News: VI memoria³ im. Paw³a Cie¶laka rocz.1998 Kruszwica 6-8.IX.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 16:12:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VI memoria³ im. Paw³a Cie¶laka rocz.1998 Kruszwica 6-8.IX.2013
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 6-8 wrze¶nia 2013 roku w Kruszwicy odby³ siê VI Memoria³ im. Paw³a Cie¶laka - Ogólnopolski Turniej koszykówki. Organizatorem turnieju by³ Uczniowski Klub Sportowy Basket 2010 Kruszwica przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy. Zawodników na turnieju przywita³a pani Prezes Alicja Cie¶lak oraz Pan Jacek Zalesiak, oficjalnego otwarcia dokonali Pani El¿bieta Piniewska oraz pan Burmistrz Dariusz Witczak.

Wyniki

UKS Basket 2010 Kruszwica - SKS Kasprowicz Inowroc³aw 54 : 87
Basket - Maciej Stró¿yk - 12, Bartosz Pilarczyk - 10,
SKS - Rados³aw Ko³ecki - 17, Piotr Dobrzyñski - 17,

TKM W³oc³awek - Niwa O¶wiêcim    61 : 76
TKM - Andrzej Pluta - 14, Gabriel Orzelski - 13,
Niwa - Sebastian Bo¿enko  - 27, Szczepan Sobczyk - 14,

UKS Mikst Miêdzychód - SKS Kasprowicz Inowroc³aw  37 : 99
Mikst - Jeremi Przybylski - 10, Miko³aj Smarzy - 7,
SKS - Jakub Filipiak - 25, Piotr Dobrzyñski - 20,

Trójka ¯yrardów - UKS Basket 2010 Kruszwica   58 : 71
Trójka - Bartosz Bieganowski - 17, Daniel Bracki - 16,
Basket - Krystian Rosiñski - 23, Jakub Domagalski - 17,

TKM W³oc³awek - UKS Mikst Miêdzychód   67 : 49
TKM - Andrzej Pluta - 25, Jan Pakulski - 10,
Mikst - Dawid Zachcia³ - 10, Wojciech B³aszczyk - 10,

Trójka ¯yrardów - Niwa O¶wiêcim    45 : 92
Trójka - Patryk Pisarek - 10, Daniel Bracki - 10,
Niwa - Sebastian Bo¿enko - 29, Szczepan Sobczyk - 17,

UKS Basket 2010 Kruszwica - UKS Mikst Miêdzychód  56 : 54
Basket - Krystian Rosiñski - 13, Karol ¦mi³owski - 10,
Mikst - Mateusz Nowak - 16, Miko³aj Smarzy - 10,

TKM W³oc³awek - Trójka ¯yrardów    94 : 57
TKM - Micha³ Ró¿anowski - 19, Jan Pakulski - 9,
Trójka - Daniel Bracki - 21, Bartosz Bieganowski - 14,

SKS Kasprowicz Inowroc³aw - Niwa O¶wiêcim   93 : 80
SKS - Norbert Ja¶tak - 22, Andrzej Kostuch - 20,
Niwa - Sebastian Bo¿enko - 45, Oliver Copik - 24,

TKM W³oc³awek - SKS Kasprowicz Inowroc³aw   88 : 81
TKM - Andrzej Pluta - 24, Micha³ Ró¿anowski - 21,
SKS - Norbert Ja¶tak - 21, Piotr Dobrzyñski - 20,

UKS Mikst Miêdzychód - Trójka ¯yrardów   65 : 50
Mikst -  Dawid Zachcia³ - 18, Jeremi Przybylski - 15,
Trójka - Tomasz Miller - 14, Daniel Bracki - 13,

UKS Basket 2010 Kruszwica - Niwa O¶wiêcim   61 : 75
Basket - Krystian Rosiñski - 30, Jakub Domagalski - 10,
Niwa - Sebastian Bo¿enko - 33, Patryk Holik - 11
,

Niwa O¶wiêcim - UKS Mikst Miêdzychód   76 : 69
Niwa - Sebastian Bo¿enko - 27, Oliver Copik - 13,
Mikst - Mariusz Opas - 17, Mateusz Nowak - 13,

UKS Basket 2010 Kruszwica - TKM W³oc³awek    50 : 93
Basket - Krystian Rosiñski - 13, Bartosz Pilarczyk - 10,
TKM - Damian Ostrowski - 14, Szymon Æwikliñski - 12

Trójka ¯yrardów - SKS Kasprowicz Inowroc³aw   103 : 48
Trójka - Daniel Bracki - 22, Tomasz Miller - 8,
SKS - Norbert Ja¶tak - 23, Piotr Dobrzyñski - 22,

 Tabela :

1. SKS Kasprowicz Inowroc³aw  9 pkt,
2. Niwa O¶wiêcim   9 pkt.
3. TKM W³oc³awek   9 pkt.
4. UKS Basket 2010 Kruszwica  7 pkt.
5. UKS Mikst Miêdzychód  6 pkt.
6. OSIR Trójka ¯yrardów  5 pkt.

Wyró¿nienia :

Najskuteczniejszy zawodnik turnieju : Sebastian Bo¿enko
Najskuteczniejszy za trzy punkty : Norbert Ja¶tak
Najlepszy zawodnik dru¿yny :
 
TKM W³oc³awek – Micha³ Ró¿anowski,
UKS Basket 2010 Kruszwica – Bartosz Pilarczyk
Niwa O¶wiêcim – Oliver Copik,
SKS Kasprowicz Inowroc³aw - Piotr Dobrzyñski,
OSIR Trójka ¯yrardów - Daniel Bracki,
UKS Mikst Miêdzychód - Mateusz Nowak,

FOTO - ORGANIZATOR

Komitet organizacyjny :
Alicja Cie¶lak, Jacek Zalesiak, Arkadiusz Dybicz, Piotr Wójciak, Piotr ¦mi³owski, Ilona Konieczyñska, Jolanta ¦mi³owska, Lidia Mróz, Maciej Mróz, Piotr ¦mi³owski Jacek Stajszczak, Jaros³aw Mróz,

Zarz±d Klubu pragnie gor±co podziêkowaæ organizacjom i osobom prywatnym, które wspar³y finansowo turniej :

• Gmina Kruszwica,
• Urz±d Miejski w Kruszwicy,
• Starostwo Powiatowe w Inowroc³awiu,
• Urz±d Marsza³kowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
• Radna Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego El¿bieta Piniewska,
• Bank Spó³dzielczy w Kruszwicy,
• NKA Kruszwica,
• Alprog,
• M.T.Marcinkowscy,
• M. Guga³a ,
• M.Kiliñska, 
• W³.G³uchowiecki,
• I.A.Dybicz,
• B.Parada,
• P.E.Cie¶lak,
• M.Cie¶lak,
• M.Ratajczak,
• S.Zieliñska,
• siatkarki z Kruszwicy,

Oraz :
• CKiS Ziemowit za udostêpnienie sprzêtu nag³a¶niaj±cego,

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Florek Mateusz r.94 MKS D±browa G.
Florek Mateusz r.94 MKS D±browa G.
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi