News: ME U-16 Kadra Polski rocznik 1997/98 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:53:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U-16 Kadra Polski rocznik 1997/98
Kadra Polski
 Wczoraj Kadra Polski U-16  wyl±dowa³a na lotnisku w Kijowie, nastêpnie uda³a siê do komfortowego 4-gwiazdkowego hotelu Ramada Encore. Szymon Kiwilsza podczas treningu w Warszawie dozna³ kontuzji - w jego miejsce trener Jerzy Szambelan powo³a³ Jakuba Mijakowskiego. Dzi¶ o godz.19.20 z lotniska w Katowicach do Kijowa wylatuje ,,Zibi,, w tym miejscu chcia³bym bardzo podziêkowaæ wszystkim tym którzy przyczynili siê do mojego wyjazdu i pobytu w stolicy Ukrainy  Kijowie

8 sierpnia 2013 (czwartek godz.16.30) najm³odsza kadra Polski U-16 rozegra swój pierwszy mecz w ramach Mistrzostw Europy U-16  Kijów 2013. Naszym przeciwnikiem bêdzie Ba³kañska dru¿yna Czarnogóra. Celem reprezentacji jest utrzymanie Dywizji A, je¶li naszym ch³opakom w co wierzymy uda siê pozostaæ w elitarnym gronie -  to w przysz³ym roku wszystkie reprezentacje m³odzie¿owe Polski zagraj±  z najlepszymi ( U-20, U-18 i U-16 )

Przypominam sobie mój pierwszy wyjazd na ME do Kowna na Litwie w 2009 . Trenerem by³ Jurek Szambelan którego wcze¶niej pozna³em na OOM-ach. W Kownie zapyta³em trenera o co walczymy  - odpowied¼: Zibi walczymy o utrzymanie dywizji…skoñczy³o siê na IV miejscu w Europie i awansie do Mistrzostw ¦wiata (roczniki nieparzyste walcz± o awans do M¦ – cztery pierwsze dru¿yny ME)

Do Kijowa wylecia³o 12 zawodników  wybranych spo¶ród 25 zawodników uczestnicz±cych w konsultacjach  i zgrupowaniach z czego 19 zawodników rozegra³o mecze z orze³kiem na piersi.
18 spotkañ kontrolnych w czterech turniejach miêdzynarodowych ( Dania, Czechy, Holandia i W³ochy) Bilans 9 zwyciêstw 7 pora¿ek  

Nasi przeciwnicy: Anglia, Islandia, Dania, Kosowo, Kadra Berlin, Czechy, Wêgry, S³owacja, Niemcy, Turcja, Holandia, Francja x 2, W³ochy x 2 i Hiszpania. Wygrywali¶my z dru¿ynami z tzw. ,,drugiej pó³ki,, czyli z Dywizja B

Zawodnicy którzy uczestniczyli we wszystkich spotkaniach kadry: Marcel Ponitka, Karol Majchrzak, Maciej Bender i Mateusz Gawlina
Jedyny ch³opak z rocznika: 1998 Dominik Rutkowski 
Najwiêcej zawodników z Pomorza ( Ponitka, Majchrzak, Sewio³ i Kolenda)
Zawodnicy w kadrze bez medalu OOM i MP U-16 Szymon Kiwilsza i Mateusz Gawlina
Szymon Walczak (MVP U-16)  i Wiktor Sewio³ I  strzelec i pierwszy zbieraj±cy powo³ani po ostatnim turnieju

Kapitanem naszej reprezentacji zosta³ wybrany Micha³ Kolenda z E³ku a graj±cy w treflu Sopot

OFICJALNA STRONA ME U-16 KIJÓW 2013

SZTAB SZKOLENIOWY

     
Trener G³ówny
Jerzy Szambelan
Asystent trenera
Dawid Mazur
Asystent trenera
Sebastian Potoczny
Odnowa Biologiczna
Jacek Hernik

KADRA POLSKI

.......... SYLWETKA.............................
ZGRUPOWANIA.....TURNIEJE
SUKCESY..DRU¯YNOWE...INDYWIDUALNE
 1
BENDER MACIEJ
1
997-01-28
MKS Polonia Warszawa


1 Turniej w Dani
2 Konsultacja w Cetniewie
3 Konsultacja w Cetniewie
4 Konsultacja w Spale
5 Turniej NO - Czechy
6 Zgrupowanie Szczyrk

7 Konsultacja w Cetniewie
8 Turniej Holandia
9 Turniej W³ochy
Wice-Mistrz Polski U-14 Opalenica 2011
III miejsce OOM Wieliczka 2012
Mistrz Polski U-16 Opalenica 2013
  2  WALCZAK SZYMON
data urodzenia: 20.06.1997
urodzony: Lublin
klub: Polonia Warszawa
trener: Adam Latos
wzrost: 187 cm.
pozycja: 1
Wczesniejsze kluby:
Jagielonka W-wa, MKS Ochota
Trenerzy: Maciej Ciesielski
Tomasz Foder 
1 Turniej w Dani
2 Konsultacja w Cetniewie
3 Konsultacja w Cetniewie
4 Konsultacja w Spale
5 Turniej W³ochy
WiceMistrz Polski SP Toruñ 2010
III miejsce OOM Wieliczka 2012
Mistrz Polski U-16 Opalenica 2013
MVP MP U-16 Opalenica 2013  
 3 KAPA MICHA£
data urodzenia: 9.06.1997
urodzony: Wroc³aw
klub: WKK Wroc³aw
trener: Sebastian Potoczny
wzrost: 186 cm.
pozycja: 3

1 Turniej w Dani
2 Konsultacja w Cetniewie
3 Konsultacja w Spale
4 Turniej NO - Czechy
5 Zgrupowanie Szczyrk
6 Konsultacja w Cetniewie
7 Turniej Holandia
8 Turniej W³ochy
Mistrz Polski SP - Toruñ 2010
Mistrz Polski U-14 Opalenica 2011
MVP MP U-14 Opalenica 2013

II miejsce OOM Wieliczka 2012
ALL-STARS OMM Wieliczka 2012
 4 RUTKOWSKI DOMINIK
data urodzenia: 25.VI 1998
urodzony: Wroc³aw
klub: WKK Wroc³aw

trener: Mariusz Mazur
wzrost: 193 cm
pozycja: 2 /3

1 Zgrupowanie Szczyrk
2 Konsultacja w Cetniewie
3 Turniej W³ochy
Mistrz Polski SP - Gdañsk 2012
Mistrz Polski SP - Elbl±g 2011
Mistrz Polski U-14 Koszalin 2012
II miejsce OOM Wieliczka 2012
 5 ¦CIBISZ PIOTR
1997-09-11
WKK Wroc³aw


1 Konsultacja w Cetniewie
2 Konsultacja w Cetniewie
3 Konsultacja w Spale
4 Turniej NO - Czechy
5 Zgrupowanie Szczyrk
6 Konsultacja w Cetniewie
7 Turniej Holandia

Mistrz Polski SP -Toruñ 2010
Mistrz Polski U-14 Koszalin 2012
ALL-STARS MP U-14 Opalenica 2013
II miejsce OOM Wieliczka 2012
 6 RERAK JAN
1997
TS Wis³a Kraków


1 Konsultacja w Spale
2 Turniej NO - Czechy
3 Zgrupowanie Szczyrk
4 Konsultacja w Cetniewie
5 Turniej Holandia
 
 7 GAWLINA MATEUSZ
1997-01-21
TS Wis³a Kraków


1 Turniej w Dani
2 Konsultacja w Cetniewie
3 Konsultacja w Cetniewie
4 Konsultacja w Spale
5Turniej Opava - Czechy
6 Zgrupowanie Szczyrk
7 Konsultacja w Cetniewie
8 Turniej Holandia
9 Turniej W³ochy
 
 8 KOLENDA MICHA£
data urodzenia: 31.III.1997
urodzony: E³k
klub: UKS 7 Trefl Sopot
trener: Bart³omiej Pyrzanowski
kadra: Warmiñski-Mazurskie
wzrost: 197 cm
pozycja: 3
Kapitan dru¿yny
Wcze¶niejsze kluby:
Nenufar E³k, Dwójka E³k

trenerzy: Edward Traskowski
Micha³ Skrzypek
1 Turniej w Dani
2 Konsultacja w Cetniewie
3 Konsultacja w Spale
4 Zgrupowanie Szczyrk

5 Konsultacja w Cetniewie
6 Turniej Holandia
7 Turniej W³ochy
Wice Mistrz Polski U-16 Opalenica 2013
Mistrz Polski Gimnazjada Radom 2013
 9 MAJCHRZAK KAROL
1997-06-08
UKS 7 Trefl Sopot
1 klub: MKK MDK Kielce


1 Turniej w Dani
2 Konsultacja w Cetniewie
3 Konsultacja w Cetniewie
4 Konsultacja w Spale
5 Turniej NO - Czechy
6 Zgrupowanie Szczyrk
7 Konsultacja w Cetniewie
8 Turniej Holandia
9 Turniej W³ochy
Wice Mistrz Polski U-16 Opalenica 2013
Vice Mistrz Polski U-18 Slupsk 2013
Mistrz Polski Gimnazjada Radom 2013
10 SEWIO£ WIKTOR
data urodzenia: 24.01.1997
urodzony: Tychy
klub: Trefl Sopot
trener: Marcin Lichtañski
wzrost: 195 cm.
pozycja: 2/3
Wczesniejsze kluby:
MCKiS Jaworzno
Trenerzy: Golec
1 Turniej w Dani
2 Konsultacja w Cetniewie
3 Konsultacja w Cetniewie
4 Konsultacja w Spale
5 Konsultacja w Cetniewie
6 Turniej W³ochy

III miejsce MP U-18 Poznañ 2012
WiceMistrz Polski U-18 S³upsk 2013
WiceMistrz Polski U-16 Opalenica 2013
Mistrz Polski Gimnazjda Radom 2013
11 PONITKA MARCEL
data urodzenia: 28.08.1997
urodzony: Ostrów Wlkp.
klub: GTK Gdynia
trener: Rafa³ Knap
wzrost: 188
pozycja: 1 /2
Wczesniejsze kluby:
Kasprowiczanka O.W.
Trenerzy: P. Czaszka,
D. Parzeñski, A.Suski,
K.Ewiak, M.Mróz
1 Turniej w Dani
2 Konsultacja w Cetniewie
3 Konsultacja w Cetniewei
4 Konsultacja w Spale
5 Turniej NO - Czechy
6 Zgrupowanie Szczyrk
7 Konsultacja w Cetniewie
8 Turniej Holandia
9 Turniej W³ochy
Mistrz Polski OOM Zambrów 2011
Mistrz Polski OOM Wieliczka 2012
Jordan Brand Classic - Barcelona 2013
Mistrz Polski U-18 S³upsk 2013
12 MIJAKOWSKI JAKUB
data urodzenia: 15.09.1997
urodzony:
klub: Adam Latos
wzrost:
pozycja:
1 Kons. w Cetniewie
2 Kons. w Cetniewie
3 Kons. w Spale
4 Turniej NO - Czechy
5 Zgrup. Szczyrk
6 Kons. w Cetniewie
7 Turniej Holandia
Wice-Mistrz Polski U-14 Opalenica 2011
III miejsce OOM Wieliczka 2012
Mistrz Polski U-16 Opalenica 2013  
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Mateusz Wawrzyñski pierwsza pi±tka turnieju
Mateusz Wawrzyñski pierwsza pi±tka turnieju
Turniej m³odzików r.94 £om¿yczka 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi