News: II Puchar Prezesa KS „Stal” w Ostrowie Wlkp. rocz.2003 Ostrów Wlkp. 16-18.V.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 07:25:48
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Puchar Prezesa KS „Stal” w Ostrowie Wlkp. rocz.2003 Ostrów Wlkp. 16-18.V.2014
Turnieje Podsumowanie
 Rywalizacja sportowa by³a bardzo emocjonuj±ca, wiele spotkañ (których rozegrano ³±cznie 20), by³o bardzo zaciêtych i sta³o na wysokim poziomie. Ka¿dy zespó³ walczy³ bardzo ambitnie i u wszystkich zawodników widaæ by³o ogromne zaanga¿owanie i chêæ zwyciêstwa. Ostatecznie po trzech dniach zmagañ, turniej wygrali ch³opcy z Opalenicy, którzy w finale pokonali TKM W³oc³awek. Trzecie miejsce przypad³o dru¿ynie z Tych

MVP
foto:
Wiktor Koza
BT Opalenica

WIÊCEJ INFORMACJI

 Klasyfikacja koñcowa


1. BT Opalenica
2. TKM W³oc³awek
3. MOSM Tychy
4. Stal/UKS Pi±tka Ostrów Wielkopolski
5. UKS SP 27 Katowice
6. WKS ¦l±sk Wroc³aw
7. UKS Olimpijczyk SP 1 Ostrów Wielkopolski
8. La Basket Warszawa

 Pierwsza "pi±tka" :

Krzy¿anowski Wojciech - Stal/UKS Pi±tka
Klimontowicz Miko³aj - MOSM Tychy
Jakubiak Mateusz - BT Opalenica
Bednarek Olivier - TKM W³oc³awek
Sosgórnik Piotr - UKS SP 27 Katowice


 Wyró¿nienie w dru¿ynie:

Wspania³y Filip - MOSM Tychy
¯mij Krzysztof - UKS SP 27 Katowice
Ciupak Oskar - La Basket Warszawa
Zaremba Miko³aj - Stal/UKS Pi±tka
Kromolnicki Bruno - UKS Olimpijczyk SP 1
Czy¿nielewski Wiktor - TKM W³oc³awek
Gruszczyñski Jakub - BT Opalenica
Pawe³ka Juliusz - WKS ¦l±sk Wroc³aw


Dru¿ynowy konkurs rzutów:

1. UKS Olimpijczyk SP 1
2. TKM W³oc³awek
3. Stal/UKS Pi±tka

WYNIKI


   Grupa A                                                         Grupa B
Stal/Pi±tka Ostrów Wlkp.   6 pkt.   Olimpijczyk SP 1 Ostrów Wlkp.  4 pkt.   
¦l±sk Wroc³aw   3 pkt                    TKM W³oc³awek  5 pkt.
UKS SP 27 Katowice   4 pkt.           Basket Team Opalenica  6 pkt.
MOSM Tychy  5 pkt                       La Basket Warszawa  3 pkt.
                                                         
Grupa A - hala SP 5 ul. Grabowska 1-3     Grupa B  -  hala SP 1 ul. Partyzancka 15

Stal/UKS Pi±tka - WKS ¦l±sk  57 : 41     Olimpijczyk SP 1- TKM W³oc³awek  36 : 84
UKS SP 27   -   MOSM Tychy   23 : 57     BT Opalenica -  La Basket Warszawa  114 : 6
Stal/UKS Pi±tka - UKS SP 27   44 : 41    Olimpijczyk SP 1 - BT Opalenica  23 : 97
WKS ¦l±sk - MOSM Tychy      34 : 58      TKM W³oc³awek  - La Basket 120 : 18
WKS ¦l±sk - UKS SP 27     37 : 50          TKM W³oc³awek  -  BT Opalenica  45 : 49
Stal/UKS Pi±tka - MOSM Tychy  48 : 36   Olimpijczyk SP 1 – La Basket  61 : 19

dru¿ynowy konkurs rzutowy - wygra³ zespó³ Olimpijczyka SP1 Ostrów
  
SP 27 – La Basket Warszawa 101:12
WKS ¦l±sk - Olimpijczyk SP 1 73:20
Stal/UKS Pi±tka - TKM W³oc³awek 56:59 po dogr.
MOSM Tychy - BT Opalenica 27:70

mecz o VII miejsce :
  La Basket Warszawa - Olimpijczyk SP 1 36:75
mecz o V miejsce:    UKS SP 27 - WKS ¦l±sk 42:38
mecz o III miejsce:   Stal/UKS Pi±tka - MOSM Tychy 24:51
Fina³:  TKM W³oc³awek - BT Opalenica 44:70

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKS Zabrze - Pogoñ I Ruda ¦l.
MKS Zabrze - Pogoñ I Ruda ¦l.
¦KM sezon 07/08 U-16 rocznik 92-93
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi