News: III Maciej Zieliñski Cup rocz. 1999 Wroc³aw 12-14.IV.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 11:01:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Maciej Zieliñski Cup rocz. 1999 Wroc³aw 12-14.IV.2013
Turnieje Podsumowanie
 Z duma chcemy poinformowaæ, ¿e organizowany przez nas Miêdzynarodowy Turniej M³odzików U14 Maciej Zieliñski CUP 2013 organizowany w dniach 12-14 kwiecieñ 2013 otrzyma³ honorowy patronat FIBA Europe oraz zosta³ wpisany do oficjalnego kalendarza turniejowego U14 FIBA Europe.
Szczegó³y organizacyjne Turnieju zostan± opublikowane na stronie internetowej www.fibaeurope.com w sekcji Kalendarz 2013.Terminarz Miêdzynarodowego Turnieju Koszykówki U – 14
12 – 14 kwietnia 2013 MACIEJ ZIELIÑSKI CUP

 MVP: Micha³ Kêpiñski
UKS Chromik ¯ary

TOP 10 -Najlepsi Strzelcy /  Best Scorers

1 Micha³ Kêpiñski  117 – UKS Chromik ¯ary
2 Mantas Cebatorius 81 –  VKM Wilno
3 Dominik Wilczek 73 – WKS ¦l±sk Wroc³aw
4 Karol Nowakowski 65 – WKS ¦l±sk Wroc³aw
   Vitalij Galiganov 65 – VKM Wilno
6 Jakub Zdeb 60 – WKS ¦l±sk Wroc³aw
7 Alex Moon 59 – WKS ¦l±sk Wroc³aw
8 Jakub Pawiñski 56 – UKS Chromik ¯ary
9 Dominik Pawiñski 53 – UKS Chromik ¯ary
10. Mindaugas Gruzys 50 – VKM Wilno

TOP 5 – 3 punkty

1. Micha³ Kêpiñski : 6x3 – UKS Chromik ¯ary
Dovydas Balciunas : 6x3 – BS Vilnius
Mantas Cebatorius : 6x3– VKM Wilno
Mindaugas Gruzys 6x3 – VKM Wilno
5 Dominik Wilcvzek 4x3 - ¦l±sk Wroc³aw


 Najlepsza Pi±tka / TOP Five

Mantas Cebatorius
VKM Vilnius
Maciej Leszczyñski
Chromik ¯ary
Bartosz Sitko
Chromik ¯ary
Dominik Wilczek
¦l±sk Wroc³aw
Karol Nowakowski 
¦l±sk Wroc³aw

FILMIKI - ZIBI

FOTO-ZIBI

FOTO MACIEK

KLASYFIKACJA KOÑCOWA / FINAL STANDINGS

  ...................................................... Nagroda trenera 
coach award
1
  UKS Chromik ¯ary - woj. lubuskie
Trener: £.Rubczyñski, T.Sobczak
Bielicki Dawid
Fidor Krystian
Kêpiñski Micha³
K³obuszyñski Mateusz
Koczan Jakub
Leszczyñski Maciej
Mróz Igor
Nowicki Micha³
Pawiñski Dominik
Pawiñski Jakub  >>>>>>>>>>>>>>
Rak Kacper
Sitko Bartosz
Skubiñski Rados³aw
Szklarz Adrian
Talarek Rados³aw
 
 2
  WKS ¦l±sk Wroc³aw - woj.dolno¶l±skie
TRENER: R. Czerniak, M. G³adys³aw
Bembenek Micha³
Cichoñ Patryk
Garbaciak Patryk
Grabowski Patryk
Junger Liam
Moon Alex
Mydlak Sebastian
Nowakowski Karol
Olejniczak Micha³
Szelczyñski Mi³osz
Uberna £ukasz
Waszkowiak Jêdrzej >>>>>>>>>>>
Wilczek Dominik
Zdeb Jakub
 
  3
  VKM Vilnius (LITWA)
TRENER: UGNIUS MELNIKAS
CebatoriusMantas
Galiganov Vitalij  >>>>>>>>>>>>>
Gruzys Mindaugas
Kuzminas Emilis
Kvedaravicius Domantas
Liudavicius Povilas
Lukasevicius Dominykas
Raklevicius Arturas
Ramaneckas Gelmis
Rekasius Tautvydas
Simakauskas Gytis
Vertelka Titas
 
 4
   £KS £ód¼ - woj ³ódzkie
TRENER: MACIEJ TARASIUK
Partnerzy:
Stajuda Tomasz
Stadnicki Adrian
Lipiñski Adrian
Wiktorski Emil
Hofft Arkadiusz
Karpiak Marcel
Ziemniak Wiktor  >>>>>>>>>>>>>
Kujawa Kacper
Koperski Maciej
B±czyk Adrian
Kuku³a Damian
Polowiec Jakub
Tiede Nikodem
Rybicki Dominik
Bartkiewicz Mateusz
 
 5
  BS Vilnius (LITWA)
TRENER: RAIMUNDAS KAIRYS RAIMUNDAS KAIRYS
Naciskas Nedas
Mikalopas Titas
Jurevicius Lukas
Astrauskas Mykolas
Kalinauskas Justinas
Mantas Stankevicius
Balciunas Dovydas   >>>>>>>>>>>
Vachninas Benediktas
Baublys Gytis
Mickus Ugnius
Bedulskis Milanas
Paukste Jonas
Valkavicius Darius
Astrauskas Rapolas
 
 6
  BV Chemnitz 99 (NIEMCY)
TRENER: Martin Schuster
Jens Kunze
Partnerzy:
Allert Avi
Wendler Arne
Parentin Jakob
Knepper Tim >>>>>>>>>>>>>>>>
Billep Richard
Mihalyi Robin
Kums Vincent
Mallner Max
Rohde Marc
Steinbruck Ben
Madler Konrad
Scheffler Christian
 

WYNIKI / RESULTS

CHROMIK ¯ARY : VKM WILNO 74 : 64 (16-13, 20-15, 30-15,8-21)
CHROMIK: BIELICKI 5 (1X3), KÊPIÑSKI 16, LESZCZYÑSKI 12, PAWIÑSKI D 17. PAWIÑSKI J 15, SITKO 7, TALAREK 2
VKM: LUKASEVICIUS 2, GRUZYS 11 (3X3), SIMAKAUSKAS 4, REKASIUS 4, CEBARTORIUS 11, RAMANECKAS 5 (1X3), VERTELKA 2, GALIGONOV 11, KVEDARAVICIUS 12, SURGELAS 2

BS VILNIUS – ¦L¡SK WROC£AW 35 : 90 (9-21, 3-26, 8-22,10-21)

BS:MIKALOPAS 3 (1X3), JUREVICIUS 2, KALINAUSKAS 6, MANTAS 4, BALCIUNAS 3 (1X3), VACHNINAS 6, BAUBLYS 4, BEDULSKIS 2, PAUKSTE 1, VALKAVICIUS 4
¦L¡SK: OLEJNICZAK 2, GRABOWSKI 2, UBERNA 4, CHROBOT 4, WILCZEK 16, MOON 12, ZDEB 7, CICHO N 9, SZELCZYÑSKI 5, JUNGER 2, NOWAKOWSKI 26, MYDLAK 1

VKM VILNIUS – £KS £ÓD¬ 67 : 57 (19-15, 19-8, 13-17, 17-18)

VKM: LUKASEVICIUS 2, GRUZYS 16, SIMAKAUSKAS 4, LIUDAVICIUS 2, CEBARTORIUS 19 (3X3), RAKLEVICIUS 3 (1X3), RAMANECKAS 3, GALIGONOV 17,
£KS: WIKTORSKI 9 (3X3), KARPIAK 10 (1X3), KUJAWA 7, KOPERSKI 10 (2X3), B¡CZYK 17, POLOWIEC 4

BV CHEMNITZ – BS VILNIUS 40 : 64 (18-15, 6-10, 13-13, 3-25)

CHEMNITZ: MIHALIY 2, MADLER 2, WENDLER 12, PARENTIN 4, BILLER 14, SCHEFLER 6
BS: MIKALOPAS 7, JUREVICIUS 10, KALINAUSKAS 1, MANTAS 8, BALCIUNAS 10(2X3), VACHNINAS 6, BAUBLYS 9, MICKUS 2, BEDULSKIS 2, PAUKSTE 8

¦L¡SK WROC£AW – CHROMIK ¯ARY 82 : 85 (24-16, 25-20, 13-26, 20-23)

¦L¡SK: WASZKOWIAK 2, UBERNA 4, CHROBOT 7, WILCZEK 8, MOON (1X3)15, ZDEB 21 (2X3), CICHO N 9, SZELCZYÑSKI 0, JUNGER 6, NOWAKOWSKI 10
CHROMIK: KÊPIÑSKI 42 (5X3), LESZCZYÑSKI 12, NOWICKI 2, PAWIÑSKI D 5. PAWIÑSKI J 16 (1X3), SITKO 8

£KS £ÓD¬ – BV CHEMNITZ 68 : 48 (11-13, 18-15, 23-12, 16-8)

£KS: STAJUDA 4, STADNICKIb6, WIKTORSKI 13, KARPIAK 5, ZIEMNIAK 6, KUJAWA 2, KOPERSKI 14, B¡CZYK 9, KUKU£A 4
CHEMNITZ: MIHALIY 3, WENDLER 12, STEINBRUCK 3, BILLER 11, SCHEFLER 2, KNEPER 6, ALERT 11 (1X3)

UKS Chromik ¯ary – BS Vilnius 78:50 (30:13, 17:11, 13:14, 18:12)
UKS Chromik: Dominik Pawiñski 14, Jakub Pawiñski 12, Nowicki 11, Kêpiñski 10, Leszczyñski 10, Sitko 9, Talerek 5, Skubiñski 3, Fidor 2, Szklarz 2.
BS Vilnius: Balciunas 11 (1x3), Jurevicius 10 (1x3), Kallinauskas 8, Vachninas 7, Mickus 5, Mantas 4, Mikalopas 3, Baublys 1, Valkavicius 1.

£KS £ód¼ – WKS ¦l±sk Wroc³aw 44:82
£KS: Ziemniak 12, Kujawa 12, B±czyk 6, Wiktorski 5, Stadnicki 5, Karpiak 2, Koperski 2.
WKS ¦l±sk: Uberna 12, Chrobot 10, Wilczek 9 (1x3), Nowakowski 8, Mydlak 8, Zdeb 6, Moon 6, Garbaciak 6, Junger 5, Waszkowiak 4, Szelczyñski 4, Cichoñ 2, Grabowski 2.

BV Chemnitz 99 – VKM Wilno 42:62 (14:15, 11:12, 1:20, 16:15)
BV: Wendler 10, Knepper 8, Kums 6, Allert 4, Biller 4, Sheffler 4, Madler 4, Mallner 2.
VKM: Cebartorius 18 (2x3), Galiganov 15, Gruzys 8, Ramaneckas 6, Liudavicius 5, Vertelka 4, Surgelas 4, Raklevicius 2.

£KS £ód¼ – UKS Chromik ¯ary 44:75 (6:30, 18:15, 6:14, 14:15)
£KS: Koperski 13, Wiktorski 8, Stajuda 6, Stadnicki 4, Kujawa 4, Kuk³a 4, Ziemniak 3, Polowiec 2.
UKS Chromik: Kêpiñski 24 (1x3), Leszczyñski 16, D. Pawiñski 10, Sitko 8, J. Pawiñski 6, Nowicki 6, Bielicki 3, Talarek 1.

WKS ¦l±sk Wroc³aw – BV Chemnitz 91:30 (20:3, 26:3, 24:8, 21:16)
WKS ¦l±sk: Wilczek 20, Zdeb 13, Nowakowski 9, Uberna 8, Junger 8, Chrobot 7, Cichoñ 6, Garbaciak 5, Grabowski 2.
BV: Kums 7, Wendler 7, Scheffler 4, Steinbruck 4, Allert 2, Mihaliy 2, Malliver 2, Madler 2.

VKM Vilnius – BS Vilnius 88:42 (26:7, 19:11, 16:14, 27:12)
VKM: Ramaneckas 24, Cebartorius 17 (1x3), Ludavicius 10 (2x3), Raklevicius 10 (2x3), Simakauskas 4, Gruzys 4, Lukasevicius 4, Vertelka 3, Surgelas 2.
BS: Balciunas 10(2x3), Mikalopas 7, Kalinauskas 7 (1x3), Jurevicius 6, Mantas 4, Baublys 3, Valkavicius 3, Mickus 2.

£KS £ód¼ – BS Vilnius 68:52 (20:16, 8:16, 16:6, 24:16)
£KS: Stadnicki 27, Karpiak 14, Ziemniak 13, Stajuda 8,Lipiñski 6, Kujawa 5, Wiktorski 2, Koperski 2, B±czyk 1, Kuku³a 1.
BS: Baublys 12, Kalinauskas 10, Mikalopas 9 (2x3), Mantas 6, Paukste 6, Mickus 3 (1x3), Jurevicius 3, Balciunas 2, Bedulskis 1.

UKS Chromik ¯ary – BV Chemnitz 101:50 (28:17, 28:10, 31:10, 14:13)
UKS Chromik: Kêpiñski 25, Talarek 14, Sitko 14, Leszczyñski 12, Bielicki 8, D. Pawiñski 7, J. Pawiñski 7, Skubiñski 5, Nowicki 4, Mróz 2, Fidor 2, Koczan 1.
BV: Allert 10, Stieinbruck 7, Mallner 7, Tischer 6, Wendler 5, Biller 4, Knepper 3, Madler 2, Scheffler 2.

WKS ¦l±sk Wroc³aw – VKM Vilnius 84:62 (20:14, 18:7, 18:19, 28:22)
WKS ¦l±sk: Wilczek 20 (4x3), Zdeb 13, Nowakowski 12, Uberna 10, Moon 8, Garbaciak 6, Junger 5, Chrobot 4, Cichoñ 4, Mydlak 2.
VKM: Cebatorius 16, Galiganov 12, Gruzys 11 (3X3), Rekasius 7, Kvedaravicius 6, Simakauskas 4, Liudavicius 4, Surgelas 2.

II Maciej Zieliñski Cup U-13 Wroc³aw 2012

I Maciej Zieliñski Cup U-12 Wroc³aw 2011
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
4 MOSM Tychy r.97
4 MOSM Tychy r.97
Sylwetki zawodników r.1997
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi