News: VI Mazurska Wiosna dz. i ch³. rocz.2002 E³k 4-6.IV.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 26 2020 14:37:06
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VI Mazurska Wiosna dz. i ch³. rocz.2002 E³k 4-6.IV.2014
Turnieje Podsumowanie
 MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI
DZIEWCZ¡T i CH£OPCÓW r.2002/03
VI MAZURSKA WIOSNA
E£K 04-06.IV.2014 Hala MOSiR ul. ¦w.M.M.Kolbego 11

VI Mazurska Wiosna za nami. Ostatni dzieñ turnieju dostarczy³ uczestnikom turnieju i widzom ogromnych emocji.

FOTO EDWARD

FILMIKI ZIBI

FOTO - ZIBI
 
FOTKI DRU¯YNOWE WYKONA£ ... I Dzier¿yk

dziewczeta:

W kategorii dziewcz±t bezkonkurencyjne by³y dziewczêta z UKS 27 Katowice, wygra³y wszystkie mecze.

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 UKS 27 Katowice

2 LA Basket Warszawa
3 SRC Alytus (LT),
4 UKS Basket 47 Bia³ystok,
5 Nenufar II E³k (ch³opcy g³ównie kl. I-III + 3 ch³. z kl. IV),
6 UKS Basket "8" Wejherowo,
7 Nenufar I E³k 

MVP: Martyna Po³edniok  UKS 27 Katowice

Najlepsza pi±tka - "gwiazdeczki":

Julia Krzemieñ
- Katowice,
Maja Jasiñska  - Warszawa,
Oskar Chrzanowski - E³k,
Gabryjela Kazberuk - Bialystok,
Geida Bla¿ulinyte - Alytus.

 WYNIKI

E³k II – Katowice  33 : 53
Wejherowo – Alytus 45 : 68
E³k II – Bia³ystok  21 : 39
E³k I – Alytus 34 : 44
Wejherowo – Warszawa  13 : 49
Katowice – Bia³ystok  49 : 18
E³k I – Warszawa  37 : 42
Warszawa – Bia³ystok 51 : 39
Alytus – Warszawa 35 : 41
Katowice – Wejherowo  49 : 12
E³k I – E³k II   32 : 39
 Bia³ystok – Wejherowo  26 : 27
Alytus – E³k II  51 : 42
Katowice – E³k I 33 : 27
Warszawa – E³k II  39 : 29
Bia³ystok – E³k I  56 : 34
Alytus – Katowice 24 : 32
E³k II – Wejherowo 40 : 12
Warszawa -Katowice  19 : 25 (mecz o I miejsce)
Wejherowo – E³k I 40 : 28
Bia³ystok – Alytus  ?

ch³opcy:


W kategorii  ch³opców, bezkonkurencyjny TSK Ro¶ Pisz, którego postraszy³ tylko Nenufar. Ch³opcy z Pisza wygrali tylko ró¿nic± 4 pkt. 37:33.


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1 TSK Ro¶ Pisz
2. UKS 27 Katowice
3. ¯SM Marijampol (LT)
4. UKS Basket 47 Bia³ystok
5. UKS Nenufar 5
6. BC Region Grodno
7. UKS Basket Ósemka Wejherowo

MVP : £ukasz Bessman - TSK Ro¶ Pisz.

Najlepsza piatka - "gwiazdeczki":


Micha³ Szablak - Pisz,
Tomasz Pustelnik - Katowice,
Micha³ Chrzanowski - Bia³ystok,
Bartosz Januszewski - E³k,
Adam Walak - E³k.

 WYNIKI

Katowice – E³k  45 : 37
Bia³ystok – Pisz  24 : 44
Wejherowo – Marijampol  10 : 82
Grodno – Pisz 24 : 52
Katowice – Marijampol  53 : 34
Bia³ystok – Wejherowo  62 : 23
E³k – Marijampol  34 : 36
Grodno – Wejherowo  36 : 14
Pisz – Wejherowo  58 : 5
E³k – Bia³ystok  20 : 35
Grodno – Katowice  24 : 45
 Marijampol – Bia³ystok  68 : 16
Pisz – Katowice  63 : 41
E³k – Grodno  46 : 37
Wejherowo – Katowice  17 : 53
Marijampol – Grodno  44 : 32
Pisz – E³k  37 : 33
Bia³ystok – Katowice  31 : 34
Wejherowo E³k I 27 : 62        
Bia³ystok – Grodno  44 : 36
Pisz – Marijampol  49 : 41

Organizatorzy:
Szko³a Podstawowa nr 5 w E³ku,
UKS "Nenufar 5"  19-300 E³k ul.¦w.M.M.Kolbego 11,
Wspieraj±cy i wspó³organizatorzy:
- Urz±d Miejski w E³ku,
- MOSiR E³k,
- UKS  „Jeziorna”,

- kosze na wysoko¶ci 2,60,  pi³ka nr 5,
- czas gry zatrzymywany:  - 4 x 10 min,
- celny rzut z faulem + 1,
- krycie „ka¿dy swego”, przy ró¿nicy 25 pkt. krycie od po³owy, dogrywka 2 min,
- indywidualny i dru¿ynowy konkurs rzutów,

Dru¿yny otrzymaj± puchary, medale, upominki,


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
w³asnorêczny tatua¿ MUNGO
w³asnorêczny tatua¿ MUNGO
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi