News: I Puchar Rektora AGH rocz.1999 i 2003 Kraków 19-21.IX.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 05:48:11
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Puchar Rektora AGH rocz.1999 i 2003 Kraków 19-21.IX.2014
Turnieje Podsumowanie
 I Ogólnopolski turniej o Puchar Rektora AGH, promuj±cy koszykówkê w mie¶cie Kraków. 19-21.09.2014 dla kadetów i ch³opców.

Wydarzenia, spostrze¿enia,  ciekawostki, liczby

Turniej odwiedzili: Ewelina Kobryn (Pierwsza Polka Mistrzyni WNBA)
Trenerzy Kadry Polski rocz.1999: Roman Prawica i Wojciech Rogowski Trener Kadry S³owacji Mrek Bulik,
Cz³onkowie Zarz±du PZKosz: Miros³aw Noculak i Zdzis³aw Kasyk
Szef Wyszkolenia Koordynator grup m³odzie¿owych ALBA Berlin: Nicholas Behne
Wielcy Koszykarze: Jerzy Biñkowski, Adam Wójcik
Patrick Oliver Femerling  216 cm Medalista ME i M¦ z Kadr± Narodowa Niemiec. Zdobywa³ medale mistrzowskie z:   Olympiakos Pireus, FC Barcelona, Panathinaikos Ateny  i oczywi¶cie w Albie Berlin
26 Dru¿yn ( 16 Kadeci 10 Mini Koszykówka) Pierwszy Miêdzynarodowy Turniej w Polsce dla 16 dru¿yn w kategorii U16
5 Finalistów Polski U14 Mistrz Polski Chromik ¯ary , II ¦l±sk Wroc³aw, III Rosa Radom V Trefl Sopt VIII Wis³a Kraków
Medali¶ci U15 OOM: Lubuskie , Ma³opolskie, Dolno¶l±skie
Mistrz S³owacji i BC Previdza:  IV dru¿yna Niemiec Alba Berlina
Spotkanie integracyjne –Gril dla wszystkich uczestników
96 Spotkañ
300 Koszykarzy: Polska, Niemcy, S³owacja i Macedonia
Kontuzje: Dominik Wilczek Micha³ Busz (nogi w gipsie)

1 Dogrywka, kilka wsadów (Wójcik, Lewiñski, Walda) Triple-double: Karola Sasnala / 10 prze 11 zb  16 prz 8 as KKS Kobierzyce. Zawodnicy trener  Cracovia Kraków nie zapomn± tego przegranego meczu w ostatniej minucie stracili 8 pkt. I przegrali wygrany mecz !

Wspaniale nagrody Amerykañskiej Firmy SKLZ miêdzy innymi: Pro Mini Hoop £atwy do instalacji, mini zestaw do koszykówki,  do wykorzystywania w zamkniêtych pomieszczeniach np. pokój, biuro, akademik. Mo¿liwo¶æ monta¿u na drzwiach. Funkcjonalny i wytrzyma³y  materia³, stanowi zestaw doskona³y do dobrej zabawy.
Nagroda dla MVP U16: Przeno¶na nak³adka na obrêcz, której zadaniem jest "podawanie" pi³ki z powrotem w to samo miejsce, podczas treningu rzutowego. Regulacja urz±dzenia do 180 stopni. £atwe mocowanie do obrêczy kosza. Maty do treningu, Koszulki AGH oraz Puzle
Ka¿dy trener otrzyma³ pami±tkowa ksi±¿kê 100 lat Cracovii Kraków
Dodatkowo od SKM Magazyny MVP, Maskotka, Bransolety NBA

Podczas turnieju by³a prowadzona akcja Charytatywna na rzecz rehabilitacji Dawida Nowaka. Ka¿dy który zakupi³ w sklepiku kawê, napój ciastko , tosty itd. do³o¿y³ siê do zbiórki.Mi³ym gestem by³o przekazanie koszulek z autografami dru¿yn: Alba Berlin, Trefl Sopot, MKS Dabrowa Górnicza, Stelmet Zielona Góra, oraz Eweliny Kobryl posiadaczk± Mistrzowskiego Pier¶cienia za zdobycie Mistrzostwa USA z dru¿yn± Phoenix Mercury

NIESPODZIAKI NA +:

Korona Kraków srebrnym medalista Pucharu Rektora AGH
NIESPODZIANKI NA – (Te dru¿yny widzieli¶my w strefie medalowej)
KKS Kobierzyce, Wis³a Kraków, Alba Berklin, BC Previdza, MKS Dabrowa Górnicza ( w grupie pokona³a Mistrzów Rosê Radom)
Na turnieju zabrak³o: Z polskiej czo³ówki krajowej na turnieju zabrak³o: Novum Bydgoszcz, Polonia Warszawa, WKK Wroc³aw
Tak¿e indywidualno¶æ: £ukasza Kolendê (Turniej z Juniorami Trefla) Micha³a Kêpiñskiego, Kacpra Makowskiego
Sk³adam serdecznie podziêkowania organizatorom za zaproszenia na turniej a, dru¿ynie Chromik ¯ary za transport

Wielkie brawa nale¿± siê dla Mateuszowi Bukale jak na pierwszy raz zorganizowanie tak wielkiego turnieju wypad³o bardzo dobrze. Miejmy nadzieje ¿e turniej w Krakowie bêdzie organizowany corocznie. A dru¿yn z Polski i Europy chêtnie bêd± go¶ciæ w urokliwym Krakowie
Organizatorzy montuj± CLIP VIDEO który uka¿e siê w przysz³ym tygodniu. Zibi Filmiki wgrywaj± siê pozosta³e wyniki dzi¶ wieczorem

52 FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

FOTKI Z MECZY D¡BROWY GÓRNICZEJ


MVP:
Dawid Golus
Rosa Radom


KRÓL STRZELCÓW
£ukasz Lewiñski
MKS D±browa Górnicza


 5 ALL-STARS

Rados³aw Chorab
MKS D±browa
Górnicza
Jan Graniczka
Korona Kraków
Daniel Dawdo
Chromik ¯ary
£ukasz Zander
UKS 7 Trefl Sopot
Norbert Zió³ko
Rosa Radom


Mecze o miejsca

Mecz o 15 miejsce: TS Wis³a (r.2000) – PKK ¯ubry Bia³ystok 46:90 (14:25, 15:22, 13:25, 4:18)
Wis³a: Budzyñski 8, Maciejak 4, Szydlak 6, Macheta 6, Krakowiak 18, Smagowicz 2, Kasperczyk 2
Bia³ystok: Chrabo³owski 13, Waszczuk 2, Matuk 7, Andruk 21, Bia³obrodzki 11, Zakrzewski 6, Osienik 5, Niewiñski 3, Nowicki 6, Pó¼niewski 8, Wasilewski 8.
Mecz o 13 miejsce:
SKM Zastal Zielona Góra – CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola 59:47 (11:18, 17:11, 17:12, 14:6)
Zielona Góra: Wdowiñski 4, Rajewicz 25, Maksymowicz 3, Sadurski 6, Jackiewicz 2, Kamrowski 2, Lipczyñski 13, Brzózka 4.
Stalowa Wola: Krzysik 5, Kie³b 3, Kurek 17, Parus 11, Trawinski 11
Mecz o 11 miejsce: TKM W³oc³awek – TS Wis³a 42:48 (6:17, 17:6, 7:13, 12:12)
W³oc³awek: Kolasiñski 2, Zygmunciak 4, Ró¿anowski 9, Przybyszewski 4, Zawitowski 4, Ostrowski 9, Drozdowski 10.
Wis³a: Nowakowski 18, Nowacki 2, Szeliga, Rumian 7, ¦wigoñ 2, Chrabota 13, Partyka, Ig³a, Pacho³ek 6.
Mecz o 9 miejsce:  KS Cracovia 1906 – KKS Kobierzyce 58:60 (18:16, 13:15, 14:11, 13:18)
Cracovia: Kwadrans 5, Sasnal 14, Borkowski 3, Ignatowicz 3, Nowak 26, Salamon 7
Kobierzyce: Krawczyk K. 3, Wójcik S. 8, Nowakowski 14, Krawczyk M. 2, Junger 13, Wójcik J. 14, Matusiak 6.
Mecz o 7 miejsce: WKS ¦l±sk Wroc³aw – Alba Berlin 38:46 (6:9, 14:16, 6:12, 12:9)
¦l±sk: Sitnik 1, Rudawski 2, Chrobot 4, Zdeb 15, Cichoñ 7, Uberna 9
Berlin: Von Heymann 4, Sahid 8, Kboudo 3, Kohlsmann 2, Weideman 11, Schwettmann 5, Ogugua 6, Dominik 4, Tyrekidis, Pester 3.

Mecz o 5 miejsce:
BC Prievidza – MKS D±browa Górnicza 56:63 (6:13, 15:22, 22:7, 13:21
)
Prievidza: Cepko 2, Huljak 4, Magdolen 23, Mokrañ 2, Matej 5, Ka’dasi 12, Pondela 2, Pitelka 6.
D±browa Górnicza: Niesporz 2, Sala 8, Chorab 12, Lewiñski 19, Stêpieñ 8, Tomczyk 8, Bielecki 6.
Mecz o 3 miejsce:  Chromik ¯ary – UKS 7 Trefl Sopot 51:66 (17:19, 13:13, 15:18, 6:16)
¯ary: Bielicki 3, Pawiñski D. 2, Pawiñski J. 11, Sitko 3, Dawdo K. 13, Dawdo D. 19.
Sopot: Walda 12, Pokojski 3, Mochnacz 2, Zander 31, Kujtkowski 14, Kubów 2, Stankiewicz 2.

FINA£: Rosa Radom – KS Korona Kraków 49:30 (19:4, 10:8, 8:2, 12:16)
Radom: Rojek 2, Zió³ko 9, Nowik 2, P³atos 3, Nowak 2, Golus 12, Waniewski 4, Potowski 2, Lis 13.
Korona: Pieni±¿ek 4, Chmiel 2, Brykalski 10, Betley 2, Szlachetka 4, Graniczka 8

KLASYFIKACJA KOÑCOWA  U16

I MIEJSCE
Rosa Radom
II MIEJSCE
Korona Kraków
III MIEJSCE
UKS 7 Trefl Sopot
IV MIEJSCE
Chromik ¯ary
        
V MIEJSCE
Alba Berlin
VI MIEJSCE
¦l±sk Wroc³aw
VII MIEJSCE
MKS Dabrowa G.
VIII MIEJSCE
BC Previdza
       
IX MIEJSCE
KKS Kobierzyce
X MIEJSCE
Cracovia Kraków
XI MIEJSCE
Wis³a Kraków
XII MIEJSCE
TKM W³oc³awek
       
XIII MIEJSCE
Zastal Zielona G.
IV MIEJSCE
KK Stalowa Wola
XV MIEJSCE
¯ubry Bia³ystok
XVI MIEJSCE
Wis³a Kraków 2
       

Rozgrywki Grupowe


 Grupa A

KS Cracovia 1906 - TS Wis³a Kraków (r.2000) 55:33 (17:9, 13:6, 8:11, 17:7)
Cracovia: Sasnal 13, Ignatowicz 13, Kwadrans 9, Nowak 8, Puchalski 4, Wilk 4, Jarosiñski 2, Salamon 2,
Wis³a: Dobranowski 13, Macheta 8, Krakowiak 6, Budzyñski 4, Szydlak 2,

Prievidza – Wis³a (r. 2000) 78:27 (24:2, 20:9, 20:8, 14:8)

Prievidza: Mico, Chronski 6, Petras , Cepko 8, Huliak 10, Magdolen 12, Mokrañ 15, Matej 8, Kadai 10, Pandl 2, Pondela 7, Phekka
Wis³a: Budzyñski , Janiszewski , Wojnarowski, Maciejak , Szydlak 4, Miko³ajczyk, Macheta 2, Krakowiak 9 , Smagowicz, Dobranowski 15 , Kasperczyk , Grzywacz , Chlanda

Cracovia T – Sopot T 54:61 ( 13:19,13:16,19:16,8:10)

Cracovia: Kwadrans 4, Sasnal 10, Borkowski, Ignatowicz 17, Kulma, Wilk 6, Nowak 11, Salamon, Puchalski 6
Sopot: Walda 12, Pawlak 2, Pokojski , Pó³kotycki, Groth 2, Mochnacz 14, Zander  13, Kustkowski 15 , Kubów , Popowicz, Grzyma³a, Starkiewicz 3
Prievidza – Cracovia 68:58 (19:12, 13:19, 14:3, 22:24)
Prievidza: Mico 2, Chronski, Petras 2, Cepko 5, Holiak, Magidolen 12, Mokran 19, Matej 2, K’dasi 22, Pavol, Pondela, Pitelka 4
Cracovia: Kwadrans 7, Sasnal 12, Borkowski, Ignatowicz 6, Kulma, £apcik 6, Wilk 20, Nowak 5, Salamon 2
Sopot – Wis³a (r.2000) 86:43 (22:15, 19:4, 23:13, 22:11)
Sopot: Walda 10, Pawlak 8, Pokojski 8, Pó³kotycki, Groth 10, Mochnacz 8, Zander 13, Kustkowski 12, Kubów 7, Popowicz, Grzyma³a, Starkiewicz 10
Wis³a: Budzyñski 2, Janiszewski 2, Wojnarowski, Maciejak 3, Szydlak 4, Miko³ajczyk, Macheta 4, Krakowiak 18, Smagowicz, Dobranowski 2, Kasperczyk 2, Grzywacz 2, Chladna

Prievidza – Sopot 46:32 (23:6, 8:18, 11:4, 4:4)
Prievidza: Mico, Chronski 6, Petras , Cepko 2, Huliak , Magdolen 11, Mokrañ 10, Matej 4, Kadai 7, Pandl , Pondela , Phekka 6
Sopot: Walda 6, Pawlak, Pokojski , Pó³kotycki 5, Groth , Mochnacz 4, Zander  6, Kustkowski 6 , Kubów 3, Popowicz 1, Grzyma³a, Starkiewicz 1

1 Basket Club Prievidza  3 mecz 6 pkt.
2 UKS 7 Trefl Sopot  3 mecze 5 pkt.

3 KS Cracovia 1906 3 mecze   4 pkt.
4 TS Wis³a Kraków r.2000 3 mecz  3 pkt.


 Grupa B


Radom – W³oc³awek 62:35 (19:6, 8:7, 17:10, 18:12)
Radom: Rojek 7, Lewandowski 2, ¯uk 5, Zió³ko 16, Sowa 6, Nowik 4, P³atos 9, Nowak 2, Bernasiak 2, Lis 9
W³oc³awek: Kolasiñski 1 , Zygmunciak 2, Ró¿anowski 6, Woroniecki 4, Zawitowski 8, Ostrowski 6, Drozdowski 8

D±browa Górnicza – Zielona Góra 61:46 (11:9, 18:12, 17:12, 17:13)

D±browa Górnicza: Niespor 9, Chorab 6, Lewiñski 23, Gordon 2, Flisikowski 2, Szuriba 6, Stêpieñ 9, Tomczyk 2, Bielecki 2
Zielona Góra: Nowik 3, Rajewicz 24, Maksymowicz 3, Jackiewicz 2, Kamrowski 6, Lipczyñski 4, Brzózka 2, Busz 2

W³oc³awek – Zielona Góra 68:39 ( 15:7, 17:16, 22:6, 14:10)

W³oc³awek:  Mirecki 9, Zygmunciak 2, Ro¿nowski 9, Woroniecki 7, Przybyszewski 4, Zawitowski 12, Ostrowski 10, Drozdowski 15
Zielona Góra: Wdowiñski 2, Rajewicz 10, Wojtczak, Maksymowicz 2, Sadurski 3, Jackiewicz 4, Brzózka 16, Busz 2

Radom – D±browa Górnicza 43:58 (9:12, 11:16, 7:19, 16:11)

Radom: Rojek 1, ¯uk 1, Zió³ko 9, Nowik 4, P³atos 13, Golns 4, Waniewski 2, Lis 9
D±browa Górnicza: Niesper 6, Uszko, Sala 2, Chorab 7, Lewiñski 19, Szuriba 10, Stêpieñ 14,
W³oc³awek – D±browa Górnicza 29:44 (5:7,7:13,14:12,5:12)
W³oc³awek:  Mirecki 4, Zygmunciak 5, Ro¿nowski 6, Zawitowski 3, Ostrowski 9, Drozdowski  4
D±browa G.: Niesper 9, Chorab 3, Lewiñski 19,, Flisikowski 4, Stêpieñ 5, Tomczyk 4,
Radom – Zielona Góra 72:39 (15:8, 19:14, 14:8, 24:9)
Radom: Rojek 5, Lewandowski 3, ¯uk 4, Zió³ko 5, Nowik 11, P³atos 7, Nowak 8, Bernasiak 4, Golus 8, Waniewski 3, Lis 4, Czapla 2, Kozowski 3, Wierzga³a 5
Zielona Góra: Wdowiñski 5, Rajewicz 14, Wojtczak 5, Maksymowicz 1, Sadurski 4, Jackiewicz 4, Kamrowski 2, Lipczyñski 2, Brzózka 2

1 MKS D±browa Górnicza 3 mecz 6 pkt.

2 Rosa Radom  3 mecze  5 pkt.
3 TKM W³oc³awek  3 mecze 4 pkt.
4 SKM Zastal Zielona Góra  3 mecze 3 pkt.


 Grupa C
Chromik ¯ary – ¦l±sk Wroc³aw 50:33 (20:7, 16:8, 7:9, 7:11)
¯ary: Mróz 3, Bielicki 5, Pawiñski D 6, Pawiñski J 2, Sitko 5, Leszczyñski 8, Dawdo K 8, Dawdo D 13
¦l±sk: Zdaniewicz 2, Chrobot 12, Zdeb 6, Cichoñ 6, , Uberna 9,

Stalowa Wola – Wis³a 39:45 (4:13, 13:9, 7:10, 15:13)

Stalowa Wola: Wa¶ciñski 10, Pecka 2, Kurek 4, Parus 15, Nieznañski 5, Trawinski 3
Wis³a: Nowakowski 5, Jakubek 8, Nowacki 6, Szeliga 2, Rumian 3, ¦wigoñ, Chrabota 8, Racho³ek 10, Zyskowski 3
Stalowa Wola – Chromik ¯ary 41:59 (10:22, 12:9, 11:19, 8:9)
Stalowa Wola: Wa¶ciñski 7, Szóstka 2, Pecka 1, Kurek 8, Gumiela 1, Parus 16, Trawinski 6,
¯ary: Bielicki 2, Pawiñski D, Pawiñski J 6, , Sitko 2, Leszczyñski 17, Dawdo K 7, Dawdo D 25

Wis³a – ¦l±sk Wroc³aw 59:74 ( 19:20, 11:19, 8:16, 21:19)

Wis³a: Nowakowski 10, Jakubek 2, Garbacz, Nowacki 7, Chrabota 21, Partyka 2, Racho³ek 17
¦l±sk: Grabowski 8, Zdaniewicz 1, Olbromski 4, Chrobot 20, Zdeb 15, Bêbenek 3, Cichoñ 6, Szelczyñski 2, Uberna 14
Stalowa Wola – ¦l±sk Wroc³aw 37:53 (13:15, 7:21, 6:9, 11:8)
Stalowa Wola: Wa¶ciñski 11, Krzysik 2, Kie³b 2, Pecka 2, Kurek 4, Gumiela 3, Parus 8, Trawinski 5
¦l±sk: Sitnik 2, Rudawski 3, Chrobot 14, Zdeb 15, Bêbenek 2, Cichoñ 6, Uberna 11
TS Wis³a Kraków – Chromik ¯ary 62:53 (21:12, 18:13, 6:9, 17:19)
Wis³a: Nowakowski 11, Jakubek 6, Nowacki 1, Szeliga 2, Rumian 1, Chrabota 23, Pacho³ek 18
¯ary: Bielicki 4, Pawiñski D. 5, Pawiñski J. 2, Leszczyñski 14, Dawdo L. 7, Dawdo D. 21
.

1 Chromik ¯ary  3 mecz 5 pkt
2 WKS ¦l±sk Wroc³aw  3 mecz 5 pkt.
3 TS Wis³a Kraków  3 mecz 5 pkt.
4 Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola  2 mecz 2 pkt.


 Grupa D
KS Korona Kraków - KKS Kobierzyce 49:42 (13:9, 4:6, 13:16, 19:11)
Korona: Pieni±¿ek 12, Chmiel 11, Graniczka 11, Szlachetka 8, Brykalski 4, Skorupski 3,
Kobierzyce: Wójcik J. 10, Nowakowski 8, Matusiak 8, Wójcik S. 7, Jungier 7,
Krawczyk M. 2, 
Bia³ystok – Korona Kraków 40:63 ( 12:15, 13:14, 4:21, 11:13)

Bia³ystok: Chrabo³owski 2, Andruk 12, Osienik 4, Niewiñski 3, Nowicki 4, Pózniewski 2, Wasilewski 13
Korona: Pieni±¿ek 5, Chmiel 7, Brykalski 8 , Betley 2, Skorupski 4, Szkolak 20, Szlachetka 15, Graniczka 18, Kakula 2

Kobierzyce – Alba Berlin 44:50 (4:13, 18:8,13:17,9:12)

Kobierzyce: Wójcik S 15 , Nowakowski 11 , Krawczyk M 2, Junger 2, Wójcik J 8 , Matusiak 6
Berlin: Sahid 12, Weideman 10, Schwetttmann 6, Ohugua 3, Dominik 10, Turekidis, Pester 9
Bia³ystok – Alba Berlin 29:43 (11:11,7:5,8:11,3:16) 
  
Bia³ystok: Matuk 2, Andruk 13 , Niewiñski 4 , Wasilewski 10
Berlin: Von Neyman 4, Sahid 9, Diecken 2,  Kohlsman 2, Brenneke 1, Weideman 9, Schwetttmann 2 , Dominik 3 , Turekidis 6, Pester 5
Bia³ystok – Kobierzyce 52:60 (11:15, 14:11, 18:24, 9:10)
Bia³ystok: Chrabo³owski 5, Matuk 11, Andruk 11, Bia³obrodzki 5, Osienik 2, Niewiñski 2, Wasilewski 15
Kobierzyce: Rozner 6, , Wójcik S 14, Nowakowski 14, Wójcik J 18, Cho³uj 2, Matusiak 6

Korona Kraków – Alba Berlin  36:32 (6:13, 8:4, 12:6, 10:9)

Korona: Chmiel 4, Betley 10, Szkolak 4, Szlachetka 8, Graniczka 10,
Berlin: Von Neyman 2, Diecken 2, , Brenneke 4, Weideman 10, Schwetttmann 6 , Ohugua 2 , Dominik 4 , Pester 2

1 KS Korona Kraków  3 mecze  6 pkt.

2 Alba Berlin  3 mecz 5 pkt.
3 KKS Kobierzyce 3 mecze 4 pkt
4 PKK ¯ubry Bia³ystok  3 mecz 3 pkt

ÆWIERÆFINA£Y I-VIII

BC Prievidza – Rosa Radom 48:60 (14:16, 12:9, 12:15, 10:20)
Prievidza: Hronski 2, Huljak 2 , Magdolen 11, Mokrañ 6, Matej 4, Kaidasi 18, Pondela 3, Pitelka 2.
Radom: Lewandowski 5, ¯uk 1, Zió³ko 8, Nowik 3, P³atos 10, Bernasiak 9, Golus 14, Lis 10.

UKS 7 Trefl Sopot – MKS D±browa Górnicza 56:50 (12:15, 17:19, 10:8, 17:8)
Sopot: Walda 11, Pokojski 7, Groth 2, Zander 16, Kujtkowski 8, Kubów 8, Stankiewicz 4.
D±browa Górnicza: Niespor 4, Sala 10, Chorab 9, Lewiñski 21, Stêpieñ 6,
Chromik ¯ary – Alba Berlin 58:48 (11:7, 19:10, 19:10, 9:21)
¯ary: Karpiñski 3, Pawiñski D 8, Pawiñski J 8, Sitko 2, Leszczyñski 12, Dawdo K 6, Dawdo D. 19
Berlin: Von Heymann 2, Sahid 2, Brenneke 1, Weideman 26, Dominik 7, Tyrekidis 5, Pester 5

¦l±sk Wroc³aw – Korona 56:59 (17:11, 8:12, 15:4, 14:27, ot: 2:5)
¦l±sk: Grabowski 4,Rudawski 2, Chrobot 17, Zdeb 6, Cichoñ 2, Szelczyñski 2, Uberna 23.
Korona: Pieni±¿ek 7, Chmiel 1, Brykalski 2, Betley 3, Skorupski 19, Szkolak 4, Szlachetka 10, Graniczka 13.

PLAY-OFF 5-16


PLAY-OFF V-VIII: BC Privedza – Alba Berlin 35:42 (13:11, 4:8, 12:11, 6:12)
Prievidza: Mico 2, Hronski 6, Magdolen 5, Mokrañ 7, Kaidasi 13
Berlin: Von Heymann 6, Diecken 2, Kboudo 3, Weideman 19, Ogugua 2, Dominik 2, Pester 8.

PLAY OFF V-VIII: 
D±browa Górnicza – ¦l±sk Wroc³aw 53:65 (10:10, 10:18, 18:20, 15:17)
D±browa Górnicza: Niesporz 5, Sala 3, Chorab 9, Lewiñski 17, Gordon 4, Flisikowski 1 , Stêpieñ 8, Bielecki 6
¦l±sk: Grabowski 3, Olbromski 5, Sitnik 7, Rudawski 7, Chrobot 6, Zdeb 18, Cichoñ 11, Uberna 6, Chmielewski 2,

PLAY-OFF IX-XII
TS Wis³a – (3D) KKS Kobierzyce 50:53
Wis³a: Nowakowski 6, Jakubek 9, Nowacki 10, Chrabota 19, Pacho³ek 6
Kobierzyce: Roznerski 1, Wójcik S. 15, Nowakowski 9, Junger 5, Wójcik J 11, Cho³uj 6, Matusiak 6.

PLAY-OFF IX-XII: 
Cracovia – W³oc³awek 56:54 (15:14, 10:7, 18:21, 13:12)
Cracovia: Sasnal 12, Puchalski 12, Borkowski 3, Ignatowicz 11, Wilk 8, Nowak 7, Salamon 3
W³oc³awek: Mirecki 3, Kwiatkowski 2, Zygmunciak 7, Ró¿anowski 4, Woroniecki 15, Zawitowski 8, Ostrowski 11, Drozdowski 4.
PLAY-OFF XIII-XVI:  Stalowa Wola – Bia³ystok 43:37 (8:12, 11:8, 8:8, 16:9)
Stalowa Wola: Wa¶ciñski 6, Krzysik 2, Kie³b 2, Kurek 8, Gumiela 6, Parus 10, Trawinski 3, Rupiñski, Kosiñski 6.
Bia³ystok: Chrabo³owski 7, Matuk 2, Andruk 7, Osienik 2, Niewiñski 2, Nowicki 2, Wasilewski 15.
PLAY-OFF XIII-XVI:
 
Wis³a (r. 2000) – Zielona Góra 27:67 (6:18, 4:11, 4:18, 13:20)
Wis³a: Budzyñski 2, Janiszewski 2, Maciejak 1, Szydlak 1, Macheta 4, Krakowiak 7, Dobranowski 6, Kasperczyk 1, Rogoz 3
Zielona Góra: Nowik 9, Rajewicz 18, Maksymowicz 5, Sadurski 8, Jackiewicz 3, Kamrowski 7, Lipczyñski 8, Brzózka 9

I PÓ£FINA£:  Rosa Radom – Chromik ¯ary 57:48 (19:15, 10:12, 17:11, 11:10)
Radom: ¯uk 5, Zió³ko 12, Nowik 1, P³atos 9, Bernasiak 2, Golus 8, Waniewski, Lis 20.
¯ary: Pawiñski D. 9, Sitko 7, Leszczyñski 15, Dawdo K. 5, Dawdo D. 12.

II PÓ£FINA£: UKS 7 Trefl Sopot – KS Korona Kraków 39:66 (12:15, 8:20, 12:19, 7:12)
Sopot: Walda 10, Pokojski 2, Mochnacz 4, Zander 2, Kujtkowski 16, Kubów 4, Stankiewicz 1.
Korona: Pieni±¿ek 8, Chmiel 2, Brykalski 4, Betley 7, Skorupski 6, Szkolak 2, Szlachetka 16, Graniczka 21Mini koszykówka Ch³opcy U-12

 MVP: Nikola Vasilewski

 ALL-STARS

Mecz o 9 miejsce: Radwan Sport – Regis Wieliczka 6:38 (4:10, 2:8, 0:14, 0:6)
Radwan: Nadczuk 2, Majchrzak, Zydroñ 2, Le¶niak B., Le¶niak S., Stramek, Korczyñski 2
Regis: Siemieniec 4, Nowak 2, Busz 14, W.Baran 1, J.Baran 4, Filipczyk 4, Wojciechowski 9.
Mecz o 7 miejsce:  KS Cracovia 1906 – TS Wis³a Kraków 20:21 (8:7, 7:8, 2:4, 3:2)
Cracovia: Mazur 3, Weso³owski 2, Jagaciak 6, W³odarczyk 6, Bana¶ 2, Ko³tun 1
Wis³a: Nowak-Burkiewicz 2, Niedzielski 1, Warzecha 6, Batko 7, Nowak 2, Janas 3.

Mecz o 5 miejsce  TKM W³oc³awek – Alba Berlin 2 39:37 (5:10, 12:10, 8:8, 14:9)
W³oc³awek: Matusiak 10, £ukasik 2, Andrzejewski 8, Bednarek 8, Wdziêczny 2, Czy¿nielewski 5, Bladoszewski 2, Bykowski 2
Alba II Berlin: Burmeister 8, Posch 4, Born 2, Tchalombo 8,Gierschner 9, Fkederik 6.

Mecz o 3 miejsce: UKS 7 Trefl Sopot – Stal/UKS “Pi±tka” Ostrów Wlkp 24:33 (7:12, 2:7, 6:2, 9:12)
Sopot: Kulik 10, Penanowski 6, Czworowski 2, Jaszczerski 3, Siemianiuk 3
Ostrów Wielkopolski: Krzy¿anowski 2, Zaremba 16, Pietrasik 1, Suski 3, Kromolicki 9, Majchrzak 2.

FINA£: Alba Berlin – Junior Skopje 27:66 (6:17, 7:16, 4:14, 10:19)
Alba Berlin: Vellinga 2, MC Quaid 2, Siedel 1, Beil 4, Ediberidze 8, Good 8, Bemfert 2
Skopje: Brestovac 4, Arangelovski, Vasilevski 23, Sofronijevski 11, Adenovic 4, Dordievic 6, Dimovski 6, Bogatinovski 4, Dafincevski, Temelkovski 2, Gacov 4, Mitrovski 2.


I MIEJSCE
BJ Skopie Macedonia
II MIEJSCE
Alba Berlin Niemcy
III MIEJSCE
Stal Ostrów Wlkp.
IV MIEJSCE
UKS 7 Trefl Sopot
V MIEJSC
TKM W³oc³awek

   

   
VI MIEJSCE
Alba Berlin 2 Niemcy
VII MIEJSCE
Wis³a Kraków
VIII MIEJSCE
Cracovia Kraków
IX MIEJSCE
REGIS WIELICZKA
X MIEJSCE
RADWAN SPORT
     
 


 Grupa A
Cracovia – Radwan Sport 52:13 (10:4, 22:3, 12:0, 8:6)
Cracovia: Weso³owski 14, Jagaciak 6, W³odarczyk 4, Bana¶ 8, Mularczyk 6, Ko³tun 10, Saif 4.
Radwan Sport: Zydroñ 4, Majchrzak 3, Jawiczuk 2, Stramek 2, M±czyñski 2,
W³oc³awek – Sopot 26:29 (2:2, 5:13, 8:1, 11:13)
W³oc³awek:Wdziêczny 2, Szorytka 1, Andrzejewski 15, Bykowski 2, B³êdowski 2, Bladoszewski 2, Bednarek 2.
Sopot: Sosnowski 3, Jakowski 2, Kulik 6, Penanowski 5, Czworowski 8, Jaszczerski 2, Siemianiuk 3
Cracovia – W³oc³awek 19:27 (5:8, 5:13, 3:2, 6:4)
Cracovia:Weso³owski 7, Gawin 3, Mularczyk 5, Saif 2, Sacha 2.
W³oc³awek: Matusiak 4, £ukasik 4, Andrzejewski 2, Bednarek 4, Wdziêczny 8, Czy¿nielewski
Radwan Sport – W³oc³awek 13:33 (5:9, 6:6, 0:11, 2:7)
Radwan Sport: Król 6, Malinowski 2, Stramek 4, Skoczylas 1.
W³oc³awek: Wojciechowski 4,£ukasik 2, Andrzejewski 6, Bednarek 6, Szortyka 2, Czy¿nielewski 5, Bladoszewski 4, Janowski 4.
Sopot – Alba Berlin 22:27 (6:10, 2:6, 6:8, 8:3)
Sopot: Rampuk 4, Sosnowski 4,Kulik 4, Penanowski 2, Czworowski 8.
Alba Berlin: Vellinga 2, Mc Quaid 6, Ediberidze 12,Bemfert 7.
Cracovia – Alba Berlin 8:52 (4:16, 4:5, 0:13, 0:18)

Cracovia: Weso³owski 4, W³odarczyk 2, Ko³tun 2.
Alba Berlin: Vellinga 2, Mc Quaid 6, Siedel 6, Schiller 7, Beil 4, Ediberidze 12, Good 2, Bemfert 13.

Radwan Sport – Sopot 9:50 (0:12, 3:16, 0:10, 6:12)

Radwan: Malinowski, Zydroñ 5, Majchrzak 2, Stramek 2.
Sopot: Rampuk 2, Sosnowski 2, Jakowski 2, Kobiak 2, Kulik 2, Penanowski 10, Czworowski 15, Jaszczerski 2, Siemianiuk 8, Wawrzyniak 5.
W³oc³awek – Alba Berlin 20:25 (2:6, 4:4, 7:6, 7:9)
W³oc³awek: Matusiak 4, £ukasik 7, Andrzejewski 3, Bednarek 2i, Bladoszewski 2, Bykowski 2
Alba Berlin: VMc Quaid 2, Siedel 2, Schiller 2, Ediberidze 8, Good 1, Bemfert 10, Rosenthal.

Cracovia – Sopot 21:22 (6:0, 2:8, 20:, 11:14)

Cracovia: Weso³owski 5, Jagaciak 6, W³odarczyk 2, Ko³tun 6, Kolano, Saif 2.
Sopot: Jakowski 2, Kulik 11, Penanowski 1, Czworowski 5, Jaszczerski 3.
Radwan Sport – Alba Berlin 6:65 (0:16, 0:21, 0:11, 6:17)
Radwan: Król 2, Malinowski, Le¶niak 2, Stramek 2.
Alba Berlin: Jannis 2, Nesfa 3, Finn 23, Skann 6, Sanobo 20, Leo 4, Nils 7, Bene.

1 Alba Berlin  4 mecze 8 pkt.

3 UKS 7 Trefl Sopot 4 mecze 7 pkt.
2 TKM W³oc³awek   4 mecze  6 pkt.
4 Cracovia 1906  4 mecze 5 pkt.
5 Radwan Sport   4 mecze 4 pkt.

 Grupa B
Wis³a – Regis 26:25 (10:6, 4:10, 6:3, 6:6)
Wis³a: Nowa-Burkiewicz 4, Niedzielski 10, Batko 4, Nowak 4, Janas 4.
Regis: Busz 13, W.Baran 4, Filipczyk 4, Wojciechowski 4.
Ostrów Wielkopolski – Skopje 19:43 (8:20, 3:6, 2:7, 6:10)
Ostrów: Krzy¿anowski 2, Zaremba 4, Smarch 4, Suski 4, Marek 2, Kromolicki 1, Majchrzak 2.
Skopje: Brestvac 2, Arangelovski 2, Iliovski 4, Wasilevski 16, Sofronijevski 2, Adenovic 4, Dordievic 2, Dimovski 2, Bogatinovski 1, Dafincevski 4, Gacov 4,
Wis³a – Ostrów Wielkopolski 23:32 (9:11, 4:4, 4:7, 6:10)
Wis³a: Miodek 2, Niedzielski 7, Batko 6, Nowak 5, Janas 3.
Ostrów Wielkopolski: Frankiewicz 2, Stawiñski 3, Zaremba 10, Pietrasik 2, Smarch 2, Kuncewicz 2, Marek 3, Suski 8.

Regis – Ostrów Wielkopolski 19:23 (6:7, 4:6, 4:5, 5:5)

Regis: Nowak 2, Busz 2, Nosal 1, J.Baran 2, W.Baran 2, Filipczyk 4, Wojciechowski 6.
Ostrów Wielkopolski: Krzy¿anowski 5, Zaremba 2, Pietrasik 2, Smardz 2, Suski 1, Marek 2, Kromolicki 9.

Skopje – Alba II Berlin 50:12 (16:2, 11:3, 8:2, 15:5)

Skopje: Brestvac 4, Arangelovski 2, Wasilevski 14, Sofronijevski 2, Adenovic 4, Dordievic 9, Dimovski 4, Bogatinovski 1, Temelkovski 4, Gacov 6.
Alba II Berlin: Posch 3, Spill 2, Tchalombo 2, Heindl 2, Baumgartel 2, Gierschner 1
.
Wis³a – Alba II Berlin 28:33 (4:10. 6:3: 10:9, 8:11)
Wis³a: Miodek 2, Niedzielski 9, Warzecha 2, Batko 2, Wo³och, ¦wigoñ 2, Nowak 6, Janas 5.
Alba II Berlin: Burmeister 5, Posch 2, Spill 8, Born 1, Tchalombo 5, Baumgartel 6, Gierschner 6.
Wieliczka – Skopje 27:55 (3:18, 6:15, 10:10, 8:12)
Regis: Siemieniec 2, Nowak 2, Busz 8, Nosal 2, J.Baran 2, Smagur 2, Filipczyk 3, Wojciechowski 6.
Skopje: Brestvac 4, Iliovski 2, Wasilevski 18, Sofronijevski 5, Dordievic 6, Dimovski 6, Bogatinovski 4, Dafincevski 2, Temelkovski 2, Gacov 4, Mitrovski 2.
Ostrów Wielkopolski – Alba II Berlin 35:23 (11:4, 7:4, 11:6, 6:9)
Ostrów Wielkopolski:Krzy¿anowski 2, Stawiñski 2, Zaremba 7, Pietrasik 3, Smardz 4, Suski 7, Kuncewicz, Marek 4, Kromolicki 4, Majchrzak 2.
Alba II Berlin: Burmeister 2, Posch 3, Spill 2, Born 4, Hafner 2, Tchalombo 4, Heindl 2, Baumgartel 4
Wis³a – Skopje 26:37 (8:11, 4:5, 6:8, 8:13)
Wis³a: Opydo 2, Niedzielski 12, Warzecha 2, Batko 4, ¦wigoñ 2, Nowak 4.
Skopje: Brestvac 2, Iliovski 3, Wasilevski 11, Sofronijevski 6, Adenovic 2, Dordievic 2, Dimovski 2, Bogatinovski 2, Dafincevski 2, Gacov 3, Mitrovski 2.Regis
Regis – Alba II Berlin 18:47 (2:9, 5:10, 8:8, 3:20)
Regis: Busz 10, Nosal 2, Thomas 2, Kacper Smagur 2, Wojciechowski 2.
Alba II Berlin: Burmeister 4, Posch 2, Spill 4, Born 6, Hafner 3, Tchalombo 2, Heindl 6, Gierschner 16, Fkederik 4

1 Basketball Club Junior Skopje  4 mecze 8 pkt.
2 Stal/UKS "Pi±tka"; Ostrów Wielkopolski   4 mecze 7 pkt.
3 Alba II Berlin  4 mecze 6 pkt.
4 TS Wis³a Kraków  4 mecze 5 pkt.
5 UKS Regis Wieliczka  4 mecze 4 pkt.

Komentarze
domino033 dnia wrzesie 19 2014 22:46:32
https://plus.google.com/photos/111948613994327704442/albums/6060878294003368625
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1 Pogoñ Ruda ¦l - Mickiewicz Katowice
1 Pogoñ Ruda ¦l - Mickiewicz Katowice
¦KM sezon 07/08 U-20 rocznik 89-88
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi