News: Reprezentaci Polski w statystykach po Mistrzostwach Europy w Kijowie - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:02:39
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Reprezentaci Polski w statystykach po Mistrzostwach Europy w Kijowie
Kadra Polski
 Rekordy:                   

Eval:  W.Sewio³    36                
Punkty: W.Sewio³    26                
Celne rzuty za "1":  M.Ponitka     13/18                
Celne rzuty za "2":  M.Kolenda    8/8                
Celne rzuty za "3":   J.Mijakowski, W.Sewio³     4/4                
Zbiórki:  W.Sewio³    15                
Asysty:  Sz.Walczak     6                
Przechwyty:  M.Ponitka ,W.Sewio³    5                
Bloki: M.Bender     3                
Najwiêcej na parkiecie:  M.Ponitka     238                
Double-Double: (3)  W.Sewio³    (2)    M.Bender                     
                            
Punkty:   
               
M.Ponitka     129                
W.Sewio³    121                
M.Kolenda     70                
M.Bender     66                
M.Gawlina     47               
D.Rutkowski     39                
M.Kapa     38                
Sz.Walczak     29                
K.Majchrzak     29                
J.Mijakowski     24                
P.¦cibisz     15                
J.Rerak      10                
                           
Eval:  
              
W.Sewio³     158                
M.Bender    94                
M.Ponitka    88                
M.Kolenda    49                
P.¦cibisz    49                
D.Rutkowski    41                
K.Majchrzak     37                
M.Gawlina     35                
Sz.Walczak     27                
M.Kapa     23                
J.Mijakowski     18                
J.Rerak     11                
                            
Bloki:             
   

M.Bender     11                
W.Sewio³    7                
M.Kolenda     5                
K.Majchrzak     3                
Sz.Walczak     3                
M.Ponitka     2                
M.Gawlina     2                
D.Rutkowski     2                
J.Mijakowski     1                
                           
Przechwyty:      
            
W.Sewio³    20                
P.¦cibisz     17                
M.Ponitka     15                
M.Bender     14                
M.Kapa     13                
D.Rutkowski     9                
K.Majchrzak     8                
M.Kolenda     7                
Sz.Walczak     7                
J.Mijakowski     5                
J.Rerak      5                
M.Gawlina     4                
                            
Asysty:                   

P.¦cibisz     24 
               
M.Ponitka     23                
Sz.Walczak     15                
M.Kapa     13                
M.Bender     11                
D.Rutkowski     11                
K.Majchrzak     8                
M.Gawlina     7                
W.Sewio³     5                
M.Kolenda     4                
J.Rerak      4                
J.Mijakowski     2                
                           
Zbiórki:                   

W.Sewio³    69                
M.Bender     54                
M.Ponitka     39                
M.Kolenda     26                
K.Majchrzak     25                
M.Gawlina     20                
P.¦cibisz     18                
M.Kapa     11                
J.Mijakowski     11                
J.Rerak      10                
D.Rutkowski     9                
Sz.Walczak     9                
                            
Najd³u¿ej na parkiecie:                     

M.Ponitka     238                
P.¦cibisz     213                
M.Bender     210                
W.Sewio³     201                
M.Kolenda     178                
M.Gawlina     142                
M.Kapa     135                
D.Rutkowski     133                
K.Majchrzak     126                
Sz.Walczak     95                
J.Mijakowski     83                
J.Rerak      73                
                           
Rzuty za dwa:  %       

W.Sewio³    84    42/66    63,6 %   
   
M.Ponitka     68    34/85    40,0        
M.Kolenda     60    30/59    50,8        
M.Bender     52    26/61    42,6        
M.Gawlina     28    14/34    41,2        
K.Majchrzak     22    11/28    39,3        
Sz.Walczak     14    7/17    41,2        
P.¦cibisz    12    6/12    50,0        
M.Kapa     12    6/15    40,0        
D.Rutkowski     12    6/20    30,0        
J.Rerak      6    3/10    30,0        
                            
Rzuty za trzy:  

M.Ponitka     24    8/27    29,6  %

J.Mijakowski     21    7/18    38,9        
W.Sewio³    21    7/21    33,3        
M.Kapa     18    6/24    25,0        
D.Rutkowski     12    4/10    40,0        
J.Rerak      3    1/4    25,0        
Sz.Walczak     3    1/6    16,7        
M.Bender     3    1/7    14,3        
                           
.......... SYLWETKA.............................
Ranking....w....ME....do....20....miejsca...........   .........................................................................................
 1
BENDER MACIEJ
1
997-01-28
MKS Polonia Warszawa


                   
                 
                   
miejsce #12 - zbiórki w ataku (2.7)               miejsce #15 - bloki (1.2)                    
                            
                          
                           

Nasz jedyny dwumetrowiec na parkiecie spêdzi³ w ca³ych mistrzostwach 210 minut (trzeci wynik w zespole). ¦rednio mia³ 7.3 pkt, 6 zb i 1.2 bloku. Jak na wysokiego gracza jednak s³aba by³a skuteczno¶æ. Za dwa trafi³ tylko 42.6% rzutów i siedmiokrotnie próbowa³ punktowaæ zza ³uku, ale tylko raz uda³a mu siê ta sztuka. Mia³ trzeci PER w kadrze (25.66) i da³o mu to tak¿e 24. wynik na mistrzostwach. Ciekaw± rzecz± jest, ¿e mimo bycia jedynym dwumetrowcem, to zdobywali¶my z nim w grze a¿ o 20 pkt mniej na 100 posiadañ (78.6), do czasu gdy by³ poza gr± (98.4).
  2  WALCZAK SZYMON
data urodzenia: 20.06.1997
urodzony: Lublin
klub: Polonia Warszawa
trener: Adam Latos
wzrost: 187 cm.
pozycja: 1
Wczesniejsze kluby:
Jagielonka W-wa, MKS Ochota
Trenerzy: Maciej Ciesielski
Tomasz Foder 
 Nie zagra³ tylko w kluczowym meczu z Czarnogór±, ale ³±cznie na parkiecie spêdzi³ tylko 95 minut (jeden z trzech poni¿ej 100 minut). W klasyfikacji PER by³ pi±ty w polskim zespole (17.42), ale WP40 mia³ ujemne (-0.001) razem z dwójk± innych zawodników. Mia³ drugi najwy¿szy wska¼nik asyst w zespole (25.32), ale za to jedn± z najni¿szych efektywnych skuteczno¶ci (37%), poniewa¿ trafi³ tylko 8 z 23 rzutów, a mia³ tak¿e k³opoty na linii (12/21).
 3 KAPA MICHA£
data urodzenia: 9.06.1997
urodzony: Wroc³aw
klub: WKK Wroc³aw
trener: Sebastian Potoczny
wzrost: 186 cm.
pozycja: 3

 Kapa w rankingach PER i WP40 uplasowa³ siê w dolnych po³ówkach naszej dru¿yny, a to g³ównie przez s³ab± skuteczno¶æ (eFG% 34.1%). Za to na plus na pewno ilo¶æ przechwytów. Bior±c pod uwagê przechwyty do czasu spêdzonego na parkiecie przegra³ tylko nieznacznie z Sewio³em.
 4 RUTKOWSKI DOMINIK
data urodzenia: 25.VI 1998
urodzony: Wroc³aw
klub: WKK Wroc³aw

trener: Mariusz Mazur
wzrost: 193 cm
pozycja: 2 /3

 Mia³ czwarty wynik wska¼nika PER w zespole (21.45) i drugi WP40 (0.153). By³ najrzadziej fauluj±cym zawodnikiem w polskiej reprezentacji. Trafi³ 40% rzutów za 2 i za 3, a z linii pomyli³ siê 4 razy na 19 prób (79%).
 5 ¦CIBISZ PIOTR
1997-09-11
WKK Wroc³aw


miejsce #19 - asysty (2.7)                    
miejsce #15 - przechwyty (1.9)  
Gra³ ¶rednio po prawie 24 minuty, a oddawa³ w tym czasie 1.8 rzutu. Oddawa³ najmniej rzutów ze wszystkich zawodników na turnieju (zaledwie 0.07 rzutu na minutê gry). Drugi najni¿szy wynik to 0.11 Belga Vanlaera, a trzeci 0.14 Chorwata Lazica. Za to mia³ najwiêcej asyst w Polsce (¶rednio 2.67). Przez to, ¿e oddawa³ tak ma³o rzutów mia³ zdecydowanie najwy¿szy wska¼nik asyst na mistrzostwach (43.92!), a drugi Lazic mia³ wynik 35.9. Przez to, ¿e wska¼niki PER i WP40 k³ad± nacisk na ró¿ne rzeczy, to u ¦cibisza bardzo ró¿ni± siê warto¶ci obu wska¼ników. Jego PER wyniós³ tylko 11.02 (11. w dru¿ynie), a WP40 0.140 (3. w dru¿ynie). Z nim Polska zdobywa³a o 8 pkt mniej na 100 posiadañ od ¶redniej, a a¿ o 16 mniej ni¿ bez niego, ale za to traci³a tak¿e o blisko 8 pkt mniej. ¦cibisz mia³ drugi w dru¿ynie wska¼nik efektywno¶ci defensywnej.
 6 RERAK JAN
1997
TS Wis³a Kraków


 Zagra³ najkrócej w naszej ekipie (73 minuty), a a¿ 31 minut dosta³ od trenera w meczu z Litw±, gdzie zdoby³ 7 punktów i mia³ 4 zbiórki i 4 przechwyty. Poza tym niczym wiêcej siê nie wyró¿ni³. Mia³ najni¿szy wska¼nik PER w zespole (5.4). Jeden z trzech, który mia³ efektywno¶æ na minusie, ale Rerak z tej trójki wypad³ najgorzej (-6.1).
 7 GAWLINA MATEUSZ
1997-01-21
TS Wis³a Kraków


                 
miejsce #18 - rzuty osobiste oddane (4.0)
¦rednio na parkiecie przebywa³ po 18 minut i zdobywa³ nieca³e 6 punktów. Jako jedyny rzuca³ tylko za 2 (14/34). Uplasowa³ siê po ¶rodku klasyfikacji PER i WP40 w naszym zespole
 8 KOLENDA MICHA£
data urodzenia: 31.III.1997
urodzony: E³k
klub: UKS 7 Trefl Sopot
trener: Bart³omiej Pyrzanowski
kadra: Warmiñski-Mazurskie
wzrost: 197 cm
pozycja: 3
Kapitan dru¿yny
Wcze¶niejsze kluby:
Nenufar E³k, Dwójka E³k

trenerzy: Edward Traskowski
Micha³ Skrzypek
miejsce #10 - skuteczno¶æ za 2 (50.8%)  
Pi±ty w naszej kadrze pod wzglêdem minut w ca³ym turnieju, a trzecia strzelba (7.8 pkt w 20 minut). Za 2 trafia³ ze skuteczno¶ci± ni¿sz± tylko od Sewio³a (30/59, 51%), a zza ³uku odda³ 7 niecelnych rzutów. Mia³ jednak najni¿sz± obok Reraka skuteczno¶æ rzutów osobistych (zaledwie 50%, 10/20). Pod wzglêdem PER i WP40 otwiera drug± po³ówkê w polskiej ekipie. Zagra³ po³owê czasu i w tym czasie byli¶my na -17. Gdy siedzia³ na ³awce, to Polska by³a lepsza od przeciwników o 45 pkt (186 min).
 9 MAJCHRZAK KAROL
1997-06-08
UKS 7 Trefl Sopot
1 klub: MKK MDK Kielce


 ¦rednio gra³ 15 minut i by³ najczê¶ciej fauluj±cym zawodnikiem w dru¿ynie. Notowa³ 3.6 pkt i 3.1 zb. S³abo wypad³ w klasyfikacjach PER i WP40. W pierwszej by³ trzeci od koñca w polskim zespole (11.92), a w drugiej ostatni (-0.005). Ale za to dru¿yna z nim na parkiecie mia³a najwy¿sz± efektywno¶æ obok Sewio³a. Zdobywali¶my co prawda o prawie 4 punkty mniej od ¶redniej, ale za to tracili¶my o ponad 13 pkt mniej na 100 posiadañ i jest to najlepsza efektywno¶æ defensywna w zespole.
10 SEWIO£ WIKTOR
data urodzenia: 24.01.1997
urodzony: Tychy
klub: Trefl Sopot
trener: Marcin Lichtañski
wzrost: 195 cm.
pozycja: 2/3
Wczesniejsze kluby:
MCKiS Jaworzno
Trenerzy: Golec
miejsce #13 - zbiórki w ataku (2.6)              miejsce #1 - % skuteczno¶æ za 2 (63.6%)      miejsce #15 - % skuteczno¶æ za 3 (33.3%)   miejsce #10 - rzuty oddane z pola (5.4)       miejsce #9 - przechwyty (2.2)                    
miejsce #15 - punkty na mecz (13.4)           miejsce #14 - celne rzuty za 2 (4.7)            miejsce #12 - zbiórki w obronie (5.1)           miejsce #2 - % skuteczno¶æ z pola (56.3%)   
miejsce #8 - Double-Doubles (3)                 miejsce #12 - suma zbiórek (7.7)    
Numer 1 w klasyfikacji PER, numer 1 w klasyfikacji WP40 i to nie tylko w naszym zespole, a w ca³ym turnieju (194 zawodników).  Gra³ ¶rednio tylko ponad 22 minuty, ale zdobywa³ w tym czasie ponad 13 pkt. Do tego notowa³ 7.7 zb i 2.2 prz. Trafi³ 64% rzutów za 2 i 33% rzutów za 3. Nie bior±c pod uwagê zawodników typowo podkoszowych, to mia³ najwy¿sz± efektywn± skuteczno¶æ na mistrzostwach. Wska¼nik wykorzystania zawodnika mia³ ni¿szy od Ponitki i by³ on na poziomie 25%. Z nim zdobywali¶my 19 pkt wiêcej na 100 posiadañ ni¿ bez niego i tracili¶my 2 pkt mniej czyli Polska z Sewio³em by³a lepsza a¿ o blisko 22 pkt na 100 posiadañ ni¿ Polska z nim na ³awce.
11 PONITKA MARCEL
data urodzenia: 28.08.1997
urodzony: Ostrów Wlkp.
klub: GTK Gdynia
trener: Rafa³ Knap
wzrost: 188
pozycja: 1 /2
Wczesniejsze kluby:
Kasprowiczanka O.W.
Trenerzy: P. Czaszka,
D. Parzeñski, A.Suski,
K.Ewiak, M.Mróz
miejsce #20 - asysty (2.6)                    
miejsce #3 - rzuty osobiste oddane (6.4)       miejsce #3 - rzuty osobiste celne (4.1)    miejsce #11 - straty (3.2)                    
miejsce #9 - punkty na mecz (14.3)        miejsce #18 -  rzuty oddane z pola (4.7)   
miejsce #2 - faule wymuszone (6.2)             miejsce #15 - rzuty oddane (12.4)                 miejsce #14 - rzuty oddane za 2 (9.4)            miejsce #15  % skuteczno¶æ za 1 (63.8%)    
Mia³ najwy¿sz± ¶redni± zdobywanych punktów w naszej kadrze, ale nie by³ najlepszym zawodnikiem w ataku. Ponitka du¿o rzuca³, ale niewiele trafia³, choæ zdecydowanie rozkrêci³ siê w drugiej fazie turnieju. W pierwszych trzech meczach trafi³ tylko 7 z 35 rzutów (20%), ale potem by³o ju¿ lepiej (35/77, 45%). Wymusza³ bardzo du¿o fauli i czêsto wêdrowa³ na liniê rzutów wolnych (odda³ 58 rzutów, 3. w turnieju). Jednak tutaj te¿ skuteczno¶æ nie by³a rewelacyjna (63,8%), ale i tak by³ to trzeci rezultat w naszej kadrze. Ale do du¿ej ilo¶ci zdobywanych punktów dok³ada³ tak¿e ¶rednio 4.3 zb i 2.6 as. Mia³ 19. wynik PER (28.18) i ósmy wska¼nik wykorzystania zawodnika (31%). Co ciekawe, to z Ponitk± mieli¶my efektywno¶æ ofensywn± 85, a bez niego 91.8.
12 MIJAKOWSKI JAKUB
data urodzenia: 15.09.1997
urodzony:
klub: Adam Latos
wzrost:
pozycja:
miejsce #8 - skuteczno¶æ za 3 (38.9%)W pierwszych czterech meczach zagra³ tylko 12 minut i odda³ 2 niecelne rzuty, ale potem jego rola siê zwiêkszy³a. Turniej skoñczy³ ze ¶rednimi 3.4 pkt i 1.6 zb w 12 minut. Odda³ 4 rzuty za 2 (wszystkie niecelne) i a¿ 18 zza ³uku (7 celnych, 39%). Rzuty za dwa stanowi³y u niego tylko 18% wszystkich oddanych rzutów i by³ to czwarty wynik na turnieju. Pierwszy Belg Beaujean odda³ a¿ 30 rzutów za 2, przy tylko 4 za dwa. We wska¼nikach PER i WP40 uplasowa³ siê w okolicach ¶rodka w naszym zespole.

Czê¶æ statystysk i opisów wykorzystana z bardzo dobrze prowadzonej strony
www.basketstats.pl (zagl±dajcie jak najczê¶ciej) wielkie podziêkowania dla utora który w³ozy³ wiele pracy w przygotowanie podsumowania ME U-16 pana Filipa Wróblewskiego


czytaj wiêcej  
    Mistrzostwa Europy U-16 w cyferkach

Micha³ ¦widerski: Polishhoops: Kilka wniosków po Mistrzostwach Europy


Komentarze
Pawcio dnia sierpie 24 2013 10:36:33
Wszystko piêknie ,Zbyszku ale przyda³oby sie daæ choæby krótkie wyja¶nienia co to PER czy WP40 bo podejrzewam ¿e jest trochê osób którym to nic nie mówsmiley.
Na stronie Filipa s± wyja¶nienia.
Pawcio dnia sierpie 30 2013 12:21:48
wska¼niki PER oraz WP i WP40. Obecnie uwa¿ane s± za wska¼niki najlepiej oceniaj±ce warto¶æ zawodników.

PER (Player Efficiency Rating) uwzglêdnia wszystkie osi±gniêcia zawodnika w przeliczeniu na minutê gry. Jedynym mankamentem tego wska¼nika jest to, ¿e wa¿niejsze s± osi±gniêcia w ataku ni¿ w obronie i przez to ¶wietni obroñcy, którzy odgrywaj± mniejsz± rolê w ataku, wypadaj± tutaj s³abiej. Ale mimo to, PER jest obecnie uwa¿any za najlepszy wska¼nik oceny zawodników.

Wska¼nik WP przedstawia zwyciêstwa produkowane w sezonie przez zawodnika dla zespo³u, a wska¼nik WP40 zwyciêstwa produkowane w ci±gu 40 minut.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Marchewka - najlepszy zawodnik Kasprowiczanki
Marchewka - najlepszy zawodnik Kasprowiczanki
Fina³ MP U-14 rocz.93 Ostrów W 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi