News: Kopenhaga Invitational - Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki 21-24 czerwca 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:43:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kopenhaga Invitational - Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki 21-24 czerwca 2012
Kadra PolskiDo najlepiej pi±tki graczy Copenhagen Invitational w kategorii do lat 15 wybrany zosta³ Micha³ Kapa z WKK Wroc³aw

MECZ O III MIEJSCE: Polska - KADRA Berlina 92 : 50  RELACJA

Polska:
Marcel Ponitka 18, Karol Majchrzak 13, Micha³ Kapa 13, Micha³ Kolenda 13, Mateusz Moczulski 8, Szymon Walczak 7, Micha³ Kierlewicz 6, Wiktor Sewio³ 5, Mateusz Strzelec 4, Jan Chru¶ciel 3, Maciej Bender 2PÓ£FINA£: Polska - Islandia 55 : 62 

Polska: Marcel Ponitka 24 (5x3), Micha³ Kolenda 10, Micha³ Kapa 9, Karol Majchrzak 4, Wiktor Sewio³ 3, Maciej Bender 2, Micha³ Kierlewicz 2, Szymon Walczak 1, Jan Chru¶ciel 0, Mateusz Strzelec 0, Mateusz Moczulski 0

Polska - Dania 67 : 79  RELACJA

Polska: Micha³ Kapa 17, Wiktor Sewio³ 14, Marcel Ponitka 11, Micha³ Kolenda 10, Maciej Bender 5, Micha³ Kierlewicz 4, Karol Majchrzak 2, Mateusz Strzelec 2, Mateusz Moczulski 2, Szymon Walczak 0, Jan Chru¶ciel 0,

Polska - Anglia 68 : 47 (13:5, 17:11, 24:21, 12:10) RELACJA


Polska: Marcel Ponitka 13, Szymon Walczak 10, Maciej Bender 8, Micha³ Kierlewicz 8, Wiktor Sewio³ 7, Micha³ Kapa 7, Micha³ Kolenda 6, Mateusz Gawlina 2, Mateusz Moczulski 1, Karol Majchrzak 0, Mateusz Strzelec 0, Jan Chru¶ciel 0

Polska - Kosowo 92 : 32 (29:3, 25:7, 17:8, 21:14) RELACJA

Polska:
Micha³ Kierlewicz 16, Marcel Ponitka 15, Micha³ Kolenda 13, Micha³ Kapa 10, Karol Majchrzak 8, Maciej Bender 7, Jan Chru¶ciel 7, Mateusz Gawlina 6, Mateusz Moczulski 5, Mateusz Strzelec 4, Szymon Walczak 1, Wiktor Sewio³ 0

GRUPA B

   MPKT Z  P  P-Z  P-S BILANS
1Dania  3  6 3 0 250  174   76
2Polska 3  5 2 1 227 158  69
3Kosowo 3 4 1 2 125 230 -105
4Anglia 3 3 0 3 158 198 -40

ILO¦Æ PUNKTÓW KADROWICZÓW

1 Mateusz Ponitka 81 pkt.

2 Micha³ Kapa 56
3 Micha³ Kolenda 52
4 Micha³ Kierlewicz 36
5 Wiktor Sewio³ 29
6 Karol Majchrzak 27
7 Maciej Bender 24
8 Szymon Walczak 19
9 Mateusz Moczulski 16
10 Jan Chru¶ciel 10
     Mateusz Strzelec 10
12 Mateusz Gawlina 8

 Jak informowali¶my wcze¶niej na stronie drugiego trenera Reprezentacji Polski U 15 Dawida Mazura przeczytaæ mo¿na by³o informacje na temat udzia³u naszej kadry U 15 w Farum ( Dania ).W zawodach udzia³ wezm± Berlin Regionalne, Dania, Anglia, Holandia, Islandia, Kosowo, East Norwegia. Udzia³ naszej Kadry Narodowej w Farum jest sporym zaskoczeniem, gdy¿ dopiero przed nami fina³y OOM i Campy Wojewódzkie.

SKM jako pierwszy podaje szczê¶liw± dwunastkê, która we¼mie udzia³ w turnieju. Zaznaczamy, ¿e informacje sa nieoficjalne (Informacje o powo³aniach otrzymali¶my od zawodników, rodziców czy trenerów klubowych).Niew±tpliwym zaskoczeniem jest obecno¶æ w kadrze tylko jednego zawodnika z Pomorza i Wielkopolski  a¿ piêciu zawodników ze stolicy. Dla wielu murowani pewniacy w kadrze: Jankowski z Zastalu Zielona Góra (M³odego ,,Jankesa,, kontuzja rêki wykluczy³a z udzia³u w turnieju) Adam Kulasiak z Regisu Wieliczka nie znale¼li siê w dwunastce. Czy jest to tylko przypadek, czy mo¿e trenerzy bêd± szukaæ dodatkowych zawodników podczas OOM i Campach Centralnych – czas poka¿e.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w kadrze znale¼li sie zawodnicy z województw z których wczêsniej nie pojawiali siê kadrowicze. ( Karol Majchrzak - ¶wiêtokrzyskie, Micha³ Kolenda - warmiñsko-mazurskie i Mateusz Moczulski  - opolskie).

 

Reprezentacja Polski U-15, Reprezentacja Kosowa czy dru¿yna Hapoel  Tel-Afiw z Izraela to debiutanci w tej wielkiej imprezie koszykarskiej. W Duñskim turnieju udzial bierze ponad 30 zespo³ow z 10 krajów w sumie 450 uczestników, cztery kategorie wiekowe

POLACY-GOTOWI-DO-WALKI-AUTOR-RAFA£-JUÆ

Bardzo proszê zawodników o podanie aktualnych wzrostów.
Na dzieñ dzisiejszy ¿aden z 15 nie ma 200 cm . Pozycje te¿ trudno ustaliæ ale po turnieju bêdzie wiadomo kto gra na jakiej pozycji

    
Micha³ Kierlewicz
POLONIA Warszawa
mazowieckie
Maciej Bender
POLONIA Warszawa
mazowieckie
Szymon Walczak
MKS Ochota  Warszawa
mazowieckie
Jan Chru¶ciel
MKS Ochota Warszawa
mazowieckie
Mateusz Strzelec
GIM 92 Ursynów W-wa
mazowieckcie
Mateusz Gawlina
TS WIS£A Kraków
ma³opolskie
Micha³ Kapa
WKK Wroc³aw
dolno¶l±skie
Micha³ Kolenda
UKS Dwójka E³k
warmiñsko-mazurskie
Wiktor Sewio³
TREFL Sopt
pomorskie
Marcel Ponitka
Kasprowiczanka Ostrów
wielkopolskie
Mateusz Moczulski
SMYK Prudnik
opolskie
Karol Majchrzak
MKK MDK Kielce
¶wiêtokrzyskieZAWODNICY REZERWOWI:

Wojciech Fr±ckowiak
- PYRA Poznañ / wielkopolskie
Jakub Mijakowski - POLONIA Warszawa / mazowieckie
Jakub Mlyñski - CZARNI S³upsk / pomorskie

KADRA SZKOLENIOWA:


Jerzy Szambelan (Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola)
Dawid Mazur (SMS PZKosz W³adys³awowo)
Wojciech Rogowski (Znicz Pruszków)
Sebastian Potoczny (WKK Wroc³aw)

OFICJALNA-STRONA-TURNIEJU

Komentarze
MJ dnia czerwiec 05 2012 15:36:21
Czy kto¶ wie jak bêd± podzielone województwa na tych trzech campach i gdzie siê odbêd±smiley ?
Pawcio dnia czerwiec 06 2012 09:21:24
Nie wiem czy te powo³ania nie odbij± siê czkawk± , na pewno ucieszy siê 12 powo³ana przez pana Mazura , ale czy to nie zamiesza w g³owach reszcie??
Walka o powo³anie na campy zwykle trwa³a przez ca³e rozgrywki OOM , motywowa³a ch³opaków do gry na 110%, do pokazania siê z jak najlepszej strony .
Teraz bêdzie podzia³ na tych co ju¿ powo³ania zaliczyli i reszte.... Dziwi mnie zw³aszcza ¿e tak postêpuje trener Mazur,który zawsze bardzo zwraca³ uwage na prawid³ow± motywacje zawodników i psychologiczne podej¶cie do graczy.Wystarczy wej¶æ na jego blog zeby zrozumiec o czym piszê.(link w po¶cie Zibiego)

No nic pozyjemy zobaczymy , obym siê myli³ ..smiley
niezalezny dnia czerwiec 13 2012 10:29:39
No i Pawcio jednak przeczucie Ciê nie myli³o. Brak powo³añ do 12 dla Fr±ckowiaka, Kulasiaka czy Jankowskiego którzy pokazali siê ju¿ wielokrotnie w rozgrywkach centralnych U14,U16 i pó³fina³ach OM jest ca³kowicie nie zrozumia³e no chyba ¿e jest inny cel tego wyjazdu...Caly ten wyjazd to niez³a zagadka. Ciekawe kto p³aci za ten wyjazd bo PZKosz nie ma kasy na wyjazdy dla istniej±cych juz kadr moze nieznany sponsor. Ale du¿o z tych ch³opaków jak kto¶ siê dog³ebnie zastanowi zastanawia siê nad zmianami barw klubowych. Obym sie myli³ ale okaze siê gdzie Ci ch³opcy sie pojawi± w najbli¿szym sezonie i jaki na to mia³ wp³yw ten wyjazd. Rozpoczynanie selekcji kadry od wyjazdu 12 zawodników na turniej wybranych ca³kowicie bez poznania ich i jakiegokolwiek zgrupowania i nazywanie tego wyjazdem Reprezentacji PolskiU15 to zbyt dalekie posuniêcie trenerów. Ciekaw jestem dlaczego zajmuje siê tym trener Mazur a trener Szambelan. Tych 12 zawodników spotka sie 1 raz i ma rozegraæ turniej jako reprezentacja Polski z or³em na piersi A filozofiê gry i sposób gry kadry poznaj± pewno w autobusie lub na szybkim przed wyjazdowym treningu. No ale tych 12 dostanie szansê dzieki trenerom a pozostali którzy moze te¿ zas³uguj± na powo³anie bed± startowaæ do kadry z gorszej pozycji. Ale to mo¿e nowy styl pracy z kadr±. Ja wiem czy nowy?
MJ dnia czerwiec 13 2012 10:47:31
Je¿eli trener powo³uje zawodników to nie sadzê, aby ich wcze¶niej nie pozna³. Dajmy trenerom szansê. Krytykowanie - to my Polacy potrafimy najlepiej. Niezale¿ny piez, ¿e pewnie PZKosz za wyjazd nie p³aci - bo nie ma kasy. Tym bardziej chwa³a dla trenerów, ¿e uda³o siê co¶ takiego zorganizowaæ. A tak naprawdê zadajmy sobie pytanie : po co nam PZKOSZ ?
Nie_Trzaskaj_Mi_Furtka dnia czerwiec 13 2012 15:18:05
Na oficjalnej stronie turnieju przeczyta³em ¿e uczestnicy maj± spaæ w salach lekcyjnych na Materacach ( z w³asnymi ¶piworami) Na tym turnieju nasz zespó³ jest pod nazw± Polska to chyba do czego¶ zobowi±zuje
Jeszcze o powo³aniach - Brak w 12 Fr±ckowiaka (PYRA) to chyba nieporozumienie ! Najlepszy strzelec MP U-14 z³oty medalista OOM z starszymi. Wczoraj by³ mecz Pyry z Opalenica 97 Fr±ckowiak rzuci³ 37 punktów w tym 7x3 na 10 prób je¶li takiego strzelca siê nie powo³uje to cos chyba nie tak ? zawodnicy z Opalenicy znowu nie zauwa¿ani (Stopierzyñski, Gruszczyñski)
Niedoceniani zawodnicy z woj. ¦l±skiego czy kujawsko-pomorskiego. I pytanie czy na turnieju w Dani kadrê bêdzie prowadzi³ trener Szambelan
MJ dnia czerwiec 13 2012 16:00:58
Do Nie_Trzaskaj_Mi_Furtka
Je¿eli chodzi o zawodników z Opalenicy: Gruszczyñski na pewno zas³uguje na powo³anie. Co do Stopierzyñskiego - niekoniecznie. Jest kilkunastu poza 12 w kraju na pewno lepszych. Trener Szambelan w dniach 16- 17 bêdzie w Bia³ymstoku na konferencji wiêc nie ma co znowu narzekaæ, ¿e go nie bêdzie. A nawet je¶li dajmy szansê nowym m³odym trenerom. Je¿eli chodzi o spanie na materacach. To nie ma co przyzwyczajaæ m³odzie¿y do luksusów. Na wiêkszo¶ci turniejów ¶pi± na materacach. NARZEKANIE TO TAKIE POLSKIE.
MJ dnia czerwiec 13 2012 18:18:25
Do niezale¿nego: który z obecnych na zdjêciach zawodników chce zmieniæ barwy ?
kn dnia czerwiec 14 2012 13:47:59
Micha³ Kolenda, Karol Majchrzak wziêli udzia³ w barwach Uks 7 Trefl w Pucharze Ba³tyku spisali siê ¶wietnie, bo dru¿yna wzmocniona przez nich i Wiktora Sewio³a wygra³a turniej w kategorii 97.
Na pewno Ci ch³opcy maj± papiery na granie. Podobno Marcel Ponitka ma te¿ wzmocniæ t± dru¿ynê, na pewno ( je¿eli te zmiany nast±pi±) jeden z kandydatów do mistrzostwa Polski w przysz³ym roku w U-16.
Mnie zadziwia brak w kadrze zawodnika Mistrza Pomorza Damiana Ciesielskiego.
justyna dnia czerwiec 19 2012 13:24:04
Moim zdaniem brak w kadrze duetu Jankowski- Janecki z kadry lubuskiej ( obaj z zastalu zielona gora) jest du¿± niespodziank±. Wystarczy spojrzec na ichstatystyki z OOM i z MP u 16. Caly sezon grali z rok starszymi. Po za tym dziwi mnie brak zawodnikoa z woj. Slaskiego i tylko jednego z pomorza. A co do samego wybrania calej kadry to czemu trenerzy kadry nie byli na turniejach oom. Moze gdyby byli mogli by lepiej wybrac zawodnikow. I czy was to nie dziwi ze az 5 zawodnikow jest z mazowsza? :-\
Nie_Trzaskaj_Mi_Furtka dnia czerwiec 23 2012 20:18:42
Widaæ od razu, ¿e w dru¿ynie oprócz Ponitki i Kierlewicza nie ma rozgrywaj±cy. Wysokich tak¿e brak. Graj±cy w pierwszej pi±tce Sewio³ i Kolenda to nie gracze na poz. 4 i 5, ale na 3.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi