News: IV W³oc³awek Cup rocz. 1997 i 2000 W³oc³awek 11-13.I.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 07:34:45
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV W³oc³awek Cup rocz. 1997 i 2000 W³oc³awek 11-13.I.2013
Turnieje Podsumowanie
 Zakoñczy³ siê IV Miêdzynarodowy Turniej W³oc³awek Cup pod patronatem senatora Andrzeja Persona, Prezydenta Miasta W³oc³awka Andrzeja Pa³uckiego oraz legend w³oc³awskiej koszykówki Igora Griszczuka i Andrzeja Pluty.
W dniach 11-13 stycznia w Zespole Szkól Elektrycznych rozegrano 12 spotkañ w dwóch kategoriach wiekowych Kadet i M³odzik rozpiêto¶æ wiekowa uczestnicz±cych koszykarzy od rocznika 2002 do 1997. Zawodniczy oprócz zmagañ koszykarskich mogli zobaczyæ w Hali Mistrzów mecz TBL Anvil W³oc³awek - Czarni S³upsk. Ka¿dy z uczestników turnieju otrzyma³ pami±tkowy kalendarz ANVILU
Na ceremonii zakoñczenia rozdano medale, puchary, nagrody indywidualne. Ka¿dego dnia turnieju mecze ogl±dali Andrzej Pluta i Igor Griszczuk oni to ufundowali specjalne nagrody dla wybitnych koszykarzy. Organizatorami Turnieju byo Towarzystwo Koszykówki M³odzie¿owej. SKM dziêkuje TKM-owi za zaproszenie na turniej, a klubowi MKS Zabrze za transport do W³oc³awka i z powrotem
do zobaczenia za rok na V W³oc³awek Cup

ROCZNIK 2000 i m³odsi UCZESTNICY

 TKM W³oc³awek  - WKS ¦l±sk Wroc³aw  
75 - 50 (22-8, 18-14, 19-15, 16-13)
TKM: Piatek 16, Pluta 10 (2x3) , Afeltowicz 7, Woroniecki 8, Pluta 12, Chosa 2, Mularski 2, Wilinski 2, Markowski 5 (1x1) , Drozdowski 11,
WKS: Cugiel 8, Rudawski 8, Sitnik 5, Proc 5, Piestrak 3, Sudrowicz 12, Chmielewski 6, Oleracki 2

MKS Zabrze – Basketball Academia Wilno 64 - 81 (18-23, 19-21, 12-20, 15-17)
MKS: Poloczek 10, Kowalczyk 2, Bertyczko 7, Stanek 2, Janusz 1, Czekaj 6, Ciê¿ki 4, Wyderka 2, Janczak 30
Wilno: Beliauskas 13 (3x3), Vaicius 3 (1x3), Simonis 14, Rimkus 4, Maciulskis 9, Janusevicius 7, Woliancik 7, Zemlevicius 6, Pranskunas 18 (1x1)

TKM W³oc³awek - MKS Zabrze 82 : 46  (27-15, 12-8, 27-14, 16-9)
TKM: Pi±tek 11 (1x3), Pluta.M 5, Afeltowicz 6, Woroniecki 6, Pluta.A 22, Chosa 8, Mularski 3, Wiliñski 2, Markowski 6 (1x3), Drozdowski 13
MKS: Janczak 19 (1x3), Berdyczko 2, Stanek 9, Janusz 2, Czekaj 2, Wyderka 2, Mazur 2, Kowalczyk 8

WKS ¦l±sk Wroclaw - Basketball Academy Wilno 69  :  88 (16-25, 16-22, 20-20, 21-17)
¦lask: Barankiewicz 9, Wnuk 2, Rudawski 11, Sitnik 12, Broc 1, Piestrak 6, Sudrowicz 4, Chmielewski 13, Oleracki 11,
Wilno; Vaicius 7 (1x3), Simonis 6, Sabaliauskas 4, Rimkus 7, Maciulicis 2, Janusevicius 21 (1x3), Goliancik 10, Jermolajevas 3, Pranskunas  27 

TKM W³oc³awek - Basketball Academy Wilno  70 : 61 (17-18, 16-21, 20-11, 17-11)
TKM: Pi±tek 12, Afeltowicz 4, Zygmunciak 4, Woroniecki 11 (1x3), Pluta.A 19 (1x3), Wiliñski 6, Markowski 6, Drozdowski 14
Wilno: Beliauskas 4, Simonis 6, Rimkus 2, Janusevicius 9 (2x3), Goliancik 2, Saldukas 4, Jermolajevas 8, Zemlevicius 4, Pranskunas 22 (1x3)

WKS ¦l±sk Wroc³aw – MKS Zabrze  36 : 59 (7-9, 4-11, 15-14, 10-25)
¦lask: Wnuk 2, Rudawski 7, Sitnik 2, Broc 6, Piestrak 2, Sudrowicz 10, Chmielewski 5, Oleracki 2
MKS: Janczak 21, Stanek 16, Czekaj 10, Mazur 3, Kowalczyk 2, Wyrzykowski 7

 TOP 10 Najlepsi Strzelcy Turnieju

1 Janczak 70 PKT. MKS Zabrze 
2 Pranskunas 67 BA Wilno Litwa
3 Pluta A. 53 TKM W³oc³awek
4 Pi±tek  49 TKM W³oclawek 
5 Drozddowski 38 TKM W³oc³awek
6 Janusevicius 30 BA Wilno Litwa
7 Stanek 27 MKS Zabrze
8 Sudorowicz 26 WKS ¦l±sk Wroc³aw
   Simonis 26 BA Wilno Litwa
   Rudawski 26 WKS ¦l±sk Wroc³aw


TOP 5 Najlepsi ,,za trzy punkty,,

1 Beliauskas (3x3) BA Wilno Litwa (rocznik 2001 !)
   Janusevicius (3x3)
BA Wilno Litwa  (rocznik 2001 !)
3 Pluta M 2x3 TKM W³oclawek (rocznik 2002 !)
   Pranskunas 2x3 BA Wilno Litwa (rocznik 2001 !)
   Markowski 2x3 TKM W³oclawek
   Woroniecki 2x3 TKM Wloclawek

FOTO-ZIBI

FIMIKI-ZIBI

KLASYFIKACJA KOÑCOWA


 I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE IV MIEJSCE
 TKM W³oc³awek 2000 i m³. Basketball Academy Wilno 2001 MKS Zabrze 2000 WKS ¦l±sk Wroc³aw 2000
       

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALANE

 MVP  ALL- STARS ALL- STARS ALL- STARS ALL- STARS ALL- STARS
           
 Pluta Andrzej Drozdowski Filp Pranskunas Gutis Janusevicius Titas  Wyderka JakubRudawski Micha³
 TKM W³oc³awek TKM W³oc³awek BA Wilno Litwa BA Wilno Litwa MKS Zabrze¦l±sk Wroc³aw


ROCZNIK 1997 i m³odsi

 Kadra 98 Kujawsko-Pomorskie  – WKK Wroc³aw 45 - 99 (11-29, 7-15, 11-24, 16-31)
Kadra: Dudkiewicz 2, Komenda 7, Osinski 3 (1x3) , Marchlewski 5 (1x3) , Zakrzewski 2, Major 5, Cieslewicz 12, Bartoszewicz 2, Pietras 7
WKK: Szczypinski  11 (3x3) , Zielinski 4, Kobzar 18 (1x3),  Scibisz 5, Jakubczyk 2, Jedrzejewski  6, Cetera 2, Kroczala 8, Kapa 26 (3x3) , Chowanski 2, Rutkowski 13, Lewko 2


TKM W³oc³awe – Basketball Academy Wilno  66 : 65 (19-14, 19-14, 10-22, 18-15)
TKM: Grzelak 11, Misiak 4, Matusiak 17 (1x3), Wasilewski 4, Wojciechowski 7 (1x3), Wi¶niewski 8, Cieslakiewicz 15 (1x3)
Wilno: Veniukievicius 1, Karaliunas 17 (3x3), Kazalupskis 3 (1x3), Liazdaukas 3 (1x3) Kalis 4 (1x3), Nemeika 13 (1x3), Cerniauskas 12, Rimavicius 2, Laukys 10


TKM W³oc³awek - WKK Wroc³aw  51 : 60  (7-16, 18-16, 17-18, 9-10)
TKM: Grzelak 6, Matusiak 7 (1x3), Wasielewski 16 (3x3), Zboiñski 2, Czajka 4, Wojciechowski 2, Cie¶lakiewicz 13
WKK: Szczypiñski 4, Rutkowski 8, Kobzar 14, ¦cibisz 8, Jêdrzejewski 6, Cetera 4, Kruszcza³a 4, kapa 12 (1x3)

Kadra 98 Kujawsko-pomorskie  - Basketball Academy Wilno 76 : 85
(23-26, 19-20, 19-20, 15-19)
Kadra: Dudkiewicz 7(1x3), Regocki 9, Komenda 6, Osinski 6 (2x3), Marchlewski 7 (1x3), Zakrzewski 7 (1x3), Szumilo 1, Major 2, Grochowski 11 (1x3),Bartoszewicz 20
Wilno: Veniukievicius 8, Karaliunas 14 (2x3), Kazalupskis 9, Liazdaukas 3 (1x3), Kalis 14 (1x3), Nemeika 10 (1X3), Lukosevicius 5 (1X3), Cerniauskas 8, Rimavicius 4, Laukys 10

WKK Wroc³aw - BasketBall Academy Wilno 69 - 38 (17-13, 20-10, 8-6, 24-9)
WKK: Szczypiñski 3 (1x3), Zieliñski 0, Rutkowski 4, Kobzar 21 (3x3) , ¦cibisz 2, Jakubczyk 5 (1x3), Jêdrzejewski 6,Cetera 6, (1x3) , Kruszcza³ 5, Kapa 16 (2x3
Wilno: Kazalupski 2, Nemeika 13 (1x3), Cerniauskas 12, Rimavicius 11

TKM W³oc³awek – Kadra 98’ Kujawsko-Pomorskie  79 -87  (18-22, 27-19, 12-23, 22-23)
Kadra: Dudkiewicz 6, Rêgocki 6 (1x3), Komenda 1, Marchlewski 17 (1x3), Zakrzewski 2, Szumi³o 7 (1x3), Major 8, Cieslewicz 13 (1x3), Bartoszewicz 5, Pietras 22 (4x3)
TKM: Laskowski 6, Grzelak 13, Matusiak 9 (1x3), Wasielewski 23 (3x3), Zboiñski 2, Fr±czak 3, Wojciechowski 4, Cie¶lakiewicz 19 (2x3)

TOP 10 Najlepsi Stzrelcy Turnieju

1 Kapa 54 pkt. WKK Wroc³aw
2 Kobzar 53 WKK Wroc³aw
3 Cieslakiewicz 47 TKM W³oclawek
4 Wasilewski 43 TKM W³oclawek
5 Nemeika 36 BA Wilno
6 Matusiak 33 TKM W³oclawek
   Cerniauskas 32 BA Wilno
7 Grzelak 30 TKM W³oc³awek
8 Marchlewski 29 TKM W³oc³awek
   Pietras 29 Kadra K-P
   Bartosiewicz 27 Kadra K-P

TOP 5 Najlepsi Strzelcy ,,za trzy punkty,,

1 Wasilewski 6x3 TKM M³oc³awek
   Kapa 6x3 WKK Wroc³aw

3 Karaliunas 5x3 AB Wilno
4 Kobzar 4 WKK Wroc³aw
   Pietras 4x3 Kadra Kujawsko-Pomorskie

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE IV MIEJSCE
 WKK Wroc³aw 1997/98 TKM W³oc³awek  1997/98 Basketball Academy Wilno  1998 Kadra Kujawsko-Pomorskie  1998 
     

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP  ALL - STARSALL - STARS  ALL - STARS ALL - STARSALL - STARS 
           
Kobazar Karol Kapa Micha³Grzelak JakubNemeika ArminasLaukys Edwards  Marchlewski Stefan
WKK Wroc³awWKK Wroc³aw BA Wilno LitwaBA Wilno Litwa TKM W³oc³awek


TELEWIZJA-W£OC£AWEK
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
3 MCKiS Jaworzno
3 MCKiS Jaworzno
Sylwetki zawodników r.1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi