News: XV Turniej im „Tomka Kowalika” rocz.1995/96 Kraków 21-23.IX.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 05:31:04
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XV Turniej im „Tomka Kowalika” rocz.1995/96 Kraków 21-23.IX.2012
Turnieje Podsumowanie
 UKS MEDAGRO KOMORÓW wygrywa XV Turniej Juniorów Tomka Kowalika w Krakowie

Korona Kraków – Unia Tarnów 103 : 52
Rosa Radom – Wis³a Kraków 72 : 84
Unia Tarnów – UKS MEDAGRO Komorów  49 : 102
Korona Kraków – Stal Ostrów Wlkp 80 : 63
UKS MEDAGRO  Komorów – Rosa Radom  103 : 45
Wis³a Kraków – Stal Ostrów Wlkp 92 : 77
Unia Tarnów – Rosa Radom   88 : 80    (po 3 dogrywkach)
Korona Kraków – Wis³a Kraków  78 : 79
UKS MEDAGRO Komorów – Stal Ostrów Wlkp 103 : 70
Unia Tarnów – Wis³a Kraków 59 : 115
Rosa Radom – Stal Ostrów Wlkp  53 : 70
Korona Kraków – UKS MEDAGRO Komorów 74 : 84
Unia Tarnów– Stal Ostrów Wlkp  49 : 76
Korona Kraków – Rosa Radom 92 : 66
UKS MEDAGRO Komorów – Wis³a Kraków  91 : 77

KOÑCOWA KOLEJNO¦Æ:

1. UKS MEDAGRO Komorów
2. Wis³a Kraków
3. Korona Kraków
4. Stal Ostrów Wlkp
5. Unia Tarnów
6. Rosa Radom

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

Roman Janik  - Komorow
Bartosz Wo¼niak -Wis³a
Kamil Kolber - Korona
? Ostrów Wlkp.
? Tarnów
? Radom

Zawody odbywa³y siê na hali KS „Korona” ul. Kalwaryjska 9

Komentarze
MJ dnia wrzesie 28 2012 14:10:20
Widzê, ze Komorów bêdzie jednym z faworytów rozgrywek w naszym kraju.
chudy102 dnia wrzesie 28 2012 16:03:56
Podobnie jak w ka¿dym cyklu rozgrywkowym dla tego rocznika . Jest potencja³ , s± wzmocnienia a w koñcu czego¶ brakuje . Pozornie wzmocnienia w tym sezonie mog± byæ najwiêksza s³abo¶ci± tego zespo³u ale to z pewno¶ci± czas poka¿e
Pawcio dnia padziernik 01 2012 16:45:14
Chudy 102 ,to wzmocnienia moga byæ s³abo¶ci±??
sorki nie mog³em siê powstrzymaæ

Jedyne zagro¿enia jakie ja widze dla Komorowa to zbyt wielu chêtnych do punktowania kochaj±cych mieæ pi³ê w rêkach,a to znaczy ¿e kilku dobrych graczy bêdzie musia³o graæ role rezerwowych, do czego nie sa przyzwyczajeni.Jest te¿ ryzyko ¿e ci co doszli zabiora miejsca w rotacji i minuty graczom którzy w Komorowie trenuj± od lat,a to zawsze psuje atmosferê w dru¿ynie.

Czy trener Komorowa sobie z tym poradzi? wielu na Mazowszu uwa¿a ¿e nie.
chudy102 dnia padziernik 01 2012 18:26:58
Pawciu ca³y sens mojej my¶li zawar³e¶ w ostatnim zdaniu . Niektórzy z ta dru¿yna trenuj± kilkana¶cie lat a teraz bêd± grac ogony lub w ogóle nie ³apaæ siê do sk³adu. W tak ma³ym ¶rodowisku lont ju¿ jest tylko czekaæ kiedy wybuchnie
oczami trenera dnia padziernik 01 2012 21:55:37
Nie ¿yczmy im ¼le. Jak bêdzie - czas poka¿e. Na Mazowszu to jedyne miejsce gdzie wszytsko jest ukierunkowane dla rocznika 1995 .
Lotu nie ma, nie by³o i nie bêdzie. Bêd±, jest i bêdzie ciê¿ka praca i zdrowe relacje których czasami brakowa³o tam sk±d niektórzy ch³opcy siê przeniesli. S±, by³y i bêd± tak¿e warunki do gry w konfrontacjach z najlepszymi rówie¶nikami w Europie które miejmy nadziejê zaowocuj± rozwojem poszczególnych graczy.
Faktycznie, racja, czasem tak jest,¿e nie wszyscy lubi± konkurencjê, ale koszykówka ma uczyæ ¿ycia. smiley
Pawcio dnia padziernik 01 2012 23:03:20
Chudy 102 niech trenuj±,wtedy wszystko siê u³o¿y .
Oczami trenera jest jak widac dobrej my¶li.Przyznajê, ¿e sk³ad wygl±da na b.mocny przynajmniej na papierze.Pozwolê sobie tylko przypomnieæ los dru¿yny Junior PBG w roczniku 94 , w sporcie nic nie jest na bank!!!
Co nie zmienia faktu, ¿e zawsze kibicujê Mazowszu!!!
Pozdrawiam.
janusz_52 dnia padziernik 02 2012 10:53:40
Opinie na temat KOMOROWA s± bardzo interesuj±ce. Poniewa¿ nie ¶ledzi³em tego turnieju, bardzo Panów proszê o jaki¶ link do strony ze sk³adem KOMOROWA, lub ew. krótk± listê z nazwiskami zawodników.
Korespondencyjny pojedynek turniejowy miêdzy MEDAGRO a ¦L¡SKIEM, WKK i KORON¡ z turnieju tydzieñ pó¼niej (WIS£A gra³a w obu turniejach) wygl±da jednak na do¶æ wyrównany, chyba ¿e co¶ pokrêci³em, albo sk³ad WIS£Y nie by³ ten sam.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Turniej Estonia Kothla Jarve 2010
Turniej Estonia Kothla Jarve 2010
Kolekcja koszulek - Turnieje
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi