News: Kadra Polski U-15 rocz.1998 Konsultacja - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:43:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-15 rocz.1998 Konsultacja
Kadra Polski
Dziêki uprzejmo¶ci Sztabu Szkoleniowemu Kadry Polski U-15 rocznik 1998 (Trenerem g³ównym Kadry Narodowej jest Jerzy Szambelan, a jego asystentami Andrzej Kierlewicz i Rafa³ Knap) mam przyjemno¶æ powiadomiæ was o powo³aniu 16-tu zawodników na 4-dniow± konsultacje szkoleniowa która odbêdzie siê w dniach 24-27.X w O¶rodku Przygotowañ Olimpijskich w Cetniewie. Szesnastu powo³anych zawodników + dwóch rezerwowych to ¶cis³a Kadra Polski, spotkanie w Cetniewie bêdzie pierwszym sprawdzianem kadrowiczów po Campie Centralnym. Prawdopodobnie na pocz±tku grudnia Kadra Polski wyleci na Turniej do Hiszpanii, a w ostanich dniach starego roku nasza Reprezentacja zagra w tradycyjnym turnieju Nadziei Olimpijskich. Dobra wiadomo¶æ dla kibiców bia³o-czerwonych - turniej NO odbêdzie siê w piêknym o¶rodku sportowym w Wa³brzychu. O kolejnych,, ruchach ,, kadry bêdziemy was informowaæ

O kolejnych,, ruchach ,, kadry bêdziemy was informowaæ


SZTAB SZKOLENIOWY

Trener G³ówny
Jerzy Szambelan
Asystent trenera
A. Kierlewicz
Asystent trenera
Rafa³ Knap 

KADRA POLSKI U-15 rocz.1998/99 (I konsultacja Cetniewo 24-27.XI.2013)

       
Rutkowski Dominik
Dolno¶l±skie
WKK Wroc³aw

PG 179 cm.
Szczypiñski Mateusz
Dolno¶l±skie
WKK Wroc³aw

PG 179 cm.
Jêdrzejewski M.
Dolno¶l±skie
WKK Wroc³aw

PG 179 cm.
Jod³owski Micha³
Dolno¶l±skie
WKS ¦l±sk Wroc³aw
PF 200 cm
       
Kurpisz Miko³aj
Wielkopolskie
PBG JB Poznañ
I Klub: BT Opalenica
198 cm.
Rybakowski M.
Wielkopolskie
PBG JB Poznañ
I Klub:Jedynka Ko¶cian
194 cm.
Marchlewski Stefan
Kujawsko-Pomorskie
TKM W³oc³awek
PG 182 cm.
Komenda Rafa³
Kujawsko-Pomorskie
TKM W³oc³awek
PF 198 cm. 
       
Wantuch Jakub
Pomorze
GTK Gdynia
PF 192 cm.
German Juliian
Pomorze
Jedynka Pelplin
PG 183 cm.
Wyszomirski Marcin
Mazowsze
Polonia Warszawa
PF 200 cm  
Wysocki Olaf
Mazowsze
GIM 92/11 Warszawa
I Klub: UKS 11 W-wa
PF 200 cm
       
Bober Krzysztof
Zachodniopom
¯ak Koszalin 
Ca³ka Filip
Ma³opolskie
Regis Wieliczka

PG 186 cm. 
Waraczyñski M.
Wielkopolskie
Pyra Poznañ
197 cm.
Traczyk Kacper
Lubuskie
Zastal Zielona Góra
SG 180 cm


Zawodnicy Rezerwowi:

 Kamiñski Micha³
£ódzkie
£KS £ód¼


¦ciborek
Mazowsze
Gim 92 W-wa
I Klub: £KS £ód¼
PF 197 cm.To dopiero pierwsze zgrupowanie - ka¿dy z was mo¿e dostaæ siê do Kadry
(dla ciekowastki podam ¿e w roczniku 1997 przez kadrê ,,przewinê³o siê 25 zawodników)


Komentarze
Pawcio dnia padziernik 24 2013 10:23:57
Trener Szambelan widzê etatowo zaj±³ sie kadr± U-16.
3 takich trenerów ... cos mi mówi ¿e ch³opaki bêd± latac na wysoko¶ci 5pietrasmiley)
Kto w tym gronie bêdzie gra³ na pi±tce?? bo z tego co widze to du¿y urodzaj na poz4 .
TNO nie powinien byc w tym roku na Wêgrzech??
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
UKS SP 27 Katowice r.96/97
UKS SP 27 Katowice r.96/97
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi