News: IX Puchar Ba³tyku Gdañsk 7-10.VI.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 10:36:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IX Puchar Ba³tyku Gdañsk 7-10.VI.2012
Turnieje Podsumowanie
  SKM przedstawia podsumowania wszystkich kategorii wiekowych. IX Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Ba³tyku ZAMKNIÊTY. W przysz³ym roku Jubileuszowy X jeste¶my przekonani ¿e organizatorzy Korsarz Gdañsk sprawi± nam nie jedn± mi³± niespodziankê. Pañstwo Kwa¶niewscy maj± zawsze wiele fajnych pomys³ów ¿eby m³odzi koszykarze i koszykarki przyje¿d¿aj±c do Gdañska nie tylko ¿yli zmaganiami koszykarskimi ale tak¿e ró¿nymi atrakcjami. Jeszcze raz serdeczne podziêkowania za zaproszenie na turniej, mia³em do dyspozycji samochód z kierowc± mog³em odwiedziæ wszystkie hale sportowe na których by³y rozgrywane spotkania. Mam nadzieje ¿e moje zdjêcia i filmiki chod¼ w czê¶ci przedstawi± wam co dzia³o siê przez 4 dni w Gdañsku, Sopocie, Tczewie i w D±brówce Trzcewskiej


Je¶li s± osoby (kibice, rodzice) które robi³y fotki na turnieju w Gdañsku, D±brówce Tczewskiej czy Tczewie proszê przes³aæ na adres zbyszekbytomski@gmail.com


IX MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI O PUCHAR BA£TYKU W KOSZYKÓWCE CH£OPCÓW GDAÑSK 06-10.06.2012r

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

Rocznik 1997 i m³odsi / GDAÑSK Hala Miejska, ul. Ko³obrzeska 61

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Trefl SOPOT 10 pkt.

2 Novum BYDGOSZCZ  9 pkt.
3 BC Hito ESTONIA 8 pkt.
4 Basket Team OPALENICA 7 pkt.
5 Etmal Korsarz GDAÑSK  6 pkt.
6 Basket OLSZTYNEK  5 pkt.

 MVP: SEWIO£ WIKTOR - UKS 7 REFL SOPT

Najlepsi strzelcy:

1. Sewio³ Wiktor - UKS 7 Trefl Sopot - 25.8 pkt
.
2. Kolenda Micha³ - UKS 7 Trefl Sopot - 23.8 pkt.
3. Kamiñski Karol - Etmal Korsarz Gdañsk - 22.3 pkt.
4. Gruszczyñski Dawid - Basket Team Opalenica - 20.0 pkt.
5. Kwiatkowski Mariusz - Novum Bydgoszcz - 19.4 pkt.


ALL-STARS: Najlepsza pi±tka:
Kolenda Micha³ - UKS 7 Trefl Sopot
Valgur Jevgeni - BC Hito
Kamiñski Karol - Korsarz Gdañsk
Kwiatkowski Mariusz - Novum Bydgoszcz
Stopierzyñski Hubert - Basket Team Opalenica
              

UKS 7 TREFL SOPTMKS NOVUM BYDGOSZCZBC HITO - ESTONIA


Rocznik 2000 i m³odsi / GDAÑSK ZSO nr 8 ul. Meissnera 9 Gdañsk

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Hawajskie Koszule ¯ory 
2 MKS Ochota Warszawa
3 WKK Wroc³aw
4 Truso Elbl±g 
5 SKS Kasprowicz Inowroc³aw
6 BC Hito Estonia
7 Etmal Korsarz Gdañsk 
8 Novum Bydgoszcz

 MVP:  HELIÑSKI STANIS£AW - HAWAJSKIE KOSZULE ZORY

KRÓL STRZELCÓW
Jakub Borysewicz
- Truso Elbl±g 97pkt w 5 meczach
ALL-STARS:
Sibiñski Bartosz
- WKK Wroc³aw
Tabaszewski Patryk - Truso Elbl±g
Majkusiak Ignacy - MKS Ochota Warszawa
Nowaczewski Kacper - MKS Ochota Warszawa
Szo³tusek Patryk - Hawajskie Koszule ¯ory

     
 HAWAJSKIE KOSZULE ¯ORY MKS OCHOTA WARSZAWA WKK WROC£AW

Rocznik 2001 i m³odsi - GDAÑSK  Hala SP27, ul. Srebrniki 10

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. Alba Berlin
2. WKK Wroc³aw
3. Wojan Paw³owice
4. Kasprowiczanka Ostrów Wlko.
5. Trefl Sopot
6. Astoria Bydgoszcz
7. Olimpijczyk Olsztynek
8. Etmal Korsarz Gdañsk

MVP: Franz Wasner - Alba Berlin
Najlepszy Strzelec: Igor Koz³owski - Wojan Paw³owice
ALL-STARS - Najlepsza pi±tka:
Cedrik Kintcher [Alba Berlin]
Igor Bratasz [WKK Wroc³aw]
Igor Koz³owski [Wojan Paw³owice]
Nikodem Hal±g [Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.]
Oskar Budziñski [Korsarz Gdañsk]
 
     
 1 Alba Berlin  2 WKK Wroc³aw  3 Wojan Paw³owice
Komentarze
MJ dnia czerwiec 07 2012 15:51:39
Korsarz ok. - 30 z UKS 7 Sopot w roczniku 97smileysmileysmiley
Nie_Trzaskaj_Mi_Furtka dnia czerwiec 09 2012 15:29:29
Zgadza siê MJ. By³o nawet 40 pkt. dla Sopotu. Patrz±c na Trefla w jakim sk³adzie gra na turnieju to s±dzê, ¿e to murowany kandydat do Medalu w U 16.
bart76 dnia czerwiec 13 2012 12:10:50
rocznik 2000 Hawajskie Koszule - gratulacje!, ale szkoda, ¿e klub który ma Szkole Mistrzostwa Sportowego musi dobieraæ zawodników z innych klubów jak Hajduki
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi