News: Energo Kontrol Cup rocz. 2001 Wroc³aw 9-11.V.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 12:37:04
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Energo Kontrol Cup rocz. 2001 Wroc³aw 9-11.V.2014
Turnieje Podsumowanie
 ENERGO KONTROL CUP ch³opcy rocznik 2001


WKS ¦l±sk Wroc³aw zwyciêzc± turnieju Energo Kontrol Cup 2014! W decyduj±cym meczu Wojskowi pokonali UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 59:58. MVP imprezy wybrano Jakuba Kuczyca.

Sekcja Koszykówki WKS „¦l±sk” pragnie podziêkowaæ wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do ¶wietnej organizacji turnieju a w szczególno¶ci:
- Panu Dariuszowi ¦wiêcickiemu, Cz³onkowi zarz±du spó³ki EK Energo Kontrol
- rodzicom ch³opców z rocznika 2001 WKS ¦l±sk Wroc³aw oraz Panu Robertowi Kotarbie, który czuwa³ nad tym, by wszystko by³o „zapiête na ostatni guzik”.

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. WKS ¦l±sk Wroc³aw  10 pkt.  330 – 274
2. WKK Wroc³aw  9 pkt. 352 – 237
3. UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 8 pkt. 293 – 244
4. MKS Grójec   7 pkt. 264 – 308
5. MKS Novum Bydgoszcz 6 pkt. 234 – 323
6. TKM W³oc³awek 5 pkt.  219 – 326

FOTO - 2 DZIEÑ

FOTO - 3 DZIEÑ


 MVP turnieju:

Jakub Kuczyc
(WKS ¦l±sk Wroc³aw)

Najbardziej perspektywiczny zawodnik
:

Jakub Malik
(WKS ¦l±sk Wroc³aw)


 5 All-stars:

Micha³ Mroziñski
(MKS Novum Bydgoszcz)
Miko³aj Tyburcy (UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp.)
Dominik Zarêba (MKS Grójec)
Micha³ Pluta (TKM W³oc³awek)
Mateusz Bielecki (WKK Wroc³aw)
Marcel W³odarski (WKS ¦l±sk Wroc³aw)


WYNIKI


¦l±sk Wroc³aw – WKK Wroc³aw 72:61 (15:17, 18:16, 18:15, 21:13)
¦l±sk: Koz³owski 22, Kuczyc 14, £añcucki 8, Bia³ow±s 7, Pastusiñski 6, Pisku³a 6, Kwapisz 5, Lubowiecki 2, £aba 2
WKK: Madejski 20, Lentka 11, Yoka 7, Kie³piñski 7, Król 4, Krzy¿yñski 4, Jachimowski 2

Olimpijczyk Ostrów Wlkp. – Novum Bydgoszcz 61:35 (23:10, 20:10, 8:3, 10:12)
Olimpijczyk: Tyburcy 15, Kuncewicz 13, Zió³ek 11, Miko³ajczyk 10, Malag 4, Marchewka 4, Pa³atyñski 4,
Novum: Bochat 9, Zió³kowski 7, Sadzka 4, Ulczyñski 4, Ulanowski 3, Kolasiñski 2, Sobañski 2, S³otwiñski 2, Mroziñski 2

TKM W³oc³awek – MKS Grójec 56:60 (13:17, 9:13, 18:10, 12:12, d. 4:8)

TKM: Pluta 16, Bierski 14, Griszczuk 14, Drak 9, Konopka 2, Bujak 1
MKS: Jó¼wiak 16, Fr±czak 15, ¯ak 10, Zarêba 9, Sypulski 4, Marcjanek 2, Krzy¿anowski 2, Grochowski 2

MKS Grójec – Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 42:63 (10:13, 15:10, 9:19, 8:21)

MKS: Fr±czak 15, Zarêba 4, Jó¼wiak 4, Krzy¿anowski 3, ¯ak 3, Marcjanek 2
Olimpijczyk: Miko³ajczyk 20, Kuncewicz 10, Tyburcy 9, Malag 7, Marchewka 6, G³ówka 5, Pa³atyñski 4, Zió³ek 2

Novum Bydgoszcz – TKM W³oc³awek 61:54 (18:6, 10:9, 18:12, 21:21)

Novum: Zió³kowski 32, Ulczyñski 8, Ulanowski 6, Kwiatkowski 4, Koz³owski 4, Bochat 4, Mroziñski 2, Sobañski 1
TKM: Pluta 23, Drak 12, Mularski 10, Bierski 5, Griszczuk 2, Wa¶ko 2

UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp. – WKK Wroc³aw 29:69 (13:10, 2:21, 5:30, 9:8)
Olimpijczyk: Miko³ajczyk 8, Tyburcy 6, Zió³ek 6, G³ówka 4, Kazimierczak 3, Kuncewicz 2,
WKK: Madejski 10, Bielecki 10, Lentka 10, Brysz 9, Kie³piñski 7, Król 6, Krzy¿yñski 6, Yoka-Bratasz 5, Zieniewicz 4, B³asiak 2,

WKS ¦l±sk Wroc³aw – TKM W³oc³awek 61:49 (16:10, 13:17, 19:14, 13:8)

¦l±sk: Koz³owski 25, Kuczyc 12, Pisku³a 7, £aba 5, W³odarski 4, Niedorys 2, Kotarba 2, £añcucki 2, Malik 2,
TKM: Pluta 21, Bierski 9, Drak 7, Mularski 4, Bujak 4, Lebiedziñski 2, Hejmanowski 2,

MKS Grójec – MKS Novum Bydgoszcz 56:43 (10:16, 12:11, 23:7, 11:9)

MKS: ¯ak 16, Zarêba 15, Fr±czak 7, Krzy¿anowski 6, Jó¼wiak 6, Sypulski 6
Novum: Zió³kowski 18, Kolasiñski 7, Bochat 6, Ulczyñski 4, Mroziñski 4, Koz³owski 2, Kwiatkowski 1, Ulanowski 1

TKM W³oc³awek – UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 39:82 (14:19, 3:18, 8:24, 14:21)

TKM: Pluta 16, Mularski 9, Hejmanowski 6, Griszczuk 5, Drak 2, Bujak 1, Lebiedziñski 0, Bierski 0, Konopka 0, Wa¶ko 0.
Olimpijczyk: Miko³ajczyk 28, Kuncewicz 17, Tyburcy 10, G³ówka 6, Kazimierczak 4, Zió³ek 4, Malag 4, Pa³atyñski 3, Szuka³a 2, Marchewka 2, Matschi 2.

WKK Wroc³aw – MKS Grójec 80:51 (21:7, 14:8, 28:19, 17:17)

WKK: Kie³piñski 16, Yoka-Bratasz 11, Brysz 11, Madejski 10, Lentka 9, B³asiak 6, Krzy¿yñski 5, Bielecki 5, Kurek 3, Król 2, Zieniewicz 2, Gurba³a 0, Jachimowski 0.
MKS: ¯ak 23, Zarêba 11, Sypulski 8, Krzy¿anowski 2, D±browski 2, Jó¼wiak 2, Malesa 2, Marcjanek 1, Fr±czak 0, Piecyk 0, Grochowski 0.

WKS ¦l±sk Wroc³aw – MKS Novum Bydgoszcz 72:51 (18:8, 15:16, 29:14, 10:13)
¦l±sk: Kuczyc 16, Pastusiñski 12, Koz³owski 10, W³odarski 8, £añcucki 6, Bia³ow±s 5, Kwapisz 4, Kotarba 3, Lubowiecki 2, Pisku³a 2, £aba 2, Zaremba 2
Novum: Ulczyñski 11, Zió³kowski 11, Kwiatkowski 8, Bochat 7, Mroziñski 6, Sobañski 6, Koz³owski 2

WKK Wroc³aw – MKS Novum Bydgoszcz 80:44 (16:6, 24:10, 27:7, 13:21)
WKK: Yoka-Bratasz 12, Brysz 11, Król 9, Krzy¿yñski 8, Lentka 8, Kie³piñski 7, Zieniewicz 6, Bielecki 6, Jachimowski 4, B³asiak 3, Gurba³a 3, Madejski 3, Olszewski 0, Kurek 0.
Novum: Bochat 13, Kwiatkowski 8, Mroziñski 6, Sobañski 5, Zió³kowski 4, Sadzka 2, Ulczyñski 2, Ulanowski 2, Wielkiewicz 2
 
WKS ¦l±sk Wroc³aw – MKS Grójec 66:55 (16:11, 17:11, 13:22, 20:11)
¦l±sk: Kuczyc 14, Pastusiñski 12, Koz³owski 8, Pisku³a 6, £añcucki 6, W³odarski 6, Kwapisz 5, Bia³ow±s 4, Niedorys 3, Malik 2
MKS: Zarêba 13, Jó¼wiak 12, ¯ak 11, Sypulski 10, Krzy¿anowski 4, Piecyk 3, Fr±czak 2,

WKK Wroc³aw – TKM W³oc³awek 62:21 (22:6, 13:5, 11:6, 16:4)
WKK: Yoka-Bratasz 13, Kie³piñski 10, Krzy¿yñski 8, Lentka 8, Król 6, Kurek 4, Jachimowski 4, B³asiak 2, Olszewski 2, Brysz 1, Gurba³a 0, Zieniewicz 0.
TKM: Bierski 10, Griszczuk 4, Drak 3, Hejmanowski 2, Mularski 2, Bujak

UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp. – WKS ¦l±sk Wroc³aw 58:59 (9:15, 20:15, 21:7, 8:22)

Olimpijczyk: G³owka 14, Kuncewicz 12, Miko³ajczyk 9, Malag 8, Zió³ek 5, Szuka³a 4, Kazimierczak 2, Marchewka 2, Pa³atyñski 2
¦l±sk: Kuczyc 24, W³odarski 13, Koz³owski 9, Bia³ow±s 6, Kwapisz 3, Pisku³a 2, £aba 2


WSZYSTKO O TURNIEJU: ZDJÊCIA, FILMY, STATYSTYKI
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Smyk Prudnik rocz.92/93
Smyk Prudnik rocz.92/93
Turniej kadetów r.92/93 Bytom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi