News: XXVII Turniej Przedwio¶nia ch³. i dz. rocz.2001 Dzia³dowo 11-13.IV.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 06 2020 00:27:58
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXVII Turniej Przedwio¶nia ch³. i dz. rocz.2001 Dzia³dowo 11-13.IV.2014
Turnieje Podsumowanie
 XXVII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ „P R Z E D W I O ¦ N I A” W MINIKOSZYKÓWCE DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW (ROCZNIK 2001) DZIA£DOWO 11-13 KWIETNIA 2014r.

W Dzia³dowie zakoñczy³ siê Ogólnopolski - 27 ju¿ Turniej Przedwio¶nia w Koszykówce dziewcz±t i Ch³opców (rocznik 2001). Jak zwykle organizatorzy zaprosili kilka interesuj±cych zespo³ów, które postawi³y zespo³om miejscowym i regionu wysokie wymagania. G³ówne nagrody trafi³y do Bia³o³êki (ch³opcy) i Bia³egostoku (dziewczêta).

Rywalizacja przebiega³a systemem ka¿dy z ka¿dym. Triumfatorzy odnie¶li komplet zwyciêstw i ich supremacja by³a bezdyskusyjna. Za ich plecami toczy³a siê zaciêta walka o ka¿dy kosz

Wyniki turnieju ch³opców –
rocznik 2001 
  
               MVP  turnieju: Skowroñski Damian
UKS „Bia³o³êka” Warszawa

Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: ¯ero Damian
MOSiR Bielsk Podlaski

Najlepszy obroñca turnieju:  Boñkowski Szymon
UKS „Trójka” Dzia³dowo

WYNIKI

Dzia³dowo Trójka - Nidzica 35 : 23
Dzia³dowo Sokó³ - Warszawa 14 : 45
Bielsk Podlaski - £om¿a 29 : 28
Nidzica - £om¿a 40 : 38
Warszawa - Bielsk Podlaski 50 : 20
Dzia³dowo Trójka - Dzia³dowo Sokó³ 46 : 24
Warszawa - Nidzica 49 : 11
£om¿a - Dzia³dowo Trójka 52 : 48
Dzia³dowo Sokó³ - Nidzica 51 : 23
Dzia³dowo Trójka - Bielsk Podlaski 26 : 45
Warszawa - £om¿a 60 : 8
Bielsk Podlaski - Dzia³dowo Sokó³ 37 : 27
£om¿a - Dzia³dowo Sokó³ 47 : 37
Bielsk Podlaski - Nidzica 30 : 38
Warszawa - Dzia³dowo Trójka 45 : 17


 TABELA KOÑCOWA


1.   UKS „Bia³o³êka” Warszawa  10 pkt    249 : 70         
2.   MOSiR Bielsk Podlaski     8 pkt  161:169
3.   UKS „Trójka” Dzia³dowo  7 pkt  172:189
4    UKS „Dziewi±tka” £om¿a   7 pkt 173:214
5.   UKS „Trójka” Nidzica     7 pkt  135:203
6.   UKS „Sokó³” Dzia³dowo   6 pkt 153:198

                                                                                                                          ALL STARS  -  Najlepsza pi±tka turnieju

Rogalski Tymoteus
z
UKS „Bia³o³êka”  Warszawa                                    
Sawicki Sebastian
MOSiR Bielsk Podlaski
Anczewski Hubert
UKS „Trójka” Dzia³dowo
Szmitko Mateusz
UKS „Dziewi±tka” £om¿a
Szulczak Piotr
UKS „Trójka” Nidzica
                  
 Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach:

Piechowicz Kacper - UKS„Bia³o³êka”Warszawa  
Czy¿ewski Wojciech  -   MOSiR Bielsk Podlaski
Witkowski Dawid - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Figiel Mateusz - UKS „Dziewi±tka £om¿a
Wdowiak Kacper -UKS „Trójka” Nidzica
Pietrowicz Mi³osz - UKS „Sokó³” Dzia³dowo


Najm³odszy zawodnik turnieju: Brzozowski Antoni - UKS „Sokó³” Dzia³dowo


FOTO GALERIA


Wyniki turnieju dziewcz±t - rocznik 2001


 TABELA KOÑCOWA

1. UKS „Basket 47” Bia³ystok 10 pkt. 241:118

2. UKS „Trójka „ Dzia³dowo  9 pkt. 173:120
3. UKS „B³êkitny Delfin” Bydgoszcz  8 pkt. 144:145
4. UKS „Sokó³” Dzia³dowo  7 pkt. 163:176
5. UKS „Nenufar 5” E³k  6 pkt. 133:192
6. UKS „4 Ursus” Warszawa  5 pkt. 90:193

WYNIKI

E³k - Dzia³dowo Trójka 17 : 43
Warszawa - Dzia³dowo Sokó³ 25 : 40
Bydgoszcz - Bia³ystok 19 : 37
E³k - Bia³ystok 25 : 55
Warszawa - Bydgoszcz 16 : 36
Dzia³dowo Trójka - Dzia³dowo Sokó³ 42 : 17
Warszawa - E³k 16 : 38
Bia³ystok - Dzia³dowo Trójka 48 : 23
Dzia³dowo Sokó³ - E³k 43 : 33
Dzia³dowo Trójka - Bydgoszcz 33 : 22
Bydgoszcz - Dzia³dowo Sokó³ 32 : 29
Warszawa - Bia³ystok 17 : 57
Bydgoszcz - E³k 35 : 30
Bia³ystok - Dzia³dowo Sokó³ 44 : 34
Warszawa - Dzia³dowo Trójka 16 : 32

MVP turnieju: Godlewska Natalia - UKS „Basket 47” Bia³ystok

Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju:
Sobotka Roksana - UKS „Trójka” Dzia³dowo

Najlepsza obroñczyni turnieju: Maciak Dominika - UKS „B³êkitny Delfin” Bydgoszcz

ALL STARS -
najlepsza pi±tka turnieju

Biry³o Wiktoria - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Krupa Zuzanna - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Nowak Monika - UKS „B³êkitny Delfin” Bydgoszcz
Kosobucka Weronika - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Ró¿añska Justyna - UKS „Nenufar 5” E³k

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach


Charyton Angelika
- UKS „Basket 47” Bia³ystok
Komoszyñska Weronika - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Iwiñska Joanna - UKS „B³êkitny Delfin” Bydgoszcz
Mazurek Joanna - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Lisek Natalia - UKS „Nenufar 5” E³k
Szczerba Natalia - UKS „4 Ursus” Warszawa

Najm³odsza zawodniczka turnieju: Hasek Paulina - UKS „B³êkitny Delfin” Bydgoszcz

FOTO GALERIA
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
5
5
Kadra Polski rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi