News: Polskie zespoly w turniejach zagranicznych wrzesienñ 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 04 2020 04:27:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Polskie zespoly w turniejach zagranicznych wrzesienñ 2012
Turnieje Podsumowanie
Wrzesieñ to typowy miesi±c do rozgrywania turniejów koszykarskich. Dru¿yny bior±ce udzia³ we wrze¶niowych turniejach - wojewódzkich, ogólnopolskich czy zagranicznych przygotowuj± siê do nowego sezonu 2012/2012. W tym artykule chcieliby¶my siê podzieliæ z Wami informacjami jakie do nas dochodz± z udzia³u polskich dru¿yn w turniejach zagranicznych.
Wczoraj zakoñczy³ siê turniej w Ostravie (Czechy), Maluchy z Paw³owic (woj. ¶l±skie) wróci³y do Polski w blasku z³ota ! Wszystkie spotkania podopieczni trenera Zbigniewa Duszy wygrali w przekonywuj±cym stylu.

Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki "Dru¿ba 2012" Równe 21-23.09.2012r.

 Turniej kadetów (r.1998) III miejsce

MKS Zabrze-Równe (Ukraina) 51:66
MKS Zabrze-Wiktoria Brest (Bia³oru¶) 71:69
MKS Zabrze-BK Miñsk 51:81

Turniej m³odziczek starszych (r. 1999) II miejsce

MKS Zabrze (r.1998) - Mogiliew (Bia³oru¶)  68:48
MKS Zabrze (r.1998) - Brest (Bia³oru¶) 84:36
MKS Zabrze (r.1998) - Równe (Ukraina) 53:66 Dwa zwyciêstwa i jedn± pora¿kê zanotowali na swoim koncie nasi juniorzy w miêdzynarodowym turnieju w S³owenii.

¯ubry - S³owenia 81: 77 (16:18, 30:15, 14:21, 21:23)

Zdobycze zawodników: Bojanowski (23pkt, 7 zbiórek, 6 przechwytów, 3 asysty, 7 strat), Kazberuk (17pkt, 11 zbiórek, 3 straty), Siemiankowicz (10pkt), Borowik (10pkt, 3 przechwyty, 2 asysty, 5 strat), Sianko (6pkt, 4 przechwyty, 4 asysty, 4 straty), Zdrodowski (2pkt, 3 zbiórki), Niewiadomski (4pkt), Waszczeniuk (3pkt, 6 zbiórek, 2 straty), Kruszy³owicz (2pkt), Ma³yszko (1pkt), £ugowski (3pkt).

¯ubry - Chorwacja 47:72 (9:20, 13:18, 11:17, 14:17)
Zdobycze zawodników: Zdrodowski (10pkt, 12 zbiórek, 7 strat), Borowik (9pkt, 5 zbiórek, 4 straty), Kazberuk (9pkt, 2 zbiórki), Bojanowski (4pkt, 7 zbiórek, 8 strat), Sianko (4pkt, 3 zbiórki 4 straty), Siemiankowicz (5pkt, 3 zbiórki, 2 przechwyty, 2 straty), Waszczeniuk (6 zbiórek), Niewiadomski (2pkt, 2 zbiórki), Ma³yszko (3pkt), £ugowski (1pkt).

Bo¶nia i Hercegowina - ¯ubry 57:76 (18:24, 10:14, 16:19, 13:19)

Zdobycze zawodników: Borowik (21pkt, 4 zbiórki, 2 przechwyty, 2 straty), Sianko (17pkt, 3 przechwyty, 2 asysty, 6 strat), Bojanowski (11pkt, 15 zbiórek, 6 strat), Kazberuk (10pkt, 7 zbiórek, 2 straty), Zdrodowski (4pkt, 8 zbiórek, 3 straty), , Waszczeniuk (2pkt, 2 asysty, 1 strata), Kruszy³owicz (2pkt, 3 zbiórki), Ma³yszko (6pkt, 4 zbiórki, 4 asysty, 2 przechwyty, 2 straty), Siemiankowicz (3pkt, 2 asysty, 2 straty).

Turniej w OSTRAVIE ROCZNIKA 2001 
 Poni¿ej przedstawiamy wyniki z meczy naszych dzielnych ch³opaków:

SLAVIA KROMERIZ (CZ)   - UKS WOJAN PAW£OWICE (PL) 14-76
SNAKES OSTRAVA A (CZ)  - UKS WOJAN PAW£OWICE (PL) 34-56
SNAKES OSTRAVA B (CZ)  - UKS WOJAN PAW£OWICE(PL:  17-41
BK NH OSTRAVA A (CZ)    - UKS WOJAN PAW£OWICE(PL): 10-108
BK NH OSTRAVA B (CZ)    - UKS WOJAN PAW£OWICE(PL): 16-76

1 UKS WOJAN PAW£OWICE (PL)
2 SNAKES OSTRAVA A (CZ)
3 BK NH OSTRAVA B (CZ)
4 SLAVIA KROMERIZ (CZ)

Turniej TOROLA CUP 31.08-2.09.2012  PRIBOR CZECHY

 Zespó³ kadetów m³odszych WKK Wroc³aw zaj±³ pierwsze miejsce w turnieju  Torola Cup rozgrywanym w Czechach. Podopieczni trenerów Mariusza Mazura i Micha³a Rutkowskiego zwyciê¿yli wszystkie piêæ meczów i uplasowali siê na najwy¿szym podium zawodów.
 
WKK Wroclaw - BK Pardubice (mistrz Czech) 77:62
Sokol Pra¾ský (wicemistrz Czech) - WKK Wroclaw 46:63
WKK Wroclaw - BK TOROLA Snakes Ostrava 91:34
MBK Victoria ®ilina (wicemistrz S³owacji) - WKK Wroclaw 53:74
WKK Wroclaw - MBK Karlovka Bratislava 85:44
 
Wiêcej szczegó³owych statystyk -   LINK
 
Nasz zespó³ z ka¿dym meczem gra³ coraz lepiej. Dobra obrona i kontrataki oraz coraz lepiej funkcjonuj±cy atak pozycyjny pozwala patrzyæ optymistycznie na najbli¿szy sezon. Wyra¼nie widaæ, ¿e okres wakacyjny zosta³ dobrze przepracowany. Nasi zawodnicy zdobyli jeszcze kilka nagród indywidualnych:
 
MVP - Dominik Rutkowski
Rzuty za 3 pkt - Mateusz Szczypiñski
Pi±tka ALL STARS - Micha³ Sznajder.

FOTKI-Z-TURNIEJU


Turniej JUNIORÓW  PISEK  CZECHY


 Dwa zwyciêstwa i trzy porazki  zanotowali juniorzy  WKS ¦L¡SK Wroc³aw  w Miêdzynarodowym Turnieju Koszykówki w miejscowo¶ci Pisek w Czechach. Podopieczni trenera £ukasza Grudniewskiego na inauguracjê zwyciê¿yli austriacki Kapfenberg 74:48, a w drugim spotkaniu wygrali w derbach Dolnego ¦l±ska z Turowem Zgorzelec 62:49. Niestety w trzech kolejnych meczach WKS uleg³ rywalom Sokol Praga, Srni Sokol Pisek oraz BK Synthesia Pardubice i w ostateczno¶ci dru¿yna zajê³a IV miejsce.


WKS ¦l±sk Wroc³aw – Sokol Praga 57:75 (12:23, 18:15, 15:15, 12:22)
WKS ¦l±sk Wroc³aw – Srni Sokol Pisek 68:73 (18:21, 16:7, 17:21, 14:16, d. 3:8)
WKS ¦l±sk Wroc³aw – BC Pardubice 48:81 (9:27, 16:18, 9:14, 14:12)
WKS ¦l±sk Wroc³aw – Kapfenberg 74:48 (20:14, 24:10, 20:13, 10:11)
WKS ¦l±sk Wroc³aw – Turów Zgorzelec 62:49 (12:6, 14:10, 14:11, 20:22)

MARCIN SKOREK - w pierwszej pi±tce Turnieju !
czekamy na klejne informacje o uczestnictwie Polskich zespo³ów w zagranicznych turniejach

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Gliwicka publiczno¶æ.
Gliwicka publiczno¶æ.
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi