News: X Zima Cup ch³ i dz. rocz.1999 Dzialdowo 21-23.III.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 12:10:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

X Zima Cup ch³ i dz. rocz.1999 Dzialdowo 21-23.III.2014
Turnieje Podsumowanie
 X Ogólnopolski Turniej Koszykówki dziewcz±t i ch³opców (rocznik 99) " ZIMA CUP 2014"

W dniach 21-23 marca w Hali Sportowej im. Polskich Olimpijczyków przy Gimnazjum Nr 2 w Dzia³dowie ul. Sportowa 1 odby³  siê X Ogólnopolski Turniej w Koszykówce dziewcz±t i ch³opców (rocznik 1999) „ZIMA CUP” 2014 o puchar Burmistrza Miasta Dzia³dowa pod patronatem Starosty Dzia³dowskiego. W turnieju uczestniczy³o  po 6 zespo³ów dziewcz±t i ch³opców. W turnieju dziewcz±t wyst±pili  La Basket Warszawa, Ku¿nia Strzegowo, UKS ”Jar” Elbl±g, SKS 12 Warszawa, Publiczne Gimnazjum Nr 18 Bia³ystok oraz podopieczne Majki Szczypiñskiej UKS Dwójka Dzia³dowo. W turnieju ch³opców wyst±pili  TSK Ro¶ Pisz, La Basket Warszawa, MChKK Che³mno, Gimnazjum Nr 1 Dzia³dowo, podopieczni Kamila Chrzanowskiego UKS Dwójka Dzia³dowo, jako szósty zespó³ wyst±pili  poza konkursem starsi ch³opcy z UKS Dwójka rocznik 1998. Gospodarze przygotowali du¿o nagród indywidualnych, ka¿dy uczestnik otrzyma³ statuetkê, koszulkê, dyplom ze zdjêciem swego zespo³u, a wyró¿nieni dodatkowo upominki. Z  pewno¶ci± zachêci to zespo³y do ponownego odwiedzenia Dzia³dowa.

Turniej dziewcz±t

UKS Dwójka Dzia³dowo  –   Ku¼nia Strzegowo  68 - 42
UKS Jar Elbl±g  –   SKS 12 Warszawa    16 - 70    
Publicz. Gimn. Nr 18 Bia³ystok –   La Basket Warszawa   42 - 20
Ku¼nia Strzegowo  –  La Basket Warszawa 35 - 34
UKS Dwójka Dzia³dowo –  SKS 12 Warszawa  57 - 38
UKS Jar Elbl±g  –  Publicz. Gimn. Nr 18 Bia³ystok  21 - 58
SKS 12 Warszawa  –  Publicz. Gimn. Nr 18 Bia³ystok  44 - 38
UKS Dwójka Dzia³dowo   –  La Basket Warszawa    59 - 17
Ku¿nia Strzegowo  –  UKS Jar Elbl±g  63 - 32
Publicz. Gimn. Nr 18 Bia³ystok   –  Ku¿nia Strzegowo   37 - 53
UKS Dwójka Dzia³dowo  –  UKS Jar Elbl±g                   69 - 21
La Basket Warszawa –  SKS 12 Warszawa               39 - 54     
SKS 12 Warszawa  –  Ku¿nia Strzegowo               37 - 26
La Basket Warszawa   –  UKS Jar Elbl±g                             37 - 21
UKS Dwójka Dzia³dowo  –  Publicz. Gimn. Nr 18 Bia³ystok    43 - 15

TABELA

1. UKS „Dwójka” Dzia³dowo  10 pkt.

2. SKS 12 Warszawa  9 pkt.
3. Ku¿nia Strzegowo   8 pkt.
4. Publiczne Gimnazjum Nr 18 Bia³ystok  7 pkt.
5. La Basket Warszawa  6 pkt.
6. UKS „Jar” Elbl±g    5 pkt.

Król strzelców -
Kinga Piórkowska UKS Dwójka Dzia³dowo
MVP Turnieju - Pernak Weronika  UKS Dwójka Dzia³dowo
ALL Stars -
Gietka Majka   UKS Dwójka Dzia³dowo
Nowicka Aleksandra SKS 12 Warszawa
Gralewicz Oliwia     Ku¿nia Strzegowo
Mazurczyk Martyna Pub Gimn.Nr 18 Bia³ystok
Wi¶niewska Ida La Basket Warszawa

Wyró¿nienie trenera
  
Jasik Aleksandra      UKS Dwójka Dzia³dowo
¦lapska Laura           SKS 12 Warszawa
Zaj±czkowska Natalia Ku¿nia Strzegowo
Olchowik Emilia      Pub.Gimn. Nr 18 Bia³ystok
Godlewska Weronika La Basket Warszawa

Turniej ch³opców

Dwójka Dzia³dowo 99 – Dwójka 98 Dzia³dowo  32 - 50
Dwójka 98 Dzia³dowo  –   Gimnazjum Nr 1 Dzia³dowo  86 - 32
Dwójka Dzia³dowo 99  –  TSK Ro¶ Pisz  45 - 36
MChKK Che³mno   –  La Basket Warszawa 42 - 69
Dwójka Dzia³dowo 98 –  MChKK Che³mno    67 – 26    
Gimnazjum Nr 1 Dzia³dowo –  TSK Ro¶ Pisz   27 - 49
Dwójka Dzia³dowo 99 –  La Basket Warszawa  61 - 49
MChKK Che³mno –  Gimnazjum Nr 1 Dzia³dowo 44 - 51
La Basket Warszawa  –  Dwójka 98 Dzia³dowo  24 - 74
Dwójka Dzia³dowo 99  –  Gimnazjum Nr 1 Dzia³dowo    59 27  
TSK Ro¶ Pisz   –  La Basket Warszawa 45 - 25
TSK Ro¶ Pisz  –  Dwójka Dzia³dowo 98  37 – 39 
UKS Dwójka Dzia³dowo 99  –  MChKK Che³mno   60 – 32 
Gimnazjum Nr 1 Dzia³dowo  –  La Basket Warszawa  53 – 61  
TSK Ro¶ Pisz  –  MChKK Che³mno   55 - 28

Tabela

1.Dwójka 99 Dzia³dowo    8 pkt.
2.TSK Ro¶ Pisz 7 pkt.
3.La Basket Warszawa  6 pkt.
4.Gimnazjum Nr 1 Dzia³dowo 5 pkt.
5.MChKK Che³mno   4 pkt.
6.Dwójka 98 Dzia³dowo poza konkursem

Król strzelców  - Ciesielski Kacper UKS Dwójka Dzia³dowo
MVP Turnieju  - Ciesielski Kacper UKS Dwójka Dzia³dowo
ALL STARS            
Nowakowski Wiktor UKS Dwójka Dzia³dowo
Trupacz Mateusz TSK Ro¶ Pisz
Waszczyszyn Mateusz La Basket Warszawa
P³ocharski Mi³osz Gimnazjum Nr 1 Dzia³dowo
Freund Kacper   MChKK Che³mno

Wyró¿nienie trenera

Cybulski Szymon  UKS Dwójka Dzia³dowo
Tr±bka Kamil  TSK Ro¶ Pisz
Kojtek Jakub La Basket Warszawa
Gorzki Bartosz  Gimnazjum Nr 1 Dzia³dowo
Fila Przemys³aw  MChKK Che³mno
Dziewanowski Mateusz UKS Dwójka Dzia³dowo 98

Sekretarz Turnieju  Jerzy Kowalski

FOTO KAROL WROMBEL

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Turniej w Hiszpani 8
Turniej w Hiszpani 8
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi