News: XII Turniej IM. a Grzegorzewskiego rocz.1998 i 1999 Olsztyn 21-23.IX.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 02:06:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XII Turniej IM. a Grzegorzewskiego rocz.1998 i 1999 Olsztyn 21-23.IX.2012
Turnieje Podsumowanie
 XII MIEDZYNARODOWY TURNIEJ im.A.GRZEGORZEWSKIEGO
W KOSZYKÓWCE CH£OPCÓW ROCZNIK 1998 i 99
OLSZTYN 21-23.09.2012 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta

W Olsztynie zakoñczy³ siê tradycyjny turniej w koszykówce ch³opców – Memoria³ Aleksandra Grzegorzewskiego. Organizatorem jest UKS Trójeczka. Tu Pan Aleksander spêdzi³ wiele lat po¶wiêcaj±c siê swej drugiej pasji. Z zawodu by³ lekarzem-stomatologiem, ale basket wype³nia³ jego ¿ycie bez reszty. Rywalizacja najm³odszych adeptów jest z pewno¶ci± najlepsz± form± ho³du, o czym pamiêta jego wychowanek, a potem du¿o m³odszy wspó³pracownik Tomasz Majchrowicz. W starszej grupie triumfowali koszykarze Piaseczna, w m³odszej Kwidzyna.

CH£OPCY   ROCZNIK 1998
 
G R U P  A  A

Bydgoszcz-Kruszwica 79:57
Kruszwica-Olsztyn 69:54
Olsztyn-Janikowo 40:57
Janikowo-Bydgoszcz 42:62
Janikowo-Kruszwica 52:45
Olsztyn-Bydgoszcz 50:65

1 Bydgoszcz
2 Janikowo

3 Kruszwica
4 Olsztyn

G R U P A  B

Pas³êk –Piaseczno 69:77
¯yrardów-Pas³êk 60:48
Kwidzyn -Piaseczno 51:65
Pas³êk-Kwidzyn 64:60
Kwidzyn-¯yrardów 73:50
Piaseczno-¯yrardów 53:27
 
1. Piaseczno
2. Kwidzyn

3. ¯yrardów
4. Pas³êk

PLAY-OFF: Kruszwica - ¯yrardów 52:65
PLAY-OFF:Olsztyn - Pas³êk 65:60 p.d.
 
I Pó³fina³ : Bydgoszcz - Kwidzyn 79:48
II Pó³fina³:Piaseczno - Janikowo 73:49

 
o VII miejsce: Pas³êk - Kruszwica 55:65
o V miejsce: Olsztyn - ¯yrardów 64:42
o III miejsce: Kwidzyn - Janikowo 44:59
FINA£:
Bydgoszcz - Piaseczno 41:72
 
 Kolejno¶æ i najlepsi zawodnicy w zespo³ach


1 Piaseczno (Maciej Segier)
2 Bydgoszcz (Carlos Brzozowski)
3 Janikowo (Piotr Janiak)
4 Kwidzyn (Karol Martyniak)
5 Olsztyn (Bartek Reszka)
6 ¯yrardów (Patryk Pisarek)
7 Kruszwica Kornel ¦mia³kowski)
8 Pas³êk (Tomasz Rokicki)
 
Pi±tka turnieju
 
Hubert Wi¶niewski (Janikowo)
Piotr Janus (Piaseczno)
Jakub Antosiewicz (Piaseczno)
Adam Skiba (Bydgoszcz)
Filip Brzostowski (Olsztyn)
 


CH£OPCY   ROCZNIK 1999

G R U P A  A

BAT SIERAKOWICE- TMK W£OC£AWEK 53:56
MUKS PIASECZNO – £KS £ÓDZ 58:56 p.d.
SIERAKOWICE – PIASECZNO 45:34
£ÓDZ – W£OC£AWEK 51:59
W£OC£AWEK - PIASECZNO 52:46
£ÓDZ – SIERAKOWICE 46:50

1 TMK W£OC£AWEK
2 BAT SIERAKOWICE

3 MUKS PIASECZNO
4 £KS £ÓDZ

G R U P A   B

AS MR¡GOWO –TRÓJECZKA OLSZTYN 28:46
TRÓJKA ¯YRARDÓW – AS MR¡GOWO 103:33
BASKET KWIDZYN – TRÓJECZKA OLSZTYN 61:16
KWIDZYN – ¯YRARDÓW 74:53
TRÓJECZKA –¯YRARDÓW 51:67
MR¡GOWO – KWIDZYN 32:85
 
1 BASKET KWIDZYN
2. TRÓJKA ¯YRARDÓW
3. AS MR¡GOWO
4. TRÓJECZKA OLSZTYN

PLAY-OFF 5-8: Piaseczno - Mr±gowo 57:43
PLAY-OFF 5-8:£ód¼ - Olsztyn 72:33

I Pó³fina³: W³oc³awek - ¯yrardów 63:52
II Pó³fina³: Kwidzyn - Sierakowice 44:35

o VII miejsce: Olsztyn - Mr±gowo 38:35
o V miejsce: Piaseczno - £ód¼ 50:61
o III miejsce: ¯yrardów - Sierakowice 60:70
FINA£: Kwidzyn - W³oc³awek 47:45
 
 Kolejno¶æ i najlepsi w zespo³ach
 
1 BASKET Kwidzyn (Krzysztof Bia³kowski)
2 TKM W³oc³awek (Damian Ostrowski)
3 BAT Sierakowice (Adam Majewski)
4 TRÓJKA ¯yrardów (Patryk Osial)
5 £KS £ód¼ (Adrian Stadnicki)
6 MUKS Piaseczno (Maciej Spoczyñski)
7 TRÓJECZKA Olsztyn (Filip Roguszka)
8 AS Mr±gowo (Micha³ Mrozicki)
 
Pi±tka turnieju:

Kacper Lasota (Kwidzyn)
Kacper Obud (Kwidzyn)
Rados³aw ¦nieg (¯yrardów)
Konrad Kolka (Sierakowice)
Michal Ró¿anowski (Wloc³awek)
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Wojtek D±browski - Bytom
Wojtek D±browski - Bytom
Turniej m³odzików r.93 Tarnów 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi