News: IV „SOKÓ£ CUP rocz. 1999 i 2001 Dzia³dowo 8-10.VI. 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 26 2020 15:14:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV „SOKÓ£ CUP rocz. 1999 i 2001 Dzia³dowo 8-10.VI. 2012
Turnieje Podsumowanie
 W  Dzia³dowie znów królowa³  basket i to w wydaniu najm³odszych. „Sokó³ Cup” to impreza , która sprawdzi³a siê i wesz³a na sta³e do kalendarza sportowego, co wiêcej zyska³a renomê, która przyci±ga znane w Polsce firmy. W tym roku grali zawodnicy roczników (1999 i 2001) z takich klubów jak Trefl Sopot, Basket Kwidzyn, Pi±tka Bielsk Podlaski i ca³a koalicja zespo³ów z Warmii i Mazur. G³ówne nagrody zdoby³y: w grupie starszej: UKS Trefl "7" Sopot i m³dszej: UKS Nenufar "5" E³k. Serdeczne gtaulujemy zwyciêzcom i organizatorom za znakomite promowanie m³odziezowego basketu

FOTO-DZIA£DOWO-WM

KLASYFIKACJA KOÑCOWA  ROCZNIK 1999

1 „7” TREFL SOPOT

2 TRÓJKA” SIERADZ
3 TRÓJKA” NIDZICA
4 SOKÓ£ DZIA£D.
5 UKS „TRÓJKA” DZIA£DOWO
6 UKS „RO¦” PISZ 
7 UKS „TRÓJECZKA” OLSZTYN
8 AS MR¡GOWO

7-8 m. UKS „TRÓJECZKA” O. - AS MR¡GOWO 28:17
5-6 m.UKS „RO¦” PISZ - UKS „TRÓJKA” DZIA£. 22:36
3-4m.„TRÓJKA” NIDZICA - „SOKÓ£ DZIA£D. 34:27
FINA£’99„TRÓJKA” SIERADZ -„7” TREFL SOPOT 19:52


MVP
GÓRALCZYK Adrian - UKS „7” Trefl Sopot
Najlepszy rozgrywaj±cy -
KOWALCZYK Marcin - UKS „Trójka” Sieradz
Najlepszy obroñca
- CHMIELIÑSKI Jakub - UKS „Trójka” Nidzica


 ALL Stars- najlepsza pi±tka


WALDA Sebastian - UKS „7” Trefl Sopot
KOPERSKI Maciej - UKS „Trójka” Sieradz
KUJTKOWSKI Wiktor - UKS „Trójka” Nidzica
CYBULSKI Szymon - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
SZYMBORSKI Emil - UKS „Trójka” Dzia³dowo

 
 Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach

KUBÓW Igor - UKS „7” Trefl Sopot
MARCINKOWSKI Robert - UKS „Trójka” Sieradz
GUZIEWSKI Artur - UKS „Trójka” Nidzica
BRZEZIÑSKI Kacper - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
BLANK Norbert - UKS „Trójka” Dzia³dowo
MA£ECKI Adam - TSK „Ro¶” Pisz
JANKOWSKI Kacper - UKS „Trójeczka” Olsztyn
WIÊCZKOWSKI Jakub - AS Mr±gowo


UKS „TRÓJKA” SIERADZ - UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO    49:41
UKS „TRÓJKA” DZIA£DOWO - UKS „TRÓJKA” NIDZICA   38:54
UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO - UKS „TRÓJECZKA” OLSZTYN 36:16
UKS „7” TREFL SOPOT - TSK „RO¦” PISZ 39:29
TSK „RO¦” PISZ - UKS „TRÓJKA” NIDZICA 40:55
UKS „TRÓJKA” DZIA£DOWO - UKS „7” TREFL SOPOT 33:35
UKS „TRÓJECZKA” OLSZTYN - AS MR¡GOWO 32:24
UKS „TRÓJKA” NIDZICA - UKS „7” TREFL SOPOT 30:55
UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO - AS MR¡GOWO 40:11
TSK „RO¦” PISZ - UKS „TRÓJKA” DZIA£DOWO 27:29
UKS „TRÓJECZKA” OLSZTYN - UKS „TRÓJKA” SIERADZ 18:34

pó³fina³ ’99
UKS „TRÓJKA” SIERADZ - UKS „TRÓJKA” NIDZICA 31:29
pó³fina³ ’99
UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO - UKS „7” TREFL SOPOT 17:24
I Play-Off 5-8:UKS „TRÓJECZKA” OLSZTYN - TSK „RO¦” PISZ 24:33
II Play-Off 5-8:
AS MR¡GOWO - UKS “TRÓJKA” DZIA£DOWO 12:48

KLASYFIKACJA KOÑCOWA ROCZNIKA  2001

1 NENUFAR 5” E£K
2 „PI¡TKA” BIELSK
3 BIA£O£EKA WARSZAWA
4 BASKET” KWIDZYN
5 SOKÓ£” DZIA£DOWO
6 „TRÓJKA” NIDZICA
7 TSK „RO¦” PISZ
8 UKS „7” TREFL

7-8m.TSK „RO¦” PISZ - UKS „7” TREFL 20:15
5-6m.„
SOKÓ£” DZIA£. - „TRÓJKA” NIDZICA 33:15
3-4m
.BIA£O£EKA WAR. - „BASKET” KWIDZ. 29: 9
FINA£’01
„NENUFAR 5” E£K - „PI¡TKA” BIELSK 43:30

MVP  - KULIKOWSKI B³a¿ej - UKS „Nenufar 5” E³k
Najlepszy rozgrywaj±cy -
NIGIEREWICZ Jakub   - UKS „Pi±tka” Bielsk Podlaski
Najlepszy obroñca - PAJ¡K Bartek - UKS Bia³o³êka Warszawa
Najm³odszy zawodnik - PERZANOWSKI Igor - UKS „7” Trefl Sopot
Najbardziej perspektywiczny gracz - MALULU Robert - UKS „Sokó³” Dzia³dowo

 ALL STARS- najlepsza pi±tka

ZALEWSKI Jakub
- UKS „Nenufar 5” E³k
¯UKOWSKI Micha³ - UKS „Pi±tka” Bielsk Podlaski
SKOWROÑSKI Damian- UKS Bia³o³êka Warszawa
WIERZBA Dawid - MTS „Basket” Kwidzyn
MALULU Alex - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
 
 Najlepsi zawodnicy

SUCHAÑSKI Patryk - UKS „Nenufar 5” E³k
PROKOPIUK Miko³aj - UKS „Pi±tka” Bielsk Podlaski
KUROWSKI Kacper - UKS Bia³o³êka Warszawa
TREDER Jakub - MTS „Basket” Kwidzyn
LIPOWSKI Kacper - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
POWRO¬NIK Pawe³ - UKS „Trójka” Nidzica
K£OS Albin - TSK „Ro¶” Pisz
PERZANOWSKI Olaf - UKS „7” Trefl Sopot
 

UKS „PI¡TKA” BIELSK PODLASKI - TSK „RO¦” PISZ   63: 9
UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA - UKS „TRÓJKA” NIDZICA  37:18
UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO - UKS „NENUFAR 5” E£K  13:40
UKS „7” TREFL SOPOT - MTS „BASKET” KWIDZYN     7:47
UKS „PI¡TKA” BIELSK PODL. - UKS „TRÓJKA” NIDZICA  44:14
MTS „BASKET” KWIDZYN - UKS „NENUFAR 5” E£K  11:59
AS MR¡GOWO - UKS „TRÓJKA” SIERADZ   19:35
TSK „RO¦” PISZ - UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA  9:43
UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO - UKS „7” TREFL SOPOT  42:25
TSK „RO¦” PISZ - UKS „TRÓJKA” NIDZICA   8:46
UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO - MTS „BASKET” KWIDZYN  15:19
UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA - UKS „PI¡TKA” BIELSK PODL.  16:22
UKS „7” TREFL SOPOT - UKS „NENUFAR 5” E£K  15:57

I pó³fina³  UKS „NENUFAR 5” E£K - UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA 31:29
II pó³fina³  MTS „BASKET” KWIDZYN - UKS „PI¡TKA” BIELSK P.10:30
I Play-Off 5-8 UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO - TSK „RO¦” PISZ   44:12
II Play-Off 5-8: UKS „7” TREFL SOPOT - UKS „TRÓJKA” NIDZICA   21:33

Wyniki , statystyki i materia³y podsumowujace przygotowa³ JERZY KOWALSKI

WSPOMNIEÑ CZAR;

II-SOKÓ£-CUP-RELACJA-SKM-2010

III-SOKÓ£-CUP-RELACJA-SKM-2012

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
III miejsce dla dziewczyn ze ¦l±ska
III miejsce dla dziewczyn ze ¦l±ska
Kadra ¦l±ska r.93 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi