News: Polskie Zespo³y na Turniejach zagranicznych w okresie miêdzy¶wi±tecznym 2013/2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 12 2020 08:14:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Polskie Zespo³y na Turniejach zagranicznych w okresie miêdzy¶wi±tecznym 2013/2014
Turnieje Podsumowanie
 Chrismas Cup 2014 – Kowno, Litwa.

W dniach 3-5 stycznia 2014r. w Kownie na Litwie odbêdzie siê miêdzynarodowy turniej koszykówki  Chrismas Cup 2014. Zawody zaplanowane s± dla m³odych koszykarzy urodzonych w latach 2000, 2001 i 2002.

WKK Wroc³aw roczniki:  2000, 2001 i 2002.
MKS Basket Koszalin 2002
UKS DELA SALLE Gdañsk 2001

TERMINARZE

 MKS Zabrze Tradycyjnie na Turnieju w Szwecji. W tym roku Miejski Klub Sportowy Zabrze wystawi³ do Turnieju cztery zespo³y, dwa ch³opiêce i dwa dziewczêce. Wyjazd do  Szwecji odbywa siê  w ramach partnerstwa Miast Lund - Zabrze

Ch³opcy U-12  WYNIKI / TABELA

Ch³opcy U-14  WYNIKI / TABELA

Dziewczyny U-14 WYNIKI / TABELA

Dziewczyny U-15 WYNIKI  / TABELA

 Zimowy Turniej Berlin 2014

Zimowy Turniej odbêdzie siê w dniach 2-4 stycznia a aren± zmagañ bêdzie s³ynna Max-Schmeling Halle. Ekipa rocznika U14 Chromika ¯ary wybiera siê na presti¿owy turniej do Berlina.

Chromik ¯ary
Brose Basket Bamberg,
Finke Basket Padeborn
Alba Berlin
.

2.01  Chromik-Alba II godz 14.00  palisadenstrasse oben
3.01  Chromik- Brose baskets bamberg 13.15 max schmeling-halle b
3.01  Chromik -alba I 16.00 max schmeling-halle b
3.01  MECZ LIGOWY ALBY BERLIN SENIORÓW GODZ 20.00
4.01.2014  CHROMIK-FINKE BASKETS PADERBON GODZ 12.00 palisadenstrasse

Ostrawa Cup  Czechy

Ósme miejsce zajêli kadeci z rocznika 1998 WKS ¦l±sk na turnieju w Ostrawie. Wroc³awianie zakoñczyli imprezê z bilansem 1-4, pokonuj±c tylko Gimbasket Wroc³aw. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e mierzyli siê z zespo³ami rok, czy nawet dwa lata starszymi (na pro¶bê trenera Kolisa przeciwko ¦l±skowi nie grali ch³opcy z rocznika 1995).

WKS ¦l±sk Wroc³aw – Gimbasket Wroc³aw 59:47

WKS : Musia³ 12, Wilczek 11, ¯ele¼niak 10, Ostrowski 9, £aszczuk 8, Waleñdzik 3, Bartyzel 2, Jendro¶ka 2, Zdeb 2,

WKS ¦l±sk Wroc³aw – JBC Brno (1996) 66:78
WKS:
Krzyczmonik 11, Ostrowski 9, Zdeb 9, Bartyzel 8, £aszczuk 8, Musia³ 8, ¯ele¼niak 6, Szczube³ek 3, Wilczek 3, Jendro¶ka 1,

WKS ¦l±sk Wroc³aw – BCM Ostrava (1996) 47:81
WKS :
Zdeb 10, Musia³ 9, Wilczek 5, Bartyzel 4, Krzyczmonik 4, £aszczuk 4, ¯ele¼niak 3, Jendro¶ka 2, Kamberski 2, Ostrowski 2, Waleñdzik 2

WKS ¦l±sk Wroc³aw – Lokomotiva Plzen (1997) 61:74
WKS:
¯ele¼niak 16, Musia³ 12, Wilczek 12, Bartyzel 5, Zdeb 5, Ostrowski 4, Kamberski 3, Waleñdzik 2,

WKS ¦l±sk Wroc³aw – BCM Ostrava (1996) 59:78
WKS:
Musia³ 17, Wilczek 10, Zdeb 10, Bartyzel 8, Ostrowski 7, ¯ele¼niak 3, Kamberski 2, £aszczuk 2,VI Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki SABONIS -TEAM 97 CUP 27-29.XII.2013
roczniki: 1997, 2000 and 2003

 Podopieczni Tomasza Chwia³kowskiego zakoñczyli na Litwie mocno obsadzony
turniej  na czwartym miejscu.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 SABONIS Kowno - Litwa
2 SKM Wilno - Litwa
3 AISCIAI Kowno - Litwa
4 TREFL Sopot - Polska
5 Kijów - Ukraina
6 Smoki Miñsk - Bia³oru¶


UKS 7 Trefl Sopot - BC Sabonis 39:54 (7:12, 6:23, 17:10, 9:9).

UKS 7: Cebula 12, Zió³kowski 11, Perzanowski 9, Osowski 4, Czoska 3

UKS 7 Trefl Sopot - SKM Wilno 34:68 (10:17, 5:23, 14:10, 5:18).

UKS 7: Cebula 12, O. Perzanowski 9, Zió³kowski 7, Czoska 4, Labudda 2,

UKS 7 Trefl Sopot - Smoki Miñsk 73:15 (17:0, 22:2, 18:9, 16:11).

UKS 7: Czoska 21, Cebula 12, O. Perzanowski 12, Czworowski 10, Zió³kowski 6, Kobiak 4, I. Perzanowski 4, Labudda 2, Osowski 2

UKS 7 Trefl Sopot - Aisciai Kowno 51:62 (14:19, 9:13, 8:20, 19:10).

UKS 7: O. Perzanowski 20, Zió³kowski 12, Czoska 8, Cebula 5, Osowski 4, Kobiak 2

UKS 7 Trefl Sopot - BC Kijów 62:42 (10:11, 19:9, 18:8, 17:16).

UKS 7: Cebula 19, O. Perzanowski 18, Zió³kowski 15, Osowski 4, Czoska 4, Labudda 2, Czworowski 2

FOTO GALERIA W dniach 19-20 grudnia TKM W³oc³awek rozegra³ turniej w Wilnie PZU Tournament.... W turnieju bra³o udzia³ sze¶æ zespo³ów: Spain "La Rioja", S.Marciulionio KA PZU, BC RIGA/RIDZENE, Vilniaus KM, Tartu "Rock" Estonia, TKM W³oc³awek. Turniej na Litwie byl dla mnie jako dla Trenera i dla moich zawodników lekcja koszykówki. Nasz zespól podejmowa³ walkê w ka¿dym meczu, niejednokrotnie pokazuj±c charakter na boisku. Przed nami du¿o pracy, poniewa¿ Turniej pozwala³ dostrzec b³êdy w ataku jak i w obronie które w najbli¿szym czasie trzeba poprawiæ. Pomimo pi±tego miejsca, Turniej uwa¿am za bardzo udany i potrzebny. Warto tez wspomnieæ ze trenerzy litewscy dobrze wypowiadali siê o zespole, a za najlepszego zawodnika TKMu uznali Filipa Drozdowskiego, który by³ jednym z lepszych zawodników w Turnieju. Cala dru¿yna zas³uguje na pochwale za walkê i zaanga¿owanie w ka¿dym meczu.

 WYNIKI


KA PZU ©.Marèiulionio - TKM W³oc³awek   89 : 47
ABQ Clavijo Hiszpania - TKM W³oc³awek   30 : 83
Riga / Ridzene £otwa - TKM W³oc³awek 58 : 53
TKM W³oc³awek - Tartu „Rock“ Estonia  50 : 64
TKM W³oclawek - KM Wilno Litwa  44 : 58KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1 KA PZU ©.Marèiulionio  8 pkt.
2 Tartu „Rock“ Estonia  8 pkt.
3 KM Wilno Litwa 8 pkt.
4 BC Riga / Ridzene £otwa
5 TKM W³oc³awek 6 pkt.
6 ABQ Clavijo Hiszpania  5 pkt.

Po ca³ym turnieju trener Boblewski powiedzia³: "Turniej na Litwie byl dla mnie jako dla trenera i dla moich zawodnikow lekcj± koszykówki. Nasz zespo³ podejmowa³ walkê w ka¿dym meczu, niejednokrotnie pokazuj±c charakter na boisku. Przed nami du¿o pracy, poniewa¿ turniej ten pozwoli³ dostrzec b³êdy w ataku jak i w obronie, które w najbli¿szym czasie trzeba poprawiæ. Pomimo zajêtego pi±tego miejsca, turniej uwa¿am za bardzo udany i potrzebny. Warto te¿ wspomnieæ ¿e trenerzy litewscy dobrze wypowiadali sie o naszym zespole. Za najlepszego zawodnika TKM-u uznali Filipa Drozdowskiego, który by³ jednym z lepszych zawodnikow w turnieju. Ca³a dru¿yna zas³uguje na pochwa³ê za walkê i zaanga¿owanie w ka¿ym meczu."


FOTO GALERIA


Komentarze
Team97 dnia grudzie 20 2013 02:02:23
"PZU Cup to najsilniejszy Turniej w Europie Pó³nocnej" - chyba zartujesz?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
rozci±ganie
rozci±ganie
Turniej m³odzików r.94 Katowice 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi