News: Puchar Prezydenta Bydgoszczy rocz.1999 Bydgoszcz 4-6.X.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 06:45:28
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Prezydenta Bydgoszczy rocz.1999 Bydgoszcz 4-6.X.2013
Turnieje Podsumowanie
W Bydgoszczy zakoñczy³ siê X Jubileuszowy Turniej M³odszego Kadeta (ch³opcy rocz.1999 i m³odsi) o Puchar Prezydenta Bydgoszczy. Przez trzy dni na dwóch halach rozegrano 25 pojedynków. W turnieju udzia³ wziêli Mistrzowie Serbii Partizan Belgrad, i ósma dru¿yna Litwy Tornado Kowno do nich do³±czyli czo³owe zespo³y z naszego kraju. Zwyciêstwo ,,Partyzantów,, by³o do przewidzenia, Ba³kañski zespó³ to ¶wiatowa marka koszykarska. Partizan prowadzony przez Andelkovic Marko wygra³ wszystkie spotkania i z ka¿dego zwyciêstwa ogromnie siê cieszy³ (zobacz na filmikach).
Dwa pozosta³e miejsca na podium dla dru¿yn z Krakowa. W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ trenerom za transport na turniej ! Poza podium wice-mistrzowie Polski WKS ¦l±sk Wroc³aw. Nale¿y wspomnieæ o braku 5 zawodników z sk³adu br±zowych medalistów MP U-14 (Nowakowski, Junger, Wilczek, Zdeb i Mun) Od tego sezonu  ,,Trójkolorowi,, prowadzeni s± przez nowego do¶wiadczanego trenera pana Grzegorza Krzaka -  który tak naprawdê buduje dru¿ynê od nowa.
Pi±te miejsce dla gospodarzy NOVUM….. gdyby pan Maciej Kulczyk u³o¿y³ grupy inaczej mo¿liwe ¿e zagra³ by w Finale. Patrz±c na wyniki ostatniego dnia turnieju , w meczach o miejsca wszystkie zespo³y z grupy A pokona³y zespo³y z grupy B.
Super sprawa ¿e polscy m³odzi zawodnicy maj± mo¿liwo¶æ spotkaæ siê z rówie¶nikami z krajów gdzie koszykówka jest ,,religi±,,  Gdy zapyta³em ch³opaków czy chc± zobaczyæ mecz Partizan – Tornado wszyscy wyrazili chêæ wyjazd na hale oddalon± o 6 km od miejsca zakwaterowania ! Takie mecze wiele ucz±. W Bydgoszczy gra³o ponad 20 kadrowiczów województw (dolno¶l±skie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i ma³opolskie (najwiêcej Cracovia-Wis³a)
Trenerzy Kadr Maciej Kulczyk i Piotr Piecuch s± na etapie przygotowañ kadr na listopadowy turniej do Cz³uchowa. Moim zdanieM Puchar Prezydenta Bydgoszczy by³ doskona³ym sprawdzeniem formy  kadrowiczów)
Profesjonalna spikerka, muzyczna oprawa meczy, dobre zakwaterowanie i wy¿ywienie, puchary, medale nagrody i mo¿liwo¶c obej¿enia meczu 1 ligi Astroia - Stargard Szcz.. Tak powinno byæ (dla mnie brakowa³o Flag  i Hymnów narodowych)
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ organizator za zaproszenie na turniej. MVP Turnieju :  
TOURNAMENT MVP the best player
Tadija Tadiæ
Partizan Belgrad
Serbia

 Król strzelców:
Top scorer tournament
Boris Latynowiæ
Partizan Belgrad
Serbia


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI
 All-Stars:
The first five TOURNAMENT
Alan Suski - KS Cracovia 1906 Kraków
Patryk Pacho³ek - TS Wis³a Kraków
Adam Skiba - Novum Bydgoszcz 
Szelczyñski Mi³osz  – WKS ¦l±sk Wroc³aw
Milin Dorde – Partizan Belgrad

 Druga pi±tka turnieju:
Two FIive TOURNAMENT
Kacper Grzelak - Novum Bydgoszcz
Grochowski Mateusz - Astoria Bydgoszcz
Kalczuk Hipolit - Basket Kwidzyñ
Swêdzikowski Mateusz - GIM 92 Ursynów Warszawa    FINA£: Partizan Belgrad - Cracovia Kraków  82 : 56 (21-0,20-15,19-20,20-21)
Partizan: Latinoviæ 19, Tadiæ 12, Milinkowiæ 11, Bukvic 10, Ilic 9, Milin 6, Cubrilko 5, Duriæ 4, Sijivanæanin 4, Miniæ 2
Cracovia: Suski 15, Sasnal 11, Wilk 10, Szkolak 6, Borkowski 6, Nowak 5, Zych 2, Salamon 1

mecz o  III miejsce: Wis³a Kraków – ¦l±sk Wroc³aw 61 : 53 (16-7, 15-18, 15-10, 15-18)
Wis³a: Nowakowski 15, Jakubek 4 (1x3), Nowacki 7, Szeliga 6 (2x3), Rumian 10, Chrabota 8 (2x3), Leja 8, Pacho³ek 3,
¦l±sk: Grabowski 4, Chrabot  12, Cichoñ 8, Szelczyñski 2, Sikora 5, Uberna  11 (1x3), Grabarciak 11

mecz o V miejsce:  Novum Bydgoszcz - Basket Kwidzyn 76 : 47  (21-15, 31-4, 7-13, 17-15)
Novum: Rutnowski 9, Brzozowski 11, Olszewski 2, Skorupa 6 (1x3), Jêdrzejczak 4, Skiba 12, Grzelak 20, Bannach 2, Podkrólewicz 7, Majchrzak 3
Basket: Stryjewski 15 (1x3), Pliszczyñski 7, Lasota 2, Kalczuk 2, Obód 6, Dutkiewicz 2, Cichorek 2, Oleksy 11,

mecz o VII miejsce: Astoria Bydgoszcz - Tornado Kaunas 24 : 40 (3-14,5-6,7-10,9-10)
Astoria: Glawert 10, Grochowski 6, Michalski 4, Jankowski 2
Kaunas: Kapralovas 10, Bakutis 7, Vismantas 7, Sabaliaukas 4, Birivkovas 3, Jvozaims 3, Trarimas 2, Gudelevicjos 2, Tarcijonas 2

mecz o IX miejsce: NOVUM  Bydgoszcz 98 - GIM 92 Ursynów Warszawa  74 : 31 ( 23-6,18-0,18-19,15-6)
Novum: Sment 13, Rogowski 9, Zakszewski 8, Jankowski 8 , Nowacki 8, Piwoñski 6, £owicki 6, Osiñski 6, Kossman 4, Morzyñski 2, Siehen 2, Czeczot 2,
GIM 92: Mo¶cicki 11, Zawadzki 9, Ma¶kiewicz 5, Fizior 2, Puchalski 2, Bañkiewicz 2,


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  .................................................................  
 1 Partizan Belgrad (Serbia)

4 Milin Dorde
5 Bukvic Nikola
6 Latinovic Boris  >>>>>>>>>>>>>>>>>
7 Drazic Marko
8 Sljiavancanin
9 Duric Parle
10 Tadic Tadija
11 Minic Dariej
12 Ilic Matija
13 Milinkovic Veljko
14 Cubrico Jaran
15 Marjanac Dejan

Trener: Andelkovic Marko
  
 2 KS Cracovia 1906 Kraków:

6 Sasnal Konrad  (kpt.)
9 Suski Alan
10 Borkowski Dominik
11 Zych Mateusz
12 Kulma Adrain
14 £apcik Damian
15 Szkolak Jakub
18 Jarosiñski Filp
20 Wilk Mateusz  >>>>>>>>>>>>>>>>>
22 Nowak Kacper
24 Salamon Bartosz

Trener: Buka³a Mateusz
 
 3 TS Wis³a Kraków:

Nowakowski Krystian
Jakubek Maksymilian
Nowacki Mateusz
Szeliga Hubert
Rumian Aleksander
¦wigoñ Grzegorz
Chrabota Micha³
Partyka Piotr
Ig³a Kamil
Leja Miko³aj  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Pacho³ek Patryk
Muzyka Aleksander

Trener: Piecuch Piotr
 
 4 WKS ¦l±sk W roc³aw 

4 Olejniczak Micha³
5 Waszkowiak Jêdrzej
7 Grabowski Patryk
8 Chrobot Patryk
10 Pietruszewski Maciej
11 Olbromski £ukasz
12 Cichoñ Patryk
13 Szelczyñski Mi³osz
14 Sikora £ukasz
15 Uberna £ukasz
16 Garbaciak Patryk   >>>>>>>>>>>>>>
17 Bembenek Micha³
Matuszewski 
Trener: Krzak Grzegorz
 
 5 MKS Novum Bydgoszcz

4 Rutnowki  Dawid  >>>>>>>>>>>>>>>>
5 Stawowski Tomasz
6 Brzozowski Carlos
7 Olszewski Artur
8 Gruszka Gracjan
9 Bergmann
10 Jêdrzejczak Kacper
11 Skiba Adam
12 Strzelecki Patryk
13 Grzelak Kacper
14 Bannach Mi³osz
15 Podkrólewicz Kamil
16 Majchrzak Miko³aj

Trener: Kulczyk Maciej
 
 6 MTS Basket Kwidzyn

4 Krzywdziñski Jakub
5 Stryjewski Filip  >>>>>>>>>>>>>>>>>
6 Pliszczyñski Wiktor
8 Lasota Kacper
9 Kalczuk Hipolit
10 Obdo Kacper
11 Dutkiewicz Micha³
13 Cichorek Jakb
14 Krupa Kamil
17 Oleksy
18 Bidakowski Krzysztof
28 Ma¶lany Bartosz

Trener: Wilczewski Bartosz
 
 7 KM Tornado Kaunas (Litwa)

4 Gudelevicius Valdas
5 Zygimantas Juozaitis
7 Kapralnovas Partikas
8 Tarcijonas Rokas
9 Biriukovas Pijus
10 Sabaliauskas Damas
12 Bakutis Aidas (kpt.)
13 Bruzga Mantas
15 Trakimas Lukas
18 Jasioulevicius Ignas
23 Vismantas Sarunas
30 Jonaitis Robertas

Trener: Daugela Grintaras
 
 8  KS Astoria Bydgoszcz 
 
4 Jelcel Szymon
5 Michalski Jakub
6 Spycha³a Damian
7 Grochowski Mateusz
8 Przybylski Kacper
9 Glanert Oskar  >>>>>>>>>>>>>>>>>>
10 Pikuk Kacper
11 Stefañski Henryk
12 Melerski Jan
13  Kuczkowski Mateusz
14 Jankowski Kacper
15 Myloch Dawid

Trener: £abu¶ Maciej
 
 9 GIM 92 Ursynów Warszawa

4 Fiziar Maciej
5 Puchalski Bartlomiej
6 ¦wiêdzikowski Szymon
7 Maszkiewicz Szymon
8 Grzywacz Oiliwert
10 Bankiewicz Szymon  >>>>>>>>>>>>>>
11Mo¶cicki Kacper
13 Skowroñski Mateusz
15 Zawadzki Konrad
16 Krê¼lewicz Sebastian
17 Fr±czak Kacper

Trener: £ukasiewicz Jaros³aw
 
 PK  MKS Novum Bydgoszcz 98

4 Kosmann Franciszek
5 Morzyñski Jakub
6 Sieheñ Kamil
7 Nowicki Robert
8 Sment Miko³aj
9 Piwoñski Marcin
11 Czeczot Jan
12 Jankowski Maciej
13 £owicki Jakub  >>>>>>>>>>>>>>>>>
14 Rogowski Pawe³
15 Osiñski Mi³osz
16 Zakrzewski Andrzej

Trener: Ignasiak £ukasz
 

WYNIKI SPOTKAÑ GRUPOWYCH


 Grupa A

Tornado Kaunas – Wis³a Kraków  42 : 52  (9-11, 4-12, 10-16, 19-13)
Tornado:
Zygimantas 2, Kapralovas 5 (1x3), Biriukovas 1, Sabaliauskas  2,Bakutis  5, Bruzga 19 (3x3) , Trakimas 2 , Vismantas 6
Wis³a: Nowakowski 9(2x3) ,Jakubek 6 , Nowacki 3, Szeliga 2, Rumian 7 , Chrabota 12 , Leja  4 , Pacho³ek 9

Partizan Belgrad - Gim 92 Ursynów Warszawa 104:27 (23-11,33-3,21-3,27-10
Partizan: Milin 5 (1x3), Buukviæ 2, Latinoviæ 15(1x3), Dra¿iæ 6, ¦ljivancanin 6,Duriæ 21, Tadiæ 8, Miniæ 8, Iliæ 2, Milinkoviæ 8, Cubrilo 8, Marjanac 15
Gim 92: Fiziar 5 (1x3), Puchalski 0, Swêdzikowski 2, Maszkiewicz 2, Grzywacz 2, Bankiewicz 3, Mo¶cicki 8, Zawadzki 3(1x3), Krê¼lewicz 2

Mks Novum Bydgoszcz – Uks Gim 92 Ursynów Warszawa  110-30 (28-9,37-4,29-8,16-9)
Novum: Rutnowski  16, Brzozowski 6, Olszewski 6 (2x3), Gruszka 8, Jêdrzejczak 16 (1x3), Skiba 12, Bergmann 4, Grzelak 20 (1x3), Bannach 2, Podkrólewicz 12, Majchrzak 8
Gim 92:Swêdzikowski  1, Maszkiewicz 4, Grzywacz 2, Mo¶cicki 16, Skowroñski 2, Krê¼lewicz 5

Partizan Belgrad – Tornado Kaunas      61-66 (25-11, 16-16, 12-14, 13-20)
Partizan: Milin 6, Bukvic 7 (3x3), Latinovic 9, Dra¿ic 1, Slijivancanin 2, Duric 4, Tadic 14, Minic 7, Milinkovic 5, Cubrilon 5, Marjanac  7
Tornado: Ciudelevicius 3, Kapralovas 13, Tarcijonas 2, Sabaliauskas 2, Bakutis 14, Bruzga 13, Trakimas 2, Vismantas 2, Jonaltis 10

Novum Bydgoszcz – Wis³a Kraków    52-53 (11-14, 10-15, 14-13, 17-11)
Novum: Rutnowki 13, Stawowski 1, Brzozowski 1, Gruszka 5 (1x3), Jêdrzejczak 4, Skiba 8, Bergmann 2, Grzelak 6, Majchrzak 10
Wis³a: Nowakowski 9, Jakubek 1, Nowacki 4, Szeliga 4, Rumian 3, ¦wigoñ 6, Chrabota 11 (1x3), Leja 3, Pacho³ek 12

MKS Novum - Partizan 51 : 63  (15-22, 14-16, 9-19, 13-6)
Novum: Rutnowski 10, Brzozowski 1, Gruszka 3 (1x3), Jêdrzejczak 10 (1x3), Skiba 5, Grzelak 10 (1x3), Podkrólewicz 8, Majchrzak 4
Partizan: Milin 5 (1x3), Bukvic 2, Latinovic 16, Slivancanin 2, Pevle 10, Tadic 2, Minic 6, Ilic 2, Milinkovic 2, Cubrilo 14, Marjanac 2


MKS Novum – KM Tornada  62 : 35  (24-6, 8-13, 14-8, 16-8)
Novum: Rutnowski 14, Gruszka 4, Jêdrzejczak 6, Skiba 18, Bergmann 2, Grzelak 16
Tornado: Gudelevicius 5 (1x3), Kapralnovas 2, Sabaliauskas 5, Bakutis 11 (1x3), Trakimas 4, Vsmantas 6, Jonaitis 2

Partiza Belgrad – Wis³± Kraków 68 : 57 (19-13, 19-13, 12-10, 18-21)
Partiza: Bukvic 12, Latinovic 14 (1x3), Duric 6, Tadic 5 (1x3), Minic 8 (2x3), Ilic 4, Milinkovic 4, Cubrico 10, Marjanac 5
Wis³a: Nowakowski 10 (2x3) , Jakubek 4, Szeliga 7 (1x3), Rumian 11 (1x3), Chrabota 14, Leja 2, Pacho³ek 9

UKS Gim 92 Ursynów – TS Wis³a  31 : 83  (4-29, 5-23, 5-16, 17-15)
Gim 92: Fiziar 3, Swêdzikowski ,  Mo¶cicki 12, Skowroñski 3, Zawadzki 4
Wis³a: Nowakowski 2, Jakubek 10, Nowacki 16,  Szeliga 9, Rumian 2, ¦wigoñ 4, Chrabota 9, Partyka 3 Leja 19, Pacho³ek 7, Muzyka 2

Gim 92 Ursynów -  KM Tornada 26 : 79  (5-20, 10-14, 4-28, 7-17)

Gim 92: Fiziar 3, Maszkiewicz 2, Mo¶cicki 17, Skowroñski 2, Krê¼lewicz 2
Tornado: Gudelevicius 20, Juozaitis 8, Petukas 13, Biriukovas 2, Sabaliauskas 10, Bakutis 6, Trakimas 8, Jasiulevicius 4, Jonaitis 4

1 Partizan Belgrad  8 pkt.

2 TS Wis³a Kraków 7 pkt.
3 MKS Novum Bydgoszcz  6 pkt.
4 KM Tornada Kaunas 5 pkt.
5 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa  4 pkt.


 Grupa B

Basket Kwidzyn – Astoria Bydgoszcz  74 : 42  (21-11, 13-16, 21-6, 19-9)
Basket: Krzwdziñski 2, Stryjewski 17(1x3), Pliszczyñski 14, Lasota 11, Kalczuk 2, Obód 13, Dutkiewicz 2, Oleksy 7(1x3), Cichorek 2, Bia³kowski 4
Astoria: Michalski 4(1x3), Spycha³a 1, Przybylski 8, Glanert 16(1x3), Stefañski 2, Melerski 5(1x3), Kuczkowski 2, Jankowski 2, Tyloch 2

Novum Bydgoszcz 98 – Cracovia Kraków  48 : 46  (16-13, 7-7, 17-14, 8-12)

Novum: Nowicki 6, Sment 8, Piwoñski 2, Czeczot 14, Jankowski 2, £owicki 6, Rogowski 3, Osiñski 6, Zakrzewski 1
Cracovia: Suski 4, Zych 3, £apcik 5, Szkolak 6(2x3), Jarosiñski 2, Wilk 9, Nowak 11(1x3),Salamon 6(2x3)

Basket  Kwidzyn – ¦l±sk Wroc³aw  52 : 67 (10-18, 13-13, 17-15, 12-21)

Basket: Stryjewski 13, Pliszczyñski 8, Lasota 10, Kalczuk 2, Obód  9(2x3), Dutkiewicz 3(1x3), Oleksy 7(1x3),
¦l±sk:  Olejniczak 2, Uberna 4, Grabowski 4, Matuszewski 2, Cichoñ 11, Szelczyñski 9, Garbaciak 10, Waszkowiak 8, Chrobot 17

Astoria Bydgoszcz – Cracovia Kraków 37 : 58 (7-18, 9-14, 6-13, 15-13)
Astoria: Jekej 5, Michalski 8, Grochowski 5, Przybylski 10, Melerski 3(1x3), Kuczkowski 2, Jankowski 2,
Cracovia: Sasnal 14, Borkowski 4, Kulma 3, £apcik 6, Szkolak 7(1x3), Wilk 7, Nowak 17(2x3)

Novum Bydgoszcz – ¦l±sk Wroc³aw 83 : 54 (26-11, 19-9, 25-19,13-15)

Novum:  Kosman 2, Siecheñ 4, Nowicki 5(1X3), Sment 6, Piwoñski 1, Czeczot 12, Jankowski 8, £owicki 13(1x3), Rogowski 4, Osiñski 19(3x3), Zakrzewski 9
¦l±sk:  Uberna 8, Grabowski 3, Matuszewski 2, Cichoñ 2, Szelczyñski  14, Garbaciak 12, Chrobot 13

Astroria Bydgoszcz – ¦l±sk Wroc³aw 39 : 71  (6-21, 4-20, 13-22, 16-8)

Astoria: Michalski 4, Grochwski 7, Glanert 10, Melerski 13(2x3), Kuczkowski 2, Jankowski 3,
¦l±sk: Uberna 4, Grabowski 2, Matuszewski 4, Bebenek 7, Olbromski 2, Cichoñ 2, Szelczyñski 12, Sikora 10, Grabaciak 14, Waszkowiak 6, Chrobot 14

WKS ¦l±sk – KS Cracovia  32 : 48  (10-11, 6-17, 10-8, 6-12)
¦l±sk: Pietruszewski 2, Cichoñ 6, Szelczyñski 1, Garbaciak 12, Waszkowiak 4, Chrobot 6
Cracovia: Sasnal 3, Suski 8, Borkowski 9, £apcik 2, Szkolak 5, Wilk 17, Nowak 4


Novum 98 Bydgoszcz - MTS Basket Kwidzyn  74 : 70  (26-18, 19-17, 10-21, 29-14)
Novum: Sieheñ 5, Nowicki 4, Sment 9, Piwoñski 2, Czeczot 14 (1x3), Jankowski 10, £owicki 9, Rogowski 2, Osiñski 11, Zakrzewski 8
Basket: Stryjewski 18 (1x3), Pliszczyñski 11, Lasota 10, Obdo 8, Dutkiewicz 2, Oleksy 19 (2x3), Ma¶lany 2

MTS Basket – KS Cracovia 47 : 57  (7-10, 10-18, 13-11, 17-18)
Basket: Stryjewski 7, Pliszczyñski 10, Lasota 10, Obód 4, Krupa 2, Oleksy 8, Bia³kowski 2, Ma¶lany 4
Cracovia: Sasnal 5, Suski 7, Borkowski 7, £apcik 4, Szkolak 14, Jarosiñski 2,Wilk 16, Nowak 4

Novum 98 Bydgoszcz  - UKS Astoria 64 : 42  (21-14, 21-7, 13-12, 9-9)
Novum: Sieheñ 2, Nowicki 3, Sment 8, Piwoñski 2, Czeczot 13, Jankowski 11, £owicki 4, Rogowski 14, Osiñski 2, Zakrzewski 5
Astoria: Michalski 4, Spycha³a 1,  Grochwski 2, Przybylski 12,  Glanert 11, Melerski 10, Kuczkowski 2


1 KS Cracovia 1906 Kraków   7 pkt.

2 WKS ¦l±sk Wroc³aw   6 pkt
3 MTS Basket Kwidzyn  5 pkt.
4 UKS Astoria G-26 Bydgoszcz  4 pkt.
5 Novum Bydgoszcz 98 (PK)Komentarze
Dariog66 dnia padziernik 07 2013 11:11:44
¦wietny Turniej Kadetów ! Doskona³e zespo³y .Super organizacja dodatkowo wsparta przez naszego niocenionego ZIBIEGO.Trzy dni pasjonuj±cych zaodów . Jak najwiêcej takich imprez dla m³odzie¿y a doczekamy siê naprawdê du¿ej rzeszy polaków w naszej Ekstra Lidze.

Wielki szacun dla Ciebie Zbyszku ,¿e wspierasz nasz± koszykarsk± m³odzie¿.Dzisiaj takich pasjonatów jak Ty ju¿ nie ma dlatego te¿ nale¿ Ci siê szacunek i podziêkowania co robisz dla tej m³odzie¿y i klubów tej rangi Tak Trzymaæ!!! Pozdrawiam
Dragon dnia padziernik 07 2013 22:59:14
Kraków dziêkuje za wy¶mienity turniej pod wzglêdem sportowym i organizacyjnym. Klasa godna na¶ladowania dla innych organizatorów turniejów. Pozdrowienia z Krakowa dla rodziców zaanga¿owanych w organizacje - takie turnieje pozostaj± w pamiêci
KS Cracovia 1906 dnia padziernik 08 2013 12:05:26
Bardzo dobra organizacja turnieju zakwaterowanie, wy¿ywienie bez zastrze¿en. Poziom sportowy bardzo dobry, bardzo fajne zakoñczenie turnieju nagrody, wyró¿nienia, medale. Gratulacjê bardzo dobrego turnieju. Takie turnieje trzeba promowaæ za bardzo dobr± organizacjê
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
£awka Rybnika
£awka Rybnika
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi