News: XIX Puchar Prezydenta RP rocz.1998 Stargard Szczeciñski 30.XI- 2.XII.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 19:48:28
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIX Puchar Prezydenta RP rocz.1998 Stargard Szczeciñski 30.XI- 2.XII.2012
Turnieje Podsumowanie
 XIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW rocz.1998
O PUCHAR PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STARGARD SZCZECIÑSKI    30.11. - 2.12.2012 r.

Mecze rozgrywane by³y na:
-Hali O¶rodka Sportu i Rekreacji
-sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Budowlano-Technicznych 
-sali Zespo³u Szkó³ nr 2
Ogólnie rozegrano 20 meczów.
Uroczyste otwarcie i zakoñczenie turnieju odby³o siê na Hali OSiR.

WYNIKI MECZÓW GRUPOWYCH:

MOS Stargard -  MKS Hetman Stargard 79:12
MOS Stargard - SKS Kotwica Ko³obrzeg   34:25
SKM Zastal Zielona Góra - MKKS ¯ak Koszalin  58:50
MKK Pyra Poznañ -    UKS 7 Trefl Sopot  94:31
SKM Zastal Zielona Góra - MKK Pyra Poznañ  65:50
MKKS ¯ak Koszalin - UKS 7 Trefl Sopot 105:50
SKK Kotwica Ko³obrzeg - UKS Mikst Miêdzychód   52:43
MKS Hetman Stargard - UKS Mikst Miêdzychód  30:63
MKK Pyra Poznañ - MKKS ¯ak Koszalin  40:46
SKM Zastal Zielona Góra - UKS 7 Trefl Sopot   75:33
MKS Hetman Stargard - SKK Kotwica Ko³obrzeg  24:62
MOS Stargard - UKS Mikst Miêdzychód  91:45

PLAY-0FF V-VIII; UKS 7 Trefl Sopot - UKS Mikst Miêdzychód 42:44
PLAY-0FF V-VIII; MKS Hetman Stargard - MKK Pyra Poznañ 19:91

I PÓ£FINA£: MOS Stargard -   MKKS ¯ak Koszalin 58:48
II PÓ£FINA£: SKM Zastal Zielona Góra - SKK Kotwica Ko³obrzeg  61:32

MECZE O MIEJSCA:

mecz o  miejsce VII  MKS Hetman Stargard - UKS 7 Trefl Sopot  36:40
mecz o miejsce V  MKK Pyra Poznañ - UKS Mikst Miêdzychód  78:29
mecz o miejsce III MKKS ¯ak KOszalin - SKS Kotwica Ko³obrzeg 47:44
FINA£:
MOS Stargard Szczeciñski -  SKM Zastal Zielona Góra 49:41                         

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 MOS Stargard   trener Kamil Kurkianiec   
2 SKM Zastal Zielona Góra   trener Micha³ Siwicki
3 MKKS ¯ak Koszalin    trener Zbigniew Pietrzak
4 SKS Kotwica Ko³obrzeg    trener Pawe³ Jasiñski 
5 MKK Pyra Poznañ            trener Katarzyna Tomczak
6 UKS Mikst Miedzychód    trener Jacek Cejba
7 UKS 7 Trefl Sopot     trener  Arkadiusz Moras 
8 MKS Hetman Stargard rocz.1999 trener Przemys³aw Mardosiewicz


WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP Najlepszy zawodnik turnieju: Hubert Przybylski MOS Stargard Szczeciñski

Król strzelców: Marek Lewandowski MKK Pyra Poznañ

Puchar FAIR PLAY: MKK PYRA POZNAÑ

PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU:

Adrian Knasiak   - SKM Zastal Zielona Góra
Robert Radzikowski  - MOS Stargard
Krzysztof Bober   - ¯ak Koszalin
Kacper Traczyk    - SKM Zastal Zielona Góra
Marek Lewandowski  - MKK Pyra Poznañ

DRUGA PI¡TKA TURNIEJU:

Grzegorz Koczorowski
  - MOS Staragrd
Kacper Haberka - SKS Kotwica Ko³obrzeg
Wiktor Bednarek  - ¯ak Koszalin
Alan Suski  - SKK Kotwica Ko³obrzeg
Dawid Zachcia³  - UKS Mikst Miedzychód


 ZAWODNICY WYRÓ¯NIENI PRZEZ SWOICH TRENERÓW:

Alan Starovoitov - SKM Zastal Zielona Góra
Oskar Waszczyk - MKKS ¯ak Koszalin
Maciej Waraczyñski - MKK Pyra Poznañ
Pawe³ Samson - UKS 7 Trefl Sopot
Marcel Korolczuk - SKS Kotwica Ko³obrzeg  
Grzegorz Martin - UKS Mikst Miêdzychód
Filip Olczyk - MKS Hetman Stargard
Grzegorz Koczorowski  - MOS Stargard


Wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzymali pami±tkowe koszulki z logo turnieju ufundowane przez Urz±d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim.

Ze sportowym pozdrowieniem

O r g a n i z a t o r z y


FOTO-BEATA
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
17
17
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi