKI MICHA£ 0, STÊPIEÑ BARTEK 7, ORZECHOWSKI DAWID 0, KOZ£OWSKI BARTEK 4, NIEMIEC ARTUR 0, RAK JAKUB 0, PRZYBYTNIAK FRANEK 6.

Sudety Jelenia Góra - SKS Kasprowicz Inowroc³aw 39:50
Sudety: STASZEWSKI Bartosz 3, KOBUS Oskar 0, KLOZA Arkadiusz 0, BULCEWICZ Wojciech 2, GARBARSKI Dawid 4, TYMIÑSKI Filip 9, GL¡DA£A Bart³omiej 2, HALICKI Mi³osz 3, SKORUPA Jakub 7, SAMIEC Mateusz 7, D¡BROWSKI Igor 3, M¦CISZ Kacper 0.
SKS Kasprowicz: MAREK ARTUR 0, MICHALAK ANTONI 2, KA£ECKI WIKTOR 7, WOJCIECHOWSKI MIKO£AJ 4, SKRZYPCZYÑSKI KACPER 2, OWCZARZAK JAN 0, SZYMAÑSKI 16, ZDROJEWSKI HUBERT 4, KWIECIÑSKI JAN 5.

1. MKS Grójec 6 pkt 105:78
2. Rawia Rawicz 5 pkt 109:63

3. SKS Kasprowicz Inowroc³aw 4 pkt 94:102
4. KS Sudety Jelenia Góra 3 pkt 73:138

Grupa B

Piomar Brzeg – Górnik Wa³brzych 29:50
Piomar Brzeg: Chudzik Maksymilian 0, Polek Tymoteusz 7, Garnczarczyk Kacper 2, Piwoda Tomasz 4, Boruta Mateusz 0, Kowalczuk Patryk 4, Szkoda Jakub 4, Lukas Bartosz 4, Brzêczek Piotr 2, Kubiak Kamil 2, Pszczolarski Bartosz 0, Pietraszek Szymon 0.
Górnik: Ewiak Dorian 7, Augustyniak Gracjan 7, Karolczak Dawid 0, Sokulski Kacper 0, Wasilewicz Igor 0, Wowk £ukasz 0, Niziñski Kuba 6, Mazur Mateusz 0, Zaj±c Micha³ kpt 28, Karwik Maksymilian 0, Kowalski Patryk 2, Danielak Daniel 0.

TKM W³oc³awek – UKS Komorów 89:1
TKM: W³udarski Maciej 8, Jakubowski Igor 0, B³êdowski Damian 4, £ukasik Wiktor 3, Bednarek Oliwier 12, Szabelski Micha³ 12, Czy¿nielewski Wiktor 16, Szczepañski Oliwier 10, Bladoszewski Igor 10, Janowski Adam 4, Orliñski Filip 10.
UKS: Sidor Ignacy 0, Paszkiewicz Jan 0, Paradowski Tomasz 0, Kowalczyk Filip 0, Dobrzyñski Jakub 0, Walczak Piotr 0, Janik Adam 0, Garbacik Franciszek 1, Jaworski Bartek 0, Tyralik Aleksander 0, Wojewódzki Jan 0, Kry¶ko Jan 0.

UKS Komorów - Piomar Brzeg 27:32
UKS: Sidor Ignacy 2, Paszkiewicz Jan 0, Paradowski Tomasz 0, Kowalczyk Filip 0, Dobrzyñski Jakub 0,Walczak Piotr 2, Janik Adam 4, Garbacik Franciszek 13, Jaworski Bartek 0, Tyralik Aleksander 2, Wojewódzki Jan 0, Kry¶ko Jan 4.
Piomar Brzeg: Chudzik Maksymilian 0, Polek Tymoteusz 10, Garnczarczyk Kacper 2, Piwoda Tomasz 6,Boruta Mateusz 2, Kowalczuk Patryk 0, Szkoda Jakub 2, Lukas Bartosz 4, Brzêczek Piotr 1, Kubiak Kamil 4, Pszczolarski Bartosz 1, Pietraszek Szymon 0.

TKM W³oc³awek – Górnik Wa³brzych 94:7
TKM:, Jakubowski Igor 3, B³êdowski Damian 13, £ukasik Wiktor 18, W³udarski Maciej 5, Bednarek Oliwier 19, Szabelski Micha³ 4, Czy¿nielewski Wiktor 8, Szczepañski Oliwier 4, Bladoszewski Igor 12, Janowski Adam 4, Orliñski Filip 4.
Górnik: Ewiak Dorian 2, Augustyniak Gracjan 0, Karolczak Dawid 0, Sokulski Kacper 0, Wasilewicz Igor 0, Wowk £ukasz 0, Niziñski Kuba 1, Mazur Mateusz 0, Zaj±c Micha³ 4, Karwik Maksymilian 0, Kowalski Patryk 0, Danielak Daniel 0.

Górnik Wa³brzych - UKS Komorów 42:37
Górnik: Ewiak Dorian 13, Augustyniak Gracjan 2, Karolczak Dawid 2, Sokulski Kacper 4, Wasilewicz Igor 0,Wowk £ukasz 0, Niziñski Kuba 3, Mazur Mateusz 0, Zaj±c Micha³ 16, Karwik Maksymilian 2, Kowalski Patryk 0, Danielak Daniel 0.
UKS: Sidor Ignacy 0, Paszkiewicz Jan 0, Paradowski Tomasz 0, Kowalczyk Filip 0, Dobrzyñski Jakub 0,Walczak Piotr 0, Janik Adam 0, Garbacik Franciszek 11, Jaworski Bartek 2, Tyralik Aleksander 4,Wojewódzki Jan 2, Kry¶ko Jan 18.

Piomar Brzeg - TKM W³oc³awek 16:90
Piomar Brzeg: Chudzik Maksymilian 0, Polek Tymoteusz 6, Garnczarczyk Kacper 4, Piwoda Tomasz 2, Boruta Mateusz 1, Kowalczuk Patryk 0, Szkoda Jakub 0, Lukas Bartosz 0, Brzêczek Piotr 0, Kubiak Kamil 2, Pszczolarski Bartosz 1, Pietraszek Szymon 0.
TKM:, Jakubowski Igor 9, B³êdowski Damian 8, £ukasik Wiktor 6, W³udarski Maciej 13, Bednarek Oliwier 24, Szabelski Micha³ 8, Czy¿nielewski Wiktor 2, Szczepañski Oliwier 2, Bladoszewski Igor 10, Janowski Adam 2, Orliñski Filip 6.

Grupa B

1. TKM W³oc³awek 6 pkt 273:24
2. Górnik Wa³brzych 5 pkt 99:160

3. Piomar Brzeg 4 pkt 77:167
4. UKS Komorów 3 pkt 65:164

Pó³fina³y


RKKS Rawia Rawicz – TKM W³oc³awek 19:58
Rawia: POPIEL Piotr 0,DEMUT Maciej 0,SKUPIN Antoni 0, GERTCHEN Iga 2, MATUSZEWSKI Krzysztof 2, ¦MIESZCHA£A Miko³aj 4, DEMUT Micha³ 0, MAÆKOWIAK Iwo 0, £AKOMY Gabriel 3, ¯UREK Dawid 0, MIESZKALSKI Bartosz 8, DURCZEWSKI Mateusz 0.
TKM:, Jakubowski Igor 0, B³êdowski Damian 2, £ukasik Wiktor 5, W³udarski Maciej 5, Bednarek Oliwier 23, Szabelski Micha³ 6, Czy¿nielewski Wiktor 9, Szczepañski Oliwier 0, Bladoszewski Igor 7, Janowski Adam 1, Orliñski Filip 0.

MKS Grójec – Górnik Wa³brzych 78:10
MKS Grójec: JURASZEWSKI ANTO¦ 2, PIETRUSIÑSKI DAWID 4, PORADZKI KACPER 18, KWIECIÑSKI BART£OMIEJ 2, CIʯKOWKI MICHA£ 0, STÊPIEÑ BARTEK 10, ORZECHOWSKI DAWID 2, KOZ£OWSKI BARTEK 10, NIEMIEC ARTUR 4, RAK JAKUB 10, PRZYBYTNIAK FRANEK 16.
Górnik: Ewiak Dorian 0, Augustyniak Gracjan 0, Karolczak Dawid 0, Sokulski Kacper 0, Wasilewicz Igor 0,Wowk £ukasz 0, Niziñski Kuba 2, Mazur Mateusz 0, Zaj±c Micha³ 8, Karwik Maksymilian 0, Kowalski Patryk 0, Danielak Daniel 0.

Miejsca V – VIII

UKS Komorów – KSK Kasprowicz Inowroc³aw 5:101
UKS: Sidor Ignacy 0, Paszkiewicz Jan 0, Paradowski Tomasz 0, Kowalczyk Filip 0, Dobrzyñski Jakub 0, Walczak Piotr 0, Janik Adam 0, Garbacik Franciszek 3, Jaworski Bartek 0, Tyralik Aleksander 0,Wojewódzki Jan 0, Kry¶ko Jan 2.
SKS Kasprowicz: ¯e³udok Dmitrij 8 Kuzmiñski Kacper 2, Marek Artur 14, Michalak Antoni 5, Ka³ecki Wiktor 2, Wojciechowski Miko³aj 14, Skrzypczyñski Kacper 4, Owczarzak Jan 2, Szymañski Wit 34, Zdrojewski Hubert 12, Kwieciñski Jan 4.

KS Sudety Jelenia Góra – Piomar Brzeg 55:29
Sudety: STASZEWSKI Bartosz 1, KOBUS Oskar 2, KLOZA Arkadiusz 0, BULCEWICZ Wojciech 0, GARBARSKI Dawid 2, TYMIÑSKI Filip 8, GL¡DA£A Bart³omiej 2, HALICKI Mi³osz 10, SKORUPA Jakub 11, SAMIEC Mateusz 3, D¡BROWSKI Igor 5, M¦CISZ Kacper 11.
Piomar Brzeg: Chudzik Maksymilian 0, Polek Tymoteusz 13, Garnczarczyk Kacper 0, Piwoda Tomasz 3, Boruta Mateusz 0, Kowalczuk Patryk 2, Szkoda Jakub 2, Lukas Bartosz 4, Brzêczek Piotr 2, Kubiak Kamil 3, Pszczolarski Bartosz 0, Pietraszek Szymon 0.

O miejsce VII  Piomar Brzeg - UKS Komorów 39:23
Piomar Brzeg: Chudzik Maksymilian 2, Polek Tymoteusz 0, Garnczarczyk Kacper 2, Piwoda Tomasz 9, Boruta Mateusz 4, Kowalczuk Patryk 2, Szkoda Jakub 4, Lukas Bartosz 9, Brzêczek Piotr 0, Kubiak Kamil 4,Pszczolarski Bartosz 1, Pietraszek Szymon 2.
UKS: Sidor Ignacy 0, Paszkiewicz Jan 0, Paradowski Tomasz 0, Kowalczyk Filip 0, Dobrzyñski Jakub 0, Walczak Piotr 0, Janik Adam 0, Garbacik Franciszek 7, Jaworski Bartek 0, Tyralik Aleksander 2, Wojewódzki Jan 2, Kry¶ko Jan 12.

O miejsce V KS Sudety Jelenia Góra - KSK Kasprowicz Inowroc³aw 48:89
Sudety: Staszewski Bartosz 4, Oskar 5, Kloza Arkadiusz 2, Bulcewicz Wojciech 0, Garbarski Dawid 9,Tymiñski Filip 14, Gl±da³a Bart³omiej 1, Halicki Mi³osz 0, Skorupka Jakub 4, Samiec Mateusz 1, D±browski Igor 4, M¶cisz Kacper 4.
SKS Kasprowicz: ¯e³udok Dmitrij 4, Kuzmiñski Kacper 0, Marek Artur 11, Michalak Antoni 2, Ka³ecki Wiktor 12, Wojciechowski Miko³aj 8, Skrzypczyñski Kacper 9, Owczarzak Jan 3, Szymañski Wit 14, Zdrojewski Hubert 14, Kwieciñski Jan 12.

O miejsce III
RKKS Rawia Rawicz – Górnik Wa³brzych 69:21
RKKS: PAPROCKI Kacper 0, POPIEL Piotr 8, JANIAK Antoni 2, DEMUT Maciej 0, SKUPIN Antoni 2, GERTCHEN Iga 4, DUDA Jakub 0, MATUSZEWSKI Krzysztof 14, ¦MIESZCHA£A Miko³aj 6, DEMUT Micha³ 2, MAÆKOWIAK Iwo 4, £AKOMY Gabriel 18.
Górnik: Ewiak Dorian 1, Augustyniak Gracjan 0, Karolczak Dawid 0, Sokulski Kacper 0, Wasilewicz Igor 0, Wowk £ukasz 0, Niziñski Kuba 0, Mazur Mateusz 0, Zaj±c Micha³ 19, Karwik Maksymilian 0, Kowalski Patryk 0, Danielak Daniel 1.

Fina³ TKM W³oc³awek – MKS Grójec 51:36
TKM: JAKUBOWSKI Igor 0, B£ÊDOWSKI Damian 1, £UKASIK Wiktor 4, W£UDARSKI Maciej 2, BEDNAREK Oliwier 19, SZABELSKI Micha³ 8, CZY¯NIELEWSKI Wiktor 7, SZCZEPAÑSKI Oliwier 3, BLADOSZEWSKI Igor 6, JANOWSKI Adam 0, ORLIÑSKI Filip 0.
MKS Grójec: JURASZEWSKI Antoni 0, PIETRUSIÑSKI Dawid 2, PORADZKI Kacper 4, KWIECIÑSKI Bart³omiej 8, CIʯKOWKI Micha³ 7, STÊPIEÑ Bartosz 2, ORZECHOWSKI Dawid 0, KOZ£OWSKI Bartosz 4, NIEMIEC Aartur 0, RAK Jakub 2, PRZYBYTNIAK Franciszek 7.

1 MIEJSCE

2 MIEJSCE

3 MIEJSCE

4 MIEJSCE

5 MIEJSCE

6 MIEJSCE

7 MIEJSCE

8 MIEJSCE

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jordan Brand Classic 10
Jordan Brand Classic 10
Ciekawe ujêcia
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi