News: Camp Centralny rocz.1998/99 Chybie 20-27.VII.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:38:31
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Camp Centralny rocz.1998/99 Chybie 20-27.VII.2013
Kadra Polski
 W Ciechocinku i Lubaczowie zakoñczy³y siê Campy Miêdzywojewódzkie. W Campach po³udnia i pó³nocy uczestniczy³o 60 zawodników. Sztab szkoleniowy rocznika 1998/99 wybra³ 30 zawodników na tygodniowy  Camp Centralny który odbêdzie siê od soboty 20 lipca do soboty 27 lipca w Chybiu ko³o Bielska Bia³ej . SKM uzyska³ informacje z w³asnych ¼róde³ jacy zawodnicy otrzymali powo³ania na Camp Centralny. Przypominamy wpisy na SKM nie s± oficjalne. Nasz portal nie dostaje informacji ani od trenerów ani od wydzia³u wyszkolenia

           
Witkowski Micha³
Wielkopolskie
Pyra Poznañ
200 cm.
Szeroka Kadra Polski
Rybakowski M.
Wielkopolskie
Jedynka Ko¶cian
194 cm.
Szeroka Kadra Polski
Waraczyñski Marcin
Wielkopolskie
Pyra Poznañ 
197 cm.
Szeroka Kadra Polski
Nowak Witold
Wielkopolskie
MKS Wrze¶nia
175 cm.

Kurpisz Miko³aj
Wielkopolskie
BT Opalenica
198 cm.
Szeroka Kadra Polski
German Juliian
Pomorze 
Jedynka Pelplin
PG 183 cm.
Szeroka Kadra Polski
           
Wantuch Jakub
Pomorze
GTK Gdynia
PF 192 cm.
Szeroka Kadra Polski
Za³ucki Aleksander
Pomorze
GTK Gdynia
SG 185 cm.

Wysocki Olaf
Mazowsze
UKS 11 W-wa
PF 200 cm
Szeroka Kadra Polski
¦ciborek Micha³
Mazowsze
Gim 92 W-wa
PF 197 cm. 
Szeroka Kadra Polski
Waraksa Mateusz
Mazowieckie
UKS 11 W-wa
SG 188 cm. 

Lach £ukasz
Mazowieckie
Polonia Warszawa


           
Kamiñski Micha³
£ódzkie
£KS £ód¼
Szeroka Kadra Polski

Poznañski Maciej
£ódzkie
Kutno
Szeroka Kadra Polski

Marchlewski Stefan
Kuj-Pom
TKM W³oc³awek 
PG 182 cm.
Szeroka Kadra Polski
Komenda Rafa³
Kuj-Pomor
TKM W³oc³awek
PF 198 cm.
Szeroka Kadra Polski
Milewski Patryk
Podlaskie
¯ubry Bialystok
SF 196 cm.

Bober Krzysztof
Zachodniopom
¯ak Koszalin
Szeroka Kadra Polski

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
           
Jêdrzejewski Micha³
Dolno¶l±skie
WKK Wroc³aw
 
PG 179 cm.
Szeroka Kadra Polski
Dominik Wilczek  99
Dolnoslaskie
¦l±sk Wroc³aw
SF 190 cm.

¯ele¼niak Tomasz
Dolno¶l±skie
¦lask Wroc³aw
SF 190 cm.
Szeroka Kadra Polski
Sznajder Micha³
Dolno¶laskie
WKK Wroc³aw
PF 197 cm.

Oleksiñski Dawid
Dolno¶l±skie
WKK Wroc³aw
C 197 cm

Jod³owski Micha³
Dolno¶l±skie
¦l±sk Wroc³aw
PF 200 cm
Szeroka Kadra Polski
           
Ca³ka Filip
Ma³opolskie
Regis Wieliczka

PG 186 cm.
Szeroka Kadra Polski
Bo¿enko Sebastian
Ma³opolskie

Niwa O¶wiecim
PG 180 cm.

Traczyk Kacper
Lubuskie
Zastal Zielona G.
SG 180 cm
Szeroka Kadra Polski
Pogoda Damian
Lubuskie

Zastal Zielona G  
C 200 cm.
Szeroka Kadra Polski
Majka Wiktor
Podkarpackie
Gim 2 Przemy¶l
PG 184 cm.
Szeroka Kadra Polski
Bortliczek Mateusz
¦l±skie
MOSiR Cieszyn

SF 193 cm.

       
Kêpiñski Micha³ 1999
Lubuskie
Chromik ¯ary
     
Idêæ Krystian
Ma³opolskie / Korona Kraków  (kontuzja)
Jakubek Maksymilian
Malopolskie /  Wis³a Kraków (Chory)
Komentarze
halina100 dnia lipiec 30 2013 13:15:03
Kto by³ rezerwowym na camp centralny?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Wywiad do radia
Wywiad do radia
Festiwal Pivot Cup Pruszków 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi