News: X Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki „Baltic Basket Cup” Ko³obrzeg 1-3.VI.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 09:46:07
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

X Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki „Baltic Basket Cup” Ko³obrzeg 1-3.VI.2012
Turnieje Podsumowanie
X FESTIWAL KOSZYKÓWKI  „BALTIC   BASKET  CUP” pod PATRONATEM STAROSTY KO£OBRZESKIEGO
PANA TOMASZA TAMBORSKIEGO


W dniach 1-3.06.2012 roku w Ko³obrzegu odby³ siê X Festiwal Koszykówki „Baltic Basket Cup”. W tym roku rywalizowano w grupie ch³opców z rocznika 1999. Patronat nad imprez± obj±³ Starosta Ko³obrzeski.Podczas turnieju odby³ siê tak¿e turniej sprawno¶ci koszykarskiej na który zostali zaproszeni Szymon Rduch-wychowanek MUKS Kotwica 50 K-g i Micha³ Kwiatkowski –zawodnicy Kotwicy Ko³obrzeg S.A. M³odzi zawodnicy mogli us³yszeæ od zawodników z ekstraklasy o drodze jaka ich czeka je¶li chc± zostaæ koszykarzami, a tak¿e porozmawiaæ o ró¿nych sprawach.

Grupa A                                                                        

GTK Gliwice – Zryw Toruñ        27 : 39        
Kotwica 50 K-g – MOS Spójnia II  83 : 24   
Kotwica 50 K-g – GTK Gliwice  52 : 32  
Zryw Toruñ – MOS Spójnia II   61 : 20  
GTK Gliwice – MOS Spójnia II   48 : 19 
Kotwica 50 K-g – Zryw Toruñ   49 : 20

1 Kotwica 50 K-g     6 PKT.
2 Zryw Toruñ      5 PKT.
                                 
3 GTK Gliwice    4 PKT.                                          
4 MOS Spójnia II Stargard Szcz. 3 PKT.  

GRUPA B

GTK Gdynia – SKK Kotwica K -g  24 : 51 (PK)
Novum Bydgoszcz – MOS Spójnia I   64 : 25
Novum Bydgoszcz – GTK Gdynia  89 : 27
SKK Kotwica K-g – MOS Spójnia I  51 : 23 (PK)
GTK Gdynia – MOS Spójnia I          32 : 65
Novum Bydgoszcz – SKK Kotwica K-g   59 : 54  (PK)

1 Novum Bydgoszcz  6 PKT.
2 MOS Spójnia I Stargard Szcz. 4 PKT
3 GTK Gdynia  3 PKT.
4 SKK Kotwica K-g  5 PKT. (PK)


PLAY-OFF V-VIII: GTK Gliwice - SKK Ko³obrzeg   23 : 77  (PK)
PLAY-OFF V-VIII: GTK Gdynia - MOS Spójnia II  81 : 16
I PÓ£FINA£: Kotwica 50 K-g - MO Spójnia I       36 : 28
II PÓ£FINA£: Zryw Toruñ - Novum Bydgoszcz    38 : 56

Mecz o VII miejsce: MOS Spójnia II – SKK Kotwica 20 : 55
Mecz o V miejsce: GTK Gliwice – GTK Gdynia  37 : 51
Mecz o III miejsce: MOS Spójnia – Zryw Toruñ 38 : 44
FINA£:
Kotwica 50 – Novum Bydgoszcz  34 : 51 (PK)

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. MKS NOVUM BYDGOSZCZ
2. MUKS KOTWICA 50 KO£OBRZEG
3. MKS ZRYW TORUÑ
4. MOS SPÓJNIA STARGARD SZCZECIÑSKI I
5. GTK GDYNIA
6. GTK GLIWICE
7. MOS SPÓJNIA  STARGARD SZCZECIÑSKI II
8. SKK KOTWICA KO£OBRZEG     (PK)
              
MVP TURNIEJUADAM SKIBA MKS NOVUM BYDGOSZCZ

Do „pi±tki” turnieju trenerzy wybrali:

1. Bergman Mateusz- Novum Bydgoszcz
2. Buzuk Szymon - MUK S Kotwica 50 Ko³obrzeg
3. D±bkowski Kacper - Zryw Toruñ
4. Szmit Micha³ - MOS Spójnia I Stargard Szczeciñski
5. Maczkowski Adam - GTK Gdynia

W konkursie sprawno¶ci koszykarskiej nagrody otrzymali:

1. Grzelak Kacper - Novum Bydgoszcz
2. Gruszka Gracjan - Novum Bydgoszcz
3. Stanek £ukasz - GTK Gliwice

Trener najlepszej dru¿yny jako nagrodê otrzyma³ weekendowy pobyt w OSW „Poznanianka”
                                                     
 Organizatorzy pragn± podziêkowaæ za pomoc w organizacji turnieju:
-Staro¶cie Ko³obrzeskiemu –Tomaszowi Tamborskiemu
- Prezydentowi Miasta –Januszowi Gromkowi
-Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
- Dyrektorowi ZS im. H. Sienkiewicza w Ko³obrzegu
-Pani Kierownik Internatu w ZS im. H. Sienkiewicza
-MOSiR w Ko³obrzegu
- Naczelnikowi Wydzia³u Kultury, Edukacji i Sportu –Romualdowi Kociuba
-Firmom:
-RIS
-Barkas-Alojzy ¦widerek
-Tuka –Janusz Szyszko
- OSW Poznanianka
- ¦nie¿ka
- Piekarnia Wentland
- Osobom sprawuj±cym opiekê medyczn±
- Sêdziom boiskowym i stolikowym
Specjalne podziêkowania organizatorzy sk³adaj± rodzicom zawodników i trenerom wszystkich dru¿yn. 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
kibice w Rybniku
kibice w Rybniku
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi