News: XVII £om¿yñska Zima rocz.2001 £om¿a 28.II - 2.III.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 11:51:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XVII £om¿yñska Zima rocz.2001 £om¿a 28.II - 2.III.2014
Turnieje Podsumowanie
 XVII MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINI KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
R O C Z N I K    2001 i m³. „,£ o m ¯ y Ñ s k a  Z i m a  2 0 1 4””
pod patronatem : Towarzystwo Przyjació³ Ziemi £om¿yñskiej
o puchar P R E Z Y D E N T A    £ O M ¯ Y


 MVP:

BIELIÑSKI FILIP
UKS BASKET 47 BIALYSTOK


 NAJEPSZY OBROÑCA:
TRZONKOWSKI FILIP
UKS 9 £OM¯A

 NAJLPESZY ROZGRYWAJ¡CY
ARNAS MARTISAUSKA
LAZDIJA LITWAFOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

 ALL-STARS

MILLER ADAM - UKS MOSM BYTOM
CHOJNOWSKI DAWID - UKS BASKET 47 BIALYSTOK
WOJDAKOWSKI BARTOSZ - MOSIR BIELSK PODLASKI
KO£AKOWSKI MICHA£ - UKS 9 £OM¯A
HOCIÊBA PATRYK - UKS 3 DZIALDOWO


 TOP 10
NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU

1 BOÑKOWSKI SZYMON 106 PKT. – UKS 3 DZIA£DOWO
2 ARWAS MIARTISAUSKAS 82 - LITWA
3 SAWICKI SEBASTIAN 81 - MOSIR BIELSK PODLASKI
4 KO£AKOWSKI MICHA£ 74 - UKS 9 £OM¯A
5 PRZYTULSKI MATEUSZ  69 - BASKET 47 BIA£YSTOK
6 CHOJNOWSKI DAWID 68 – BASKET 47 BIALYSTOK
7 GRZ¡DZIEL SZYMON 67 – MOSM BYTOM
8 MIARTISAUSKAS ARVAS 63 – LITWA
9 OR£OWSKI KRZYSZTOF 54 – ASTORIA BYDGOSZCZ
10 HOCIÊBA PATRYK 47 - UKS 9 DZIA£DOWO

 TOP 10 NAJLEPSI W RZUTACH ZA TRZY PUNKTY

1 WADOWSKI FILIP 9X3 MOSM BYTOM
2BORKOWSKI SZYMON 6X3 TRÓJKA DZIA£DOWO
3 MILLER ADAM 5X3 MOSM BYTOM
   HOCIEBA PATRYK 5X3 TRÓJKA DZIALDOWO
5 TITAS GERWELIS 4X3 LITWA
   CH0JNOWSKI DAWID 4X3 BASKET BIA£YSTOK
7 GITYS STANKAVICIUS 3X3 LITWA
   ARNAS MARTINSAUSKAS 3X3 LITWA
   JASTRZÊBSKI BRUNON 3X3 MOSM BYTOM
10 WISNIEWSKI ADAM 2X3 BASKET 47 BIALYSTOKKLASYFIKACJA KOÑCOWA

    WYRÓ¯NIENIE TRENERA
 1   UKS BASKET 37 BIA£YSTOK

20.PRZYTULSKI MATEUSZ  8+23+12+8+12+6= 69
88.WI¦NIOWSKI ADAM  4+0+4+4+7+3 = 22
98.DZIENIS PATRYK  3+4+6+4+6+0 = 23
34.NIE¦CIÓR JAKUB  7+0+8+3+10+6 = 34
33. IWANIUK ADRIAN  2+0+2+2+10+0 - 16 >>>>>
41.BIELIÑSKI FILIP  6+8+8+2+8+6 = 36
42.WISZNIEWSKI MICHA£  0+8+5+0+0+2 = 15
13.CIERECH KRYSTIAN  2+4+2+0+2+4 = 14
96.CHOJNOWSKI DAWID  10+12+10+16+12+8 = 68
23.LASKOWSKI MARCIN  2+0+2+0+2+2 = 8
77.TARGOÑSKI PIOTR  3+2+0+4+6+2 = 17
38.BIELSKI PRZEMEK  0+0+0+2+8+2 = 12
36.AJDYNA MICHA£  4+0+0+2+4+2 = 12
34. NIE¦CIÓR JAKUB  7+0+8+3+10+6 = 34

TRENER: MIROS£AW WIERZBICKI
 
 2  UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A

4.SIWEK PATRYK  4+1+8+0+6+4 = 23
5.BOÆ HUBERT  0+0+0+2+0+0 = 2
6.KO£AKOWSKI MICHA£  18 +0+7+10+22+17 = 74
7.KONOPKO FILIP  0+0+0+0+0+0 = 0
8.SOKO£OWSKI JAKUB  0 +0+0+0+0+0 = 0
9.KOZIKOWSKI MARCIN  0+0+0+0+0+0 = 0
11.SARNACKI JAKUB   0+0+0+0+2+2 0 = 4
12.KOZ£OWSKI DAWID  4+2+4+6+6+4 = 24
13.RAMOTOWSKI JAKUB   6+0+7+11+3 = 27 >>>>
14.W£ODKOWSKI PAWE£ 0+2+11+1+0 = 14
15.SOBIECHOWSKI MICHA£  2+0+2+0+1 = 5
16.TRZONKOWSKI FILIP 8+3+10+8+8 = 37
17.SZMITKO MATEUSZ  0+2+0+2+2 = 6
18. FIGIEL MATEUSZ   0+0+0+0+0 = 0

TRENER: KAMIÑSKI WOJCIECH
 
 3  UKS MOSM BYTOM

4.BRUNON JASTRZÊBSKI 4+6+8+3+4+11 = 36
5.ADAM MILLER  3+18+5+6+8+6 = 46
6.FILIP WADOWSKI  9+12+5+3+7+4 = 40
7.MI£OSZ HANDZIUK  2+0+0+0+0+0 = 2
8.GRZEGORZ HOFMAN  0+0+2+0+0+0 = 2
9.TOMASZ KRZY¯OWSKI 0+0+0+0+2+0 = 2
10.DANIEL DU¯Y - KONTUZJA
11.SZYMON GRZ¡DZIEL 16+9+11+8+11+12 = 67 >
12.MARCIN JANUS  3+2+2+4+4+6 = 21
14.TOBIARZ SYGUDA 0+2+0+1+0+0 = 3
15.BRAIAN SUWA£A  4+2+2+0+8+2 = 18
16 SZEREMETA SZYMON  0+0+0+0+2+2 = 4

TRENER: RADOS£AW FUDALI
 
 4  MOSIR BIELSK PODLASKI

5.NIGEREWICZ JAKUB  0+0+0+0+0+0 = 0
6.¯ERO DAMIAN  6+7+6+4+10+2 = 35
8.DZIUGIEWICZ DANIEL  5+4+4+0+2+2 = 17 >>>
9.WOJDAKOWSKI BARTEK  2+4+0+0+0+0 = 6
10 PROKOWIAK MIKO£AJ 0+2+2+0+9+3 = 16
12. CZY¯EWSKI WOJCIECH 8+8+2+9+6+0 = 33
13.SAWICKI SEBASTIAN  16+17+3+16+20+9 = 71
14.¯UKOWSKI RAFA£  0+0+4+0+0+1 = 5
15.¯ERO KAMIL  6+0+6+6+4+7 = 29
18.DANISIUK SZYMON  0+0+0+0+0+2 = 2
7. OLSIAÑSKI X+X+3+0+9+4 = 16

TRENER:
WALERIAN JAROS£AW
 
 5  UKS TRÓJKA DZIA£DOWO
1.WITKOWSKI DAWID  2+2+0+8+2+0= 14
4.EZMAN JAKUB  0+12+0+0+0+0= 12
6.PIOTROWSKI DAWID  0+0+0+4+0+0= 6
8.JAROSZEWSKI JAKUB 7+6+2+7+4+9= 35
11.NOWORSKI MATEUSZ  0+2+0+0+0+0= 2
13.HOCIÊBA PATRYK  2+5+4+14+11+16= 47
15.KOPYCIÑSKI KACPER  0+6+5+0+4+0= 15
21.ANCZEWSKI HUBERT 7+0+6+6+4+2= 25
23.KURT SEBASTIAN   0+0+0+0+4 = 4
24 ROSEWSKI MIKO£AJ 0+0+0+0+6+0= 6
25.MICHALSKI WOJCIECH 2+3+0+0+2+1= 8
33.BOÑKOWSKI SZYMON 13+11+32+13+8+29= 106
42.B¡BALICKI KACPER 0+0+0+0+0+0= 0
67.MALINOWSKI MATEUCZ  1+1+2+0+2+0= 6
99.PYDYNKOWSKI BARTOSZ  0+0+0+0+0+0= 0
TRENER: SZCZUREWSKI PAWE£
 
 6  LAZDIJU S.C. LITWA

2 SIMONAS KULOKAS  0+0+0+0+0+0= 0
3 ARWAS MIARTISAUSKAS 16+14+11+6+19+16= 82
13 MATAS RIBINSKAS 4+4+6+4+2+2= 22
16 MATAS VALUKONIS  3+6+2+6+0+0= 17
17 GYTIS STANKEVICIUS  5+3+7+2+2+2= 21
18 PAULIOS GRAZEVICIUS  0+0+0+0+0+0= 0
25 TOMAS INOKAUTIS  8+4+0+1+0+9= 22
29 EIMANTAS CESKEVICIUS  0+0+0+0+0+0= 0
32 KORNELIJUS VALUKONIS  0+0+0+0+3+0= 3
34 TITAS GERVELIS 2+8+2+6+3+9= 30
41 SVAJONAS SUKACKAS  0+0+0+0+2+0= 2
45 DOMINYKAS VARNELIS  0+0+2+0+0+0= 2

TRENER: RICARDAS CEPONOWIS


 
 7  ASTORIA  BYDGOSZCZ

4.G¡SIEWSKI MICHA£  0+0+0+0+2+2 = 4
5.BRZOZOWSKI GRACJAN  0+2+5+0+1+ 2 =10
6.ZIELIÑSKI MICHA£  0+1+0+0+0+2 = 3
7.SIERADZKI JAKUB  2+0+2+2+0+1 = 7
8.NOWAKOWSKI DAWID  0+1+0+0+0+0 = 1
9.SYPNIEWSKI DAMIAN  1+2+3+1+4+0 = 11
10.¦L¡SKI J¡DRZEJ  0+0+0+2+0+4 = 6
11.STACHOWICZ BARTOSZ  1+2+0+0+3+2 = 8
12.MACIEJEWSKI KAJETAN  4+2+0+2+5+0 = 13
13.MAKOWSKI MAKSYMILIAN  2+0+4+0+0+1 = 7
14.ESTKOWSKI MAKSYMILIAN  0+2+0+5+7+0 = 14
15.OR£OWSKI KRZYSZTOF  4+14+5+17+8+6 = 54
16 WI¦NIEWSKI DAWID  0+2+0+0+0+0 = 2

TRENER: SIWEK ROBERT
 


 WYNIKI

LAZDIJU SC (Litwa)  -  UKS MOS Bytom    31 : 43  (9-23, 5-11, 8-6, 9-3)
MOSiR Bielsk Podlaski  -  Dziewi±tka £om¿a 30:41  (10-17, 6-5, 6-9, 8-10)                    
Astoria” Bydgoszcz  -  Basket 47 Bia³ystok   20:45  (1-7, 4-13, 9-9, 6-16) 
UKS „Trójka” Dzia³dowo  -  LAZDIJU SC (Litwa)    57 : 38  (12-12, 11-7, 17-10, 17-9)

Basket 47 Bia³ystok  -  MOSiR Bielsk Podlaski    59 : 32  (16-0, 16-10, 8-3, 19-19)
Trójka Dzia³dowo  -  Astoria Bydgoszcz     51 : 19 (18-6, 7-10, 12-3, 14-0)
MOSM Bytom  -  Basket 47 Bia³ystok    25 : 49  (8-16, 5-10, 6-12, 6-11)
LAZDIJU SC (Litwa)  -  Dziewi±tka £om¿a  42 : 30  (16-6, 5-4, 13-4, 8-15)           
MOSiR Bielsk Podlaski  -  Trójka Dzia³dowo   40 : 52  (9-9, 15-11, 8-14, 8-18)
Astoria Bydgoszcz  -  LAZDIJU SC (Litwa)    29 : 39  (13-12, 4-4, 6-10, 6-13)
Dziewi±tka £om¿a - Trójka Dzia³dowo    38 : 43  (14-13, 15-11, 12-10, 7-9)
LAZDIJU SC (Litwa)  -  Basket 47 Bia³ystok    38 : 79  (12-18, 4-20, 8-23, 14-18
UKS MOS Bytom  -  ”Astoria” Bydgoszcz    47 : 30  (16-8, 10-7, 17-5, 4-10)  
MOSiR Bielsk Podlaski  -  LAZDIJU SC (Litwa)    60 : 25  (19-8, 17-7, 14-8, 10-2)
Dziewi±tka £om¿a - MOSM Bytom    42 : 41  (12-2, 2-9, 11-12, 17-18)
Astoria Bydgoszcz   -    MOSiR Bielsk Podlaski   14 : 45  (2-6, 1-12, 8-14, 3-13)
Basket 47 Bia³ystok  -  Dziewi±tka £om¿a  51 : 10  (0-12, 3-9, 4-15, 3-15)  
Trójka Dzia³dowo  -  MOSM Bytom   34 : 51 (11-11, 4-17, 8-3, 11-20)
Dziewi±tka £om¿a  - Astoria Bydgoszcz  42 : 28  (10-4, 5-15, 9-4, 18-5)
MOSiR Bielsk Podlaski  - MOSM Bytom   48 : 35  (11-4, 11-7, 12-9, 14-15)
Basket 47 Bia³ystok    Trójka” Dzia³dowo    61 : 38  (7-6, 23-15, 25-6, 6-11)


 M PKT Z P P-Z P-S BILANS
BASKET 47 BIA£YSTOK 6 12 6 0   
UKS 9 £OM¯A 6   11 4 1    
MOSM BYTOM 6  9 3 3 86
82
 +4
MOSIR BIELSK PODLASKI 6  9 3 388
87
 +1
TRÓJKA DZIA£DOWO 6  9 3 3 86
91
  -5
LAZDIJU SC (Litwa) 6  7   1 5   
ASTORIA BYDGOSZCZ 6  6 0 6   

KONKURSY


 DRU¯YNOWY KONKURS RZUTÓW WOLNYCH
(5 ODDANYCH RZUTÓW KA¯DEGO ZAWODNIKA WZ DRU¯YNY

1 LAZDIJU SC (Litwa)  34 PKT.
2 BASKET 47 BIALYSTOK 31
3 MOSM BYTOM  29
4 MOSIR BIELSK PODLASKI  28
5 ASTORIA BYDGOSZCZ  26
   UKS TROJKA DZIA£DOWO  26
7 UKS 9 £OM¯A  25


 INDYWIDUALNY KONKURS RZUTÓW WOLNYCH

(10 ODDANYCH RZUTÓW)


1 SAWICKI SEBASTIAN 9 PKT - BIELSK PODLASKI
2 GRZ¡DZIEL SZYMON  7 PKT - MOSM BYTOM
3 BIELSKI PRZEMYS£AW 6 PKT. BASKET 47 BIA£YSTOK
4 TRZONKOWSKI FILIP 5 UKS 9£OM¯A
   HOCIÊBA PATRYK 5 PKT. - UKS TRÓJKA DZIA£DOWO
6 SVAJONAS SUKAUSKA 4 PKT - LAZDIJU SC (Litwa)
7 WISNIEWSKI DAWID 3 PKT. - ASTORIA BYDGOSZCZ


 KONKURS „PIÊCIU KÓ£”


1 KOCIÊBA PATRYK 18.02 – TRÓJKA DZIA£DOWO
2 SYPNIEWSKI DAMIAN 19.01 – ASTORIA BYDGOSZCZ
3 BOÑKOWSKI SZYMON 20.34 – TRÓJKA DZIA£DOWO

4 KO£AKOWSKI MICHA£ 20.37 – UKS 9 £OM¯A
5 AJDYNA MICHA£ 20.49 – BASKET 47 BIA£YSTOK
6 DZIENIS PATRYK  21.34 – BASKET 47 BIA£YSTOK
7 MILLER ADAM 21.73 MOSM BYTOM
8 GRZ¡DZIEL SZYMON 22.46 MOSM BYTOM
9 ¯ERO KAMIL 22.48 – MOSIR BIELSK PODLASKI
10 WADOWSKI FILP 22.64 – MOSM BYTOM
11 LASKOWSKI MARCIN 23.07 – BASKET 47 BIALYSTOK
12 SIWEK PATRYK 23.26 – UKS 9 £OM¯A
13 BRZOZOWSKI GRACJAN 23.58 – ASTORIA BYDGOSZCZ
14 MAKOWSKI MAKSYMILIAN 24.28 – ASTORIA BYDGOSZCZ
15 W£ODKOWSKI PAWE£ 26.08 – UKS 9 £OM¯¡
16 OLSZAÑSKI KONRAD 26.32 – MOSIR BIELSK PODLASKI
17 ANCZEWSKI HUBERT 26.37 – TRÓJKA DZIA£DOWO
18 SAWICKI SEBASTIAN 28.78 – MOSIR BIELSK PODLASKI


 DRU¯YNOWO ( Suma czasów 3 zawodników dru¿yny:

1 TRÓJKA DZIALDOWO 1.04.73

2 BASKET BIA£YSTOK 1.04.80
3 MOSM BYTOM 1.06.83
4 MOSM BYDGOSZCZ 1.06.87
5 UKS 9 £OM¯A 1.09.71
6 MOSIR BIELSK PODLASKI 1.17.58Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
stolik sêdziowski
stolik sêdziowski
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi