News: EYBL Polskie kluby w SEZONIE 2013/2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 05 2020 03:19:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

EYBL Polskie kluby w SEZONIE 2013/2014
EYBL
 Europejska Liga M³odzie¿owa EYBL sezon 2013/2014. Nasz portal SKM ka¿dego roku monitoruje te rozgrywki. SKM by³ zapraszany na turnieje w Polsce (Wroc³aw, Bia³ystok, Warszawa i Cz³uchów) raz by³em na £otwie z Komorowem
W sezonie 2013/2014 Polskê w EYBL-u Reprezentowaæ bêdzie 6 dru¿yn w czterech kategoriach wiekowych: WKK Wroc³aw (U-17), Rosa Radom (U-15), ¯ubry Bia³ystok (U-15) po jednej dru¿ynie, POMERANIA trzy dru¿yny (U-16, U-15 i U-14)

Oficjalna Strona EYBL

 U-17 Rocznik 1997 Dywizja B

Nie uda³o siê Krzysztofowi Wilkoszowi awansowaæ do Dywizji A. W sezonie 2012/2013 WKK Wroc³aw w nietypowej kategorii U-17 ,,m³odszy junior,, rocz.1997 i m³. wyst±pi ponownie w dywizji B. Polski zespó³ rozegra 15 spotkañ w trzech turniejach po 5 meczy z zespo³ami: Litwy, £otwy, Finlandii, Rosji, Bia³orusi, Kazachstanu.

Liepaja /  £otwa:  VI miejsce  bilans: 2 zw. / 3 por.
Wilno /  Litwa: I miejsce bilans: 5 zw. / 0 por.
Miñsk /  Bia³oru¶:  VI  miejsce bilans: 2 zw. / 3 por.

KLASYFIKACJA GENERALNA: VI miejsce (bilans; 9 zw. / 6 por.)

WKK Wroc³aw - Trener: Krzysztof Wilkosz Imiê....Nazwisko....mecze...punkty
Wyniki........................................................ 
 
1 Micha³ Sznajder  12 /   65
2 Jakub Kobel  12 /  102
3 Jakub Wnorowski  12 /  87
4 Kamil Fiedukiewicz  12 /  120
5 Cezary Kurek  11 / 30
6 Maciej Jaremkiewicz  7 /  3
7 Maciej Koc  1 / 0
8 Dawid Oleksiñski  12 / 35
9 Dawid Arendarski  5 / 8
10 £ukasz Horn  5 /  8
11 Fraczek Daniel  1 / 0
12 Wiktor Sewio³  5 / 85
13 Piotr ¦cibisz  5 / 10
14 Micha³ Kapa   5 / 73
15 Dominik Rutkowski  2 / 13
16 Mateusz Szczypiñski  2 / 31
17 Micha³ Jêdrzejewski  2 / 11
18 Karol Krucza³a  5 / 10
WKK Wroclaw - Caspiy (Kazahstan)   52 : 51
WKK Wroclaw - Jaroslavl (Rosja)  57 : 58

WKK Wroclaw -  Kupchinskiy (Rosja) 24 : 54
WKK Wroclaw -  BS Centralnaja (Rosja) 61 : 71
WKK Wroc³aw - BS Liepaja £otwa  74 : 62
WKK Wroclaw - HBA PHYK Cadets  49 : 40
BS Riga/Ridzene - WKK Wroclaw  64 : 66
BS Riga/Jugla - WKK Wroclaw  49 : 59
WKK Wroclaw - Madonas BJSS 68 : 43
WKK Wroclaw - BS Riga 81 : 29

WKK Wroc³aw  - SDJSOR Nr. 4   48 : 61
WKK Wroc³aw - BC Lokomotiv-Kubanj 53 : 57
WKK Wroc³aw - RGUOR   49 : 46
WKK Wroc³aw - BS Orbita 66 : 53
WKK Wroc³aw - SKM 97 Leovira 51 : 54 
 U-16 Rocznik 1998 Dywizja A
OSSM PZKosz Pomorze

Riga / £otwa - VII miejsce (Bilans: 1 zw. / 4 por.)
Cz³uchów  -
V miejsce (Bilans: 3 zw. / 2 por.
)
Kowno / Litwa VIII miejsce (bilans 0 zw. 5 por.)

KLASYFIKACJA GENERALNA: XIII miejsce (bilans; 4 zw. / 11 por.)OSSM PZKosz Pomorze  - Trener: Bogdan Zamo¶ny Imiê....Nazwisko....klub....mecze....punkty...
Wyniki..............................................................Za³ucki Aleksander (GTK Gdynia) 3 / 7
S³upek Micha³ (GTK Gdynia) 9 / 61
Glaeske Pawe³ (GTK Gdynia) 5 / 9
Daszke Szymon (GTK Gdynia) 5 / 39
Dylicki Tomasz (Korsarz Gdañsk) 9 / 76
Kelidis Szymon (Korsarz Gdañsk) 5 / 26
Lazer Pawe³ (Bryza Pruszcz Gdañski) 9 / 37
Idziak Tomasz (Bryza Pruszcz Gd.) 5 / 5
Kruczkowski Rados³aw  (Meduza Gd.) 5 / 3 Zaszewski Jakub (Siódemka Sopot) 7 / 20
Osiñski Mi³osz (Novum Bydgoszcz) 4 / 2
German Julian (Jedynka Pelplin) 4 / 14
Powide³ Piotr (Czarni S³upsk)  3 / 0
Wantuch Micha³ (GTK Gdynia)  4 / 24
Rybakowski Micha³ (PBG Poznañ)  4 / 33
Poznañski Maciej (Probasket Kutno)  3 / 15
Marchlewski Stefan  (TKM W³oc³awek)  4 / 13
Komenda Rafa³ (TKM W³oc³awek)  4 / 30
Pomerania CSKA Moskwa Rosja  43:51
Pomerania - Fryshuset Stockholm Szwecja 42:58
Pomerania - BS Ryga £otwa    63:65
Pomerania - BC Salva/Rock Tartu Estonia 43:41
Pomerania - BS Ryga/DSN £otwa 26:62
OSSM Pomerania
- BC Khimki (Rosja) 60 :50
BS Liepaja (£otwa) - OSSM  Pomerania 46 : 59
OSSM  Pomerania - Istanbul  (Turcja) 20 :0 VL.
Tsmoki Minsk (Bia³oru¶) - Pomerania 65 : 38
Pomerania - Vasas  Budapest (Wêgry
) 36 : 50
BS Klaipeda - OSSM PZKosz Pomerania   66 : 48
OSSM PZKosz Pomerania - BS Kaunas  45 : 73
A. Sabonis - OSSM PZKosz Pomerania  71 : 57
OSSM PZKosz Pomerania - BS Aisciai   45 : 94
OSSM PZKosz Pomerania - BC Avtodor   48 : 66 
U-15 Rocznik 1999
Dywizja A


 Reprezentacja Pomorza w ubieg³ym sezonie zajê³a wysokie V-miejsce w Superfinale EYBL który odby³ siê w maju w Cz³uchowie. W sezonie zasadniczym Pomerania zajê³a VII miejsce w II Grupie wygrywaj±c 10 spotkañ przy piêciu pora¿kach. W tym roku podopieczni trenera Roberta Jakubiaka mocno szykuj± siê do OOM.

 Rosa Radom wypad³a lepiej zajmuj±c IV miejsce w grupie I 12 zwyciêstw / 3 pora¿ki. Z powodów przygotowañ do MP U-14 nie wyst±pili w Superfinale. W tym roku nic nie stoi ju¿ na przeszkodzie dru¿ynie Dawida Mazura by zagraæ w Superfinale. Rosa Radom powalczy o jak najwy¿sze miejsce w EYBL  w koñcu to br±zowi medali¶ci Mistrzostw Polski U-14.


Wilno / Litwa -   Rosa Radom: V miejsce / Pomerania: VI miejsce
  ZOBACZ-FOTKI
Rakvere /  Estonia - Rosa Radom: V miejsce / Pomerania: IV miejsce
Ryga / £otwa - Rosa Radom II miejsce / Pomerania  IV miejsce

KLASYFIKACJA GENERALNA :

ROSA Radom: VIII miejsce (bilans 9 zw. / 6 por.)
POMERANIA: X miejsce (bilans: 7 zw. / 8 por.)


Rosa Sport  - BS Klaipeda  Litwa     48 : 81
Rosa Radom - BC Ryga £otwa  56 : 80
Rosa Radom - Alytus 62 : 79

1 Virumaa PK Estonia
2 BC Chekhovskyi Yastrebi Rosja
3 BS CSKA Rosja
4 BS Klaipeda Litwa
5 BC MuKi Finlandia
6 BS Riga £otwa
7 Alytus SRC Litwa
8 Rosa Sport Radom Polska   

 Rosa Radom:  - Trener: Dawid Mazur Imiê......Nazwisko.....klub......mecze......punkty
Wyniki........................................................
 1 Kacper Rojek  8 / 10
2 Konrad Nowik  10 / 45
3 Dawid Golus  10 / 92
4 Kua P³atos  10 / 82
5 Patryk Wo¿niak  9 / 14
6 Aleksander Wolszczak  10 / 10
7 Miko³aj Krakowiak  9 / 56
8 Norbert Zió³ko  10 / 120
9 Wojtek Nowak  10 / 16
10 Patryk Lis  10 / 87
11 Sebastian Kotowski  2 / 0
12 Arkadiusz Adamczyk 3 / 2
13 Kacper Wierzga³a 2 / 0

Rosa Sport  - VKM Wilno Litwa 63 : 52
Rosa Sport - BS Klaipeda Litwa 41 : 49
Rosa Sport - BS Aisciai Litwa 53 : 43
Rosa Sport - A. Sabonis BS Litwa  45 : 53
Pomerania - Rosa Sport  45 : 52

Alytus SRC Litwa
- Rosa Sport    61 : 52
Rosa Sport - Virumaa PK Estonia  42 : 68
BC Reaal - Rosa Sport   46 : 74
Rosa Sport - BC MuKi   49 : 44
Chekhovskyi Yastrebi - Rosa Sport  70 : 62
Rosa Sport - BS Riga 50 : 51
SDJSOR Nr.7 - Rosa Sport   25 : 87
Rosa Sport - BS Riga/Ridzene 20 : 0
BS Admiralteiskaya - Rosa Sport  0 : 20
Rosa Sport - BS Riga/DSN 
50 : 45


Pomerania -  Trener: Jakubiak Robert  
 1 Burczyk Kacper, Korsarz Gdañsk  15 / 79
2 Stankiewicz Miko³aj Korsarz Gdañsk 14 / 48
3 Majewski Adam,
Bat Sierakowice  14 / 25
4 Cyperski Szymon Bat Sierakowice 5 / 4
5 Góralczyk Adrian Jedynka Pelplin  15 / 55
6 Kamiñski Grzegorz SKS Starogard 14 / 20
7 Kolenda £ukasz,
7 Trefl Sopot 15 / 117
8 Walda Sebastian  7 Trefl Sopot 15 / 140
9 Kujtkowski Wiktor 7 Trefl Sopot 9 / 20
10 Ludwiczuk Robert,
Czarni S³upsk  15 / 80
11Moraczyñski Kacper Czarni S³upsk  15 / 101
12 S±czewski Dawid GTK Gdynia  15 / 79
13 Stryjewski Filip Basket Kwidzyn  15 / 37
Pomerania - Rosa Sport  45 : 52
Pomerania - BS Klaipeda Litwa - 43 : 47
Pomerania  - VKM Wilno Litwa 45 : 65
Pomerania - A. Sabonis BS Litwa 52 : 58
Pomerania - BS Aisciai Litwa 58 : 40

MuKi Finlandia - Pomerania  51 : 56
Pomerania  - Reaal Talin Estonia 63 : 54
Virumaa PK - Pomerania 55 : 49
Pomerania  - Alytus SRC  50 : 56
SDJSOR Nr.7 - Pomerania  32 : 83
Pomerania  - BS Admiralteiskaya  20 : 0
BC Chekhovskyi Yastrebi - Pomerania 55 : 52
Pomerania 99 - BS Riga/DSN 55 : 53
BS Khimiki - Pomerania  0 : 20
Pomerania  - BS Riga
50 : 65


 U-15 Rocznik 1999 Dywizja B

Trzecim Polskim zespo³em wystêpuj±cym w kategorii U-15 s± ¯ubry Bia³ystok, zespó³ z podlasia wystêpowaæ bêdzie w Dywizji B

Ryga / £otwaVII miejsce:  (bilans: 1 zw. /  4 por.)
Cherkasy / Ukraina - VII miejsce:  (bilans: 1 zw. 4 por.)
Miñsk / Bia³oru¶
  - VI miejsce (bilans 2 zw. / 3 por.)

KLASYFIKACJA GENERALNA: XII miejsce (bilans; 4 zw. / 11 por.)


 ¯ubry Bia³ystokImiê....Nazwisko....mecze....punktyWyniki...............................................................
 1 Micha³ Chrabolowski  15 / 97
2 Jakub Waszczuk  12 / 9
3 Krystian Augustyñczyk  9/ 20
4 Karol Niewinski  14 / 32
5 Patryk Andruk  13 / 103
6 Sebastian Matwiejuk  10 / 47
7 Robert Lebiedzinski  9 / 2
8 Michal Wasilewski  15 / 191
9 Kacper Kondzior  4 / 0
10 Karol Nowicki  15 / 64
11 Dawid Stasiulewicz  4 / 2
12 Kamil Milenkiewicz  5 / 4
13 Marcin Osienik  9 / 32
14 Pawe³ Recko 5 /27
15 Tomasz Matuk  10 / 45
16 Micha³ Bia³obrocki 6 / 13
 
¯ubry Bia³ystok - SKM Wilno Litwa 29 : 64
¯ubry Bia³ystok - BC Ianthos Grecja 51 : 21
¯ubry Bia³ystok - Valmieras BSS £otwa 32 : 66
Zubry Bia³ystok - BS Riga/Ridzene £otwa 36 : 48
¯ubry Bia³ystok - Meshcheryakova Bia³oru¶  38 : 57
Tsmoki-Minsk Bia³oru¶ 
- Zubry Bialystok 55 : 48
Zubry Bialystok  - Cherkasski Mavpi 43 : 52
BC Red Wings - Zubry Bialystok  53 : 56
Zubry Bialystok - BC Trudoviye Reservi  47 : 51
CSKA  - Zubry Bia³ystok 69 : 40
Zubry Bialystok - Kupchinskiy olimp  59 : 53
BA Tallinn Kalev - Zubry  Bia³ystok  50 : 56
Zubry Bia³ystok - KK Viimsi     48 : 71
BS Sportkunda  - Zubry Bia³ystok  41 : 59
BS Jekaterinburg - Zubry
Bia³ystok  59 : 52 U-14 Rocznik 2000 GRUPA I

I Turniej: Kandava / £otwa -  III miejsce (bilans 4 zw. / 1 por.)
II Turniej: Wilno / Litwa -  I miejsce (bilans 5 zw. / 0 por.)
III Turniej: Miñsk /Bia³oru¶ - II miejsce (bilans 4 zw. / 1 por.)

Klasyfikacja Generalna: III miejsce (bilans: 13 zw. / 2 por.) POMERANIA -  Trener:  Bart³omiej PerzanowskiImiê....Nazwisko....klub....mecze....punkty.......
Wyniki........................................................

1 Kolka Konrad (Bat Sierakowice) 18 / 124
2 Grz±dzielski Filip (Bat Sierakowice) 8 / 6
3 Chmura Miko³aj (STK Czarni S³upsk) 5 / 9
4 Kamiñski Grzegorz (Starogard Gd.) 16 / 96
5 Burliñski Mateusz (GTK Gdynia)  17 / 59
6 Pawlak Micha³  ( 7 Trefl Sopot) 13 / 16
7 Mochnacz Micha³  (7 Trefl Sopot) 17 / 122
8 Walda Sebastian (7 Trefl Sopot) 18 / 293
9 Borysewicz Jakub (7 Trefl Sopot) 18 / 77
10 Ciesielski Dominik (Bryza Pruszcz Gd.) 5 / 4
11 Martyniak Karol (Basket Kwidzyn) 15 / 33
12 Kasprzyk Kacper (Basket Kwidzyn) 15 / 24
13 Patryk Pu³kotycki (7 Trefl Sopot) 10 / 32
14 Marcin Kulas (SKS Starogard Gd.) 13 / 78
15 Mateusz Bronk (Bat Sierakowice) 13 / 56
16 Dominik Groth
(7 Trefl Sopot) 5 / 7

BS Centralnaja - Pomerania 42 : 54
Pomerania - BS Riga/DSN 47 : 44   
A. Sabonis BS - Pomerania 57 : 28
Pomerania - VEF Riga 56 : 53
BS Vasileostrovskaya - Pomerania 38 : 69
Pomerania - BC Kalev/Viasat  59 : 39
Pomerania - Tapiolan Honka  67 : 37
Pomerania - BS Spars  62 : 33
Pomerania - Keila KK  78 : 49
Pomerania - BS Vilnius KM-Luma 69 : 37

CSKA Moskwa Rosja - Pomerania  29 : 49
Pomerania  - Tsmoki-Miñsk Bialoru¶  41 : 37
BC Kijów Ukraina - Pomerania 48 : 46 
Pomerania - BS Jekaterinburg Rosja    62 : 33
Pomerania - SKM Wilno Litwa  49 : 38

 Superfina³ Maj 01 - 04, 2014 - Cz³uchów


Pomerania 2000 (Polska) - Salva Rock Tartu (Estonia) 66 : 60
Pomerania 2000 (Polska) - VISI KARTU Vilnius (Litwa)  70 : 67
FINA£: Pomerania 2000 (Polska) - BS Ryga DSN  66 : 59


KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1 Pomerania 2000 - Polska
2 BS Riga/DSN - £otwa
3 BA Tallinn Kalev - Estonia
4 Salva/Rock - £otwa
5 VISI KARТU Vilnius -Litwa
6 A. Sabonis BS,
7 VEF Riga - £otwa
8 BS Valmiera - £otwa

MVP: Sebastian Walda - Pomerania

5 ALL-STARS: Konrad Kolka, Marcin Kulas
Wyró¿nienie trenera: Grzegorz Kamiñski

WIÊCEJ INFORMACJI
 

SUPERFINA£..........sezonkat. klub....................rocznikm....................................... 
Polska Cz³uchów
1-4.V.14
U-14
POMERANIA
2000
I
INFORMACJE
Polska Cz³uchów
1-4.V.13
U-14
POMERANIA
1999
V
INFORMACJE
Polska Cz³uchów
3-6.V.12 U-15 POMERANIA
1997 VIII
INFORMACJE
Polska Sopot27-28.IV.12 U-20 TREFL Sopot 1992 III 
£otwa - Ryga
Rosja - Moskwa
5-8.V.11
12-15.V.11
U-16
U-14
POMERANIA
POMERANIA
1995
1997
 Brak udzia³u w SF z powodu
MP (TE SAME TERMINY!)
Litwa - Wilno2009/2010U-15NOVUM Bydgoszcz1995VII 
Polska - Wroc³aw 2007/2008U-14POMERANIA
WKK Wroc³aw
1994V
VI
INFORMACJE
Estonia - Talin2006/2007U-17OSSM Sopot1990 IVINFORMACJE
Polska - Sopot  OSSM Sopot1992IVINFORMACJE
Ukraina Odesa  WKK Wroc³aw 1993VIIIINFORMACJE
Polska - Sopot2004/2005U-16TREFL Sopot
CZARNI S³upsk
1989II
IV
INFORMACJE
Polska - Zambrów2003/2004 MTS Zambrów 1988VIIINFORMACJE
 2002/2003 NLOSMS Warka1986VII 
 2001/2002 UKS 8 Wejherowo1986IV 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
kto¶ tam ziewa
kto¶ tam ziewa
Turniej m³odzików r.94 Katowice 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi