News: V Nenufar Cup rocz.2001 i 2002 E³k 12-14.X.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 01:15:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V Nenufar Cup rocz.2001 i 2002 E³k 12-14.X.2012
Turnieje Podsumowanie
 MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW

V NENUFAR CUP E£K 12-14.X.2012

Patronat: Prezydent Miasta E³ku
Tomasz Andrukiewicz

Hala MOSiR ul. ¦w.M.M.Kolbego 11


 Mi³y prezent zafundowali kibicom zawodnicy Nenufara wygrywaj±c V Jubileuszowy Miêdzynarodowy Turniej Minikoszykówki NENUFAR CUP . W kategorii 2001 zespó³ ,,Nenufara,, by³ bezkonkurencyjny wygra³ wszystkie 7 spotkañ. W kategorii m³odszej 2002 (pierwszy taki turniej w Polsce dla czwartoklasistów) ,,Nenufarki,, w grupie przegra³y z Wieliczk±, ale ju¿ w ,,wielkim finale,, skutecznie siê zrewan¿owali i stanêli na najwy¿szym podium. MVP w rocz.2001 dla B³a¿eja Kulikowskiego który tak¿e wygra³ konkurs sprawno¶ciowy Skills Challenge, i tu podziêkowania dla Andrzeja Sinielnikowa za pomoc i dostarczenie profesjonalnego sprzêtu do przeprowadzenia konkursu (tak jak w NBA podczas ALL-STARS Game) MVP w kategorii m³odszej 2001 dla Adama Walaka który wraz z swoimi kolegami wygra³ dru¿ynowy konkurs rzutów wolnych. SKM dziêkuje organizatorom za zaproszenie na turniej a klubom Regis Wieliczka i UKS Katowice za transport do E³ku

Podczas Ceremonii Otwarcia V Jubileuszowego NENUFAR CUP klub UKS 5 Nenufar E³k zosta³  odznaczony przez Szkolny Zwi±zek Sportowy  zarz±d g³ówny  ZBIOROW¡ ODZNAK¡ ZA ZAS£UGI W ROZWOJU SPORTU MLODZIE¯Y SZKOLNEJ MVP: rocznik 2002

PAWE£ WALAK
Nenufar 5 E³k

 GWIAZDECZKI - ALL STARS: rocznik 2002

PONIATOWSKI MIKO£AJ-¯YRARDÓW
KEMPSKI FILIP –UKS 27 KATOWICE
KWIATKOWSKI KACPER-TSK ROS PISZ
JÊDRZEJCZYK  MACIEJ - UKS REGIS WIELICZKA
ROPOLEWSKI FILIP – UKS NENUFAR E£K


 MVP: rocznik 2001
B£A¯EJ KULIKOWSKI
Nenufar 5 E³k


 GWIAZDECZKI - ALL STARS rocznik: 2001


DAWID CHOJNOWSKI – UKS “ BASKET 47” BIA£YSTOK
SAVON LULADZISLAU – BC REGION 2010 GRODNO
¯EBROWSKI MI£OSZ – HK ¯ORY
ZALEWSKI JAKUB – UKS NENUFAR 5 E£K
OJAMAE  MAREK – BC HITO (EST


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

Najlepsi
w dru¿ynach
            ROCZNIK 2002               ROCZNIK 2001  
   1  
BIÑCZAK F 
JANUSZEWSKI B
UKS Nenufar 5 E³k  UKS Nenufar 5 E³kSUCHAÑSKI PATRYK
AKACKI JAKUB
   2  
FERENCZAK S.
KWIECIÑSKI T.
UKS Regis Wieliczka  BC HITO Kohtla-Jarve (EST) VILLERS OLIVER
KEERME JURGEN
   3  
ZALEWSKI SZ.
LESIÑSKI M.
TSK Ro¶ Pisz  BC Region 2000 Grodno (Bia³oru¶) SHUNDRYK ERNEST
NAVOICHYK A.
   4   
FR¡C £UKASZ
ZÊBALA MICHA£
UKS 27 Katowice  UKS Basket 47 Bia³ystok WI¦NIOWSKI ADAM
TARGOÑSKI PIOTR
   5  
¦NIEG KRYSTIAN
CHECHLACZ KUBA
UKS 3 ¯yrardów  Hawajskie Koszule ¯ory ALAN JATCZYK
WOJCIECHOWSKI K.
  6  
ARGO ERS
ANDRE VOMM
BC HITO (ESTONIA)  UKS REGIS Wieliczka JAGLARZ BARTOSZ
WINDAK TOMASZ
  7  
   PKK ¯ubry Bia³ystok GIEDROJÆ K.
KIETURA GRZEGORZ

Wyniki rocznik 2001
   
               
 ¯ory - HITO  46 - 51   
Wieliczka – 47 B-stok 28 - 48   
Nenufar – ¯ubry B-stok    50 - 20      
Grodno – 47 B-stok   27 - 46    
¯ory – ¯ubry B-stok    36 - 21
HITO - Grodno  50 - 34
Wieliczka - Nenufar    38 - 51
HITO – ¯ubry B-stok    40 - 20
Grodno - Nenufar    58 - 71
¯ory - Wieliczka    59 - 42
47 B-stok – Nenufar 42 - 69
Nenufar - ¯ory   67 : 33
HITO - Wieliczka  53 : 23
Grodno - ¯ory  50 : 37
¯ubry B-stok - Wieliczka  31 : 35
47 B-stok - ¯ory 39 : 21          
¯ubry B-stok - Grodno  26 : 45
47 B-stok – HITO 32 : 33
Wieliczka - Grodno  32 : 55
Nenufar – HITO  59 : 41
47 B-stok – ¯ubry B-stok  36 : 25

mecz o V miejsce: - UKS REGIS Wieliczka - HK ¯ory  24 : 52
mecz o III  miejsce: - UKS BASKET 47 B-stok - BC Region 2000 Grodno  43 : 44
FINA£: UKS Nenufar 5 - BC HITO (EST)  56 : 42

ROCZNIK-2001-FOTO-ZIBI

FIMIKI-ZIBI

 KONKURS SPRAWNO¦CIOWY

1 KULIKOWSKI B£A¯EJ 20, 32 NENUFAR E£K ( elim. 20,40)
2 KOJAMAE MAREK 20,72 BC HITO (elim. 21,73)
3 CHOJNOWSKI DAWID 25,49 BASKET 47 BIA£YSTOK  ELIM. 20, 63)
4 SHUNDRUK ERNESRT 22,34 GRDNO
5 MICHALCZUK SEBASTIAN 22, 64 HK ZORY
6 VIIMSALU HENDRIK 23,50 BC HITO
7 KIECZURA GRZEGORZ 25, 24 ZUBRY BIA£YSTOK
8 NOVOICHIK LEKSEY 25, 55 GRODNO
9 SUCHAÑSKI PATRYK 26, 65 NENUFAR 5 E£K
10 LASKOWSKI MARCIN 26, 78 BASKET 47 BIA£YSTOK
11 JAGLARZ BARTOSZ 27, 68 REGIS WIELICZKA
12 WOJCIECHOWSKI KACPER 27, 84 HK ¯ORY
13 NIEROTA FILIP 34, 77 ¯UBRY BIALYSTOK
14 WOJTANOWICZ PATRYK 35, 1 REGIS WIELICZKA

 KONKURS DRU¯YNOWY (RZUTY WOLNE) ka¿dy zawodnik odda³ 3 rzuty - Liczy³ siê dodany wynik  10 najlepszych zawdników

1 REGION 2012 GRODNO 19
2 REGIS WIELICZKA 16
3 HAWAJSKIE KOSZULE ¯ORY 16
4 BC HITO 16
5 NENUFAR 5 E£K 12
6 ¯UBRY BIA£YSTOK 10
7 SP 47 BASKET BIA£YSTOK 9

Wyniki rocznik. 2002
 
 Nenufar E³k - Regis Wieliczka  44 : 54
SP 27 Katowice - BC Hito 34 : 22
Trójka ¯yrardów – Ro¶ Pisz  14 : 28
Regisz Wieliczka - BC Hito  49 : 24
Nenufar E³k  - Ro¶ Pisz  23 : 16
SP 27 Katowice - Trójka ¯yrardów  40 : 31
Regis Wieliczka - Ro¶ Pisz  41 : 22
Hito - ¯yrardów  23 : 21
Nenufar - Katowice  27 : 21
Wieliczka - ¯yrardów  49 : 29
Pisz - Katowice  28 : 21
Hito - Nenufar  15 : 33
Wieliczka - Katowice  48 : 29
¯yrardów - Nenufar  25 : 58
Pisz - Hito  35 : 24

mecz o V miejsce: UKS 3 ¯yrardów - BC HITO (EST)  28 : 22
mecz o III miejsce: TSK Ro¶ Pisz - UKS 27 Katowice   15 : 7
FINA£: UKS Nenufar 5 - UKS Regis Wieliczka  31 : 27

ROCZNIK-2002-FOTO-ZIBI

FIMIKI-ZIBI

 KONKURS SPRAWNO¦CIOWY

1 K£OS ALBIN 21, 21 RO¦ PISZ
2 FERENCZAK  21, 48 REGIS WIELICZKA
3 MACIEJ JÊDZRZEJCZYK 24, 42 REGIS WIELICZKA
4 AREND KUTTIN 27, 57 BC HITO
5 ARGO ERS 27, 62 BC HITO
6 KACPER KWIATKOWSKI 27, 98 ROS PISZ
7 SNIEG KRYSTIAN 28,47 TRÓJKA ZYRARDÓW
8 KEMPSKI FILIP 28, 54 SP 27 KATOWICE
9 ARONOWSKI GRZEGORZ 30,58 TRÓJKA ZYRARDÓW
10 FR¡C £UKASZ 31, 40 SP 27 KATOWICE


 KONKURS DRU¯YNOWY (RZUTY WOLNE) ka¿dy zawodnik odda³ 3 rzuty - Liczy³ siê dodany wynik  10 najlepszych zawdników

1 NENUFAR E£K 14
2 TRÓJKA ZYRARDÓW 11
3 SP 27 KATOWICE 11
4 REGIS WIELICZKA 10
5 RO¦ PISZ 8
6 BC HITO 6

ZAPRASZAM NA STRONÊ INTERNETOW¡ NENUFARA

http://www.nenufar.elk.pl/
Komentarze
patryk 98 dnia padziernik 17 2012 20:07:36
dziêkuje ci zibi ¿e komentowa³e¶ nasze mecze i no ¿e by³e¶ basket 47 bia³ystok
Filippl81 dnia grudzie 29 2012 12:02:24
Thx za wsparcie na turnieju w E³ku.
smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
AZS Koszalin
AZS Koszalin
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi