News: Turniej Klemens Basket Cup rocz.2001 Bia³ystok 19-21.X.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 04:31:01
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Klemens Basket Cup rocz.2001 Bia³ystok 19-21.X.2012
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 19 – 21 pa¿dziernika 2012 r. w  Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Bia³ymstoku odby³ siê  Ogólnopolski Turniej „ BASKET 47 CUP ” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 2001. Organizatorem turnieju by³ Uczniowski Klub Sportowy  „Basket 47” oraz dyrekcja szko³y .

Do Bia³egostoku przyjecha³o 8 dru¿yn ch³opców i 6 dziewcz±t  w sumie ok. 198  zawodniczek i zawodników z  rocznika 2001 i m³odsi.  W ci±gu trzech dni rozegrano 35 spotkañ. 


 W dniu 19.10.2012 o godz.18.00 odby³o siê uroczyste otwarcie turnieju z udzia³em zaproszonych go¶ci. 

Po prezentacji wszystkich zespo³ów przy zgaszonych ¶wiat³ach w blasku  kolorowych reflektorów odby³a siê prezentacji zawodniczek meczu inauguracyjnego turnieju po miêdzy UKS „BASKET 47” Bia³ystok , a UKS „ TRÓJKA” Dzia³dowo 

W dniu 21.10.2012 godz.15.30 odby³o siê uroczyste zakoñczenie turnieju . Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami±tkowe puchary i dyplomy,  koszulki oraz statuetki  dla wszystkich trenerów. Pierwsze trzy zespo³y  – medale; nagrody indywidualne – statuetki -  otrzymali najlepsi  zawodnicy z ka¿dego zespo³u, najlepsze pi±tki turnieju oraz najlepsi rozgrywaj±cy, obroñcy oraz MVP . Na koniec odby³o siê losowanie  nagród rzeczowych – pi³ek, bidonów, skarpet, toreb itp. – ufundowanych przez UKS „ BASKET47”.

CH£OPCY

MECZE O MIEJSCA

o miejsce 7: £om¿a – Lublin 25:22 
o miejsce 5: ¯yrardów – Toruñ 23:30
o miejsce 3: Dzia³dowo – Warszawa 33:19
FINA£:
Bia³ystok – E³k 28:37

                                                           
 1. UKS „Nenufar5” E³k
2. UKS „ BASKET47”  Bia³ystok
3. UKS „ Trójka” Dzia³dowo
4. UKS  „ La Basket” Warszawa
5. UKS „ Pierniki” Toruñ
6. UKS „ Trójka” ¯yrardów
7. UKS „ Dziewi±tka” £om¿a
8. UKS „ Novum” Lublin


Wyró¿nienia indywidualne

 MVP - najlepsza zawodnik turnieju: B³a¿ej Kulikowski  UKS „ Nenufar5” E³k        
Najlepsza rozgrywaj±cy turnieju: Dawid Chojnowski  UKS „BASKET47” Bia³ystok
Najlepsza obroñca turnieju: Matusz Malinowski  UKS „Trójka” Dzia³dowo
  

All Stars turnieju

UKS „Nenufar5”  E³k    Patryk Suchañski
UKS „BASKET47”  Bia³ystok  Filip Bieliñski
UKS „Trójka” Dzia³dowo  
Kacper B±balicki
UKS „La Basket” Warszawa  Dominik Trojanowski
UKS  Pierniki” Toruñ 
Jakub Ciemiñski

Najlepsi zawodnicy w zespole

1. UKS „Nenufar5” E³k    Filip Bielawski
2. UKS „BASKET47”  Bia³ystok  Mateusz Przytulski
3. UKS „Trójka” Dzia³dowo  Szymon Boñkowski               
4. UKS „La Basket” Warszawa  Tymoteusz Rogalski
5. UKS „Pierniki” Toruñ  
Kamil Zdrojewski
6. UKS „Trójka ¯yrardów   Gustaw G³uski
7. UKS „Dziewi±tka” £om¿a Adam Remiszewski
8. UKS „Novum” Lublin  
Adrian Kosza³ka

KOMPLET-WYNIKÓW-FOTKI

DZIEWCZÊTA

1. UKS „Trops” Kartuzy
2. UKS „ BASKET47” Bia³ystok
3. UKS „ Trójka” Dzia³dowo
4. UKS „La Basket” Warszawa
5. UKS „Trójka” ¯yrardów
6. UKS „Orkan” Zambrów


Wyró¿nienia indywidualne

MVP - najlepsza zawodniczka turnieju : Aneta Litwic UKS „ Trops” Kartuzy
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Aleksandra Prokopiuk UKS „BASKET47” Bia³ystok
Najlepsza obroñca turnieju: Weronika Komoszyñska „Trójka”Dzia³dowo

All Stars turnieju

UKS „Trops” Kartuzy Anna Adamczyk
UKS „ BASKET47” Bia³ystok
Karolina Maciorowska
UKS „ Trójka” Dzia³dowo Zuzanna Krupa
UKS „La Basket” Warszawa
Natalia Dominiak
UKS „Trójka” E³k
Dominika Budziñska

Najlepsze zawodniczki w zespole

1. UKS „Trops” Kartuzy Katarzyna Orzel
2. UKS „ BASKET47” Bia³ystok Julia Kotowska
3. UKS „ Trójka” Dzia³dowo Aleksandra Gorzkiewicz
4. UKS „La Basket” Warszawa
Wiktoria Grobelska
5. UKS „Trójka” ¯yrardów
Sandra Szczerbiñska
6. UKS „Orkan” Zambrów
And¿elika Urbaniak

KOMPLET-WYNIKÓW-FOTKI
Komentarze
patryk 98 dnia padziernik 17 2012 20:05:26
fajnie
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MOS Katowice r.1995
MOS Katowice r.1995
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi