News: XI Turniej o Puchar Prezydenta Bydgoszczy rocz.1998 Bydgoszcz 19-21.X.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 13:27:08
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XI Turniej o Puchar Prezydenta Bydgoszczy rocz.1998 Bydgoszcz 19-21.X.2012
Turnieje Podsumowanie
W dniach 19-21.10.2012 MKS Novum by³ organizatorem IX Miêdzynarodowego Turnieju Koszykówki Kadetów (r.98) o Puchar Prezydenta Bydgoszczy. W turnieju wystapi³o 10 zespo³ów w tym dru¿yna z Macedonii.
 
Mecze o miejsca:

o miejsce 9-10: Novum 2 Bydgoszcz - Gimbasket Bia³ystok 66:47
o miejsce 5-6: Novum 1 Bydgoszcz - Piotrówka Radom 49:24
o miejsce 7-8: Astoria Bydgoszcz – Ursynów Warszawa 59:65
o miejsce 3-4: UKS 11 Warszawa - Polonia Warszawa 51:48
FINA£: BC Partizan Skopje - ¯ak Koszalin 54:49

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1. BC Partizan Vodno Suns Skopje- Macedonia
2. ¯ak Koszalin
3. UKS 11 Warszawa
4. Polonia Warszawa
5. Novum 1 Bydgoszcz
6. Piotrówka Radom
7. UKS GIM 92 Ursynów
8. Astoria Bydgoszcz
9. Novum 2 Bydgoszcz r.99
10. Gimbasket Bia³ystok

 MVP Turnieju:
Filip Gigolski
BC Partizan Skopje
Macedonia

 ALL-STARS

Wiktor Efremowski - BC Partizan
Stefan Milewski - BC Partizan
Wiktor Bednarczyk – ¯ak Koszalin
Olaf Wysocki – UKS 11 Warszawa
Marcin Grys – Polonia Warszawa Wyró¿niaj±cy zawodnik w zespole:

Borys Veckov - BC Partizan
Krzysztof Bober - ¯ak Koszalin
Pawe³ Zalewski - UKS 11 Warszawa
Mateusz Krawczak - Polonia Warszawa
Robert Nowicki - Novum 1 Bydgoszcz
Kacper B±czek - Piotrówka Radom
Micha³ ¦ciborek - GIM 92 Ursynów
Rados³aw Wo¼niak - Astoria Bydgoszcz
Adam Skiba - Novum 2 Bydgoszcz
Piotr Suwa³o - Gimbasket Bia³ystok

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

Grupa A - wyniki


Novum 2 Bydgoszcz - Astoria Bydgoszcz 51:72
Polonia Warszawa – Piotrówka Radom 56:39
Astoria Bydgoszcz – ¯ak Koszalin 35:78
Novum 2 Bydgoszcz – Piotrówka Radom 52:60
¯ak Koszalin - Polonia Warszawa 51:37
¯ak Koszalin – Piotrówka Radom 49:41
Polonia Warszawa – Novum 2 Bydgoszcz 78:34
Piotrówka Radom – Astoria Bydgoszcz 47:38
¯ak Koszalin – Novum 2 Bydgoszcz 76:43
Polonia Warszawa - Astoria Bydgoszcz 81:28

1 MKKS ¯ak Koszalin  8 pkt.
2 MKS Polonia Warszawa 7 pkt.
3 MKS Piotrówka Radom  6 pkt.
4 KK Astoria Bydgoszcz  5 pkt.
5 MKS Novum 2 Bydgoszcz  4 pkt.
 
Grupa B - wyniki

GIM 92 Ursynów Warszawa – UKS 11 Warszawa 39:68
Gimbasket Bialystok – Novum 1 Bydgoszcz 37:39
UKS 11 Warszawa – BC Partizan 52:56
GIM 92 Ursynów Warszawa – Novum 1 Bydgoszcz 38:44
Gimbasket Bia³ystok – BC Partiza Skopje 44:67
BC Partizan Skopje– Novum 1 Bydgoszcz 59:33
Gimbasket Bialystok – GIM 92 Ursynów Warszawa 51:53
Novum 1 Bydgoszcz – UKS 11 Warszawa 42:46
BC Partizan Skopje – GIM 92 Ursynów Warszawa 48:36
Gimbasket Bia³ystok – UKS 11 Warszawa 52:86

TABELA GRUPY A

1 BC Partizan Vodno Suns Skopje- Macedonia  8 pkt.
2 UKS 11 Warszawa  7 pkt.
3 UKS GIM 92 Ursynów  6 pkt.
4 MKS Novum 1 Bydgoszcz  5 pkt.
5 Gimbasket Bia³ystok  4 pkt.

Sponsorzy:
Urz±d Miasta Bydgoszcz
Zespó³ Szkó³ nr 7
Zespó³ Szkó³ nr 21
K-PZKosz Bydgoszcz
FirmY: Polkos, WTÓR-POL, Solano, Tim S.A., Sklep Spo¿ywczy – Juliusz Spojda

Dziêkujemy sponsorom, rodzicom oraz sympatykom naszego klubu za udzielon± pomoc w organizacji turnieju!

SKM sk³ada serdeczne podzieñkowania organizatorom turnieju NOVUM Bydgoszcz za zaproszenie na turniej. Dru¿ynie z Macedoni za transport (Bydgoszcz-Macedonia)

Sk³adamy tak¿e podziekowania dla klubu KASPROWICZ Inowroc³aw za zaproszenie na mecz i pobyt w Inowroc³awiu
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Gogola Marcin Hartwig Katowice r.94
Gogola Marcin Hartwig Katowice r.94
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi