News: II Turniej EYBL U-16 Wroc³aw 27-29.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 05 2020 02:39:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Turniej EYBL U-16 Wroc³aw 27-29.2012
EYBL
 W dniach 27-29.I.2012 we wroc³awiu rozegrano  drugi etap M³odzie¿owej Euroligi EYBL dla zawodników urodzonych w roku 1996. Organizatorem turnieju by³ Wroc³awski Klub Koszykówki. Wszystkie mecze odbêd± siê w hali sportowej Uniwersytetu Wroc³awskiego, przy ulicy Przesmyckiego 10.
Sklad WKK Wroc³aw:
Adam Kura¶, Bart³omiej Rodak, Wojciech Cygal, Micha³ Zakrzewski, Miko³aj Serbakowski, Adrian Wasiuta, Micha³ Wo³kanowski, Karol Kobzar, Wojciech Melone, Patryk Wenda, Wojciech Karolczak, Kamil Górecki.


Sk³ad POMERANI: Czerniawski Pawe³ - CZARNI S³upsk, Fatz Mateusz – Astoria Bydgoszcz, Flont Tomasz - BASKET Kwidzyn, Fuks Przemys³aw - CZARNI S³upsk, Jakubiak Wojciech - CZARNI S³upsk, Konopatzki Mariusz - BASKET Kwidzyn, Korowajczyk Mateusz - BRYZA Prusz Gd., Kreft Pawe³ - GTK Gdynia, Pobota Maciej - BRYZA Prusz Gd., Stawiak Mateusz – Korsarz Gdañsk, Szymañski Jêdrzej - Korsarz Gdañsk, Zawalich Cezary - BASKET Kwidzyn

 MVP 
I. Fiodorovas 
(A. Sabonis BS – Kowno, Litwa)KOÑCOWA KLASYFIKACJA


 I BC Kowno  Litwa II A. Sabonis BS Kowno Litwa III S. Marciulionis BC  Wilno Litwa IV BC KHIMKI Moskwa Rosja
        
 V - WKK Wroc³aw PolskaVI- Pomerania 96 Gdañsk Polska VII- BS Krantechna Wilno Litwa VIII BS Keizarmezs Ryga Lotwa
       

BC KHIMKI Moskwa – POMERANIA 60 : 50
14-8, 23-14, 11-17, 12-11
KHIMKI: SHOINKBEKOV 5, TARASOV 15 (1X3), ALEKSEEV 2, PROSHENKO 2, KNYAZEV 10, STRATAMOV 9 (7 ZB), VAKUKHUK 7, BORISYK 2, KARYSENKOV 8 (9 ZB, 3 BL)
POMERANIA: FUKS 2, KONOPATZKI 8, JAKUBIAK 6 (3 AS), ZAWALICH 6, SZYMAÑSKI 4, KREFT 12, CZERNIAWSKI 6, STAWIAK 2, FATZ 4 (6 ZB)

A. SABONIS BS Kowno – VILNIUS BS-KRANTECHNA Wilno 56 : 37
12-8, 13-7, 18-11, 13-11
SABONIS: DANILIKEVICIUS 2, KRIMELIS 7 (5 AS, 1X3), VANKOVICIUS 4, FIODOROVAS 7, KRISCIUNAS 16 (4 PRZ,1X3), URMILEVICIUS 4, PUKINSKAS 1, ALEKNAVICIUS 7 (9 ZB), BALABAN 8 (8 ZB)
KRANTECHNA: SIRVYS 2, KUPRIJJANOVAS 2, JANKAUSKAS 2, ZAVISTANAVICIUS 1, BAKANAUSKAS 5 (1X3), TOTORIS 2, MEIDUNAS 4, SAULI 4, RIMSA 5 (8 ZB), SERKSNAS 10 (2X3)

BC KHIMKI Moskwa – A SABONIS Kowno 70 : 68
20-26, 11-18, 17-8, 22-16
KHIMKI: SHOINKBEKOV 20, TARASOV 3, KNYAZEV 6, STRATAMOV 6, BORISYK 15, KARYSENKOV 20
SABONIS: DANILIKEVICIUS 10, KRIMELIS 18,  FIODOROVAS 19, KRISCIUNAS 4, ALEKNAVICIUS 5

S. MARCIULONIS BA Vilno – BC Kowno 39 : 48
8-7, 13-15, 10-6, 8-20
MARCIULONIS: NORMANTAS 2, MATEKONIS 7, ZUPKAUKAS 3 (4 AS), NAUSEDA 4, PETRAITIS 2, KRASAUSKAS 2, KARVELIS 10 (9 ZB), POVLOVSKIS 9,
KAUNAS: ZUKLEVICIUS 6 (6 AS), BULANOVAS 6, VAZALIS 8 (1X3), SESKAUSKIS 3, LIESIS 7 (1X3) ZEMATIS 7, LEKSAS 10 (8 ZB), ZEMGULIS 8

WKK Wroc³aw – B7 BS KEIZAMRMEZS Wilno 62 : 40
13-5, 13-8, 18-12, 18-15
WKK: RODAK 8 (3 AS), SERBAKOWSKI 9 (7 ZB 5 AS), KAPA 2, CYGAL 7, WASIUTA 2, MELONE 3, WO£KANOWSKI 6, WENDA 6, ZAKRZEWSKI 7 (1X3), KURA¦ 12 (2 BL)
KEIZAMRMEZS: DRONKA 9 (4 AS, 6 PRZ), PUKSS 11(8 ZB), KO£ATAS 7 (10 ZB), RAMSS 11 (2X3), LAZDA 2

BC KRANTECHNA Wilno  – POMERANIA 44 : 66
8-17, 8-18, 20-19, 8-12
KRANTECHNA:  KUPRIJJANOVAS 2, JANKAUSKAS 2, ZAVISTANAVICIUS 4, BAKANAUSKAS 3,  MEIDUNAS 4 (4 PRZ), SAULI 10 (3 AS), LIMAS 6 , SERKSNAS 13
POMERANIA: KOROWAJCZYK 2, KONOPATZKI 2, JAKUBIAK 10 (3 AS), ZAWALICH 5, SZYMAÑSKI 5, KREFT 13 (3 AS), CZERNIAWSKI 2, STAWIAK 11, FATZ 16 (10 ZB)

BS KEIZARMEZS Ryga – S. MARCIULONIS Wilno 52 : 89
12-22, 13-18, 16-24, 11-25
KEIZAMRMEZS: CRUZE 3, DRONKA 5 (4 AS), PUKSS 11 (10 ZB, 2 BL), GEIDANS 2, KOLATS 7, RAMSS 22 (2X3), FOLKS 2
MARCIULONIS: NORMANTAS 14 (2X3), MATEKONIS 9 (4 PRZ, 2X3), ZUPKAUKAS 9 (6 AS, 1X3), NAUSEDA 4 (3 AS), PETRAITIS 11 (1X3), PULUIKIS 4 (10 ZB), KIRLYS 10 ( 2 BL, 2X3), KRASAUSKAS 17 (2 BL, 1X3), KARVELIS 11, POVLOVSKIS 9,

BC Kowno  - WKK Wroc³aw  41 : 34
16-7, 9-6, 5-11, 11-10
KAUNAS: ZUKLEVICIUS 12 (3X3), BULANOVAS 6, VAZALIS 2 (4 AS), SESKAUSKIS 3 (1X3) ZEMAITIS 4, LIESIS 2 ZEMATIS 7, ZEMGULIS 4, PETKUS 7 (7 ZB, 2X3)
WKK: RODAK 2 (8 ZB), SERBAKOWSKI 3 (3X3), KOBZAR 3 (1X3), CYGAL 7, ZAKRZEWSKI 2 , KURA¦ 7

BS KEIZARMEZS Ryga – A. SABONIS BS Kowno  36 : 80
6-19, 10-17,8-25, 12-19
KEIZAMRMEZS: DRONKA 12 (2X3), PUKSS 2 (4 AS0, KOLATS 18 (7 ZB), LAZDA 2
SABONIS: DANIEKLIS, KRIMELIS 7, KRIMELIS 7, VANKOVICIUS 9, FIODOROVAS 12 (1X3), KRISCIUNAS 8, URMILEVICIUS 7, PUKINSKAS 11, ALEKNAVICIUS 1, BALABAN 13, …...5

BC KHIMKI Moskwa – S. MARCIULIONIS Wilno 59 : 72
12-22, 15-15, 12-22, 20-13
KHIMKI: SHOINKBEKOV 16 (3X3), KLECHOVSKY  4, TARASOV 8, ALEKSEEV 4 (1X3), PROSHENKO 2, STRATAMOV 11 (3 AS), VAKUKHUK 4, BORISYK 4, KARYSENKOV 6
MARCIULONIS: NORMANTAS 10, MATEKONIS 4, ZUPKAUKAS 6 (4 PRZ, 5 AS), NAUSEDA 7, PETRAITIS 4, PULUIKIS 8, KIRLYS 5 (3 AS, 1X3), KRASAUSKAS 9 (1X3), KARVELIS 12, POVLOVSKIS 7 (2 BL),

POMERANIA – BC Kowno 43 : 64
9-12, 21-12, 6-26, 7-14
POMERANIA: FUKS 4, KONOPATZKI 6, ZAWALICH 1, SZYMAÑSKI 2, KREFT 8, CZERNIAWSKI 5, STAWIAK 11, FATZ 6
KOWNO: ZUKLEVICIUS 17(4 AS,5X3), BULANOVAS 2, VAZALIS 8 (3 PRZ), SESKAUSKIS 3 (5 AS,1X3), ZEMAITIS 13 (3 PRZ, 5 AS), LIESIS 6 (2X3), LEKAS 8, ZEMGULIS 4, PETKUS 3 (1X3)

WKK Wroc³aw – BS KRANTECHNA Wilno 49 : 48
14-4, 3-23, 18-13, 14-8
WKK: RODAK 7 (5 AS), SERBAKOWSKI 17, CYGAL 8 (3 AS, 3 PRZ), WASIUTA 8, MELONE 1, WO£KANOWSKI 1, KURA¦ 7 (7 ZB)
KRANTECHNA: SIRVYS 3 (1X3), KUPRIJJANOVAS 7 (1X3), JANKAUSKAS 2, MEIDUNAS 6, SAULI 2, RIMSA 20 (2X3), SERKSNAS 8

BS KEIZARMEZS Ryga – BC Kowno  35 : 56
12-4, 15-16, 2-17, 6-19
KEIZAMRMEZS: DRONKA 12 (2X3), PUKSS 2 (4 AS0, KOLATS 18 (7 ZB), LAZDA 2
KOWNO: DANIEKLIS, KRIMELIS 7, KRIMELIS 7, VANKOVICIUS 9, FIODOROVAS 12 (1X3), KRISCIUNAS 8, URMILEVICIUS 7, PUKINSKAS 11, ALEKNAVICIUS 1, BALABAN 13, …...5

A. SABONIS Kowno – POMERANIA  67 : 62
16-8, 16-11, 10-25, 25-18
SABONIS: DANIEKLIS 10, KRIMELIS 19 (1X3), FIODOROVAS 18 (1X3), KRISCIUNAS 4, KIGAS 4, ALEKNAVICIUS 2, BALABAN 10
POMERANIA: KOROWAJCZYK 5, KONOPATZKI 6, ZAWALICH 12, SZYMAÑSKI 5, KREFT 16 (1X3), CZERNIAWSKI 5, STAWIAK 4, FATZ 9

BS KRANTECHNA Wilno – BC KHIMKI Moskwa 39 : 69
13-15, 8-22, 12-9, 6-23
KRANTECHNA:  KUPRIJJANOVAS 6, MEIDUNAS 4, SAULI 13, RIMSA 7, SERKSNAS 8,
BAKANAUSKAS 1
KHIMKI: SHOINKBEKOV 14 (2X4), KLECHOVSKY  6, TARASOV 4 (1X3), ALEKSEEV 5 (1X3), PROSHENKO 2, STRATAMOV 10, VAKUKHUK 9, BORISYK 4, KARYSENKOV 8, KNAZEV 7

MARCIULIONIS Wilno – WKK Wroc³aw 67 : 48
25-5, 7-17, 25-12, 10-14
MARCIULONIS: NORMANTAS 8 (3 AS, 2X3), MATEKONIS 5 (1X3), ZUPKAUKAS 15 (4 PRZ, 5 AS, 1X3), KIRLYS 2, KRASAUSKAS 3, KARVELIS 19, POVLOVSKIS 13 (3 BL) STANIONIS 2,
WKK:RODAK 2, SERBAKOWSKI 9, KOBZAR 7, CYGAL 13 (1X3), WASIUTA 3, MELONE 4, KURA¦ 10 (7 ZB, 2 BL)

BS KEIZAMRMEZS Ryga - BS Krantechna Wilno 47 : 73
(12:10, 5:17, 19:23, 11:23)
KEIZAMRMEZS: DRONKA 8, PUKSS 10, KOLATS 4, RAMMS 16, GEIDANS 2,  LAZDA 5
KRANTECHNA: SIRVMO 8, JANKAUSKAS 2, ZAWISTANAVICIUS2, MAKANAUSKAS 6,  MEIDUNAS 12, SAULI 10, RIMSA 17, SERKSNAS 10
BAKANAUSKAS 1

BC KHIMKI Moskwa - BC Kowno 36 : 54
(8:6, 13:21, 8:12, 7:15)
KHIMKI: SHOINKBEKOV 2, KLECHOVSKY 2, ALEKSEEV 2, KRYAZEV 1, LOBAREV 2, STRATAMOV 6, VAKUKHUK 2, BORISYK 6, KARYSENKOV 13
KOWNO: ZUKLEVICIUS 8, BULANOVAS 7, VAZALIS 6, SESKAUSKIS 5, ZEMAITIS 6, LEKAS 6, ZEMGULIS 16

POMERANIA - S. MARCIULIONIS BA Wilno 55 : 62
15-16, 16-16, 9-17, 15-13)
POMERANIA: FUKS 4, KONOPATZKI 12, SZYMAÑSKI 1, KREFT 7, STAWIAK 20, FATZ MARCIULONIS: MARGIRIS 15, MATEKONIS 2, ZUPKAUKAS 13, KIRLYS 7, KRASAUSKAS 11, KARVELIS 4, POVLOVSKIS 10

WKK Wroc³aw - A. SABONIS BS Kowno 46 : 59
10-20, 13-13, 16-18, 7-8
WKK: RODAK 5 (3 AS,1X3), SERBAKOWSKI 8, KOBZAR 4,  CYGAL 9, MELONE 4, KAPA 7, KURA¦
9
SABONIS: DANILIKEVICIUS 6 (7 AS), KRIMELIS 9 (1X3), FIODOROVAS 10 (7 ZB,1X3), KRISCIUNAS 8 (1X3), KIGAS 2, PUKINSKAS 2, ALEKNAVICIUS 4, NIKONOVAS 2, BALABAN16

KLASYFIKACJA KOÑCOWA 2. ETAPU TURNIEJU EYBL U16

1
BC Kaunas
5
10
263 : 187
+76
2
A. Sabonis BS
5
9
330 : 251
+79
3
S. Marciulionis BA
5
9
329 : 262
+67
4
BC Khimki Moskwa
5
8
294 : 283
+11
5
WKK Wroc³aw
5
7
239 : 253
-14
6
Pomerania'96 Gdañsk
5
6
276 : 297
-21
7
BS Vilnius/Krantechna
5
6
241 : 287
-46
8
BS Keizarmezs
5
5
210 : 360
-150


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

 THE BEST SHOOTER 
J. Ramss
(BS Keizarmezs – Ryga, £otwa)

Lista wszystkich zawodników z punktami


PLAYER ZESPÓ£ / TEAM  / GAME / SUMA / TOTAL ¶rednia / AVERAGE
 
1 Ramss BS Keizarmezs 13 22 0 25 16 76 15,20
2 Fiodorovas A. Sabonis BS 7 19 12 18 12 68 13,60
3 Krimelis A. Sabonis BS 7 18 8 19 7 59 11,80
4 Stroinbekow Khimki 5 20 16 14 2 57 11,40
5 Karvelis S. Marciulionis BA 10 11 12 19 4 56 11,20
6 Kreft Pomerania'96 12 13 8 16 7 56 11,20
7 Rimsa BS Vilnius/Krantechna 5 6 20 7 17 55 11,00
8 Karyzenkov Khimki 8 20 6 8 13 55 11,00
9 ¯uklevicius BS Kaunas 6 12 17 8 8 51 10,20
10 Serksnas BS Vilnius/Krantechna 10 13 8 8 10 49 9,80
11 Stawiak Pomerania'96 2 11 11 4 20 48 9,60
12 Margiris S. Marciulionis BA 2 12 10 8 15 47 9,40
13 Balaban A. Sabonis BS 8 0 13 10 16 47 9,40
14 Zupkauskas S. Marciulionis BA 3 9 6 15 13 46 9,20
15 Serbakowski WKK Wroc³aw 9 3 17 9 8 46 9,20
16 Kura¶ WKK Wroc³aw 12 7 7 10 9 45 9,00
17 Fatz Pomerania'96 4 16 6 9 9 44 8,80
18 Cygal WKK Wroc³aw 7 7 8 13 9 44 8,80
19 Pukss BS Keizarmezs 11 11 2 8 10 42 8,40
20 Stratamov Khimki 9 6 11 10 6 42 8,40
21 Krasauskas S. Marciulionis BA 2 17 9 3 11 42 8,40
22 Kri¶æiunas A. Sabonis BS 16 4 10 4 8 42 8,40
23 Saulis BS Vilnius/Krantechna 4 10 3 13 10 40 8,00
24 Pavlovskis S. Marciulionis BA 9 0 7 13 10 39 7,80
25 Zemgulis BS Kaunas 8 4 4 5 16 37 7,40
26 Dronka BS Keizarmezs 9 5 12 2 8 36 7,20
27 ¯emaitis BS Kaunas 7 4 13 6 6 36 7,20
28 Danilkevicius A. Sabonis BS 2 10 8 10 6 36 7,20
29 Kolats BS Keizarmezs 5 7 18 0 4 34 6,80
30 Konopatzki Pomerania'96 10 2 4 6 12 34 6,80
31 Borisyk Khimki 2 15 4 4 6 31 6,20
32 Meidunas BS Vilnius/Krantechna 4 4 6 4 12 30 6,00
33 Leksas BS Kaunas 10 0 8 6 6 30 6,00
34 Vazalis BS Kaunas 8 2 8 6 6 30 6,00
35 Tarasov Khimki 15 3 7 4 0 29 5,80
36 Bulanovas BS Kaunas 6 5 2 8 7 28 5,60
37 Matekonis S. Marciulionis BA 7 9 4 5 2 27 5,40
38 Wasiuta WKK Wroc³aw 2 10 8 3 4 27 5,40
39 Zawaluch Pomerania'96 6 5 1 12 0 24 4,80

40 Kryazev Khimki 10 6 0 7 1 24 4,80
41 Kirlys S. Marciulionis BA x 10 5 2 7 24 4,80
42 Rodak WKK Wroc³aw 8 2 7 2 5 24 4,80
43 Vakukhuk Khimki 7 0 4 9 2 22 4,40
44 Petraitis S. Marciulionis BA 2 11 8 0 0 21 4,20
45 Szymañski Pomerania'96 4 5 4 5 1 19 3,80
46 Czerniawski Pomerania'96 6 2 5 5 0 18 3,60

47 Pukinskas A. Sabonis BS 1 4 11 0 2 18 3,60
48 Aleknavicius A. Sabonis BS 7 5 0 2 4 18 3,60
49 Jakubiak Pomerania'96 6 10 x x x 16 8,00
50 Liesis BS Kaunas 0 2 6 8 0 16 3,20
51 Kuprijanovas BS Vilnius/Krantechna 2 2 6 6 0 16 3,20
52 Nauseda S. Marciulionis BA 4 4 7 0 0 15 3,00
53 Bakanauskas BS Vilnius/Krantechna 5 3 0 1 6 15 3,00
54 Vankovicius A. Sabonis BS 4 2 8 x 0 14 3,50
55 Seskauskis BS Kaunas 3 3 3 0 5 14 2,80
56 Kobzar Karol WKK Wroc³aw x 3 X 7 4 14 4,67
57 Sirvys BS Vilnius/Krantechna 2 0 3 0 8 13 2,60
58 Aleksuv Khimki 2 0 4 5 2 13 2,60
59 Klechkorskij Khimki 0 0 5 6 2 13 2,60
60 Kigas A. Sabonis BS 0 6 0 4 2 12 2,40
61 Urmilevicius A. Sabonis BS 4 X 7 0 0 11 2,75
62 Korowajczyk Pomerania'96 0 2 0 5 4 11 2,20
63 Petkus BS Kaunas 0 7 3 0 0 10 2,00
64 Puluikis S. Marciulionis BA x 6 4 0 x 10 3,33
65 Zakrzewski WKK Wroc³aw 7 2 X x x 9 4,50
66 Lazda BS Keizarmezs 2 0 2 0 5 9 1,80
67 Kapa WKK Wroc³aw 2 0 0 x 7 2,25
68 Melone WKK Wroc³aw 3 x 1 4 0 8 2,00
69 Jankauskas BS Vilnius/Krantechna 2 2 2 0 2 8 1,60
70 Totoris BS Vilnius/Krantechna 2 0 0 0 6 1,60
71 Wo³kanowski WKK Wroc³aw 6 0 1 0 x 7 1,75
72 Zawistanavicius BS Vilnius/Krantechna 1 4 X x 2 7 2,33
73 Kruze BS Keizarmezs 0 3 2 0 2 7 1,40
74 Wenda WKK Wroc³aw 6 0 0 0 x 6 1,50
75 Proshenko Khimki 2 X 2 2 x 6 2,00
76 Fuks Pomerania'96 0 0 4 0 2 6 1,20
77 Miscikas BS Kaunas x x x 5 x 5,00
78 Nikonovas A. Sabonis BS 0 X 3 x 2 5 1,67
79 Krygeris BS Kaunas x x x 4 x 4,00
80 Geidans BS Keizarmezs 0 2 0 0 2 4 0,80
81 Polks BS Keizarmezs 0 2 0 0 0 2 0,40
82 Jezims BS Kaunas x 2 x 0 x 1,00
83 Stalnionis S. Marciulionis BA 0 0 0 2 0 2 0,40
84 Lobarev Khimki 0 0 0 0 2 2 0,40
85 Pobota Pomerania'96 0 0 0 x 0 0 0,00
86 Brazauskas BS Vilnius/Krantechna X X X x 0 0 0,00
87 Vaznys S. Marciulionis BA x 0 0 x x 0 0,00
88 Karolczak WKK Wroc³aw 0 0 0 0 0 0 0,00
89 Górecki WKK Wroc³aw 0 x 0 x x 0 0,00

90 Esterkins BS Keizarmezs x 0 0 0 0 0 0,00

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Camp Marcin Gortat £ód¼ 2009
Camp Marcin Gortat £ód¼ 2009
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi