News: VI Sokó³ Cup dz. 2001 chl. 2002 Dzia³dowo 30.V.1.VI.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 01:43:21
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VI Sokó³ Cup dz. 2001 chl. 2002 Dzia³dowo 30.V.1.VI.2014
Turnieje Podsumowanie
 VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW  /rocznik – 2002/ i DZIEWCZ¡T /rocznik – 2001/ –  „SOKÓ£ CUP 2014” – DZIA£DOWO 31.05-01.06.2014

turnieju ch³opców – rocznik 2002 

GRUPA A

CHKS TÊCZA BIELSK PODLASKI – UKS TRÓJKA NIDZICA                     28:20
GTK I GDYNIA -  NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI                            40:15
NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI - UKS TRÓJKA NIDZICA                  26:29
GTK I GDYNIA - CHKS TÊCZA BIELSK PODLASKI                                  37:12
GTK I GDYNIA - UKS TRÓJKA NIDZICA                                                54:13
CHKS TÊCZA BIELSK PODLASKI - NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI     38:12

TABELA

1. GTK I GDYNIA    3    3    0    6     131: 40
2. CHKS TÊCZA BIELSK PODLASKI    3    2    1    5      78: 69
3. UKS TRÓJKA NIDZICA    3    1    2    4      62:108
4. NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI    3    0    3    3      53:107

GRUPA B


AKADEMIA KOSZYKÓWKI OLSZTYN – UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO               6:55
GTK II GDYNIA - KS LEGION LEGIONOWO                                            20:22
KS LEGION LEGIONOWO - UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO                               7:55
GTK II GDYNIA – AKADEMIA KOSZYKÓWKI OLSZTYN                            32:14
KS LEGION LEGIONOWO – AKADEMIA KOSZYKÓWKI OLSZTYN              38: 8
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – GTK II GDYNIA                                          46:15

TABELA

1.    UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO    3    3    0    6     156: 28
2.    KS LEGION LEGIONOWO    3    2    1    5      67: 83
3.    GTK II GDYNIA    3    1    2    4      67: 82
4.    AKADEMIA KOSZYKÓWKI OLSZTYN    3    0    3    3      28:125

PÓ£FINA£  A1 – B2   GTK I GDYNIA – KS LEGION LEGIONOWO                      62:13  
PÓ£FINA£  A2 – B1   CHKS BIELSK PODLASKI – UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO      17:29  
UKS TRÓJKA NIDZICA – AKADEMIA KOSZYKÓWKI OLSZTYN           44: 5
NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI – GTK II GDYNIA                      41:25
Mecz o 7-8 m.   AKADEMIA KOSZYKÓWKI OLSZTYN – GTK II GDYNIA            14:22        Mecz o 5-6 m.   UKS TRÓJKA NIDZICA – NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI   21:18
Mecz o 3-4 m.   KS LEGION LEGIONOWO – CHKS TÊCZA BIELSK PODLASKI   10:26
Mecz o 1-2 m.   UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – GTK I GDYNIA                            16:34

KOÑCOWA KLASYFIKACJA :

1. GTK I GDYNIA

2. UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO
3. CHKS TÊCZA BIELSK PODLASKI
4. KS LEGION LEGIONOWO
5. UKS TRÓJKA NIDZICA
6. NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI
7. GTK II GDYNIA
8. AKADEMIA KOSZYKÓWKI OLSZTYN 
                                                                                                                         
MVP: LIS Micha³  -  GTK I Gdynia
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju STOCKI Sebastian  - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
Najlepszy obroñca turnieju WITKIEWICZ Kacper - CHKS TÊCZA Bielsk Podlaski

ALL STARS – Najlepsza pi±tka


LIS Piotr  
            -      GTK I Gdynia
BANA¦ Jakub          -      UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
PARFIENIUK FILIP       -      CHKS TÊCZA Bielsk Podlaski
DEPLEWSKI Maciej      -      KS LEGION Legionowo
CHOROSZ Bartek       -      UKS TRÓJKA Nidzica

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach


W£OCZEWSKI Maciej  
-       GTK I Gdynia
LUDWIÑSKI Dominik    -       UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
BORYS Maksymilian    -       CHKS TÊCZA Bielsk Podlaski
MARKIEWICZ Filip      -      KS LEGION Legionowo
CHMIELEWSKI Przemys³aw -     UKS TRÓJKA Nidzica
PAWE£AS Piotr        -       NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki
SZCZEPKOWSKI Micha³  -       GTK II Gdynia
JAMIO£KOWSKI Miko³aj  -      AKADEMIA KOSZYKÓWKI Olsztyn

Najm³odszy zawodnik SZCZEPAÑSKI Piotr -  AKADEMIA KOSZYKÓWKI Olsztyn
Nagroda specjalna KS OLDBOYS Dzia³dowo GERLEJ Daniel -UKS SOKÓ£ Dzia³dowo

Wyniki turnieju dziewcz±t – rocznik 2002

GRUPA A


UKS NENUFAR PI¡TKA E£K - UKS B£ÊKITNY DELFIN BYDGOSZCZ                30:28
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - UKS NENUFAR PI¡TKA E£K                               45:22
UKS JEDYNKA NIDZICA - UKS B£ÊKITNY DELFIN BYDGOSZCZ                     15:19
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - UKS JEDYNKA NIDZICA                                    44:33
UKS JEDYNKA NIDZICA – UKS NENUFAR PI¡TKA E£K                                 32:27
UKS B£ÊKITNY DELFIN BYDGOSZCZ - UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO                  14:26

TABELA

Lp.    Nazwa dru¿yny    Mecze    Zwyc.    Pora¿.    PKT.    KOSZE
1.    UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO    3    3    0    6     115: 69
2.    UKS B£ÊKITNY DELFIN BYDGOSZCZ    3    1    2    4      61: 71
3.    UKS JEDYNKA NIDZICA    3    1    2    4      80: 90
4.    UKS NENUFAR PI¡TKA E£K    3    1    2    4      79:105

GRUPA B

UKS BASKET 47 BIA£YSTOK - LA BASKET WARSZAWA                                41:19
LA BASKET WARSZAWA - UKS JAR ELBL¡G                                                  7:25
UKS TRÓJKA NIDZICA - UKS BASKET 47 BIA£YSTOK                                  19:45
UKS TRÓJKA NIDZICA - UKS JAR ELBL¡G                                                  36:21
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK - UKS JAR ELBL¡G                                          41:22
LA BASKET WARSZAWA - UKS TRÓJKA NIDZICA                                        27:26

TABELA

1.UKS BASKET 47 BIA£YSTOK    3    3    0    6     127: 60
2.UKS TRÓJKA NIDZICA    3    1    2    4      81: 93
3.UKS JAR ELBL¡G    3    1    2    4      68: 84
4. LA BASKET WARSZAWA    3    1    2    4      53: 92

Pó³fina³ UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - UKS TRÓJKA NIDZICA   44:24
Pó³fina³ UKS B£ÊKITNY DELFIN BYDGOSZCZ - UKS BASKET 47 BIA£YSTOK  21:30
UKS JEDYNKA NIDZICA - LA BASKET WARSZAWA    28:34
UKS NENUFAR PI¡TKA E£K - UKS JAR ELBL¡G   31:32
Mecz o 7-8 m.    UKS JEDYNKA NIDZICA - UKS NENUFAR PI¡TKA E£K   27:19
Mecz o 5-6 m.    LA BASKET WARSZAWA - UKS JAR ELBL¡G   28:18
Mecz o 3-4 m.    UKS TRÓJKA NIDZICA - UKS B£ÊKITNY DELFIN BYDGOSZCZ  17:35
Mecz o 1-2 m.    UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - UKS BASKET 47 BIA£YSTOK    38:22

 KOÑCOWA KLASYFIKACJA :


1. UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO

2. LA BASKET 47 BIA£YSTOK
3. UKS B£ÊKITNY DELFIN BYDGOSZCZ
4. UKS TRÓJKA NIDZICA
5. LA BASKET WARSZAWA
6. UKS JAR ELBL¡G
7. UKS JEDYNKA NIDZICA
8. UKS NENUFAR PI¡TKA E£K     
                                                                                                  
MVP: KOSOBUCKA Weronika   -  UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: PROKOPIUK Aleksandra  - UKS BASKET 47 Bia³ystok
Najlepsza obroñczyni turnieju: FRYDRYCH Wiktoria  -   UKS B£ÊKITNY DELFIN Bydgoszcz

ALL STARS – Najlepsza pi±tka


KOTOWSKA Julia  -  UKS BASKET 47 Bia³ystok
KRÓL Wiktoria - UKS B£ÊKITNY DELFIN Bydgoszcz
WOJTA¦ Oliwia -  UKS TRÓJKA Nidzica
GROBELSKA Wiktoria -  LA BASKET Warszawa

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach


MARCHLEWSKA Matylda  -     UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
GODLEWSKA Natalia     -     UKS BASKET 47 Bia³ystok
ZIELIÑSKA Wiktoria      -     UKS B£ÊKITNY DELFIN Bydgoszcz
ZALEWSKA Monika      -     UKS TRÓJKA Nidzica
BANASZCZYK Natalia     -     LA BASKET Warszawa
FILARSKA Natalia        -    UKS JAR Elbl±g
CZARZASTA Julia         -    UKS JEDYNKA Nidzica
POKROPSKA Zuzanna     -    UKS NENUFAR PI¡TKA E³k

Najm³odsza zawodniczka: U£AM Karolina  -  LA BASKET Warszawa
Nagroda specjalna KS OLDBOYS Dzia³dowo: ¯URALSKA Weronika - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo

Sekretarz Turnieju Organizator Turnieju  KOWALSKI JERZY   PIETRZAK JAKUB

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi