News: Deichmann Cup rocz.1999 Wroc³aw 4-6.I.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 03:08:03
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Deichmann Cup rocz.1999 Wroc³aw 4-6.I.2013
Turnieje Podsumowanie
 DEICHMANN CUP  Ogólnopolski Turniej Koszykówki M³odzików ROCZ.1999 i modsi
WROC£AW 2013 / 4 – 6 stycznia 2013
ORGANIZATORZY: WOJSKOWY KLUB SPORTOWY „¦L¡SK” oraz Stowarzyszenie BASKET 99 Wroc³aw, DEICHMANN

Nagrody indywidualne

MVP Turnieju 
Micha³ Kêpiñski
UKS Chromik ¯ary
 Pierwsza Pi±tka - typuj± wszyscy trenerzy

Adam Skiba

MKS Novum Bydgoszcz
Micha³ Kêpiñski
nr 9 UKS Chromik ¯ary
Krystian Nowakowski
nr 8 TS Wis³a Kraków
Patryk Chrobot
nr 9 WKS ¦l±sk Wroc³aw
Alex Moon
nr 10 WKS ¦l±sk Wroc³aw

FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

FOTO-BOGDAN

 TOP  10
Najskuteczniejsi strzelcy turnieju

1 KÊPIÑSKI MICHA£ 145 CHROMIK ¯ARY
2 NOWAKOWSKI KRYSTIAN 90 WIS£A KRAKÓW
3 LESZCZYÑSKI MACIEJ 85 CHROMIK ¯ARY
4 CHROBOT PATRYK 76 ¦LASK WROC£AW 
5 PACHO£EK PATRYK 75 WIS£A KRAKÓW
6 GRZELAK KACPER 74 BYDGOSZCZ
7 SKIBA ADAM 72 NOVUM BYDGOSZ
8 JAKUBEK MAKSYMILIAN 66 WIS£A KRAKÓW
9 BRZOZOWSKI CARLOS 58 NOVUM BYDGOSZCZ
10 OLCZYK FILIP 52 SPÓJNIA STARGARD SZCZECIÑSKI


TOP 5
,,TRZY PUNKTY,,

1 BRZOZOWSKI CARLOS 8x3 NOVUM BYDGOSZCZ
2 NOWAKOWSKI KRYSTIAN 6x3 WIS£A KRAKÓW
3 SKIBA ADAM 5x3 NOVUM BYDGOSZCZ
   GRZELAK KACPER 3x3 NOVUM BYDGOSZCZ
5 BORKOWSKI DOMINIK 2x2 CRACOVIA KRAKÓW
   KEMPIÑSKI MICHA£ 2x3 CHROMIK ¯ARY

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
  ........................................................................Najlepszy gracz dru¿yny
Nagroda trenera
1  UKS CHROMIK ¯ARY

5 PAWIÑSKI DOMINIK 16+6+6+2+0 = 30
6 KÊPIÑSKI MICHA£ 26+29+19+39+32 = 145
7 NOWICKI MICHA£ 4+2+2+2+2 = 12
8 K£OBUSZYÑSKI MATEUSZ 2+2+2+0+2 = 8
9 MRÓZ IGOR 0+2+0+1+3 = 36
10 PAWIÑSKI JAKUB 20+13+4+3+9 = 49
11 RAK KACPER 0+0+-+0+0 = 0
14 BIELECKI DAWID 2+4+4+4+4 = 18
16 SZKLARZ ADRIAN 0+2+0+4+0 = 6
18 TALAREK RADOS£AW 10+1+2+9 = 22
19 SITKO BARTOSZ 4+2+3+4+11 = 24
20 LESZCZYÑSKI MACIEJ 13+17+27+12+16 = 85 >

Trener: £ukasz Rubczyñski i Tomasz Sobczak
 
  2  MKS NOVUM BYDGOSZCZ

4 RUTNOWSKI DAWID 4+9+6+6+9 = 34
5 STAWOWSKI TOMASZ 0+0+0+0+0 = 0
6 D¡BKOWSKI KACPER 3+4+4+2+2 = 15
7 OLSZEWSKI ARTUR 4+0+0+0+0 = 4
8 GRUSZKA GRZEGORZ 8+0+2+2+9 = 21
9 SKIBA ADAM 28+12+13+13+16 = 72
10 JÊDRZEJCZAK KACPER 9+12+4+9+16 = 50
11 BRZOZOWSKI CARLOS 9+15+12+5+17 = 58
12 BERGMANN MATEUSZ 2+0+0+2+4 = 6
13 GRZELAK KACPER 18+21+20+11+4 = 74  >>>>
14 BANACH MI£OSZ 2+0+0+0+1 = 3
15 BANASZAK WIKTOR 0+0+0+0+2 = 2
17 MAJCHRZAK MIKO£AJ 7+7+8+3+10 = 35

Trener: Maciej Kulczyk 
 
  3  WKS ¦L¡SK WROC£AW

4 OLEJNICZAK MICHA£ 0+0+2+2 = 4
5 WIELEBIÑSKI KACPER 4+0+2+0 = 6
6 BEMBENEK MICHA£ 0+0+4+0 = 4
7 UBERNA £UKASZ 4+12+8+2+2 = 28
8 CHROBOT PATRYK 14+22+13=11+16 = 76
9 ZARZYCKI STANIS£AW 6+1+10+0 =17
10 MOON ALEX 2+7+5+9+13 = 36
11 MATUSIAK TYMOTEUSZ 4+6+6+4+0 = 20
12 CICHOÑ PATRYK 0+3+8+11+3 = 25
13 SZELCZYÑSKI MI£OSZ 2+1+7 = 10
13 SIKORA £UKASZ 12 = 12
14 JUNGER LIAM 6+8+4+11 = 29
14 ZDANIEWICZ JAN  = 2
15 NOWAKOWSKI KAROL 13+4+13+12 = 42
16 GARBACIAK PATRYK 10+2+7+12+9 = 40
17 MYDLAK SEBASTIAN 14+4+12+9+8 = 47 >>>>
 
  4  WIS£A KRAKÓW

4 RUMIAN ALEKSANDER 8+4+2+4+4 = 22
5 JAKUBEK MAKSYMILIAN 16+4+12+14+20 = 66
8 PACHO£EK PATRYK 10+12+26+9+18 = 75  >>>>
9 NOWAKOWSKI KRYSTIAN 22+8+4+32+24 = 90
10 SZELIGA HUBERT 4+2+2+4+3 = 15
11 ¦WIGOÑ GRZEGORZ 0+0+4+0+6 = 10
13 PARTYKA PIOTR 2+2+2+5+0 = 11
15 MUZYKA ALEKSANDER 2+1+2+2+0 = 7
17 GARBACZ MIKO£AJ 0+0+0+0+0 = 0
18 ZYSKOWSKI MACIEJ 2+0+0+2+2 = 6

Trener:
Piotr Piecuch
 
  5  KS CRACOVIA 1906 KRAKÓW

4 KOZ£OWSKI PATRYK 4+4+0+18+4 = 30
6 SASNAL KAROL 7+5+10+8+5 = 35
9 JAROSIÑSKI FILIP 0+4 = 4
10 BORKOWSKI DOMINIK 5+2+12+14+2 = 35
11 WILK MATEUSZ 9+8+18+8+8 = 51
12 SALAMON BARTOSZ 3+0+4+8+0  = 15
13 PÓ£TORAK DOMINIK 8+8+7+24+3 = 50
14 £APCIK DAMIAN 0+0+0+11+11 = 22 >>>>>>>
15 SZKOLAK JAKUB 4+2+10+12+11 = 39
16 ULMA ADRIAN 2+0 = 2


Trener:
Mateusz Buka³a

 
  6  MOS KS SPÓJNIA
STARGARD SZCZECIÑSKI

0 KISIELIÑSKI KAMIL 1+0+0+2+0 = 3
4 POTAP PIOTR 12+6+2+3+6 = 29
5 CIELIÑSKI PAWE£ 0+5+1+7 = 13
6 SUBOCZ GRZEGORZ 1+4+5+11+7 = 28
9 SZULC MACIEJ 2+0+-+5 = 7
11 LENIK BARTOSZ -+2+5+0+4 = 11
12 CZY¯EWSKI SZYMON 0+2+2+0+4 = 8
13 BA£UK KORNEL 2+7+7+0+4 = 20
15 SZMIT MICHA£ 0+7+-+2 = 9
18 TREDER DAMIAN 10+3+0+3+4 = 20
24 STEFANOWICZ GRZEGORZ 3+2+3+7+- = 15
33 OLCZYK FILIP 8+9+11+8+16 = 52 >>>>>>>>

Trener: Przemys³aw Mardosiewicz
 
    

WYNIKI

TS Wis³a Kraków – UKS Chromik ¯ary 66 : 97
Wis³a
: Nowakowski 22 (2x3), Jakubek 16, Pacho³ek 10, Rumian 8, Szeliga 4,Partyka 2, Muzyka 2, Zyskowski 2
Chromik: Kêpiñski 26, Pawiñski J. 20, Pawiñski D. 16, Leszczyñski 13, Talarek 10, Nowicki 4, Sitko 4, K³obuszyñski 2, Bielicki 2,

WKS ¦l±sk Wroc³aw – KS Cracovia 1906 Kraków 79 : 40
¦l±sk: Wielebiñski 4, Uberna 4, Chrobot 14, Zarzycki 6, Moon 2, Matusiak 4, Szelczyñski 2, Junger 6, Nowakowski 13, Garbaciak 10, Mydlak 14
Cracovia: Koz³owski 4, Sasnal 7, Borkowski 5, Wilk 9, Salamon 3, Pó³torak 8, Szkolak 4

MOS KS Spójnia Stargard Szczeciñski – MKS Novum Bydgoszcz 39 : 94
Spójnia:
Potap 12, Subok 1, Kisieliñski 1, Szulc 2, Ba³uk 2, Treder 10, Stefanowicz 3, Olczyk 8
Novum: Rutnowski 4, D±bkowski 3, Olszewski 4 (1x3), Gruszka 8, Skiba 28 (2x3), Jêdrzejczak 9 (1x3), Brzozowski 9 (1x3), Bergmann 2, Grzelak 18, Bannach 2, Mjachrzak 7

KS Cracovia 1906 Kraków – TS Wis³a Kraków 29 : 33
Cracovia: Koz³owski 4, Sasnal 5, Borkowski 2, Wilk 8, Pó³torak 8, Szkolak 2
Wis³a: Nowakowski 8, Jakubek 4, Pacho³ek 12, Rumian 4, Szeliga 2,Partyka 2, Muzyka 1

UKS Chromik ¯ary – MOS KS Spójnia Stargard Szczeciñski 80 : 47
Chromik: Kêpiñski 29 (1x3), Pawiñski J. 13 (1x3), Pawiñski D. 6, Leszczyñski 17, Talarek 1, Nowicki 2, Sitko 2, K³obuszyñski 2, Bielicki 4, Mróz 2, Szklarz 2
Spójnia: Potap 6, Cieliñski 5, Subocz 4, Lenik 2, Czy¿ewski 2, Ba³uk 7, Szmit 7, Treder 3, Stefanowicz 2, Olczyk 9

MKS Novum Bydgoszcz – WKS ¦l±sk Wroc³aw 80 : 70

Novum: Rutnowski 9, D±bkowski 4, Skiba 12, Jêdrzejczak 12, Brzozowski 15 (1X3), Grzelak 21 (1X3), Mjachrzak 7
¦l±sk: Uberna 12, Chrobot 22, Zarzycki 1, Moon 7, Matusiak 6, Cichoñ 3, Szelczyñski 1, Junger 8, Nowakowski 4, Garbaciak 2, Mydlak 4

KS Cracovia 1906 Kraków – UKS Chromik ¯ary 63 : 69 (17-18, 10-14, 11-17, 25-20)
CRACOVIA: Sasnal 10, Borkowski 12 (1x3), Wilk 18, Salamon 4, Pó³torak 7, Ulma 2, Szkolak 10
CHROMIK: Pawiñski D. 6, Kêpiñski 19, Nowicki 2, K³obuszyñski 2, Pawiñski J. 4, Bielicki 4, Talarek 2, Sitko 3, Leszczyñski 27

MKS Novum Bydgoszcz – TS Wis³a Kraków 69 : 54 (18:13, 23:9, 22:19, 6:13)
NOVUM: Rutnowski 6, D±bkowski 4, Gruszka 2, Skiba 13, Jêdrzejczak 4, Brzozowski 14 (2x3), Grzelak 20 (1x13), Majchrzak 8
WIS£A: Rumian 2, Jakubek 12, Pacho³ek 26, Nowakowski 4 (1x3), Szeliga 2, ¦wigon 4, Partyka 2, Muzyka 2

WKS ¦L¡SK Wroc³aw – MOS KS Spójnia Stargard Szczeciñski 87 : 36
(20:10, 29:10, 22:9, 16:7)
¦L¡SK: Olejniczak 2, Uberna 8, Mydlak 12, Zarzycki 10, Moon 5, Bielebiñski 2, Cichoñ 8, Sikora 12, Zdaniewicz 2, Garbaciak 7, Matusiak 6, Chrobot 13
SPÓJNIA: Potap 2, Cieliñski 1, Sugocz 5, Lenik 5, Czy¿ewski 2, Ba³uk 7 (1x3), Stefanowicz 3, Olczyk 11

UKS Chromik ¯ary – MKS Novum Bydgoszcz 80 : 54 (26:20, 15:13, 14:13, 25:8)
CHROMIK: Pawiñski D. 2, Kêpiñski 39, Nowicki 2, Mróz 1, Pawiñski J. 3, Bielicki 4, Szklarz 4, Talarek 9, Sitko 4, Leszczyñski 12
NOVUM: Rutnowski 6, D±bkowski 2, Gruszka 2, Skiba 13 (1x3), Jêdrzejczak 9, Brzozowski 5 (1x3), Bergmann 2, Grzelak 11 (1x3), Majchrzak 3

MOS KS Spójnia Stargard Szczeciñski – KS Cracovia 1906 Kraków 41 : 110
(12:27, 7:34, 7:22, 15:27)
SPÓJNIA: Potap 3, Cieliñski 7, Subocz 11 (1x3), Kisieliñski 2, Treder 3, Stefanowicz 7, Olczyk 8
CRACOVIA: Koz³owski 18, Sasnal 8, Borkowski 14, Wilk 8, Jarosiñski 4, Salamon 8, Pó³torak 24 (1x3), £apciak 11, Szkolak 12

TS Wis³a Kraków – WKS ¦l±sk Wroc³aw 77 : 87 (18-29, 21-24, 16023, 32-11)
WIS£A: Rumian 4, Jakubek 14, Pacho³ek 10 Nowakowski 32 (2x3), Szeliga 4, Partyka 5 (1x3), Muzyka 2, Zyskowski 2
¦L¡SK: Bembenek 4, Uberna 2, Chrobot 11, Moon 9, Matusiak 4, Cichoñ 11, Szelczyñski 7, Junger 4, Nowakowski 13, Garbaciak 12, Mydlak 9

MOS KS Spójnia Stargard Szczeciñski – TS Wis³a Kraków 56 : 77 (7:31, 18:19, 11:20, 20:7)
SPÓJNIA: Potap 6, Cieliñski 4, Subocz 7, Szulc 5, Lenik 4, Czy¿ewski 4, Ba³uk 4, Szmit 2, Treder 4, Olczyk 16
WIS£A: Rumian 4, Jakubek 20, Pacho³ek 18, Nowakowski 24 (1x3), Szeliga 3, ¦wigoñ 6, Zyskowski 2

KS Cracovia Kraków – MKS Novum Bydgoszcz 44 : 90 (14:28, 7:23, 6:25, 17:14)
CRACOVIA: Sasnal 5, Koz³owski 4, Borkowski 2, Wilk 8, Pó³torak 3, £apcik 11, Szkolak 11
NOVUM: Rutnowski 9, D±bkowski 2, Gruszka 9, Skiba 16 (2x3), Jêdrzejczak 16, Brzozowski 17 (3x3), Bergmann 4, Grzelak 4, Banach 1, Banaszek 2, Majchrzak 10

UKS Chromik ¯ary – WKS ¦l±sk Wroc³aw 80 : 79 (19:18, 19:25, 19:13, 23:23)
¦L¡SK: Olejniczak 2, Uberna 2, Chrobot 16, Moon 13, Cichoñ 3, Szelczyñski 3, Junger 11, Nowakowski 12, Garbaciak 9, Mydlak 8
CHROMIK: Kêpiñski 32, Nowicki 2, K³obuszyñski 2, Mróz 3, Pawiñski 9, Bielicki 4, Talarek 1, Sitko 11, Leszczyñski 16


  MPKT Z P P-Z P-S BILANS
1CHROMIK ¯ary510 5 0 406309    97
2MKS NOVUM Bydgoszcz594 1 387287   100
3WKS ¦L¡SK Wroc³aw583 2 402 313    89
4TS WIS£A Kraków 572 3 307338   -31
5CRACOVIA 1906 Kraków561 4 303374   -71
6SPÓJNIA STAROGARD SZCZ. 55 0 5 202374 -152


Sêdziowie DZKosz : Kotkowski Arkadiusz, Grdeñ Katarzyna, Sikora Jakub, Mikosiak Daniel, Marek Filip, Wierdak Anna, Karwowski Krzysztof, Noganowicz Jakub, Krej Jaros³aw, Kuniec Rafa³, Benesiewicz Tomasz, Fila Krzysztof, ¯ak Adrian,
Cichocki Marek,

Komentarze
KS Cracovia 1906 dnia stycze 08 2013 08:24:51
Bardzo dobra organizacja turnieju, mecze w pe³nym wymiarze czasowym, warunki pobytowe rewelacyjne. Organizatorzy miêdzynarodowego turnieju barbórkowego powinni przegl±dn±æ zdjêcia i zobaczyæ jak siê powinno ¿ywiæ i zakwaterowaæ dzieci. Turniej wart ka¿dych pieniêdzy ! Pozdrawiamy i dziêkujemy za zaproszenie.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
na meczu o br±zowy medal DBL
na meczu o br±zowy medal DBL
1/2 MP U-14 rocz.93 W³oc³awek 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi