News: ME U-18 rocz. 1994/95 Litwa / £otwa 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:41:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U-18 rocz. 1994/95 Litwa / £otwa 2012
Kadra Polski
Reprezentacja Polski dla lat 18 zajê³a ostatnie miejsce na mistrzostwach Europy i straci³a prawo wystêpu w dywizji A. W tym momencie przez eter powinna przej¶æ fala nienawi¶ci, z burz± krytyki i gradem uszczypliwo¶ci

Micha³ ¦widerski

Nie jestem tylko pewien, w kogo konkretnie powinny uderzyæ (jeste¶my w Polsce, wiêc uderz± w ka¿dego po kolei). To nie jest tylko problem konkretnych osób - w wystêpie kadry U18, jak w soczewce, skupi³a siê bowiem du¿a czê¶æ problemów m³odzie¿owej koszykówki.

KADRA-U-18-W-SOCZEWCE


 KOÑCOWA KLASYFIKACJA


1.  Chorwacja
2.  Litwa
3.  Serbia
4.  Rosja
5.  Hiszpania
6.  £otwa
7.  W³ochy
8.  Bu³garia
9.  Turcja
10.  S³owenia
11.  Grecja
12.  Ukraina
13.  Francja
.......................
14.  Niemcy
15.  Dania
16.  Polska

 ALL -STARS

stoj± od lewej:

Nikola Jankovic (Serbia)
Dario Saric (Chorwacja) MVP
Nikola Radicevic
(Serbia)
Mikhail Kulagin (Rosja)
Marius Grigonis (Litwa)


http://u18men.fibaeurope.com/en/default.asp MECZE KADRY POLSKI (GRUPA D)

Polska – Chorwacja 74 : 86  STATYSTYKI-FOTO-FILMIK
(14:19 15:21 20:23 25:23)
Polska: Witliñski 18 (2x3,8 zb.), Morawiec 15 (1x3), Jeszke 8,Garbacz 8 (2x3), Schenk 7 (1x3,5 as.), Borowski 3,  Dzier¿ak 4, Nowicki 4, Patoka 4, Radwañski 3

Polska – Rosja 64 : 69  STATYSTYKI-FOTO-FILMIK
(14:17 17:19 14:18 19:15)
Polska: Witliñski 20 (2x3), Schenk 11 (5 as.), Borowski 11 (9 zb.), Dzier¿ak 9 (2x3), Radwañski 5, Morawiec 2, Struski 2, Nowicki 2, Jeszke 2,

Polska – S³owenia 63 : 68  STATYSTYKI-FOTO-FILMIK
(23:12 8:28 17:14 15:15)
Polska: Radwañski 17 (4 prz.), Witliñski 12, Borowski 12 (11 zb.), Schenk 2, Garbacz 2, Struski 6, Dzier¿ak 4, Morawiec 4, Jeszke 4, 

GRUPA WALCZ¡CA O UTRZYMANIE DYWIZJI A (ostatnia 3 dru¿yny spadaj± do Dywizji B)

 NIEMCY - POLSKA   64 : 54  STATYSTYKI
(14:23 20:14 10:5 10:22)
Polska: Garbacz 14, Witliñski 7, Radwañski 6, Borowski 5 (11 zb.), Schenk 4 (6 as.), Jeszke 8 (2x3), Struski 6, Morawiec 2, Nowicki 2

POLSKA - DANIA  52 : 59  STATYSTYKI
(19:14 18:8 7:14 8:23)
Polska: Jeszke 11(14 zb.), Garbacz 9, Radwañski 9 (4 as.), ,Sanny 6, Borowski 4, Nowicki 4, Struski 4, Witliñski 3, Schenk 2

FRANCJA - POLSKA  83 : 62 STATYSTYKI
(23:22 22:18 5:22 12:21)
Polska: Jeszke 13, Witliñski 12, Radwañski 8 (2x3),  Morawiec 7, Sanny 6, Garbacz 6, Schenk 6, Borowski 4

POLSKA - NIEMCY 52 : 74  STATYSTYKI
(15:22 20:12 5:16 12:24)
Polska: Jeszke 13, Witliñski 9 (8 zb.), Garbacz 8 (4 prz.), Schenk 6, Radwañski 3, Borowski 5, Dzier¿ak 2 (6 as.), Morawiec 2, Struski 2, Patoka 2
 

DANIA - POLSKA  54 : 59  STATYSTYKI
(8:16 23:9 9:13 19:16)
Polska: Radwañski 10(2x3), Witliñski 8, Schenk 7, Garbacz 6, Jeszke 2, Borowski 9, Nowicki 7, Struski 4, Sanny 4 (5 as.), Dzier¿ak 2

POLSKA - FRANCJA  52 : 76  STATYSTYKI
(13:19 16:19 12:20 11:18)
Polska: Schenk 15(2x3), Borowski 11, Radwañski 3, Witliñsk, Patoka 9, Struski 6, Morawiec 5, Jeszke 2, Sanny 1

   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1FRANCJA 6   11 5 1416356    60
 2NIEMCY 6  11 5 1 421346   75
 3 DANIA  6   7 1 5370 426  -56
 4POLSKA  6   7 1 5331 410  -79

Opisy spotkañ      http://www.polishhoops.pl/

SK£AD REPREZENTACJI POLSKI U-18 na MISTRZOSTWA EUROPY £OTWA/LITWA

 4 Pawel Dzierzak  PG  1.85  07.04.1995  Gdansk
5 Jakub Schenk  PG  1.84  29.07.1994  Tarnow 
6 Dawid Morawiec  G  1.87  12.07.1994  Lodz   
7 Filip Struski  F  2.00  23.06.1994  Chelmno 
8 Jakub Garbacz  GF  1.96  17.03.1994  Radom 
9 Filip Nowicki  C  2.06  02.05.1994  Wloclawek 
10 Mikolaj Witlinski  FC  2.07  02.12.1995  Gdynia  
11 Kacper Radwanski  GF  1.89  02.02.1994  Starogard Gdanski  
12 Stanferd Sanny  SG  1.85  23.02.1994  Warszawa  
13 Kacper Borowski  FC  2.03  02.05.1994  Slupsk   
14 Jakub Patoka  F  2.00  02.02.1994  Zabrze 
15 Damian Jeszke  PF  2.02  06.02.1995  Chelmno  
 
Trener:  Marcin Lichtanski
Asystenci Trenera :  Jaroslaw Zawadka , Karol Gryko 
Komentarze
MJ dnia sierpie 11 2012 22:41:40
Ju¿ widzê jakie gromy poleca na sztab szkoleniowy. A prawda jest jedna. Lichtañski wraz z asystentami zrobi³ kawal niez³ej roboty. Sadzê, ¿e gdyby prowadzi³ inny trener skoñczy³o by siê - 30 Nie wiem czy Wszyscy wiedz±, ale dziêki M. Lichtañskiemu kadra rozpoczê³a przygotowania ju¿ w czerwcu (PZKosz zapewnia³ przygotowania od 20 lipca).
Gdyby w sk³adzie by³ Szymkiewicz i grzeliñski moglibysmy byæ nawet w czwórce co da³o by nam awans do M¦ U 19.
Nie rozumiê dlaczego w sk³adzie znalaz³ siê Nowicki, nad którym od lat roztaczana jest aureola super gracza - a prezentuje poziom m III ligi. Ca³y czas do trenerów dochodza informacje, ¿e o Nawickiego bija sie czo³owe kluby Polskie i Europejskie - chybA NIE KOSZYKÓWKI
bolid23 dnia sierpie 14 2012 23:25:24
co to znaczy uczniowie elitarnej szko³y SMS ?
mam nadzieje ¿e to nie ty ZIBI pisa³e¶ ten nag³ówek?
czy próbujesz wywo³aæ jak±¶ dyskusje?
przecie¿ z tego co siê okazuje to Cetniewo ma byæ przedsiêwziêciem finansowym tu nie chodzi o szkolenie z tego maj± byæ zyski
a TY doszukujesz siê w tej szkole czego ?
¿e co nagle zdarzy siê cud?
mecze mogê niestety oceniaæ tylko i wy³±cznie statystycznie i tutaj akurat Cetniewo wygl±da dobrze mimo s³abej kadry trenerskiej jak na tak± ELITARN¡ SZKO£Ê (pomijaj±c trenera Mirka i niestety trenera Dawida który wyniucha³ co tam siê dzieje i odszed³)
¶wiêto mamy jutro cud nad Wis³± ale cudu w Wilnie raczej nie oczekujmy
jmjbasket dnia sierpie 15 2012 13:56:34
No z tej grupy spadaja 3 zespoly do dyw. B, tylko zespol na 1. zostaje w dyw. A
trener dnia sierpie 16 2012 17:30:31
Niedowierza³em czytaj±c wpis przed meczem z Francj±. To by³ mecz który mia³ nam daæ cieñ szansy na sukces???? Jaki SUKCES??? Sukcesem by³oby utrzymanie siê w dywizji A?? Chyba lepiej by³o napisaæ ¿e daje nam cieñ szansy na to by kolejny rocznik móg³ rywalizowaæ z najlepszymi dru¿ynami w Europie. Teraz to kadra zabra³a tak± mo¿liwo¶æ rocznikowi 95. Jako¶ równiez nie mogê uwierzyæ w to ¿e jakby by³ Grzeliñski i Szymkiewicz to by¶my grali o medale. Mo¿e lepiej uderzyæ siê w piersi i powiedzieæ ¿e zawalili¶my sprawê zamiast zwalaæ na wszystkich dooko³a. Jak mo¿na przegrac kwartê 28:8 ze S³oweni±? Gdzie¶ jest b³±d, mo¿e w rozpracowaniu przeciwnika? Ciê¿ko uwierzyæ ¿e dru¿yna która ponad miesi±c przygotowuje siê do turnieju nie jest w stanie wygraæ ani jednego spotkania. ma³o tego wiêkszo¶æ zawodników ca³y rok gralo razem w SMSie. Gdzie¶ pope³niono b³±d i zamiast opowiadaæ o przeciwno¶ciach losu lepiej poszukaæ przyczyny.
oczami trenera dnia sierpie 16 2012 22:59:46
Obserwuj±c poczynania rocznika 94 zastanawiam siê dlaczego smak pora¿ki , smutku , rozczarowania itd maj± braæ na siebie trenerzy i zawodnicy a nie równie¿ bad¼ wg mnie w g³ównej mierze le¶ne dziadki w strukturach PZKOSZ?

W POLSKI ZWI¡ZKU KOSZYKÓWKI jest organ odpowiedzialny za szkolenie i tam nale¿y kierowaæ choæ trochê pytañ dotycz±cych dlaczego jest tragedia ( wiem rozmowa ze ¶cian±)
Je¿lei kto¶ odpowiada za szkolenie to znaczy ¿e nie u¶miecha sie do fleszy tylko przy wygranych ale rowniez bierze udzia³ w próbie wyjasnienia naprawy etc zaistania³ej sytuacji.

Jak to widzê?
Po przyje¼dzie kadry Polski s± wyci±gane konsekwencje ( próba wyci±gniêcia wniosków dla poprawy marazmu ) dotyczace osi±gnietych wyników:

- raport trenera ( w tym np: PZKOSZ nie da³ tyle wsparcia i dni szkoleniowych co w innych kadrach, dzia³alismy pasj± i w³asnym zaangazowaniem itd) oraz ( powo³±ni zawodnicy spe³nili oczekiwania grali na miare swoich mozliwosci lub tez nie )
a tak¿e ( wybrani zawodnicy w kadrze zawiedli nie by³o lepszych posi³kowalismy sie g³ownie Sopotem bo s± na miejscu i s± znani i jest z nimi wiêkszy kontakt ni¿ brac ludzi z drugiej strony kraju itd.
a tak¿e ( z braku wysokich przegralismy deskê, z braku pierwszej 1 mielismy k³opoty w meczach na styku itd)

Dalej to widzê tak ¿e jakis jegomo¶æ z PZKOSZA od szkolenia przedstawia swoje sugestei i tez wyjasnia :
by³o tyle i tyle kasy na dni szkoleniowe w szkoleniu centralnym , zrobilismy tyle ile moglismy.

Ale czegos takiego nie bedzie . Nie bedzie nic, Czyli tak jak zawsze.
NIe bêdzie ¿adnej weryfikacji, rozliczenia, konstruktywnej krytyki przez system szkoleniowy, burzy mózgów , nie bêdzie wyci±gniêcia wniosków, NIe bêdzie przez PZKOSZ NIC DZIA£ANE W TYM KIERUNKU!!!! a przecie¿ mo¿na cos zrobiæ aby by³o lepiej !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Piszê o tym wszystkim bo okrutnie mnie i wielu trenerów irytuje bierna postawa PZKOSZA, brak aktualnych informacji dotyczacych sportu m³odzie¿owego
brak jsano¶ci przejrzysto¶ci.
PZKOSZ dzia³a tylko dla siebie , tylko w swoim ogródku , a wielu, wielu trenerów szkol±cych m³odych ch³opaków co roku prze¿ywa podobn± frustracjê i irytacjê patrz±c na brak jakiegokolwiek systematycznego konstruktywnego dzia³ania PZKOSZA.

Wiem ile potu wylali ch³opcy z 94 i 95 ,wiem ¿e g³ownie oni za te wyniki zbior± " opinnie" a PZKOSZ? co ? jak zwykle NIC.
janusz_52 dnia sierpie 20 2012 12:29:14
Niedobry jest ten wynik kadry U18 rocznika 94. I to nie nawet dlatego, ¿e spadli¶my do dywizji B. Wynik jest z³y przede wszystkim za przyczyn± fatalnego bilansu naszego zespo³u; 1-8 (zwyciêstwa/pora¿ki). Kwarantanna w dywizji B mo¿e siê zdarzyæ, to nic nadzwyczajnego, ale styl w jakim spadli¶my musi budziæ gorzkie refleksje. I to, przynajmniej w moim przypadku, wcale nie s± refleksje tak oczywiste, jak by siê wydawa³o. O co chodzi? Otó¿ o to, ¿e zrzucanie ca³ej winy na PZKosz jest takie trochê wygodne, tym bardziej, ¿e ta instytucja faktycznie odpowiada za wiele niedobrych rzeczy, które dziej± siê w polskiej koszykówce m³odzie¿owej. Ale wydaje mi siê, ¿e nie za wszystko. Do czego zmierzam? Ano do tego, i¿ za spadek do dywizji B istotnie mo¿emy obarczaæ PZKosz. Bo brak zgrupowañ, sprawdzianów, konsultacji etc. Ale za styl tego spadku ju¿ chyba nie. I dochodzê do sedna. S±dzê, ¿e za styl odpowiada jednak bezpo¶rednio zespó³ trenerski. Trener Lichtañski tych zawodnikow wybra³, czê¶æ z nich mia³ pod swoj± opiek± ca³y rok (SMS Cetniewo) i stworzy³ tê kadrê wed³ug swojego uznania. I nawet nie chodzi o te pora¿ki w fazie eliminacyjnej; faktycznie mieli¶my piekielnie siln± grupê. Bilans 1-5 w walce o utrzymanie nie pozostawia z³udzeñ: do dywizji B spadli¶my zas³u¿enie. I ten bilans bez w±tpliwo¶ci obci±¿a zespó³ trenerski.
miswid dnia sierpie 20 2012 22:03:47
Jedna uwaga co do poprzedniego wpisu - trener Lichtañski nie mia³ w zesz³ym roku nikogo pod opiek± w Cetniewie.
janusz_52 dnia sierpie 21 2012 06:57:50
Sorry, mia³o byæ TREFL Sopot. S³uszna uwaga, dziêki.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
klasa sportowa
klasa sportowa
Turniej m³odzików r.93 Tarnów 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi