News: Z³ota Dru¿yna rocz.1997 Wa³brzych 19-21.IV.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 05:17:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Z³ota Dru¿yna rocz.1997 Wa³brzych 19-21.IV.2012
Turnieje Podsumowanie
W memoriale Stanis³awa Anacki poznali¶my zwyciêzcê. Basket Team Opalenica wysoko pokona³ Górnik 97:75. Trzecie miejsce trafi³o do WKK Wroc³aw, które do wygranej poprowadzi³ jak zwykle duet Mateusz Szczypiñski - Dominik Rutkowski. Czwarte miejsce w turnieju zajê³a Wis³a Kraków, pi±te Kadra Dolnego ¦l±ska, a ostatnie SKS Dwójka Starogard Gdañski.

Poturniejowe spostrze¿enia, czê¶æ 1

Poznali¶my tak¿e MVP, najlepszego strzelca oraz pierwsz± pi±tkê turnieju.

O 5 MIEJSCE (dwumecz, mecz nr 1: Dolny ¦l±sk - Starogard 69:77)

Kadra Dolnego ¦l±ska U-15 - SKS Starogard Gdañski 83:57

Dolny ¦l±sk: Jaros 15, Wilczek 13, Jod³owski 12, Musia³ 11, Krzyczmonik 11, Oleksiñski 8, Kurek 4, Sasik 4, Sznajder 2, ¯ele¼niak 2, Ostrowski 0, Kobel 0
Starogard: Micha³owski 23, Tylkowski 17, Kurek 7, Reszka 3, Ch³usewicz 3, Zagórski 2, B±czek 2, Chmielewski 0, Leszczyñski 0, Kosiór 0, Borkowski 0.

 O 3 miejsce: Wis³a Kraków - WKK Wroc³aw 68:87

Do przerwy oba zespo³y sz³y ³eb w ³eb. WKK odskoczy³o od rywala dopiero po przerwie. Cichy zabójca z WKK, Mateusz Szczypiñski, potwiedzi³ swoje umiejêtno¶ci strzeleckie, po raz kolejny daj±c festiwal celnych rzutów z dystansu.

WKK: Szczypiñski 24, Rutkowski 18, Cetera 13, ¦cibisz 10, Jêdrzejewski 7, Chowañski 6, Chodor 5, Jakubczyk 3, Zieliñski 1, Lewko 0, Arendarski 0.
Wis³a: Grabda 17, Gawlina 15, Rachelski 12, Gêba³a 11, Natkaniec 7, Nowacki 4, Machowski 2, Musio³ 0, Miszkurka 0, Cepuchowicz 0, Dubiel 0.

FINA£: Górnik Wa³brzych - Basket Team Opalenica 75:97

Ju¿ do przerwy bia³o-niebiescy przegrywali 36:50. Wielu kibiców oczyma wyobra¼ni widzia³o powtórkê z dnia II turnieju, gdy nasi pokonali w dreszczowcu WKK 79:74, przegrywaj±c do przerwy 29:44. Tym razem jednak Górnicy recepty na rywali nie znale¼li. Opalenica ¶wietnie podwaja³a naszych podkoszowych i wyprowadza³a zabójcze kontry. Sposób gry zespo³u z Wielkopolski by³ zdecydowanie za szybki dla wa³brzyszan.

Górnik: Krzymiñski 28, Durski 10, Szmidt 10, Sumiñski 8, Dargacz 6, Jeziorowski 5, Ko³aczyñski 4, Kowalski 2, Jasrosiñski 0, K³y¿ 0, Kaczuga 0, Smoleñ 0.

Opalenica: Gruszczyñski 21, Skrzypek 18, Stopierzyñski 16, Kurpisz 10, Pi±tek 9, Fabian 9, Kaczmarek 7, Stankowski 7, Trojanowski 0.

 MVP  turnieju:
Micha³ Skrzypek
Basket Team Opalenica

NAJLEPSZY STRZELEC :
Mateusz Szczypiñski
WKK Wroc³aw
21+30+24+22 pkt

 PI¡TKA ALL-STARS TURNIEJU
:

Damian Durski (Górnik),
Dominik Rutkowski (WKK),
Mateusz Szczypiñski (WKK),
Mateusz Gawlina (Wis³a),
Dawid Gruszczyñski (Opalenica).Jednym z wrêczaj±cych nagrody by³ Piotr Nied¼wiedzki - 20-letni wa³brzyszanin, który pierwsze kroki stawia³ w Górniku, pó¼niej zdobywa³ m³odzie¿owe mistrzostwa Polski z WKK Wroc³aw i wicemistrzostwo ¶wiata U-17 z reprezentacj± Polski (w 2010). Po wystêpach w drugoligowym WKK i ekstraklasowym ¦l±sku Wroc³aw przeniós³ siê do Kotwicy Ko³obrzeg (równie¿ ekstraklasa). Obecnie lczy kontuzjê.

FOTKI-Z-TURNIEJU

Wiêcej informacji - I i II dzieñ Turnieu
 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Gliwice -  Kraków
Gliwice - Kraków
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi