News: Miko³ajkowy Turniej Minikoszykówki rocz.2002 Nowy Targ 7-9.XII.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 00:55:01
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Miko³ajkowy Turniej Minikoszykówki rocz.2002 Nowy Targ 7-9.XII.2012
Turnieje Podsumowanie
 Miko³ajkowy turniej w koszykówce ch³opców (rocznik 2002), który rozgrywany by³ przez trzy dni w hali Gorców, mia³ nie tylko sportowy charakter. Organizatorzy postawili sobie za cel, by dzieci dobrze siê bawi³y, poczu³y atmosferê wielkiego koszykarskiego ¶wiêta i postarali siê o nie lada niespodzianki.

WYNIKI / PUNKTY

 PI¡TKA Nowy Targ  –  REGIS Wieliczka  65 : 80 (9-23, 24-11, 14-24, 18-22)
PI¡TKA : Kaczmarczyk 33, Zgierski 10, Trzcziñski 3, Jaskierski 10, Gie³czyñski 3, Bryniarski K. 6
REGIS: Kwieciñski 10, Dyngosz 4, Wojciechowski 3, £okas 5, Ferenczak 17, Jêdrzejczyk M. 33, Jêdrzejczyk W. 4,Domaga³a 4

POGOÑ Ruda ¦l±ska – GTK Gliwice 89 : 33 (25:1, 17 : 12 , 26 :12 , 21: 8)
POGOÑ : K³aczek 28, Szewczyk 4, Malich 4, Dosa 5, Walenciak 4, Pustelnik 32, Pacze¶ny 1, Rzadkowski 1, Pyplok 9, Jakubowski 2
GTK: Drzewiecki 3, Mazanek 5, Staniczek 4, Garbacz 3, Adamczak 6, Podolka 6, Korczyk 2, Koston 5

WKS ¦L¡SK Wroc³aw – REGIS Wieliczka  54 : 42  (16-4, 16-12, 16-12, 6-14
¦L¡SK: Judecki 2, Mindowicz 4, Burakiewicz 11, ¯andarek 2, Wachowiak 7, Mitman 7, Jaworski 7, Haber 10
REGIS: Kwieciñski 2, £okas 11, Ferenczak 21, Jêdrzejczyk M. 4, Jêdrzejczyk W.3,  Domaga³a 1

PI¡TKA Nowy Targ
– GTK Gliwice  98 : 35  (29-5, 18-10, 21-10, 28-10
PI¡TKA : Kaczmarczyk 15, Harbut 8, Zgierski 18, Trzcziñski 11, Jaskierski 11, Gie³czyñski 8, Cia¶ 6, Ziwkowicz 5, Bryniarski K. 7, Bryniarski B. 7, Ormiañski 2.
GTK: Drzewiecki 6, Mazanek 5, Staniczek 2, Garbacz 6, Adamczak  2,  Podolka  2, Korczyk  12

 POGOÑ Ruda ¦l±ska – ¦L¡SK Wroc³aw  82 : 53  (21-12, 22-20, 22-8, 17-13
POGOÑ : K³aczek 31, Szewczyk 5, Malich 4, Dosa 2, Pustelnik 37 , Pyplok 7
¦L¡SK: Mindowicz 4, Burakiewicz 10, Walasek 4, Radzicki 3, Wachowiak 14, Mitman 6, Bonke 2, Jaworski  2, Haber 8

GTK Gliwice – ¦L¡SK Wroc³aw  28 : 104  (5-25, 9-15, 7-33, 7-33)
GTK: Warda 3, Drzewiecki  4, Mazanek  5, Staniczek  8, Adamczak  4,  Podolka  4, Korczyk  22, Kostorz 1
¦L¡SK:  Judecki  2, Mindowicz  2, Burakiewicz  8, ¯andarek  3, Radzicki 20, Mitman  26, Dabrowski  1, Bonke  23, Jaworski  12, Haber 4

REGIS Wieliczka  - POGOÑ Ruda ¦l±ska 38 : 56  (2-17, 15-8, 10-17, 11-14)
REGIS: Siemieniec 5, Kwieciñski 1 , Dyngosz 2, Wojciechowski 3 , £okas 2, Ferenczak 14, Jêdrzejczyk M.  8,  Domaga³a 3
POGOÑ : K³aczek 16, Szewczyk 4, Dosa 2, Pustelnik 20 ,, Pyplok 14

PI¡TKA Nowy Targ – ¦L¡SK Wroc³aw  56 : 65  (12-21, 17-16, 16-14, 11-14)
PI¡TKA :  Kaczmarczyk  15 , Harbut 1 , Zgierski 19 ,Trzcziñski 2, Jaskierski  7 , Gie³czyñski  5, Bryniarski K. 6, Bryniarski B. 1
¦L¡SK: Burakiewicz  1, Walasek  20, Radzicki 2, Wachowiak 9, Mitman  16, Bonke  3, Jaworski  6, Wronkowski 4, Haber 4

GTK Gliwice – REGIS Wieliczka  25 : 104  (8-31, 11-24, 5-27, 8-22)
GTK: Sikora 2 , Warda 1, Drzewiecki  2, Mazanek  9, Garbacz 2, Adamczak  4,  Podolka  5
REGIS: Siemieniec 4, Kwieciñski 10 , Wojciechowski 5 , £okas 7, Ferenczak  23, Jêdrzejczyk W.40,  Domaga³a 7

Pi±tka Nowy Targ – Pogoñ Ruda ¦l±ska  52 : 80  (8-17, 22-9, 5-31, 17-23)
PI¡TKA :  Kaczmarczyk  10 , Harbut 4 , Zgierski 10 , Jaskierski  4 , Gie³czyñski  9,, Ziwkowicz 2, Bryniarski K. 5, Bryniarski B. 7, Ormiañski 6
POGOÑ : Salwiczek 2 , K³aczek 30, Malich 6, Pustelnik 41 ,Pacze¶ny 1, Rzadkowski  1, Pyplok 1, Jakubowski 5

  MPKT. ZP P-Z P-S BILANS
1 KS POGOÑ Ruda ¦l±ska484 0   
2WKS ¦L¡SK Wroc³aw 4731   
3UKS REGIS Wieliczka4622   
4UKS 5 Nowy Targ4513   
5GTK FLUOR Gliwice4404   


Mecz o III miejsce: REGIS Wieliczka - PI¡TKA Nowy Targ  91 : 70

REGIS: Siemieniec 6, Kwieciñski 2 , Wojciechowski 3 , £okas 13, Ferenczak 21, Jêdrzejczyk M. 18, Jêdrzejczyk W.8, Domaga³a 20
PI¡TKA : Kaczmarczyk 26 , Harbut 2 , Zgierski 6 ,Trzcziñski 14, Jaskierski 2 , Gie³czyñski 5, Cia¶ 2, Bryniarski K. 12, Bryniarski B. 1

Fina³: POGOÑ Ruda ¦l±ska - ¦L¡SK Wroc³aw  107 : 68 (20-11, 22-23, 28-17, 37-15)

POGOÑ : K³aczek 39, Gasz 3, Malich 2, Walenciak 4, Pustelnik 51 , Pyplok 8
¦L¡SK: Judecki 4, Burakiewicz 10, Walasek 3, ¯andarek 1, Radzicki 2, Wachowiak 1, Mitman 10, Bonke 4, Jaworski 23, Wronkowski 2, Haber 8


 TOP 10 - Najlepsi Strzelcy  turnieju:

1.  Pustelnik Tomasz  181  Ruda ¦l±ska
2. K³aczek Kacper  144  Ruda ¦l±ska 
3. Jêdrzejczyk Maciej 103 Wieliczka
4. Kaczmarczyk Sebastian  99 Nowy Targ
5. Ferenczak Sebastian 96 Wieliczka
6. Mitman Marek 65 Wroc³aw
7. Zgierski Kacper 63 Nowy Targ
8. Ga³czyñski Kamil 55 Nowy Targ
9. Jaworski Andrzej 50 Wroc³aw
10 Pyplok Rados³w 43 Ruda ¦l±ska  


 ALL-STAR - ,,Gwiazdeczki Turnieju,,

Pustelnik Tomasz - KS POGOÑ Ruda ¦l±ska
K³aczek Kacper - KS POGOÑ Ruda ¦l±ska
Mitman Marek - WKS ¦L¡SK Wroc³aw
Fereñczak Sebastian - UKS REGIS Wieliczka
Kaczmarczyk Sebastian - UKS PI¡TKA Nowy Targ

       
Najm³odszy Zawodnik:  £ukasz Siemieniec rocz.30.IV.2005
Rekord punktowy w jednym meczu 51 Pustelnik Tomasz
S³odki poczêstunek od Miko³aja
Pogawêdka-Trening
z Kacprem Lachowiczem

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI  

TYGODNIK PODHALAÑSKI-FOTORELACJA

SPORTOWE PODHALE-RELACJA

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  ........................................................... 
 1  KS.POGOÑ Ruda ¦l±ska

  4.Salwiczek Tomasz 0+0+0+2+0 = 2
  5.Wi¶niewski Adam 0+0+0+0+0 =0
  6.K³aczek Kacper 28+31+16+30+39 = 144
  7.Szewczyk Sebastian 4+5+4+0+0 =13
  8.Gasz Filip 0+0+0+0+3 = 3
  9.Malich Mateusz 4+0+0+6+2 = 12
10.Dosa Kamil 5+2+2+0+0 = 9
11.Waleñciak Adam 4+0+0+0+4 = 8
12.Pustelnik Tomasz 32+37+20+41+51 = 181
13.Pacze¶ny Adrian 1+0+0+1+0 = 2
14.Rzadkowski Kevin 1+0+0+1+0 = 2
15.Pyplok Rados³aw 9+7+14+5+8 = 43
44.Jakubowski Filip 2+0+0+0+0 = 2

Trenerki: Katarzyna Malcherczyk
Natalia Szabatowska
Kierownik dru¿yny: Krzysztof Pustelnik
 2  WKS ¦L¡SK Wroc³aw

  3.Judecki Mi³osz 2+0+2+0+4 =8
  6.Mindowicz Micha³ 0+4+2+0+0 = 6
  7.Burakiewicz Kacper 11+10+8+1+10 = 40
11.Walasek Jakub 0+4+0+20+3 = 27
15.¯andarek Nikodem 2+0+3+0+1 = 6
21.Radzicki Pawe³ 0+3+20+2+2 = 27
23.Wachowiak Micha³ 7+14+0+9+1 = 31
24.Mitman Marek 7+6+26+16+10 = 65
30.D±browski Piotr 0+0+1+0+0 = 1
31.Wargocki Marcel 0+0+0+0+0 = 0
33.Bonke Patryk 0+2+23+3+4 = 32
34.Jaworski Andrzej 7+2+12+6+23 = 50
35.Wronkowski Samuel 4+0+2+4+2 = 12
41.Haber Maksymilian 10+8+4+4+8 = 34

Trenerzy: Kaca Dariusz
Kruk Grzegorz
 3  UKS REGIS Wieliczka 

  4.Siemieniec £ukasz 0+0+5+4+6 = 15
  6. Kwieciñski Tomasz 10+2+1+10+2 = 25
  7.Dyngosz Jakub 4+0+2+0+0 = 6
  8.Wojciechowski Piotr 3+0+3+5+3 = 14
  9.£okos Bartosz 5+11+2+7+13 = 38
10.Fereñczak Sebastian 17+21+14+23+21 = 96
13.Filipczyk Aron 0+0+0+0+0 = 0
15.Jêdrzejczyk Maciej 33+4+8+40+18 = 103
17.Jêdrzejczyk Wojciech 4+0+0+8+8 = 20
18.Domaga³a Jakub 4+1+3+7+20 = 35

Trener: Grzegorz Siemieniec
 4  UKS PIATKA Nowy Targ

5.Kaczmarczyk Sebastian 33+15+15+10+26 = 99

6.Harbut Jakub 0 +8+1+2+2  = 17
7.Zgierski Pascal 10+18+19+10+6 = 63
8.Trzciñski Jakub 3+11+2+0+14 = 30
9.Jaskierski Jan 10+11+7+4+2 = 34
11.Gie³czyñski Kamil 3+8+5+25+5 = 55
13.Cia¶ Jan 0+6+0+6+2 = 14
14.Ziwkowicz Daniel 0+5+0+2+7 = 14
15.Bryniarski Kacper 6+7+6+5+12 = 36
16.Bryniarski Bartek 0+7+1+5+1 = 14
18.Ormiañski Arkadiusz 0+2+0+6+0 = 8

Trener: Wojciech Polak
Kierownik dru¿yny: Maciej Trzciñski 
 
 5  GTK FLUOR Gliwice

  4.Machowski Wojciech 0+0+0+0 = 0
  5.Sikora Jan 0+0+0+2 = 2
  6.Warda Rafa³ 0+0+3+1 = 4
  7.Drzewiecki Zbigniew 3+6+4+2 = 15
  9.Mazanek Miko³aj 5+5+5+9 = 24
10.Staniczek Mateusz 4+2+8+0 = 14
11.Garbacz Miko³aj 3+6+0+2 = 11
12.Adamczak Miko³aj 6+2+4+4 = 16
13.Podolka Micha³ 6+2+4+4 = 16
14.Kostorz Jakub 5+0+1+0 = 6
15.Korczyk Karol 2+12+2+0 = 16

Trener: Jacek Adamczak
  ...............................................................................


 KONKURS SPRAWNO¦CIOWY Z PI£K¡SPRAWNO¦CIOWY BEZ PI£KI KONKURS RZUTOWY 
   
  
1 Kaczmarczyk Sebastian 17, 54 Nowy Targ
2 Bonke Patryk 18,08 Wroc³aw
3 Ferenciak Sebastian 18,15 Wieliczka

1 Burakiewicz Kacper 12,71 Wroc³aw
2 Jendrzejczyk Maciej 12,97 Wieliczka
3 Ferenczak Sebastian 13,45 Wieliczka
1 Pustelnik Tomek – Ruda ¦l±ska
2 Mazanek Miko³aj – Gliwice
3 Jendrzejczak Maciej - Wieliczka
4 Siemienic £ukasz rocz.2005 - Wieliczka Podziêkowania:

Hobby Land Ania Zgierska
Itac Blue
Piekarnia Trzciñscy
Sieæ Sklepów ABC
Przedsiebiorstwo Budowlane Francuz
O¶rodek Sportowy Gorce
Sklep Majster Plus
TWOE  EL-EN
Gmina Miato Nowy Targ
Rodzice zawodników z Nowego targu
SKM ,,Zibi,, Zbigniew Bytomski
Media
Sportowe Podhale
Tygodnik Pohalañski
  Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bogna Kuzia - I miejsce w konkursie ,,3,,
Bogna Kuzia - I miejsce w konkursie ,,3,,
III Gala¦KM Ruda ¦l±ska 2009
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi