News: XII Turniej „KATARZYNKA CUP” dz. 2001 ch³.2002 Dzia³dowo 14-16.XII.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 02:49:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XII Turniej „KATARZYNKA CUP” dz. 2001 ch³.2002 Dzia³dowo 14-16.XII.2012
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 14-16 grudnia 2012 w Dzia³dowie w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej NR 3 ul. Lenartowicza odby³ siê XII Ogólnopolski Turniej „KATARZYNKA CUP” w mini koszykówce dziewcz±t (rocznik 2001) i ch³opców (rocznik 2002).

W kategorii ch³opców zwyciê¿yli gospodarz UKS Trojka Dzia³dowo

Zespo³y gra³y systemem ka¿dy z ka¿dym. By³ to turniej dla czwartych klas ch³opców i pi±tych dziewcz±t. Organizatorami turnieju byli Pawe³ Szczurewski i Wies³aw Cierkowski.

WYNIKI CH£OPCÓW

Trójka Dzia³dowo - Nidzica 24:6
Sokó³ Dzia³dowo - Kwidzyn  24:4
Bia³ystok - Elbl±g  29:21 
Nidzica - Elbl±g 19:20
Kwidzyn - Bia³ystok 17:40   
Trójka Dzia³dowo - Sokó³ Dzia³dowo 34:28
Kwidzyn - Nidzica 18:23   
Elbl±g - Trójka Dzia³dowo 13:35
Sokó³ Dzia³dowo - Nidzica 31:2
Trójka Dzia³dowo - Bia³ystok 28:21
Kwidzyn -  Elbl±g 23:21
Bia³ystok - Sokó³ Dzia³dowo 35:31
Elbl±g - Sokó³ Dzia³dowo 14:29
Bia³ystok - Nidzica 32:7
Kwidzyn - Trójka Dzia³dowo 39:22

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1.Trójka Dzia³dowo   10 pkt 150:77         
2.Basket 47 Bia³ystok 9 pkt 157:104
3.Sokó³ Dzia³dowo  8 pkt 143:89
4.Trójka Nidzica 6 pkt 57:125
5.Jar Elbl±g 6 pkt  89:135
6.MTS Basket Kwidzyn  6 pkt 71:137

MVP  turnieju:  Laskowski Miko³aj - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Bielski Bartosz - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Najlepszy obroñca turnieju: Stocki Sebastian - UKS „Sokó³” Dzia³dowo

ALL STARS - Najlepsza pi±tka turnieju

Dembski Jakub - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Stelmach Krystian - UKS „Basket 47 Bia³ystok
Bana¶ Jakub - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Piotrkowski B³a¿ej - UKS „Trójka” Nidzica
Siwek Damian - UKS „Jar” Elbl±g
                  
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach

Cherej Grzegorz - UKS „Trójka” Dzia³dowo 
Gisztarowicz Jakub - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Kosiñski Konrad - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Andryszczyk Pawe³ - UKS „Trójka” Nidzica
Chrzanowski Bart³omiej - UKS „Jar” Elbl±g
Giêdek Mi³osz - MTS „Basket” Kwidzyn

Najm³odszy zawodnik turnieju: Zimnicki Micha³ - MTS „Basket”

Wyniki turnieju dziewcz±t - rocznik    2001

Nidzica 3 - Trójka Dzia³dowo  12:37
Bia³ystok - E³k  34:18
Sokó³ Dzia³dowo - Nidzica 1    32:21
Nidzica 3  -  Nidzica 1    22:11
Bia³ystok - Sokó³ Dzia³dowo   39:25
Trójka Dzia³dowo - E³k   35:29
Bia³ystok  - Nidzica 3    45:21   
Nidzica 1  - Trójka Dzia³dowo 17:53
E³k -  Nidzica 3   25:21
Trójka Dzia³dowo - Sokó³ Dzia³dowo 40:30
Sokó³ Dzia³dowo -  E³k  31:12
Bia³ystok - Nidzica 1  28:7
Sokó³ Dzia³dowo -  Nidzica 3  23:27
Bia³ystok - Trójka Dzia³dowo  39:22

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1.Basket 47 Bia³ystok 10 pkt  185:93       
2.Trójka Dzia³dowo 9 pkt      187:127       
3.Sokó³ Dzia³dowo 7 pkt       141:139        
4.Trójka Nidzica 7 pkt        103:141       
5.Trójka E³k  7 pkt            93:128       
6 Jedynka Nidzica  5 pkt       63:144   

MVP turnieju Prokopiuk Aleksandra - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Gorzkiewicz Aleksandra - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepsza obronczyni turnieju: Tr±biñska Karolina - UKS „Sokó³” Dzia³dowo

ALL STARS -   najlepsza pi±tka turnieju

Kotowska Julia -  UKS „Basket 47” Bia³ystok
Kotulska Zuzanna - UKS „Trójka” Dzia³dow
Mazurek Joanna - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Zalewska Monika - UKS „Trójka” Nidzica
Budziñska Dominika - UKS „Trójka” E³k

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach

Godlewska Natalia  -UKS „Basket 47” Bia³ystk
Piórek Zuzanna  - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Marchlewska Matylda - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Wojta¶ Oliwia - UKS „Trójka” Nidzica
Szczotko Joanna - UKS „Trójka” E³k
Sobieraj Aleksandra -UKS „Jedynka” Nidzica
                   
Najm³odsza zawodniczka turnieju: Stañczak Emilia -UKS „Sokó³” Dzia³dowo

Sekretarz turnieju: Jerzy Kowalski
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi