News: Katarzynka Cup DZ. rocz.2001 CH£. rocz.2002 Dzia³dowo 13-15.XII.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 06:20:01
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Katarzynka Cup DZ. rocz.2001 CH£. rocz.2002 Dzia³dowo 13-15.XII.2013
Turnieje Podsumowanie
 W Dzia³dowie zakoñczy³ siê kolejny turniej w minikoszykówce „Katarzyna Cup”, w którym wyst±pi³o po sze¶æ zespo³ów dziewcz±t (rocznik 2001) i ch³opców (2002). To prawdziwy maraton i ogromna frajda dla m³odzie¿y, która mog³a zaprezentowaæ siê rodzicom oraz szkolnym kole¿ankom i kolegom. G³ówne nagrody zdobyli ch³opcy z UKS Trójka Dzia³dowo) i dziewczêta z UKS Basket 47 Bia³ystok.

 Obie ekipy wygra³y wszystkie spotkania, a wiêc ich sukcesy nie podlega³y dyskusji. Podopiecznym trenera Paw³a Szczurewskiego najwiêcej k³opotów sprawili koledzy z UKS Sokó³ prowadzeni przez Jakuba Pietrzaka. Mecz lokalnych rywali by³ bardzo zaciêty, jak na derby przysta³o, ale Trójka mimo niema³ych k³opotów przechyli³a szale zwyciêstwa na swoj± stronê.

W turnieju dziewcz±t tu¿ za Bia³ymstokiem uplasowa³y siê dru¿yny z Dzia³dowa, potwierdzaj±c, ¿e w tym mie¶cie utalentowanych zawodniczek nigdy nie brakowa³o.

Jak zwykle organizatorzy przygotowali wiele nagród zespo³owych i indywidualnych. Dla niektórych to pierwsze sportowe trofea, oby w przysz³o¶ci by³o ich jak najwiêcej.

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo 5 10 202: 82
2. UKS „Basket 47” Bia³ystok 5 9 205:106
3. UKS „Sokó³” Dzia³dowo 5 8 157: 113
4 MTS „Basket” Kwidzyn 5 6 102: 205
5. UKS „Trójka” Nidzica 5 6 82:160
6. UKS „Jar” Elbl±g 5 6 122:204

MVP:  Dembski Jakub - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju" Stelmach Krystian - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Najlepszy obroñca turnieju: Rogoziñski Micha³ - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Najm³odszy zawodnik turnieju:
Sarzyñski Kacper - MTS „Basket” Kwidzyn

ALL STARS - Najlepsza pi±tka turnieju

Laskowski Miko³aj - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Chrzanowski Micha³ - UKS „Basket 47 Bia³ystok
Bana¶ Jakub - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Stromecki Korneliusz - MTS „Basket” Kwidzyn
Malinowski Jakub - UKS „Trójka” Nidzica

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach

Ziêtara Sebastian - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Gisztarowicz Jakub - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Stocki Sebastian - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Szutowicz Wojciech - MTS „Basket” Kwidzyn
Chmielewski Szymon - UKS „Trójka” Nidzica
Twardowski £ukasz - UKS „Jar” Elbl±g

 Wyniki


Trójka Dzia³dowo - Nidzica 35 : 2
Sokó³ Dzia³dowo - Kwidzyn 44 : 23
Bia³ystok - Elbl±g 51 : 19
Nidzica - Elbl±g 20 : 23
Kwidzyn - Bia³ystok 11 : 46
Trójka Dzia³dowo - Sokó³ Dzia³dowo 22 : 17
Kwidzyn - Nidzica 26 : 28
Elbl±g - Trójka Dzia³dowo 26 : 51
Sokó³ Dzia³dowo - Nidzica 28 : 14
Trójka Dzia³dowo - Bia³ystok 35 : 32 OT
Kwidzyn - Elbl±g 37 : 28
Bia³ystok - Sokó³ Dzia³dowo 28 : 23
Elbl±g - Sokó³ Dzia³dowo 26 : 45
Bia³ystok - Nidzica 48 : 18
Kwidzyn - Trójka Dzia³dowo 5 : 59

FOTO KAROL WROMBEL


KLASYFIKACJA KOÑCOWA DZIEWCZ¡T roczni 20001

1. UKS „Basket 47” Bia³ystok 5 10 209:117

2. UKS „Sokó³” Dzia³dowo 5 8 184:184
3. UKS „Trójka” Dzia³dowo 5 8 181:141
4. UKS „Jedynka” Nidzica 5 7 174:171
5. UKS „Jar” Elbl±g 5 7 122:179
6. UKS „Trójka” E³k 5 5 116:194

MVP: Godlewska Natalia - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Przasnyska Karolina - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Najlepsza obroñczyni turnieju: Gorzkiewicz Aleksandra - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najm³odsza zawodniczka turnieju: Szczepaniak Zuzanna - UKS „Sokó³” Dzia³dowo

ALL STARS - najlepsza pi±tka turnieju


Rapucha Magda - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Mazurek Joanna - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Krupa Zuzanna - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Sa³añska Klaudia - UKS „Jedynka” Nidzica
Filarska Natalia - UKS „Jar” Elbl±g

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach

Ostaszewska Natalia - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Kosobucka Weronika - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Jankowska Kornelia - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Czarzasta Julia - UKS „Jedynka” Nidzica
Golanko Julia - UKS „Jar” Elbl±g
Szczotko Joanna - UKS „Trójka” E³k

Wyniki

Nidzica - Trójka Dzia³dowo 29 : 41
Sokó³ Dzia³dowo - E³k 36 : 33 OT
Elbl±g - Bia³ystok 15 : 42
Nidzica - Bia³ystok 22 : 44
Sokó³ Dzia³dowo - Elbl±g 37 : 41
Trójka Dzia³dowo - E³k 43 : 19
Sokó³ Dzia³dowo - Nidzica 44 : 43
Bia³ystok - Trójka Dzia³dowo 38 : 24
E³k - Nidzica 27 : 38
Trójka Dzia³dowo - Elbl±g 45 : 20
Elbl±g - E³k 31 : 13
Sokó³ Dzia³dowo - Bia³ystok 32 : 39
Elbl±g - Nidzica 15 : 42
Bia³ystok - E³k 46 : 24
Sokó³ Dzia³dowo - Trójka Dzia³dowo 35 : 28
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi