News: II Miêdzynarodowy Turniej rocz.1999 Maciej Zieliñski Cup Wroc³aw 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 01:08:27
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Miêdzynarodowy Turniej rocz.1999 Maciej Zieliñski Cup Wroc³aw 2012
Turnieje Podsumowanie
 MACIEJ ZIELIÑSKI CUP 13 – 15 kwietnia 2012

W Miêdzynarodowym Turnieju rocznika 1999 tylko ¦l±sk Wroc³aw
z Polskich dru¿yn ,,na pudle,,. Puchar Maæka Zieliñskiego powêdrowa³ do ch³opców z W³och, drugie miejsce dla S³owaków (W grudniu 2011 BC Previdza wygra³a Turniej Barbórkowy w Katowicach) Br±zowe medale dla gopodarz WKS ¦l±sk Wroc³awTABELA KOÑCOWA

1. Basket Rimini Crabs - W³ochy
2. BC Previdza - S³owacja
3. WKS ¦l±sk Wroc³aw - Polska
4. BC Avangard Basket Kiev - Ukraina
5. MKS Novum Bydgoszcz - Polska
6. BV Chemnitz 99 - Niemcy
Nagrody indywidualne
Pierwsza Pi±tka
MKS Novum Bydgoszcz – Adam Skiba
BC Avangard Basket Kiev – Nikita Neshcheret
BC Prievidza – Jakub Kadasi
Basket Rimini Crabs – Riccardo Puntolini
WKS ¦L¡SK Wroc³aw – Karol Nowakowski
Najlepszy gracz dru¿yny – the Best player of team

Jakub Kadasi – nr 11 BC Previdza
Leon Hoppe – nr 15 BV Chemnitz 99
Kamil Podkrólewicz – nr 12 MKS Novum Bydgoszcz
Angelo Grossi – nr 7 Rimini Basket Crabs
Nikita Neshcheret – nr 30 BC Basket Avangard Kiev
Patryk Garbaciak – nr 16 WKS ¦l±sk Wroc³aw

Najm³odszy zawodnik – the Youngest Player
Robert Marmai – nr 6 BV Chemnitz 99

Najlepszy strzelec – the Best shooter
Nikita Neshcheret – nr 30 BC Basket Avangard Kiev – 104 pkt

MVP TurniejuJakub Kadasi – nr 11 BC Previdza
Nagroda specjalna sponsora dru¿yny VOTUM SA
WKS ¦L¡SK – Alex Moon nr 10 WKS ¦l±sk Wroc³aw

Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ na naszej stronie internetowej www.wksbasket99.pl oraz na facebooku: strona WKS BASKET 99 i strona turniejowa na facebooku Maciej Zieliñski Cup 2012.

Tegoroczny Turniej odby³ siê dziêki staraniom trenerów i mocn± wspieraj±c± grupê rodziców pana Grzegorza Zarzyckiego, pañstwu Ewa i Piotr Nowakowski, Pana Jacka Olejniczaka, pana Piotra Grabowskiego i wielu ludziom dobrej woli. (VOTUM SA, Langer Okna, Deichmann, WEBA, META, Spalding )

http://www.wksbasket99.pl/maciej-zielinski-cup-2012-piatek/#more-366


BC Avangard Basket Kiev (UKR) – Basket Rimini Crabs (ITA)  59 : 87
WKS ¦l±sk Wroc³aw – MKS Novum Bydgoszcz  74 : 49
BC Previdza (SK) – BV Chemnitz 99 (GER)  56 : 32
MKS Novum Bydgoszcz – Basket Rimini Crabs (ITA)  63 ; 115
BC Previdza (SK) – WKS ¦l±sk Wroc³aw  62 : 59
BV Chemnitz 99 (GER) – BC Avangard Basket Kiev (UKR)  26 : 43
Basket Rimini Crabs (ITA) – BC Previdza (SK)  63 : 59
MKS Novum Bydgoszcz – BC Avangard Basket Kiev (UKR) 65 : 74
WKS ¦L¡SK Wroc³aw – BV Chemnitz 99 (GER)  75 : 30
MKS Novum Bydgoszcz – BC Previdza (SK)  68 : 61
BV Chemnitz 99 (GER) – Basket Rimini Crabs (ITA)  38 : 74
BC Avangard Basket Kiev (UKR) – WKS ¦l±sk Wroc³aw  44 : 74
BV Chemnitz 99 (GER) – MKS Novum Bydgoszcz  45 : 75
BC Avangard Basket Kiev (UKR) – BC Previdza (SK)  29 : 65
Basket Rimini Crabs (ITA) – WKS ¦l±sk Wroc³aw  108 : 49


 ..............................................  
  4 Jozef  PITELKA 1999
6 Marek MIÈO 1999
7 Dominik MIKULÁ© 1999
8 Matú¹ GA©PARÍK 1999
9 Adam HRONSKÝ 1999
10 Oto PETRÁ© 1999
11 Luká¹ JANÍÈEK 1999
12 Adam ÈEPKO 1999
13 Kristián LUKÁÈ 1999
14 Tomá¹ KRAÈMER 1999
15 Jozef HULJAK 1999
17 Matú¹ MAGDOLEN 1999
18 Jakub MOKRÁÒ 1999
32 Jakub KÁDA©I 1999
34 Jakub PONDELA 1999
 
    4 – Paglialonga Massimo
  5 – Tani  Pietro
  6 – Alfarano Gianluca
  7 – Grossi  Angelo
  8 – Casadei Nicola
  9 – De Maio Alessio
10 – Carli Vittorio
11 – Ciabatta Giulio
12 – Giovanardi  Pietro
13 – Moffa Nicolò
14 – Coliva Giacomo
15 – Zavatta Alex
16 – Clementi Gianmaria
17 – Puntolini  Riccardo
18 – Muccioli  Filippo
19 – Morigi  Giovanni
 
  Dmytro Shvyrov,
DanilHablakov,
Danil Shcerba,
Maksym Maksymenko,
Nikita Neshcheret,
Dennis Tamene,
Edward Tamene,
Denis Molchanov,
Piter Kobernik,
Nikita Pankevych,
Vladimir Kvashchyk,
Vadym Shcherbak.

Sk³ad trenerski: Dmitry Yatsenko, Budylin Oleksandr.
 
  1 Parentin Jakob 99
2 Allert Johannes 99
3 Mihalyi Robin 99
4 Schmidt Arthur 99
5 Wendler Arne 99
6 Hoppe Leon 00
7 Mädler Konrad 00
8 Leonhardt Karl 00
9 Marmai Robert 00
10 Lath Bastian 00
11 Kaiser Maurice 00
 
  Kacper Grzelak,
Gracjan Gruszka,
Dawid Rutnowski,
Adam Skiba,
Patryk Strzelecki,
Kacper Jêdrzejczak,
Damian Jankowski,
Kamil Podkrólewicz,
Mateusz Bergman,
Tomasz Stawowski,
Damian Kuskowski,
Rafa³ Jaszczyk,
Grzegorz Lubczyñski,
Kamil Kukie³czyñski,
Damian Spycha³a. 

 Maciej Kulczyk
 
  4 - Micha³ Olejniczak
5 - Jêdrzej Waszkowiak
6 - £ukasz Olbromski
7 - Patryk Grabowski
8 - Patryk Chrobot
9 - Stanis³aw Zarzycki
10 - Alex Moon
11 - Kacper Wielebiñski
12 - Patryk Cichoñ
13 - Mi³osz Szelczyñski
14 - Liam Junger
15 - Karol Nowakowski
16 - Patryk Garbaciak
17 - Sebastian Mydlak
trenerzy :
Rados³aw Czerniak
Marcin G³adys³aw
 

Nazwisko i imiê
punkty
Nazwisko i imiê
punkty
Shvyrov Dmytro
0
Puntolini Riccardo
15
Tamene Dennis
6
Casadei Nikola
8
Maksymenko Maksym
1
De Maio Alessio
7
Khablakov Danylo
0
Zavatta Alex
2
Kvashchuk Volodymyr
2
Muccioli Filippo
15
Shcherba Danil
4
Morigi Giovanni
0
Kobernik Petro
2
Coliva Giacomo
0
Tamene Edward
10
Paglialonga Massimo
0
Neshcheret Nikita
24
Grossi Angelo
8
Shcherbak Vadym
0
Giovanardi Pietro
15
Molchanov Denys
8
Moffa Niccolo
6
Pankevych Nikita
2
Ciabata Giulio
0


Alfarano Giulio
7


Carli Vittorio
0


Nazwisko i imiê
punkty
Nazwisko i imiê
punkty
Olejniczak Micha³
0
Rutnowski Dawid
6
Nowakowski Karol
14
Stawowski Tomasz
0
Olbromski £ukasz
2
Bergman Mateusz
4
Grabowski Patryk
2
Strzelecki Patryk
4
Mydlak Sebastian
6
Gruszka Gracjan
0
Zdaniewicz Jan
0
Skiba Adam
5
Moon Alex
0
Jêdrzejczak Kacper
4
Wielebiñski Kacper
6
Kuskowski Damian
5
Cichoñ Patryk
8
Podkrólewicz Kamil
2
Szelczyñski Mi³osz
2
Grzelak Kacper
14
Junger Liam
7
Olszewski Artur
0
Garbaciak Patryk
10
Brzozowski Carlos
5
Waszkowiak Jêdrzej
5


Chrobot Patryk
12

Nazwisko i imiê
punkty
Nazwisko i imiê
punkty
Pitelka Jozef
0
Madler Konrad
2
Mico Marek
2
Mihalyi Robin
2
Huljak Jozef
6
Marmai Robert
0
Gasparik Matius
10
Tischer Marc
0
Hronsky Adam
6
Leonhardt Karl
1
Petras Oto
0
Parentin Jakob
6
Kadasi Jakub
8
Allert Ari
13
Cepko Adam
0
Lath Bastian
2
Lukac Kristian
2
Kaiser Maurice
0
Kracmer Tomas
4
Hoppe Leon
6
Mikulas Dominik
6


Magdolen Matys
4


Mokran Jakub
0


Janicek Lukas
2


Pondela Jakub
6


Nazwisko i imiê
punkty
Nazwisko i imiê
punkty
Rutnowski Dawid
7
Puntolini Riccardo
20
Stawowski Tomasz
0
Casadei Nikola
19
Bergman Mateusz
0
De Maio Alessio
18
Strzelecki Patryk
2
Zavatta Alex
0
Gruszka Gracjan
2
Muccioli Filippo
0
Skiba Adam
13
Morigi Giovanni
2
Jêdrzejczak Kacper
4
Coliva Giacomo
2
Kuskowski Damian
5
Paglialonga Massimo
0
Podkrólewicz Kamil
6
Grossi Angelo
12
Grzelak Kacper
9
Giovanardi Pietro
25
Olszewski Artur
4
Moffa Niccolo
11
Brzozowski Carlos
11
Ciabata Giulio
0


Alfarano Giulio
4


Carli Vittorio
0Nazwisko i imiê
punkty
Nazwisko i imiê
punkty
Pitelka Jozef
2
Olejniczak Micha³
4
Mico Marek
0
Nowakowski Karol
6
Huljak Jozef
0
Olbromski £ukasz
0
Gasparik Matius
14
Grabowski Patryk
0
Hronsky Adam
2
Mydlak Sebastian
2
Petras Oto
0
Zdaniewicz Jan
0
Kadasi Jakub
16
Moon Alex
10
Cepko Adam
0
Wielebiñski Kacper
10
Lukac Kristian
0
Cichoñ Patryk
4
Kracmer Tomas
2
Szelczyñski Mi³osz
2
Mikulas Dominik
7
Junger Liam
11
Magdolen Matys
0
Garbaciak Patryk
7
Mokran Jakub
19
Waszkowiak Jêdrzej
0
Janicek Lukas
0
Chrobot Patryk
4
Pondela Jakub
0 


 

Nazwisko i imiê
punkty
Nazwisko i imiê
punkty
Madler Konrad
0
Shvyrov Dmytro
2
Mihalyi Robin
2
Tamene Dennis
6
Marmai Robert
5
Maksymenko Maksym
0
Tischer Marc
2
Khablakov Danylo
0
Leonhardt Karl
2
Kvashchuk Volodymyr
2
Parentin Jakob
4
Shcherba Danil
0
Allert Ari
6
Kobernik Petro
2
Lath Bastian
0
Tamene Edward
8
Kaiser Maurice
0
Neshcheret Nikita
23
Hoppe Leon
5
Shcherbak Vadym
0


Molchanov Denys
0


Pankevych Nikita
0
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
4
4
1/4 MP U-18 rocz.90/91 Katowice 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi