News: XIV Memoria³u Romy i Zygmunta Olesiewiczów rocz.1995/96 Warszawa 7-9.IX.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 01:59:59
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIV Memoria³u Romy i Zygmunta Olesiewiczów rocz.1995/96 Warszawa 7-9.IX.2012
Turnieje Podsumowanie
 XIV Memoria³ R. i Z. Olesiewiczów  Juniorzy

Grupa  „A”
AZS PW Skierniewice : Szko³a Sportowa z Wilna  52 : 71
MKS Pruszków : TKM W³oc³awek     57 : 76
Szk. Sport. z Wilna : MKS Pruszków    73 : 44  
AZS PW Skierniewice : TKM W³oc³awek   67 : 72
 AZS PW Skierniewice : MKS Pruszków    86 : 62
TKM W³oc³awek : Szko³a Sportowa z Wilna   70 : 68
1. TKM W³oc³awek   6 pkt.  218 : 192
2. Szk. Sport. z Wilna   5 pkt.  212 : 166
3. AZS PW Skierniewice  4 pkt.  205 : 205
4. MKS Pruszków   3 pkt.  163 : 216
Grupa  „B”
Stenhus Basketball College : UKS Komorów   59 : 57
MKS Polonia : MKS Ochota    81 : 43
MKS Ochota : Stenhus Basketball College    50 : 66
MKS Polonia : UKS Komorów    94 : 87
Stenhus Basketball College  : MKS Polonia   48 : 52
MKS Ochota : UKS Komorów    45 : 84
1. MKS Polonia    6 pkt.  175 : 130
2. Stenhus B-ball College  5 pkt.  125 : 107
3. UKS Komorów   4 pkt.  225 : 198
4. MKS Ochota    3 pkt.  133 : 231

Mecze Fina³owe

o I m. MKS Polonia Warszawa : TKM W³oc³awek 50 : 61
o III m. Szk. Sport. Z Wilna : Stenhus Basketball College 62 : 47
o V m. AZS PW Skierniewice : UKS Komorów  68 : 75
o VII m. MKS Ochota W-wa : MKS Pruszków 46 : 75

Klasyfikacja Koñcowa:

1 TKM W³oc³awek
2 MKS Polonia Warszawa
3 Szk. Sportowa z Wilna (Litwa)
4 Stenhus Basketball College (Dania)
5 UKS Komorów
6 AZS PW Skierniewice
7 MKS Pruszków
8 MKS Ochota Warszawa

Nagrody indywidualne:

MVP juniorów: Sobczak Micha³ - TKM W³oc³awek

Królem strzelców: Bronsdsted Frederik - Stenhus Basketball College (Dania)

Najlepszym rzucaj±cy „za 3 pkt.”:  Kott Karol - MKS Ochota Warszawa

Najm³odszym zawodnikiem turnieju: Adam Heede - Stenhus Basketball College (Dania)
Komentarze
chudy102 dnia wrzesie 10 2012 21:04:37
Z perspektywy kibica wygl±da³o to tak
1) Zdecydowanie nie równomierny podzia³ grup - grupa A du¿o du¿o silniejsza).
2) Zbytnia pewno¶æ siebie ekipy z Litwy , która zap³aci³a za to dopiero 2 miejscem w grupie ( nawet w meczu z Pruszkowem Litwini mieli moment w którym przez 7 minut nie potrafili zdobyæ pkt )
3) Zdecydowanie poni¿ej oczekiwañ postawa Komorowa , które aspiruje do czo³owych lokat w MP ( zdaje sobie sprawê ,¿e Komorów mo¿ne byæ po ciê¿kim obozie przygotowawczym ale od faworyta MP nale¿y oczekiwaæ du¿o wiêcej.
Poza Komorowem i Skierniewicami którzy w wiêkszo¶ci graja rocznikiem 95 pozosta³e dru¿yny z rocznikiem 96 tocz± w miarê wyrównane boje . Albo rocznik 95 taki s³aby albo 96taki mocy - czas poka¿e .
4) Mimo wyemigrowania wielu bardzo dobrych zawodników '96 ( Kulka , Zywerci , Majchrzak ) zosta³o kilku bardzo ciekawych . mam tu na my¶li Jarosza , Jasiñskiego i Kotta - zatem uwa¿am ¿e rozgrywki w kategorii juniorów bêd± bardzo wyrównane i tak na prawdê na dzieñ dzisiejszy trudno wskazaæ faworytów
Pawcio dnia wrzesie 11 2012 16:15:06
Nie widzialem Litwinów w grze ale u Duñczyków przynajmniej 3 go¶ci wygl±da³o na 94.
Kilka moich uwag ,to kolejne zawody na których poziom sedziowania by³ poni¿ej krytyki.Seryjne b³êdy, nie radzenie sobie z presja trenerów, brak wiedzy u sêdziów.Na plus ³adne koszulkismiley i hala na Staffa ,to b.³adny obiekt tu wstydu nie by³o.
W wielu zespo³ach rocznik 95 wspierj± m³odsi gracze.
Komorów widaæ ze ma potencja³ , a co do wygrywania to przypominam ¿e jesli my¶la o medalu, to wygrywac maj± w majusmiley
Polonia poza kilkoma graczami z 95 (¶wietny momentami Kordalski, go to guy Jagie³³o), bazuje na graczach 96 (Jarosz ,Niegowski,Grabowski+ nowy nabór do Liceum) .Kilku graczy z Polonii przesz³o do Komorowa(Pstrokoñski,Ornoch,Miller)
Nowy trener rocznika 95+96 £ukasz £oboda mia³ b.ma³o czasu ¿eby co¶ pouk³adaæ w tym zespole, tylko obóz przygotowawczy w sierpniu.
Jest jednak kilku nowych graczy którzy przyszli do Liceum a którzy je¶li solidnie popracuj±, to jest szansa na solidny zespó³.Mo¿e brak niektórym umiejêtno¶ci, ale jest charakter i zaanga¿owanie a to ju¿ co¶.
Co do graczy 96, to nie zapominajmy ,¿e to jednak rocznik 95 stanowi o sile dru¿yn, na tym etapie rok to jeszcze du¿a róznica..
Kibickibic dnia wrzesie 11 2012 21:03:02
Nie zapominajmy po co dru¿yny pojecha³y. Posparowaæ smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pogon Ruda ¦l. - Basket Chorzów
Pogon Ruda ¦l. - Basket Chorzów
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi