News: II Turniej Kadetów rocz.1997/98 Wieliczka 28-30.IX.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 02:18:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Turniej Kadetów rocz.1997/98 Wieliczka 28-30.IX.2012
Turnieje Podsumowanie
MECZE O MIEJSCA

o VII miejsce: KADRA KZKOSZ - ¦L¡SK  55 :  64  ( 25-22, 10-4, 10-14, 10-24)
KADRA: P£AWECKI 9, IDÊÆ 18, MICZEK 2, WO¬NICKA 2,  BOGUSZ 20 (1X3), PIOTROWSKI 4
¦L¡SK: MUSIO£ 12, SZCZUBE£EK 9 (1X3), KRZYCZMONIK 8 (1X3), MIELNICZUK 9, ¯ELE¬NIAK 19 (3X3), JOD£OWSKI 7

o V miejsce: SIARKA - GTK Gdynia 83 : 80 (17-18, 13-16, 19-17, 24-22, d. 10-7)
SIARKA: RYCERZ 13, SZLESIÑSKI 28 (4X3), MA£ECKI 15, ¦PIEWAK 7, WO¬NIK 2, PLUTA 4, FORTUNA 6, DZIERZKOWSKI 8
GTK: DASZKE 10 (1X3), SAWICKI 8, PASIK 10, ZA£UCKI 9 (1X3), WANTUCH 4, GLAESKE 2, PONITKA 37 (3X3)

o III miejsce: REGIS - REGIS  64 : 70 (10-26, 16-10, 18-13, 20-21)
REGIS: KOT 2, KULASIAK 21 (1X3), KOZACZYÑSKI 16, CA£KA 3 (1X3), KU£AGA 11, ¦LEDZIOWSKI 7, PALMOWSKI 4
WIS£A: GEBALA 17, NOWACKI 2, RACHELSKI 10, GAWLINA 12, NATKANIEC 12 (2X3), GRABDA 17

FINA£: OCHOTA - OPALENICA  98 : 48 (19-11, 26-17, 21-16, 32-14)
BASKET: PI¡TEK 9, KACZMAREK 11 (3X3), FABIAN 7 (1X3), SKRZYPEK 3, STOPIERZYÑSKI 22, STANKOWSKI 11, GRUSZCZYÑSKI 19, KURPISZ 8, TROJANOWSKI 8
OCHOTA: STELMACH 2, CHRU¦CIEL 17 (4X3), KIETLIÑSKI 4, WALCZAK 21, GROMADKA 6, SKOTAREK 8

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 BASKET TEAM OPALENICA
2 MKS OCHOTA WARSZAWA
3 WIS£A KRAKÓW
4 REGIS WIELICZKA
5 SIARKA 98 TARNOBRZEG (2 z 97)
6 GTK 98 GDYNIA (  1 z 97)
7 ¦L¡SK 98  WROC£AW
8 KADRA 98 MA£OPOLSKAWYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE:


 MVP:
DAWID GRUSZCZYÑSKI
BASKET TEAM OPALENICA

 ALL-STARS:

ALEKSANDER SZLESIÑSKI
- SIARKA TARNOBRZEG
SZYMON WALCZAK - OCHOTA WARSZAWA
MACIEJ GÊBALA - WIS£A KRAKÓW
MICHA£ SKRZYPEK - BASKET OPALENICA
ADAM KULASIAK - REGIS WIELICZKA

 TOP 1O NAJSKUTECZNIEJSI STRZELCY  TURNIEJU

1 PONITKA MARCEL 163 pkt. - GTK GDYNIA
2 SZLESIÑSKI ALEKSANDER 122 pkt. - SIARKA TARNOBRZEG
3 BOGUSZ SEBASTIAN 102 pkt. - KADRA KZKOSZ
4 KULASIAK ADAM 94 pkt. - REGIS WIELICZKA
5 GRUSZCZYÑSKI DAWID 93 pkt. - BASKET OPALENICA
6 WALCZAK SZYMON 90 pkt. - OCHOTA WARSZAWA
7 GÊBALA MACIEJ 89 pkt. - WIS£A KRAKÓW
8 IDÊC KRYSTIAN 84 pkt. - KADRA KZKOSZ
   WANTUCH JAKUB 84 - GTK GDYNIA
10 STOPIERZYÑSKI HUBER 65 pkt. - BASKET OPALENICA

 TOP 5 NAJLEPSI W ,,RZUTACH ZA 3,,

1 ¦LEDZIOWSKI 10X3  REGIS WIELICZKA
2 PONITKA MARCEL 9X3  GTK GDYNIA
3 CHRU¦CIEL JAN 8X3 OCHOTA WARSZAWA
4 SZLESIÑSKI ALEKSANDER 6X3 SIARKA TARNOBRZEG 
5 KACZMAREK 5X3 BASKET OPALENICA
  
FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI


Grupa A

Wis³a – Basket 61 : 74 ( 20-25, 12-18, 16-14, 13-17)
WIS£A: GEBALA 4, RACHELSKI 2, MACHOWSKI 3, GAWLINA 18 (1X3), NATKANIEC 12, GRABDA 8, DEREBAS 4, CEPUCHOWICZ 10 (2X3)
BASKET: PI¡TEK 6, KACZMAREK 1, FABIAN 13 (1X3), SKRZYPEK 6, STOPIERZYÑSKI 11, STANKOWSKI 13 (1X3), GRUSZCZYÑSKI 25

GTK – Siarka 75 : 89 (17-26, 25-23, 19-18, 14-22)
GTK: DASZKE 4, KUBKOWSKI 2, SAWICKI 4, ZA£UCKI 2, WANTUCH 20, GLAESKE 2, PONITKA 37 (2x3), SLIWIÑSKI 4
SIARKA: KOWALCZYK 2, SZLESIÑSKI 26, MA£ECKI 18 (1x3), ¦PIEWAK 2, WO¬NIK 4, PLUTA 17, FORTUNA 3, DZIERZKOWSKI 17 (1x3)

WIS£A - SIARKA 76 : 56 (24-16, 19-11, 23-15,10-14)
WIS£A: GEBALA 27, NOWACKI 6, RACHELSKI 4, DUBIEL 3, MACHOWSKI 4, GAWLINA 6, NATKANIEC 9 (1X3), GRABDA 8, DEREBAS 1, WOJNAR 2
SIARKA: KOWALCZYK 5 (1X3), RYCERZ 10, SZLESIÑSKI 15 (1X3), MA£ECKI 2, PAWE£EK 2, SZYMAÑSKI 2, WO¬NIK 4, PLUTA 10, DZIERZKOWSKI 6

GTK - BASKET 84 : 115 (21-25, 29-34, 17-29, 17-27)
GTK: SAWICKI 9 (1X3), DEMSIUK 2, PASIK 2, ZA£UCKI 2, WANTUCH 32, GLAESKE 2, PONITKA 31, DOBRZYÑSKI 3
BASKET: PI¡TEK 12 (2X3), KACZMAREK 13 (1X3), FABIAN 6, SKRZYPEK 20, STOPIERZYÑSKI 8, STANKOWSKI 10 (1X3), GRUSZCZYÑSKI 20, KURPISZ 20, TROJANOWSKI 6

SIARKA - BASKET 63 : 83 (12-21, 21-25, 14-24, 16-13)
SIARKA: KOWALCZYK 2, RYCERZ 9, SZLESIÑSKI 20 (1X3), MA£ECKI 2, ¦PIEWAK 5, SZYMAÑSKI 2, WO¬NIK 4, PLUTA 9, FORTUNA 2, DZIERZKOWSKI 8
BASKET: PI¡TEK 5, KACZMAREK 5 (1X3), FABIAN 18 (2X3), SKRZYPEK 17 (1X3), STOPIERZYÑSKI 9, STANKOWSKI 6, GRUSZCZYÑSKI 6, KURPISZ 11, TROJANOWSKI 6

WIS£A - GTK 83 : 69 (21-16, 12-15, 35-19, 15-19)
WIS£A: GEBALA 17, NOWACKI 5, RACHELSKI 4, DUBIEL 5 (1X3), WID£O 2, MACHOWSKI 11, GAWLINA 6, NATKANIEC 9, GRABDA 16, MISZKURKA 2, WOJNAR 2, CEPLICHOWICZ 4
GTK: KUBKOWSKI 2, DEMSIUK 2, ZA£UCKI 3, WANTUCH 16, GLAESKE 5, PONITKA 25 (2X3), SLIWIÑSKI 2, DWORNICKI 3, DOBRZYÑSKI 9 (1X3)

1 Basket Team Opalenica 6 PKT.
2 Wis³a Kraków 5 PKT
3 Siarka Tarnobrzeg 4 PKT
4 GTK Gdynia 3 PK

Grupa B

REGIS – Kadra KOZKosz 80 : 70 (19-17, 18-24, 21-14, 22-13)
REGIS: SENIO 2, KOT 9, KULASIAK 15, KOZACZYÑSKI 3, CA£KA 15 (2x3), ¦LEDZIOWSKI 26 (6x3), PALMOWSKI 8, MATYSIAK 2,
KADRA: P£AWECKI 4, IDÊÆ 20, TRZCIÑSKI 14, MICZEK 5 WOXNICZKA 2, MICHNO 7, BOGUSZ 18

¦L¡SK – Ochota 56 : 102 14-34, 13-17, 13-22, 16-29
¦L¡SK: RACZKOWSKI 1, MUSIA£ 10 (2X3), KRZYCZMONIK 10, MIELNICZUK 5, KRASZEWSKI 6, ZDEB 2, ¯ELE¬NIAK 2, JOD£OWSKI 10, SASIK 10
OCHOTA: STELMACH 2, BELKA 17, CHRU¦CIEL 11 (1X3), KIETLIÑSKI 14 (1X3), BIEÑKO 11, CZACHOWSKI 4, ORDAKOWSKI 2, WALCZAK 10, ROGUCKI 4, G£UCH 2, GROMADKA 10, SKOTAREK 15

SL¡SK - Kadra 98 KZKosz 64 ; 74 (25-18, 17-19, 13-21, 9-16)
¦L¡SK: MUSIA£ 8, KUCHAR 2, SZCZUBE£EK 2, KRZYCZMONIK 13, MIELNICZUK 9, KRASZEWSKI 2, ZDEB 7, ¯ELE¬NIAK 8, JOD£OWSKI 11, SASIK 2
KADRA: P£AWECKI 9, IDÊÆ 21, WILK 2, TRZCIÑSKI 1, MICZEK 7 CA£KA 11, MICHNO 2, BOGUSZ 21

REGIS - MKS Ochota 55 : 87 (12-19, 13-18, 14-19, 16-31)
REGIS: KOT 4, KULASIAK 10, CA£KA 10, KU£AGA 6, ¦LEDZIOWSKI 11(1X3), PALMOWSKI 8, MATYSIAK 2,
OCHOTA: STELMACH 6, BELKA 10, CHRU¦CIEL 10, KIETLIÑSKI 2, BIEÑKO 9 (1X3), ORDAKOWSKI 4, WALCZAK 28 (2X3), ROGUCKI 11, GROMADKA 2, SKOTAREK 8

REGIS -¦L¡SK 83 : 75 (29-13, 26-22, 12-18, 16-22)
REGIS: SENIO 2, KLIMCZYK 2, KOT 4, KULASIAK 24, KOZACZYÑSKI 6, CA£KA 6, KU£AGA 11, ¦LEDZIOWSKI 9 (2X3), PALMOWSKI 12, MATYSIAK 2
¦L¡SK: MUSIA£ 12, KUCHAR 1, KAMBERSKI 6 (1X3), KRZYCZMONIK 12, MIELNICZUK 6, KRASZEWSKI 11 (2X3), JÊDRO¦KA 4, ZDEB 10 (1X3), ¯ELE¬NIAK 2, JOD£OWSKI 9, ZAHAJEWICZ 2

KADRA KZKOSZ - OCHOTA 55 : 101 (14-23, 13-20, 10-33, 18-25)
KADRA: CA£KA 6 (2X3), P£AWECKI 6, IDÊÆ 10, WILK 1, MICZEK 2, MICHNO 5, PIOTROWSKI 7, BOGUSZ 17 (3X3)
OCHOTA: STELMACH 9, BELKA 12, CHRU¦CIEL 9 (3X3), KIETLIÑSKI 16 (2X3), BIEÑKO 8, CZECHOWSKI 4, WALCZAK 11, ROGUCKI 5, GROMADKA 10, SKOTAREK 17

1 Ochota Warszawa 6 PKT
2 REGIS Wieliczka 5 PKT
3 Kadra KOZKosz 98 4 PKT
4 ¦l±sk Wroc³aw 3 PKT

PLAY-OFF 5-8: GTK - KADRA KOZKOSZ 69 : 65 (18-17, 17-14, 18-20, 16-14)
GTK: DASZKE 2, SAWICKI 4, DEMSIUK 2, ZA£UCKI 8, WANTUCH 12, PONITKA 33 (2X3), TRZEPACZ 2, SLIWIÑSKI 4, DOBRZYÑSKI 2
KADRA: P£AWECKI 16 (1X3), IDÊÆ 15, MICZEK 4, BOGUSZ 26, PIOTROWSKI 4

PLAY-OFF 5-8: SIARKA - ¦L¡SK 79 - 57 (18-25, 19-6, 23-10, 19-16)
SIARKA: KOWALCZYK 3, RYCERZ 7, SZLESIÑSKI 33, MA£ECKI 7, PAWE£EK 3, ¦PIEWAK 8, SZYMAÑSKI 4, PLUTA 1, FORTUNA 6, DZIERZKOWSKI 7
¦L¡SK: ZAHAJWSKI 2, , MUSIO£ 16, KAMBERSKI 11, KRZYCZMONIK 3, MIELNICZUK 5, JÊDRO¦KA 2, ZDEB 8, ¯ELE¬NIAK 1, JOD£OWSKI 7, SASIK 2

I PÓ£FINA£: OPALENICA - REGIS 60 : 96 (9-22, 23-21,19-28, 9-25)
BASKET: PI¡TEK 11, KACZMAREK 7, FABIAN 6, SKRZYPEK 17, STOPIERZYÑSKI 15, GRUSZCZYÑSKI 23, KURPISZ 8, TROJANOWSKI 9
REGIS: KOT 2, KULASIAK 15 (2X3), KOZACZYÑSKI 4, CA£KA 2, KU£AGA 11, ¦LEDZIOWSKI 4, PALMOWSKI 21, MATYSIAK 1

II PÓ£FINA£: WIS£A - OCHOTA 64 : 69 (18-22, 20-13, 10-22, 16-12)
WIS£A: GEBALA 24 (1x3), NOWACKI 2, GAWLINA 11, NATKANIEC 12 (1x3), GRABDA 15
OCHOTA: STELMACH 2, BELKA 4, CHRU¦CIEL 7, KIETLIÑSKI 4, BIEÑKO 8, WALCZAK 20, ROGUCKI 5 (1x3), GROMADKA 13, SKOTAREK 9


WSPOMNIEÑ CZAR

WIELICZKA-2011-KADET-ROCZ.1996/97
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1  MCKiS Jaworzno r.95
1 MCKiS Jaworzno r.95
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi