News: Kadra Polski U-16 rocznik 1998 na Turniej w Turcji - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:29:37
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocznik 1998 na Turniej w Turcji
Kadra Polski
 Koñcowa kolejno¶æ:

1. £otwa  (organizator ME U-16)
2. Francja (ME Grupa Polska)
3. Niemcy (ME Grupa Polska)
4. Argentyna
5. S³owenia
6. Czarnogóra
7. Turcja
8. Polska
9. Serbia
10. Ukraina
11. Rosja
12. Bo¶nia i Hercegowina
13. Szwecja
14. Gruzja
15. Turcja B
16. Bu³garia

FOTO MICHA£ Mecze Grupowe

Turcja II - Polska 72 : 91
Punkty: Szczypiñski 19(3), Wiszomirski 18, Waraczyñski 16, Jêdrzejewski 14, Majka 9(1), Pietras 6, Bober 5(1), Kurpisz 2, Komenda 1, Jod³owski 1, German 0, Wantuch 0

Polska - Francja  42 : 76
Punkty: Pietras 13, Bober 6(1), Szczypiñski 5, Jêdrzejewski 4, Wantuch 4, German 3(1), Waraczyñski 3, Komenda 2, Wiszomirski 2, Majka 0, Kurpisz 0, Jod³owski 0

Polska - Ukraina  56 : 51
Punkty:
Waraczyñski 11, Pietras 11, Jêdrzejewski 10(1), Wiszomirski 9, Majka 6, Bober 5, Szczypiñski 4, Wantuch 0, Komenda 0, Kurpisz 0


 Æwieræfina³:
Polska - Argentyna  49 : 83

Punkty: Wiszomirski 17, Waraczyñski 8, Szczypiñski 5, Pietras 5, Majka 4, Bober 4, Komenda 4, Jêdrzejewski 2, German 0, Wantuch 0, Kurpisz 0, Jod³owski 0

PLAY-OFF V-VIII

Polska - S³oweni± 62 : 82

Punkty: Szczypiñski 14(2), Wiszomirski 13, Pietras 10, Waraczyñski 6, Majka 5, Bober 4, Jêdrzejewski 3(1), Jod³owski 3(1), German 2, Kurpisz 2, Wantuch 0, Komenda 0

mecz o VII MIEJSCE: Polska - Turcja 56 : 79

Punkty:
Szczypiñski 19(3), Waraczyñski 12 (14 zb.), Jêdrzejewski 6, Komenda 6, Wiszomirski 5, Pietras 4, Majka 2, Kurpisz 2, German 0, Bober 0 £¡CZNA SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W TURNIEJU:

1 Szczypiñski Mateusz 66 pkt.  (8x3)
2 Wiszomirski Marcin 64
3 Waraczyñski Marcin 55
4 Pietras Bart³omiej  49
5 Jêdrzejewski Micha³ 36  (2x3)
6 Majka Wiktor 26  (1x3)
7 Bober Krzysztof 24  (1x3)
8 Komenda Rafa³ 13
9 Kurpisz Maciej 6
10 German Julian 5  (1x3)
11 Jod³owski Micha³ 4
     Wantuch Jakub 4

REPREZENTACJA POLSKI U-16 ROCZ.1998 NA FACEBOOKU

Hotel w który zamieszkaj± wszystkie Reprezentacje
ZWYCIÊZCY POPRZEDNICH EDYCJI

Najwiêkszy sukces Reprezentacji Polski na tym Turnieju to II miejsce (rocznik 1996 trener  Arkadiusz Mi³oszewski) przegrali¶my w finale z Egiptem który by³ rok starszy od naszej Kadry

1994  Sakarya   U18     W³ochy
1995  Edirne      U16     Turcja
1997  Sakarya   U16     Jugos³awia
1998  Antalya    U16     Jugos³awia
1999  Antalya    U16     Bu³garia
2001  Bursa       U16     Rosja
2002  Stambu³   B         Szwecja
2005  Sakarya   U16     Turcja
2006  Sakarya   U16     Serbów. & Mont.
2007  Sakarya   U16     Turcja
2008  Sakarya   U16     Grecja
2009  Ankara     U16    Turcja
2010  Konya      U16    Serbia / POLSKA IV miejsce (rocz.1994 Trener: R.Poznañski)
2011  Gaziantep U16    PR of China
2012  Sakarya   U16     Egipt / POLSKA II miejsce (rocz.1996 Trener: A.Mi³oszewski)
2013  Sakarya   U16     Grecja
2014 Sakarya    U16
     £otwa POLSKA VIII miejsce (rocz.1998 Trener: J.Szambelan)

Miêdzynarodowy Turniej TBF U16 Turniej,  uwa¿any jest za jeden z najbardziej presti¿owych turniejów organizowany corocznie  przez Federacjê Koszykówki Tureckiej. Turniej odby³ siê po raz pierwszy w Sakarya, w 1994 roku.W tym turnieju gra³y takie gwiazdy jak: Hidayet Turkoglu i Kerem Tunçeri, a tak¿e Niemiec Dirk Nowitzki, Francuz Tony Parker i Serbski snajpere Peja Stojakovic
Komentarze
Pawcio dnia stycze 15 2014 18:16:21
Zibi ale co jest tak zaskakuj±ce w tym sk³adzie?
zibi dnia stycze 15 2014 18:30:02
Co dla mnie jest zaskauj±ce pozostawiam dla siebie

Ostatnio na Polishhoops wypowiada³ siê Rafa³ Knap

To dopiero pocz±tek selekcji. Przepisy ministerialne nie pozwoli³y sprawdziæ wiêkszej liczby graczy, poniewa¿ ju¿ w pa¼dzierniku musieli¶my podaæ listê 24 nazwisk

Po Nowym Roku mo¿emy sprawdzaæ nastêpnych zawodników, na pewno na turniej w Turcji nast±pi± kolejne zmiany.

Jest nowy rok, a w kadrze tylko 1 nowy gracz
Pawcio dnia stycze 15 2014 22:20:56
No skoro tak mówisz.to ale chyba zaskoczenie na minus?
Wydaje mi siê ¿e na tym turnieju warto zagraæ jednak mniej eksperymentalnym sk³adem, taki turniej to b.wa¿ny element zgrywania zespo³u, zaprocentuje na ME.
Pawcio dnia luty 02 2014 14:12:07
Dziwi brak notki o tym ¿e turniej wystartowa³smiley
tu mo¿na ogl±daæ mecze live
http://www.tbftv.org/CanliYayin/10380/canli-latvia-bosnia-and-herzegovina#
tu staty
http://live.tbf.org.tr/TBF/netcasting/default.asp?game_number=101µsite_scope=
Pawcio dnia luty 02 2014 16:51:26
Staty z meczu Polska va Turcja 2
http://live.tbf.org.tr/TBF/netcasting/default.asp?game_number=101µsite_scope=
MVP dnia luty 02 2014 23:21:12
pamiêtajmy ¿e mecze rozpoczynaj± sie z godzinnym opó¼nieniem.
Jutro mecz na polski czas o 12.15
Majka dnia luty 03 2014 13:00:07
Podajcie wyniki meczów na stronie.
Jak na taki turniej to zbyt ma³o info o przebiegu.
Majka
Pawcio dnia luty 03 2014 14:37:01
Bardzo s³abo z Francj± 42:76 , ¿eby nie odpuszczenie przez nich 4 kw to by³by blowout
http://live.tbf.org.tr/TBF/netcasting/default.asp?game_number=113µsite_scope=undefined
Zatrzymanie Szczypinskiego wyfaulowanie w 15 min Wiszomirskiego i tylko 5 min nie istniejacego w statach Pietrasa..

wci±z zastanawia brak reakcji Zibiego w koncu gra kadra ..
Majka dnia luty 03 2014 17:34:40
S³aba gra martwi bardziej ni¿ s³aby wynik, ale mam nadziejê ¿e ch³opcu siê odnajd± i zagraj± znacznie lepiej. A trenerzy dotr± w porê do nich. To ekipa dobrych fachowców z do¶wiadczeniem i wynikami w swojej pracy
Pawcio dnia luty 05 2014 15:25:16
Argentyna puknê³a Serbów 30 toma co¶ mi siê zdaje ¿e lekko nie bêdzie.
Pawcio dnia luty 05 2014 15:30:12
mój wpis z 03.02 o info o ststystykach Pietrasa by³ b³êdny okaza³o siê ze tureccystatystycy pomylili go z Kurpiszem , dopiero kilka godzin po meczu sprawê wyjasni³ na twitterze agent z hiszpanii.
Przepraszam Bartka za pomy³kê ale ja tylko powieli³em b³êdne info z oficjalnych statystyk.
Majka dnia luty 05 2014 19:42:10
Brawo,
Wiadomo ze bêdzie trudno, ale ch³opcy pokazali ¿e potrafi± walczyæ.
Pawcio dnia luty 06 2014 16:27:40
Przegrywamy æwieræfina³ z Argentyn± 34 pkt, przegrywamy deskê 42/56 , nie mamy asyst tylko 4 na 17 Argentyny, wynika to miêdzy innymi z mizernej skuteczno¶ci pozycje by³y ale nie wpada³o.Tragiczne 0/18 za 3, sporo bo 22 straty i tylko 6 przechwytów .Gdy przeciwnik notuje 19 strat ale a¿ 15 przechwytów.
Dzi¶ jedyny zawodnik który mo¿e powiedzieæ ¿e zagra³ dobry mecz to Marcin Wiszomirski 17pkt,8 zb 1 str 1 przech 53% z gry gratulujê .
Zespól gra bardzo nierówno s± na boisku zawodnicy którzy nie broni± , nie wiem czym to jest spowodowane, ale tyle czystych pozycji nie mozna dawaæ nikomu. Sporo pracy bêd± mieli tu trenerzy od obrony.
Oby¶my dobrze odrobili tureck± lekcjê
Majka dnia luty 06 2014 16:57:29
Argentyna pokaza³a nam miejsce w szeregu.
Niestety przy takiej grze nie wygra siê meczu.
Praktycznie zero obrony, chwilami nie istnielismy na boisku, fatalna skuteczno¶æ i sporadyczne indywidualne akcje które mo¿na zaliczyæ do dobrych.
Takie mecze pokazuj± ¿e ci ch³opcy nie s± zespo³em a bardziej rywalizuj± ze sob± o miejsce w sk³adzie ni¿ o wygran± na boisku.
Tak ju¿ siê nie gra w koszykówkê, to nie te czasy.
Doskonale zdaje sobie sprawê ¿e jest 1g³ówny trener który ma racje zawsze i we wszystkim a asystêci musz± staæ z boku i to niestety by³o widaæ podczas dzisiejszego spotkania. Ta przegrana to pana przegrana, to pana pora¿ka, niestety.
dragon63 dnia luty 06 2014 17:18:57
Zgadzam siê z Majk±. Brak typowego lidera zespo³u, który we¿mie na siebie ciê¿ar gry, nie bêdzie ba³ siê rzuciæ, zmobilizuje resztê do walki. My¶la³em, ¿e to bêdzie Szczypiñski, ale dobre mecze przeplata ze s³abszymi wystêpami, wiêcej te¿ spodziewa³em siê po Pietrasie, ale to jeszcze nie to. Na równym poziomie gra Wyszomirski i równie¿ podoba mi siê Waraczyñski, który, jak na debiutanta w tak du¿ej imprezie nie¿le sobie radzi. Resztê czeka jeszcze du¿o pracy.
mak05 dnia luty 06 2014 18:25:21
no to grubo pojecha³a¶ z trenerem Majka ale zdecydowanie za wcze¶nie. Rozumiem gdyby twoja ocena by³a po ca³ym okresie przygotowawczym i przegranych meczach w ME ale teraz? Odpowiedz sobie ile czasu ch³opcy trenowali razem. To nie Francja czy Turcja gdzie zawodnicy s± skoszarowani. Mnie te¿ krew zalewa³a patrz±c na "klepi±cych" pi³kê ch³opaków, statycznych w ataku a o obronie wolê nie pisaæ. Na szczê¶cie jest jeszcze trochê czasu.
MVP dnia luty 06 2014 20:29:56
Zgadzam siê równie¿ z Majk±.To co dzisiaj siê dzia³o na parkiecie to by³o nieporozumienie,wygl±da³o tak jakby ka¿dy gra³ dla siebie aby siê pokazaæ .W obronie ZRESZT¡ NIE BY£O OBRONY pod koszem stali staty¶ci,³atwe straty przy wyprowadzaniu z w³asnej po³owy,co to by³y za podania gór± nad wyci±gniêtymi rêkoma przeciwników wiêkszo¶æ tych podañ Argentyñczycy przejmowali,pod koszem z jednej i drugiej strony ¿adnej walki z naszej strony...Koszykówka jak mnie uczyli to gra zespo³owa a nie pchamy siê pod kosz na trzech przeciwników a po bokach stoj± koledzy i prawie prosz±...podaj do mnie...
Na pewno trzeba dalej graæ i zgrywaæ siê zespo³owo i coraz mniej rotacji w sk³adzie
Jak dla mnie Maciej Waraczyñski i Wyszomirski to gra na równym,dobrym poziomie
Jeszcze trochê czasu zosta³o na zgranie siê.Jak najwiêcej gry do tego czasu.
Dragon dnia luty 07 2014 00:04:10
Niestety wy¶cig szczurów dosiêgn±³ te¿ sportu. Szkoda ¿e sportów zespo³owych , a najgorsze ¿e ju¿ w¶ród m³odzie¿y , tutaj jedna dwie indywidualno¶ci nie s± wstanie wygraæ z dru¿yn± . To pok³osie tego ¿e od najm³odszych lat w przygodzie z koszykówk± liczy siê tylko wynik a nie uczenie zasad gry zespo³owej .Na etapie ch³opca , m³odzika maj±c zawodnika który zdobywa po 30 pkt to siê sprawdza, ale co potem ? Czasami irytuje mnie jak ogl±dam mecze m³odzie¿owej koszykówki ¿e zapomina siê o ¶wiêtej zasadzie aby tworzyæ liczebn± przewagê zarówno w obronie (powrót) jak i w ataku(szybki atak). Klepanie pi³ki to ju¿ chyba choroba .
Amerykañski trener nie uzdrowi polskiej koszykówki !!! M±dre prowadzenie m³odzie¿y , inwestowanie w ni± , a nie ci±g³e obcinanie kosztów kosztem dzieci i m³odzie¿y - przyk³ad Olimpiady M³odzie¿y , pó³fina³ 2 dni a nie 3 dni bo oszczêdno¶ci- krew cz³owieka zalewa.
dragon63 dnia luty 07 2014 14:23:57
Powiem tak-¿enada!!!! Slovenja obna¿y³a ca³a nasz± polsk± koszykówkê. coraz bardziej sk³aniam siê ku twierdzeniu " z gó... bicza nie ukrêcisz". . to wszystko, co tu widzimy to nie wina trenera kadry, to wina trenerów klubowych i systemu szkolenie, który ca³y kuleje. Dochodzimy przeciwników na 5 pkt-ów i co?? Oni zaczynaj± broniæ na ca³ym boisku i wtedy siê zaczyna "popis" naszych indywidualnych b³êdów. Nie umiemy wyprowadziæ pi³ki z w³asnej po³owy,robimy g³upie i dziecinne straty. Rozgrywaj±cy w naro¿niku przestaje koz³owaæ, daj±c siê osaczyæ przeciwnikom, nie wspomnê o nie z³apaniu dziecinnie prostych podañ. Chyba w ten sposób tracimy z 10 pkt-ów z rzêdu. Wybaczcie, ale na tym poziomie pewnych b³êdów ju¿ nie wypada robiæ Co z tego ¿e kto¶ rzuci³ 10, czy 14 pkt-ów a jego gra wyg³±da³a fatalnie.
Przeciwnicy mijaj± nas jak tyczki, praktycznie ka¿dy z nich indywidualnie prezentuje siê lepiej od ka¿dego z naszych ch³opców.To wszystko s± zaniedbania we wczesnym stadium kiedy dopiero kszta³tuje siê zawodnika. Jednak w tym kraju brakuje na wszystko pieniêdzy i jeszcze siê obcina, dlatego nie liczmy na jaki¶ super wystêp w ME. oby nie spadli do ni¿szej dywizjismileysmiley
Majka dnia luty 07 2014 19:59:18
Dzisiejszy mecz a dok³adnie koniec 3 i praktycznie cala 4 kwarta ukaza³a poziom naszej kadry. Dla niektórych zawodników obrona nie istnieje. Niestety tak to bywa gdy m³ody cz³owiek dorasta w przekonaniu ¿e jest wybrañcem i ¿aden z trenerów tego nie weryfikuje. Praktycznie brak obrony w ca³ym meczu, brak celnego rzutu,, praktycznie z ka¿dej pozycji. Fatalne podania i klepanie pi³ki w miejscu. Owszem przydarzy³o siê kilkaindywidualnych akcji i to wszystko. Brak mmy¶lenia boiskowego, zespo³owego. W akcji gdzie mogli¶my zmniejszyæ straty do 4 punktów pope³niany podstawowy b³±d i w efekcie nastêpuje nie moc calkowita. Na tym etapie nasi kadrowicze nie potrafi± przeprowadziæ pi³ki na drug± po³owê boiska, a jak siey wreszcie uda³o to gubimy pi³kê, podajemy w aut lub w bardzo g³upi sposób j± tracimy. I z 4 oczek przegrywamy 22. I takjju¿ do koñca. Wynik martwi, ale fatalna gra przera¿a. To nie zespó³, tu nie by³o gry zespo³owej. Taki m³ody cz³owiek musi wiedzieæ ¿e nawet jak jest ¶wietnym graczem to bez zespo³u jest nikim. Tu nie by³o zawodników tu by³a byle jako¶æ. I nie zgodze siê ze mamy czas. Takie t³umaczenie prowadzi do takich w³a¶nie wyników. To nie s± przypadkowi ch³opcy zgarnieci z ulicy. Jest kilka zespo³ów z malych klubów w tym roczniku którzy zagraj± sto razy lepiej, bo wiedz± naczym polega gra zespo³owa. Jednym s³owem ¿enada.
dragon63 dnia luty 07 2014 20:24:39
Majka, ju¿ ciebie lubiê! Widzê, ¿e mamy podobny os±d ca³ej sytuacji. W³a¶nie przeglada³em sobie turnieje miêdzynarodowe i zwróci³em uwage, ¿e rzadko kiedy wygrywa je polski zespó³, je¿eli gramy np z dru¿ynami z Litwy, czy £otwy ( np turniej w Bia³ymstoku mini kosza) A wiêc ju¿ ta ró¿nica jest na tym etapie i co etap wy¿ej zamiast maleæ to siê pog³êbia. Czy nasi ch³opcy s± z innej gliny?? Nie dlatego my¶lê, ¿e tu jest winny system szkolenia (a raczej jego brak), nastawienie na wynik i obcinanie funduszy. My powinni¶my jak najwiêcej graæ z dru¿ynami z zagranicy,bo wtedy mamy rozeznanie w którym miejscu siê znajdujemy. Czêsto te¿ jest tak, ¿e dana dru¿yna w lidze nie ma z kim pograæ, bo wszystkich gromi np 120 : 30 i dopiero rozgrywki centralne weryfikuj± si³ê danego zespo³u.
wos dnia luty 07 2014 21:46:15
smiley- powtarza siê historia z rocznika 97 !!! Daj Bo¿e, ¿e kto¶ na si³ê wci¶nie trenerowi Szambelanowi jakiego¶ zawodnika, którego on uznaje za bardzo s³abego, a ten uratuje mu dywizjê A i mo¿liwo¶æ kontynuowania swojej przygody z kadr± polski w kolejnym roku.
Kiedy¶ my¶la³em, ¿e nie mo¿e byæ nic ¶mieszniejszego jak PZPN, teraz ju¿ jestem przekonany, ¿e PZKOSZ to jeszcze lepszy kabaret. smiley
miswid dnia luty 07 2014 21:57:01
@dragon63
Ten sam turniej (w Bia³ymstoku) w roczniku 2000 wygra³a dru¿yna z... Sopotu smiley
dragon63 dnia luty 08 2014 17:36:32
Tak wiem "miswid", ale jedne jaskó³ka wiosny nie czyni. Cofnijmy siê trochê i.:Turniej w Wa-wie 1m. SKM WILNO, Sochaczew 1m. Grodno, Paw³owice 1m. Ostrawa itd.Teraz ma³e podsumowanie turnieju w Turcji. 8 miejsce na 16 dru¿yn niby nie ¼le, ale...mog³o byæ du¿o lepiej, gdyby to by³a...DRU¯YNA. W pojedynkê nikt nie wygra maj±c przeciw sobie 12 zgranych graczy. Wiêcej spodziewa³em siê po B. Pietrasie, który jest kreowany na gwiazdê polskiej koszykówki (do tego jeszcze daleka droga). Momentami potwierdzi³ swoj± klasê Szczypiñski,na dobrym poziomie zagra³ Bober. Najrówniej i (moim zdaniem)Najlepiej zagra³ Wyszomirski oraz-chyba ma³e odkrycie tego turnieju-Waraczyñski. Reszta niestety nic do tej dru¿yny nie wnios³a.Za du¿o by³o prostych indywidualnych b³êdów i nie byli¶my prawdziw± dru¿yn±. Czyta³em po losowaniu grup ME, ¿e dobrze trafili¶my w roczniku 98. Przypomnê tylko, ¿e jeste¶my z Francj±,która wszystkich tu po¿era, Niemcami którzy zaprezentowali siê du¿o korzystniej od nas, tocz±c równe boje z faworytami l Dani±, która jest wielk± niewiadom±, z któr± na obecnym etapie mo¿e by¶my powalczyli. Jest jeszcze trochê czasu do sierpnia i mo¿e pewne elementy uda siê poprawiæ, ale niestety potrzebne s± te¿ zmiany i poszukiwanie nowych twarzy. I tak bêdziemy trzymaæ kciuki
ringer dnia luty 08 2014 18:27:51
Zibi mam pro¶bê.Reprezentant Polski,Marcin Wiszomirski(moim zdaniem najlepszy zawodnik w naszej dru¿ynie w ca³ym turnieju)nie ma na imiê Maciej tylko MARCIN,gdyby¶ móg³ zmieniæ ten drobny,ale jak¿e wa¿ny szczegó³... pozdrawiam z Warszawy.
Majka dnia luty 09 2014 03:37:40
Powiem tak, przykro by³o na to patrzeæ.
Nie wyci±gamy wniosków z poprzednich fatalnych spotkañ, nie uczymy siê na w³asnych b³êdach bo tak ju¿ by³o podczas turnieju w Hiszpanii.
Trener jest jak kapitan, schodzi ostatni a tu ju¿ w koñcówce 2 kwarty widaæ by³o zrezygnowanie u trenera. Nie zapanowa³ nad zawodnikami nie pomaga³ im.
W koszykówce m³odzie¿owej trener musi byæ w ka¿dej sekundzie z ka¿dym zawodnikiem na ka¿dym centymetr ze parkietu i dopiero po zwyciêstwie pozowaæ do zdjêæ i wypinaæ pier¶ do medalu.
Pawcio dnia luty 09 2014 16:12:30
Majka , po zesz³orocznej niekoñcz±cej siê selekcji nie jestem fanem tr.Szambelana.Nie ujmujê mu zas³ug i fachowo¶ci, ale ¿aden trener nie jest super na wieki.Rok temu uratowa³ mu wynik zawodnik którego nie chcia³ do samego koñca (zespól zgrywa³ siê dopiero na ME!!), byæ mo¿e nie pasowa³ mu do koncepcji rozumiem.Ale, koncepcje budowania zespo³u musz± byæ ro¿ne tak jak ró¿ny jest ka¿dy kolejny rocznik, to co dzia³a³o na Gielo,Michalaka, Ponitkê czy Karnowskiego nie zawsze da siê skopiowaæ na kolejne roczniki, bo zawodnicy s± inni.Trzeba stworzyæ zespó³ który jest w stanie wygrywaæ i walczyæ z tych co siê ma do dyspozycji.Rocznik 93 w swoim bogactwie nie powtórzy siê za szybko.Je¶li tr. nie widzi szans na zbudowanie zespo³u z zawodników których powo³uje to mo¿e kto¶ inny lepiej sobie poradzi? Zwykle nie ma siê komfortu budowania z samych talentów.
Trenerem mia³ byc Kierelewicz ,po roku decyzja zmieniona i jest Szambelan i to by³ b³±d, teraz jest 3 samców alfa w sztabie szkoleniowym to siê nie mo¿e udaæ.
ringer dnia luty 09 2014 19:05:28
Zgadzam siê z komentarzem Pawcia w 100%.Mam nadziejê,¿e na ME U-16 na £OTWIE powalczymy o co¶ wiêcej ni¿ o utrzymanie w dyw.A,czego sobie,kibicom,zawodnikom oraz sztabowi szkoleniowemu z ca³ego serca ¿yczê.POLONIA WARSZAWA U-18 wygrywa w Grójcu i zapewnia sobie udzia³ z pierwszego miejsca w strefie mazowiecko-podlaskiej w pó³finale MP(bez pora¿ki)!!!ave
Majka dnia luty 10 2014 01:35:09
Tak jak wynika z moich wypowiedzi bêdê uparcie ie twierdziæ ¿e trener Szambelan to pomy³ka. Uwa¿am ¿e kadrê powinni poprowadziæ Knap i Kierlewicz i to w³a¶nie w tej kolejno¶ci. S±dzê ze bez zmian kadrowych siê nie obejdzie. To musi byæ zespó³.
Wiadomo by zagraæ zespó³ trzeba czasu ale to lepsze ni¿ od podstaw uczyæ obrony, czy tego ¿e koszykówka to gra zespo³owa. Jest wiele ciê¿kiej pracy przed trenerami ale mam nadziejê ¿e ME na £otwie bêd± przebiega³y zupe³nie inaczej. Mam równie¿ nadziejê ¿e ci ch³opcy wezm± s³owa krytyki pod rozwagê i wyci±gn± wnioski z w³asnych b³êdów a trenerzy im pomog±. Na zawody jedzie siê zeby je wygraæ, by jak najwiêcej siê nauczyæ i tego tej kadrze ¿yczê. Oczywi¶cie czekam na zmiany w sztabie trenerów i kadrowiczó a zw³aszcza na sukcesy na ME. smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Organizator Turnieju dziêkuje uczestnikom
Organizator Turnieju dziêkuje uczestnikom
Kadra ¦l±ska r.93 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi