News: III Radom Basket Cup rocz.2001, 1999 i 1997 Radom 6-8.VI.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 04:33:24
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Radom Basket Cup rocz.2001, 1999 i 1997 Radom 6-8.VI.2014
Turnieje Podsumowanie

PE£NE PODSUMOWANIE (wszystkie filmiki, wyniki do wtorku)

FILIMI ZIBI    (co godzinê wgrywa siê nowy filmik wszystkie do wtorku)

FOTO ZIBI 

FOTO ORGANIZATOR

 

ROCZNIK 1997: 
KLASYFIKACJA KOÑCOWA / Wyró¿nienie trenera

 1 ROSA I RADOM  -  Damian Orêbski
2 GÓRNIK WA£BRZYCH - Damian Durski
3 NENUFAR KODE E£K - Jakub Stanis³awajtys
5 POGOÑ RUDA ¦L¡SKA - Dawid Komandzik
3 ROSA II RADOM  (PK) - Mateusz Druszcz MVP:
Ko³akowski Filip - Rosa Radom
Król Strzelców: Bejnar Kacper - Rosa Radom

 5 ALL-STARS
Staszak Igor - Rosa Rdom
Pustelnik Sebastian - Pogoñ Ruda ¦l±ska
£owczyk Maciej - Nenufar Kode E³k
Krzymiñski Maciej - Górnik Wa³brzych
Bejnar Kacper  - Rosa Radom

Konkurs rzutów ,,za trzy punkty,,
Durski Damian

ROSA I RADOM - ROSA II RADOM  107 : 63
ROSA I RADOM - GÓRNIK WA£BRZYCH 78 : 68
NENUFAR KODE E£K -GÓRNIK WA£BRZYCH 67 : 92
ROSA II RADOM - POGOÑ RUDA ¦L¡SKA 89 : 36
POGOÑ RUDA ¦L¡SKA - NENUFAR KODE E£K 58 : 77
ROSA II RADOM - NENUFAR KODE E£K 85 : 79
ROSA II RADOM - GÓRNIK WA£BRZYCH 67 : 87
ROSA I RADOM - NENUFAR KODE E£K  89 : 54
POGOÑ RUDA ¦l. - ROSA I RADOM 23 : 77
GÓRNIK WA£BRZYCH - POGOÑ RUDA ¦LASKA 91 : 37

MECZ O III MIEJSCE:
ROSA II RADOM - NENUFAR KODE E£K 85 : 79
FINA£:
ROSA I RADOM - GÓRNIK WA£BRZYCH 100 : 54

ROCZNIK 1999:  KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 1 MKS PIOTRÓWKA RADOM
2 MKS D¡BROWA GÓRNICZA
3 KKS KOBIERZYCE
4 PKK 99 PABIANICE
5 OCHOTA WARSZAWA
6 MKS ZABRZE
7 GÓRNIK 2000 WA£BRZYCH
8 OR£Y NOWY DWÓR MAZOWIECKI
 MVP: Krakowiak Miko³aj - Piotrówka Radom
Król Strzelców: Liam Junger

5 ALL STARS:
Bart³omiej ¯uk - Piotrówka Radom
Dawid Golus - Piotrówka Radom
Szymon Owczarek -PKK 99 Pabianice
Karol Nowakowski - KKS Kobierzyce
£ukasz Lewiñski - MKS D±browa Górnicza Konkurs ,,rzutów za trzy punkty,,
P³atos Kuba  4x3 na 5 - Piotrówka Radom

GRUPA A

OR£Y NOWY DWÓR MAZOWIECKI - MKS D¡BROWA GÓRNICZA 38 : 73
MKS D¡BROWA GÓRNICZA - PIOTRÓWKA RADOM 64 : 76
PIOTRÓWKA RADOM - GÓRNIK WA£BRZYCH 109 : 54
OR£Y NOWY DWÓR MAZOWIECKI - GÓRNIK WA£BRZYCH 60 : 92
MKS D¡BROWA GÓRNICZA - GÓRNIK WA£BRZYCH 91 : 66
PIOTRÓWKA RADOM - NOWY DWÓR MAZOWIECKI 140 : 53


1 PIOTRÓWKA RADOM  6 pkt.
2 MKS D¡BROWA GÓRNICZA 5  pkt.
3 GÓRNIK 2000 WA£BRZYCH 4  pkt.
4 OR£Y NOWY DWÓR MAZOWIECKI 3 pkt.

GRUPA B

OCHOTA WARSZAWA - KKS KOBIERZYCE 58 : 74
OCHOTA WARSZAWA - PKK 99 PABIANICE 46 : 88
KKS KOBIERZYCE - MKS ZABRZE 86 : 79
PKK 99 PABIANICE - MKS ZABRZE 68 : 57
MKS ZABRZE - MKS OCHOTA WARSZAWA 87 : 45
KKS KOBIERZYCE -PKK 99 PABIANICE 74 : 63

1 KOBIERZYCE 6  pkt.
2 PKK 99 PABIANICE 5 pkt.
3 MKS Zabrze 4 pkt
4 OCHOTA WARSZAWA 3 pkt

 PLAY-0FF V-VIII: OCHOTA WARSZAWA - GÓRNIK 2000 WA£BRZYCH 81 : 55
PLAY-0FF V-VIII: MKS ZABRZE - OR£Y NOWY DWÓR MAZOWIECKI 103 : 40

I PÓLFINA£: PIOTRÓWKA RADOM : PKK 99 PABIANICE 81 : 43
II PÓ£FINA£: KKS KOBIERZYCE - MKS D¡BROWA GÓRNICZA 71 : 85

Mecz o VII miejsce: GÓRNIK 2000 WA£BRZYCH - OR£Y NOWY DWÓR MAZOWIECKI  78 : 75
Mecz o V miejsce: MKS ZABRZE - MKS OCHOTA WARSZAWA
Mecz o III miejsce: PKK 99 PABIANICE - KKS KOBIERZYCE
Fina³: PIOTRÓWKA RADOM - MKS D¡BROWA GÓRNICZA

(Na zdjêciu zawodnicy wyró¿nieni przez trenerów)


ROCZNIK 2001:  KLASYFIKACJA KOÑCOWA / wyró¿nienie trenera

 1 ZASTAL ZIELONA GÓRA 9 pkt  /  Konrad Szymañski
2 WOJAN PAW£OWICE  9 pkt.  /  Koz³owski Igor
3 PIOTRÓWKA RADOM 8 pkt  /  Puchalski Eryk
4 POGOÑ RUDA ¦L¡SKA 7 pkt. / Lip Szymon
5 LABASKET WARSZAWA 6 pkt  / Stefañski Filip
6 KADRA LUBLIN 6 pkt.  / 

 MVP: Góreñczyk Mi³osz - Zastal Zielona Góra
Król Strzelców: Góreñczyk Szymon - Zastal Zielona Góra

5 ALL STARS
Pa³czewski Piotr - Wojan Paw³owice
Kusyk Szymon - Pogoñ Ruda ¦l±ska
Janas Piotr - Piotrówka Radom
Januszewicz £ukasz - Wojan Paw³owice
Gawlik Janek - Zastal Zielona Góra


 Konkurs ,,rzutów osobistych,,
Krzymiñski Tomasz 5 na 5 - Pogoñ Ruda ¦l±ska

1. Zastal Zielona G. - Wojan Paw³owice 59 : 47
2. Pogoñ Ruda ¦l. - Piotrówka Radom 46 : 56
3. Kadra Lublin - LaBasket4  42 : 52
4. Piotrówka Radom - Wojan Paw³owice 39 : 77
5. Zastal Zielona G. - LaBasket Warszawa 54 : 36
6. Kadra Lubelskie - Pogoñ Ruda ¦l. 43 : 49
7. Pogoñ Ruda ¦l±ska - Wojan Paw³owice  29 : 66
8. Zastal Zielona Góra - Kadra Lublin 41 : 48
9. Piotrówka Radom LaBasket Warszawa 58 : 28
10  Kadra Lubelskie - Wojan Paw³owice  26 : 74
11 Zastal Zielona Góra - Piotrówka Radom  60 : 43
12 LaBasket Warszawa - Pogoñ Ruda ¦l±ska  44 : 57
13 Wojan Paw³owice -LaBasket Warszawa 67 : 25
14 Zastal Zielona Góra - Pogoñ Ruda ¦l±ska 77 : 32
15 Piotrówka Radom - Kadra Lubelskie 70 : 29
Komentarze
kottrans dnia czerwiec 09 2014 01:09:27
Bardzo dziêkuje trenerom i zawodnikom za przybycie na 3RBC mam nadzieje ze wywieziecie z Radomia same mi³e wspomnienia i bêdziecie chcieli do nas jeszcze kiedy¶ przyjechaæ. Pozdrawiam Marcin Kotowski
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bytomianki z trofeami
Bytomianki z trofeami
I Gala ¦KM Zabrze - Dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi