News: Kadra Polski rocz.1997/98 Turniej Nadziei Olimpijskich - Czechy Opava 26-29.XII.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 20:51:41
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski rocz.1997/98 Turniej Nadziei Olimpijskich - Czechy Opava 26-29.XII.2012
Kadra Polski
 Reprezentacja Polski do lat 16 wygra³a turniej Nadziei Olimpijskich, który by³ rozgrywany w czeskiej Opavie. Podopieczni trenera Jerzego Szambelana pokonali S³owaków 76-50, Czechów 53-48 oraz Wêgrów 54-44.

W pierwszym dniu reprezentacja Polski rozegra³a mecz przeciwko kadrze S³owacji. Nasi zawodnicy zaczêli spotkanie bardzo skoncentrowani, czego efektem by³o uzyskanie wysokiego prowadzenia (3 min. 9-0, 12 min. 33-7). W pierwszej po³owie bardzo dobre zawody rozegra³ Marcel Ponitka zdobywaj±c 17 punktów, w tym trzy razy trafiaj±c za 3 punkty. Po przerwie kadrowicze kontrolowali wynik, nie pozwalaj±c rywalom zbli¿yæ siê. Oprócz wspomnianego Ponitki, dobre zawody rozegra³ Micha³ Kapa 6 punktów, 7 zbiórek i 4 asysty.

STATYSTYKI


Czechy - Wêgry 88 : 52
CZE: ©merda 19, Dlugo¹ 12, Weaver 10

Polska - S³owacja 76-50 (29-7, 15-9, 17-12, 15-22)
Kierlewicz 8, Kapa 6, Ponitka 22, Majchrzak 7, Bender 6 oraz ¦cibisz 2, Usendiah 9, Rerak 4, Gawlina 3, Mijakowski 0, Kiwilsza 3, Wiszomirski 6.

Spotkanie z Czechami Polacy rozpoczêli bardzo dobrze, wygrywaj±c pierwsz± kwartê 20-9. Rewelacyjnie gra³ Maciej Bender, który w pierwszych 10 minutach zdoby³ 8 punktów. Niestety ³atwe prowadzenie zdekoncentrowa³o naszych zawodników i szybko stracili wypracowan± przewagê. W 14 minucie wynik na tablicy wskazywa³ ju¿ 20-18. W drugiej po³owie mecz toczy³ siê kosz za kosz, gdzie raz jedna raz druga reprezentacja wychodzi³a na 2-4 punktowe prowadzenie. Na 3 minuty przed koñcem by³ remis po 48. Od tego momentu tylko nasi zawodnicy zagrali bardzo rozs±dnie w ataku i skutecznie w obronie, dziêki czemu mogli cieszyæ siê ze zwyciêstwa.

 

S³owacja - Wêgry 74 : 80

CZE: Chaloupka 12, ©merda 6, Èenìk 5, David Weaver, i po 4

Polska - Czechy 53 : 48 (20-9, 9-20, 12-8, 12-11)

POLSKA: Kierlewicz 3, Kapa 13, Ponitka 11, Wiszomirski 3, Bender 18 oraz ¦cibisz 0, Usendiah 0, Rerak 0, Gawlina 2, Kiwilsza 1, Mijakowski 2, Majchrzak 0.
CZECHY: ©merda 21, Dlugo¹ 12, Journot 11, a po 10 przeszczep Vitkovice

W ostatnim dniu Polacy zmierzyli siê z Wêgrami. Spotkanie to sta³o na niskim poziomie, gdzie obie ekipy pope³nia³y bardzo du¿± ilo¶æ b³êdów zarówno w ataku i obronie. Niemniej jednak to nasza reprezentacja wysz³a ca³o z tej potyczki i pokona³a rywali 54-44. Bardzo dobre zawody rozegra³ Jan Rerak, który w drugiej kwarcie zdoby³ 14 "oczek", daj±c prowadzenie po pierwszej po³owie 32-24. W trzeciej kwarcie wkrad³a siê dekoncentracja w nasze szeregi, umo¿liwiaj±c rywalom odrobienie strat w 26 minucie 40-39. Jednak po przerwie na ¿±danie trenera Szambelana gracze ponownie przejêli inicjatywê doprowadzaj±c do zwyciêstwa 54-44

S³owacja - Czechy 64 : 91

Polska - Wegry 54-44 (12-9, 20-15, 12-15, 10-5)
Kierlewicz 0, Ponitka 16, Kapa 2, Mijakowski 0, Bender 13 oraz ¦cibisz 4, Rerak 17, Kiwilsza 0, Wiszomirski 2. Usendiah, Gawlina, Majchrzak.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Polska 6
2 Czechy 5
3 Wêgry 4
4 S³owacja 3

FOTOGALERIA

Sk³ad kadry:
Piotr ¦cibisz, Micha³ Kapa, Bassey Usendiah, Jan Rerak, Micha³ Kierlewicz, Mateusz Gawlina, Marcel Ponitka, Jakub Mijakowski, Szymon Kiwilsza, Marcin Wiszomirski, Karol Majchrzak, Maciej Bender.
Sztab szkoleniowy:
Jerzy Szambelan - Trener g³ówny
Dawid Mazur - asystent trenera
Sebastian Potoczny - asystent trenera
Jacek Hernik - fizjoterapeuta

Komentarze
MJ dnia grudzie 30 2012 18:34:31
Wygrana ch³opców bardzo cieszy, ale nie nale¿y zapominaæ ¿e podczas turnieju w Kijowie bêd± mieli przeciwników o kilka klas lepszych - no ale i sk³ad Polski bêdzie chyba inny. Dla mnie w tej dru¿ynie brakuje graczy na poz. 5 i 4. O ile Kiwilsza i Bender s± pewniakami na ME o tyle nie ma nadal ich zmienników.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
wszyscy razem
wszyscy razem
Turniej m³odzików r.94 £om¿yczka 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi